Головна  →  Новини  →  22 листопада 2021

Положення про конкурс-фестиваль «Юний лектор» мистецько-освітнього проєкту «Митці майбутнього»

1. Загальні положення

 Це Положення визначає порядок проведення конкурсу-фестивалю «Юний лектор» мистецько-освітнього проєкту «Митці майбутнього» (далі – Конкурсу-фестивалю).

Засновник: Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів (далі – Засновник).

Конкурс-фестиваль проводиться щорічно; участь у ньому безоплатна.

Період проведення: грудень-січень поточного навчального року (період проведення охоплює запис виступу/виступів, монтаж, його перегляд членами журі).

Формат проведення – за відеозаписами.

Інформація про проведення Конкурсу-фестивалю розміщується на сторінках Засновника заходу на сайті Департаменту культури КМДА та соціальних мережах (Fb).

 

Засновник:

здійснює організаційно-методичне забезпечення Конкурсу-фестивалю;

займається питаннями айдентики Конкурсу-фестивалю;

приймає заявки претендентів на участь у Конкурсі-фестивалі;

формує склад журі Конкурсу-фестивалю;

формує Організаційний комітет;

надає можливість членам журі переглядати виступи претендентів;

надає інформацію про результати Конкурсу-фестивалю;

надає доступ до сертифікатів учасників/переможців заходу;

реалізує презентацію виступів переможців Конкурсу-фестивалю;

розглядає усі питання, що можуть виникнути у разі непередбачених обставин (форс-мажор);

у разі необхідності вносить зміни до умов проведення, складу журі Конкурсу-фестивалю та цього Положення.

 

Мета Конкурсу-фестивалю

становлення компетентної творчої особистості в учнівському середовищі початкової ланки мистецької освіти.

Завдання Конкурсу-фестивалю:

формування в учнів свідомого та зацікавленого ставлення до навчальних дисциплін, що викладаються в початкових закладах мистецької освіти;

формування і розвиток навичок дослідницько-пошукової діяльності, літературного опрацювання отриманої інформації та її оформлення у цілісне явище;

набуття досвіду публічного виступу;

виховання потреби у постійному розширенні мистецького світогляду, формування потягу та уміння до самоосвіти;

заохочення учнів до відвідування заходів мистецьких інституцій (театральний вистав, концертів, фестивалів тощо);

підвищення професійного рівня педагогічних працівників – викладачів-консультантів учасників-лекторів Конкурсу-фестивалю;

активізації професійної комунікації у середовищі педагогічних працівників сфери початкової мистецької освіти.

 

Учасник Конкурсу-фестивалю зобов’язаний:

-       до початку проведення Конкурсу-фестивалю ознайомитися з умовами його проведення;

-       вчасно надіслати електрону заявку на участь у Конкурсі-фестивалі за встановленою формою з додатком (посилання на відеозапис виступу, розміщений на YouTube-каналі – власному, викладача-консультанта або навчального закладу).

Електронні заявки на участь у конкурсі-фестивалі «Юний лектор» мистецько-освітнього проєкту «Митці майбутнього» приймаються до 10 січня 2022 року (включно) за відповідним посиланням.

Дивитися тут:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAhZUOPgYzi7YmyZkiQ9eLV_JM61NKNZaHxcGnilvw8uZd5g/viewform?usp=sf_link

Заповнюючи електронну заявку учасник/учасники дає/дають згоду на обробку персональних даних.

 

2. Організаційний комітет

 

Для підготовки та проведення Конкурсу-фестивалю створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет).

Персональний склад Оргкомітету формується засновниками Конкурсу-фестивалю та затверджується наказом Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів.

Оргкомітет:

опрацьовує заявки претендентів на участь у Конкурсі-фестивалі;

має право не допускати до участі у Конкурсі-фестивалі, якщо зміст виступу не відповідає вимогам.

Втручання батьків, викладачів та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу-фестивалю та роботу Оргкомітету забороняється.

3. Журі

 

Для проведення Конкурсу-фестивалю Засновник створюється журі.

До складу журі можуть входити фахівці культурних
(концертно-театральних) установ, педагогічні працівники закладів початкової мистецької освіти, керівники та методисти методичних служб сфери мистецької освіти, представники творчих спілок.

Персональний склад журі формується засновниками Конкурсу-фестивалю та затверджується наказом Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів.

Журі:

переглядає відеозаписи виступів учасників Конкурсу-фестивалю за наданими посиланнями;

приймає рішення щодо визначення переможця/переможців.

Рішення журі Конкурсу-фестивалю не підлягає перегляду та оскарженню.

Втручання батьків, викладачів та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу-фестивалю та роботу журі забороняється.

 

4. Умови проведення Конкурсу-фестивалю

 

Конкурс-фестиваль проводиться за відеозаписами виступів учасників, які розміщено на YouTube-каналі (власному, викладача-консультанта або навчального закладу, який представляє учасник). Посилання на відеозапис подається в електронній заявці учасника Конкурсу-фестивалю.

Кожен учасник бере участь у Конкурсі-фестивалі лише з одним виступом.

Усі учні-учасники заходу отримують грамоту лектора конкурсу-фестивалю «Юний лектор» мистецько-освітнього проєкту «Митці майбутнього». У грамоті зазначено ПІБ викладача-консультанта, який підготував учасника.

Переможці Конкурсу-фестивалю:

-       отримують грамоту переможця конкурсу-фестивалю
«Юний лектор» мистецько-освітнього проєкту «Митці майбутнього» (у грамоті зазначено ПІБ викладача-консультанта, який підготував учасника);

-       виступ переможця/переможців розміщується на YouTube-каналі Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів.

 

5. Вимоги

 

До участі в Конкурсі-фестивалі запрошуються учні закладів початкової мистецької освіти, в тому числі учні з особливими освітніми потребами.

Номінації:

«Соліст» – виступає один лектор.

«Дует» – два лектори.

 

Вікові категорії:

І категорія – до 11 років включно;

ІІ категорія – від 12 років.

 

Вік учасника визначається на початок проведення Конкурсу-фестивалю – у поточному навчальному році (тобто на 01 грудня).

У випадку, коли учасники номінації «Дует» належать до різних вікових категорій, обидва претенденти відносяться до вікової категорії старшого учасника.

 

Вимоги до виступу:

Під виступом учасника розуміється власне виступ-лектора з концертними номерами-ілюстраціями.

Увесь концерт має бути тематичним. Тема концерту – вільна.

Мова виступу – українська.

Регламент концерту (разом із виступами учасника/учасників) – до однієї астрономічної години.

Виступ учасника-лектора має містити вступ (пов’язаний із темою), зв’язки (підведення до наступного музичного номеру). Текст виступу має бути грамотним з погляду граматичного, стилістичного, музикознавчого. Оголошення виступу виконавця має містити:

достовірну і повну інформацію про автора твору та його назву;

ім’я та прізвище виконавця, клас,

ПІБ викладача, який підготував виконавця.

Виступ учасника/учасників може супроводжувати:

один цілісний концертний/просвітницький захід;

виконавські виступи, які були записані під час різних заходів, або спеціально окремо записані, і змонтовані у цілісне явище разом із виступом учасника.

 

6. Фінансові умови

 

Витрати на організацію та проведення Конкурсу-фестивалю здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Участь у Конкурсі-фестивалі є безоплатною.

 

Телефони для довідок:

(044) 279 79 10 – Плахотнюк Вікторія Генріхівна

Перейти до спискуВерсiя для друку


ujkjc