Головна  →  Оголошення  →  12 червня 2019

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби, категорія «В»

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби, категорія «В».

Вимоги до кандидатів а саме: головного спеціаліста відділу мистецтв та культурно-освітніх закладів управління культури та мистецтв; головного спеціаліста відділу капітальних вкладень та оренди приміщень управління економіки та фінансів, головного спеціаліста сектору правового забезпечення розміщені в умовах проведення конкурсу.

Документи приймаються з 12 по 27 червня 2019 року,

за адресою: 01004, м.Київ,  бульвар Т.Шевченка, 3, каб. 330

Довідки за телефоном: 279-72-51, 279-52-82.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 11.06.2019 № 242-к

 

           

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головний спеціаліст сектору правового забезпечення Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), категорія «В»

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Перевіряє на відповідність законодавству проекти рішень Київської міської ради, розпорядження Київського міського голови та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що подаються чи погоджуються Департаментом в частині питань, віднесених до компетенції Департаменту;

Співпрацює з іншими структурними підрозділами Департаменту щодо перегляду актів Київської міської ради, Київського міського голови, виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказів Департаменту, з метою приведення їх у відповідність до законодавства, надає пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

Веде претензійно-позовну роботу, представляє інтереси Департаменту в усіх судових органах України;

Опрацьовує за дорученням керівництва, у встановленому порядку, звернення громадян, підприємств та організацій;

Опрацьовує проекти договорів, які укладаються Департаментом на предмет відповідності їх чинному законодавству;

Приймає участь у проведенні комплексних ревізій та перевірок підвідомчих Департаменту установ та організацій;

Приймає участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок та інвентаризацій, за результатами їх розгляду дає правові висновки;

Надає керівництву Департаменту додаткові матеріали із законодавства, надає працівникам Департаменту та підвідомчим закладам консультації з правових питань, пов’язаних з їх діяльністю;

Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності Департаменту, а також у розробленні пропозицій для удосконалення роботи Департаменту;

Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

Умови оплати праці

  1. Посадовий оклад – відповідно до штатного розпису на 2019 рік;
    1. інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»  

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заява пишеться власноруч);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації, наукові публікації та інші.

Документи приймаються до 17.00 27 червня 2019 року

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 3, каб.330

Місце, час та дата  проведення конкурсу

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 3; 04 липня 2019 року, 10.00.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Петруненко Ю.В.

тел. (044) 279-72-51, ura_25@ukr.net

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта 

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (правознавство)

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ділові якості

- самоконтроль; 

- діалогове спілкування;

- бачення загальної картини; 
- чітке бачення результату; 
- здатність визначити напрям розвитку

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією;

- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися,

2

Уміння працювати з комп’ютером

 

Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel Power Point) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування інформаційно-телекомунікаційними технологіями

3

Особисті якості

- відповідальність;

- рішучість;

- ініціативність;

- комунікабельність

- дисциплінованість;

- повага до інших.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1)        Конституція України,

2)                Закон України «Про державну службу»,

3)                Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про очищення влади» «Про місцеве самоврядування», Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс Законів про Працю України та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність у сфері культури.

 

           

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби - головний спеціаліст відділу капітальних вкладень та оренди приміщень управління економіки та фінансів Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), категорія «В»

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує підготовку, збирання і передачі проектним і підрядним організаціям вихідних даних та документів, необхідних для виконання проектно-вишукувальних робіт, будівництва, капітального ремонту і реставрації об’єктів.

Розробляє завдання суб’єктам господарювання на розробку проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт будівель, які обліковуються на балансі Департаменту.

Приймає на розгляд та опрацювання заявки від підприємств та закладів культури, підпорядкованих Департаменту, щодо фінансування об’єктів будівництва, у тому числі і витрат на розробку проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт, та перевіряє їх на відповідність встановленим вимогам.

Опрацьовує та перевіряє надані підрядними організаціями акти виконаних робіт по об’єктах будівництва, замовником виконання яких виступає Департамент, на відповідність розробленій проектно-кошторисній документації.

Здійснює нагляд за проведенням будівельних робіт (капітального ремонту та реставрації) будівель Департаменту і підпорядкованих йому підприємств та закладів культури.

Здійснює нагляд за ходом проектування, прийняття проектно-кошторисної документації від проектних організацій, перевіряє її комплектність та якість.

Готує проекти договорів з проектними і підрядними організаціями на виконання проектно-вишукувальних робіт, будівництво, капітального ремонту і реставрації об’єктів Департаменту.

Умови оплати праці

  1. Посадовий оклад – відповідно до штатного розпису на 2019 рік;
    1. інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заява пишеться власноруч);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації, наукові публікації та інші.

Документи приймаються до 17.0027 червня 2019 року            м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 3, каб.330

Місце, час та дата  проведення конкурсу

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 3; 04 липня 2019 року, 11.00.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Петруненко Ю.В.

тел. (044) 279-72-51, ura_25@ukr.net

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта 

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (правознавство, державне управління, будівництво)

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ділові якості

- самоконтроль; 

- діалогове спілкування;

- бачення загальної картини; 
- чітке бачення результату; 
- здатність визначити напрям розвитку

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією;

- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися,

2

Уміння працювати з комп’ютером

 

Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel Power Point) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування інформаційно-телекомунікаційними технологіями

3

Особисті якості

- відповідальність;

- рішучість;

- ініціативність;

- комунікабельність

- дисциплінованість;

- повага до інших.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

4)        Конституція України,

5)                Закон України «Про державну службу»,

6)                Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про очищення влади», «Про місцеве самоврядування», закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативно – правові акти, що регулюють основну діяльність Відділу; інструкція з діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

           

 

 

 

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головний спеціаліст відділу мистецтв та культурно-освітніх закладів управління культури та мистецтв Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), категорія «В»

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює координацію та методичне керівництво у підготовці та проведенні державних, міських культурно-мистецьких заходів, концертних програм, в межах компетенції координує взаємодію департаменту з керівництвом музичних колективів, громадськими організаціями, творчою інтелігенцією міста.

Відповідає за своєчасну підготовку документів щодо організації та проведення культурно-мистецьких заходів: сценарних планів заходів, матеріалів до виступів тощо.

Готує поточні плани роботи відділу в галузі музичного мистецтва.

Готує проекти розпоряджень та пропозиції керівництву щодо виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня в межах компетенції.

Бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напрямку роботи відділу.

Розглядає листи та заяви громадян, установ, організацій, громадських об'єднань, підприємств, юридичних осіб з питань організації та проведення культурно-мистецьких заходів, організації дозвілля киян, готує проекти відповідних рішень по їх виконанню, забезпечує підготовку матеріалів та інформацій, відповідей на вхідну кореспонденцію у встановлені терміни.

Умови оплати праці

  1. Посадовий оклад – відповідно до штатного розпису на 2019 рік;
    1. інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заява пишеться власноруч);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації, наукові публікації та інші.

Документиприймаються до 17.00 27 червня 2019 рокум. Київ, бульвар Т. Шевченка, 3, каб.330

Місце, час та дата  проведення конкурсу

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 3; 04 липня 2019 року, 12.00 .

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Петруненко Ю.В.

тел. (044) 279-72-51, ura_25@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта 

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (культурно-мистецького напрямку)

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ділові якості

- самоконтроль; 

- діалогове спілкування;

- бачення загальної картини; 
- чітке бачення результату; 
- здатність визначити напрям розвитку

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією;

- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися,

2

Уміння працювати з комп’ютером

 

Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel Power Point) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування інформаційно-телекомунікаційними технологіями

3

Особисті якості

- відповідальність;

- рішучість;

- ініціативність;

- комунікабельність

- дисциплінованість;

- повага до інших.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

7)        Конституція України,

8)                Закон України «Про державну службу»,

9)                Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про очищення влади» «Про місцеве самоврядування», «Про культуру» Укази та Розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення Київської міської ради, розпорядження Київської міської державної адміністрації, регламент роботи Київської міської державної адміністрації, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність у сфері культури.

 

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку


ujkjc