Головна  →  Оголошення  →  16 травня 2019

Про умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Київкультурасервіс»

ОГОЛОШЕННЯ

про умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Київкультурасервіс»

 

Найменування підприємства

Комунальне підприємство «Київкультурасервіс»

 

Юридична та фактична адреса підприємства

04111, м. Київ, вул. Тешебаєва, 60 А

 

Мета діяльності

Надання міським закладам культури, іншим організаціям та населенню комплексу послуг з поточних та капітальних ремонтів будівель та споруд, їх обладнання, інженерних мереж та комунікацій та інша статутна діяльність.

 

Строк та місце приймання документів для участі в конкурсі

Документи приймаються з 16 травня по 14 червня 2019 року щоденно з 9.00 до 18.00 (крім вихідних та святкових днів) Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3 (відділ управління персоналом, каб. 329,330).

 

Телефон для довідок, електронна пошта

279-52-82, 279-72-51, dk@kievcity.gov.ua

 

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

- заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства - іншого документа, що посвідчує особу);

- автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, автобіографія має бути власноруч засвідчена підписом кандидата на кожній сторінці;

- чотири фотографії кандидата розміром 4x6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

- копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

- копію військового квитка або копію документу, що підтверджує взяття особи на військовий облік (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску);

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.

Кандидат може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

Кандидат має пред’явити оригінали документів на участь в конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії.

Документи подаються в паперовому вигляді.

 

Вимоги до кандидатів на посаду:

Кандидатом посаду директора може бути особа, яка:

- має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр;

- має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

- вільно володіє державною мовою;

- має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- щодо якої відсутні обставини, передбачені в пункті 3 цього оголошення.

Не може бути кандидатом на посаду особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади;

- є або була членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом з 24 серпня 1991 року;

- призначення (обрання) якої на посаду керівника суб’єкта господарювання комунального сектора економіки в місті Києві суперечитиме вимогам законодавства щодо роботи іноземців, громадян України, які мають громадянство іноземної держави (держав), або осіб без громадянства;

- у разі призначення (обрання) буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

- не подала декларацію за минулий рік за формою декларації, встановленою для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у випадку, якщо повинна була її подавати.

 

Умови проведення конкурсу

Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради № 786/786 від 21 липня 2016 року http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4848/doc/1471019764.html .

Засідання конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації, журналістів та громадськості.

 

Інформація щодо розробки конкурсних пропозицій

Після ухвалення рішення про допуск кандидат до участі у конкурсі має розробити конкурсні пропозиції та подати їх до конкурсної комісії протягом 20 календарних днів з дня отримання відомостей про фінансово-економічне становище підприємства (пункт 8 статі 7 Положення).

 

Інформація щодо строковості трудового договору з керівником

Призначення на посаду керівника здійснюється на контрактній основі на строк, рекомендований конкурсною комісією (від 1 до 3 років).

Перейти до спискуВерсiя для друку


ujkjc