КМДА Київська міська державна адміністрація


27 січня 2021

Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2020 рік

 

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
на виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації від 08.12.2020 № 43025 та згідно
з дорученням керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 18.12.2020 № 009-1546 Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за період з 01.01.2020 до 31.12.2020 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян
в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011
№ 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД).

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано484 звернення громадян, з них письмових – 460 та усних – 24, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 6 заявників, першим заступником директора Департаменту – 18 заявників.

З усіх звернень за період з 01.01.2020 до 30.12.2020 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 330 звернень, 13 – від інших органів державної влади та 141 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Електронною поштою надійшло 155 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 86 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 69.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 437 заявників (або 65 % від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 35 осіб (або 4% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 12 громадян (або 3% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли
для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  89 заяв та клопотань (або 18% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 9265 заявників, якими порушено 484 питання.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни
до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2020 до 30.12.2020 року, перше місце посідають питання культурно-мистецького спрямування, чисельність яких становить 321 звернення (або 65% від загальної кількості звернень), з різноманітних питань загального характеру порушено 80 клопотань (або 17% від усіх надходжень звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 40 заявників (або 9% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань діяльності об’єднань громадян, релігійних
та міжконфесійних відносин надійшло 25 заяв (або 5% від загальної кількості звернень) та з питань забезпечення дотримання законності порушено 14 клопотань (їх кількість становить по 3% відповідно від усіх надходжень звернень). З питань житлової політики та соціального захисту надійшло  по 2 звернення (або по 0,5% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту).

Протягом аналогічного періоду 2019 року у Департаменті культури зареєстровано 479 звернень громадян, з них письмових – 419 та усних – 60, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 39 заявників, першим заступником директора Департаменту – 21 заявник. З усіх звернень за період з 01.01.2019
до 31.12.2019 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 333 звернення, 12 – від інших органів державної влади та 134 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.
Електронною поштою надійшло 128 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 109 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 19.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 361 громадянин (або 75% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 114 осіб (або 24% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 4 заявники (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  65 заяв та клопотань (або 13,5% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 4318 заявників, якими порушено 479 питань.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2019 до 31.12.2019 року, перше місце посідають питання культурно-мистецького спрямування, чисельність яких становить 309 заяв (або 63% від загальної кількості звернень), з різноманітних питань загального характеру порушено 88 клопотань (або 18% від усіх надходжень звернень). Питання праці
і заробітної плати порушили 42 заявники (або 8% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин порушено 31 клопотання (їх кількість становить 7% від усіх надходжень звернень), з питань щодо дотримання законності
та правопорядку – 6 заяв (або 1,3 % від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту) та з питань житлової політики – 3 (або 0,7 % від усіх надходжень звернень).с

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах
та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи із зверненнями громадян:

- проінформували директора Департаменту щодо стану організації роботи із зверненнями громадян начальники відділів: управління персоналом, мистецтв та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек та архіву, планово-економічного, капітальних вкладень та оренди приміщень;
- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян у відділах: мистецтв та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек та архіву, капітальних вкладень та оренди приміщень, в Управлінні у справах національностей та релігій.
Згідно із п.1.18 плану проведення моніторингу організації роботи зі зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо надання практичної та методичної допомоги підпорядкованим органам у роботі зі зверненнями громадян проведено нараду з керівниками підвідомчих закладів культури на теми: «Про питання практичної реалізації громадянами України права щодо участі в управлінні державними і громадськими справами відповідно до положень Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008». На веб-сайті Київської міської державної адміністрації розміщено графіки особистого прийому громадян керівництвом Департаменту.
Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів. 
З 01 січня проводилися заходи на головних новорічних локаціях: Софійській, Контрактовій площах та Володимирському проїзді, які відкрилися у рамках культурно-мистецького проєкту «Новий рік - 2020» ще в грудні 2019 року і працювали на Софійській площі до 12 січня, на Контрактовій площі — до 19 січня 2020 року. Усього протягом святкового періоду на Софійській площі відбулось понад 20 концертних програм за участі хедлайнерів - відомих українських музикантів,молодих виконавців і гуртів та оркестрів, зокрема святкування новорічної ночі та Різдва Христового. 

На локації працювали фотозони, безкоштовний полярний експрес для найменших відвідувачів, різдвяний ярмарок та «Київська карусель». На Контрактовій площі у рамках проєкту працювала ковзанка, резиденція Святого Миколая, фотозони, льодяні гірки для дорослих та дітей, різдвяний ярмарок.

12 січня на сходах Київської міської ради кращі аматорські хори та вокальні колективи долучились до міжнародної акції з виконання колядки «Нова радість стала», яку цього року підтримали народні колективи з Канади, США, Польщі та багатьох українських міст. Свято об’єднало понад 400 виконавців-аматорів. Після спільної акції біля будівлі мерії учасники заходу презентували справжній ярмарок українських пісень вздовж Хрещатика – біля Пасажу, метро «Хрещатик» та Головпоштамту. Свято української пісні відбулось за сприяння Департаменту культури і Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень.

16 січня в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва презентовано виставку живописних робіт Івана Марчука та Миколи Новікова «Магія штриха. Діалог двох геніїв».

19 січня забезпечено проведення свята Водохреща (біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболонській набережній та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України), під час якого ієрархами православних церков здійснено чин освячення води за відповідними регламентованими
і встановленими канонами.

20 січня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відкрилася фотовиставка до Дня Соборності «Єдина Україна».

20 - 21 січня у Колонній залі Київської міської ради відбувся безперервний марафон «Доба пам’яті», присвячений вшануванню пам’яті захисників Донецького аеропорту, які тримали оборону у 2015 році. В рамках заходу виступили творчі муніципальні колективи: Київський академічний театр «Колесо», Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.Ревуцького, Київська муніципальна академія музики ім. Р.М.Глієра та Ансамбль солістів «Благовість» Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина».

22 січня релігійні організації м. Києва були зорієнтовані на проведення молитви за єдність України з нагоди відзначення Дня Соборності України.

23 січня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбулося відкриття виставки «Василь Щавинський та його колекція» (до 95-річчя пам'яті В. О. Щавинського – колекціонера, глибокого знавця мистецтва та науковця й великого патріота України).

Проєкт є результатом багаторічної роботи науковців із дослідження історії та атрибуції творів живопису, графіки та бібліотечного фонду, а також реставраторів – з відновлення шедеврів цього зібрання – надважливої складової нашої культурної спадщини.

23 січня в Літературно-меморіальному музеї-квартирі П.Г.Тичини відбулися урочистості з нагоди 40-річчя утворення закладу.

27 січня надано організаційне сприяння у проведенні Меморіальної церемонії «Шість мільйонів сердець», приуроченої Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту, що відбулася у Колонній залі Київської міської ради.

30 січня у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва було презентовано виставку творів Яна Зорічака – одного з найвідоміших художників-склярів у світі, митця зі Словаччини, який живе та працює у Франції.

05 лютого в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відбулася презентація проєкту VR-туру по Бабиному Яру. Цей віртуальний тур мав на меті стисло ознайомити відвідувача з історією Бабиного Яру та продемонструвати можливості технології віртуальної реальності. Вперше в Україні при створенні віртуального туру змодельовано події однієї
з найстрашніших сторінок Другої світової війни шляхом застосування історичної кінохроніки, фото, щоденників, інтерв’ю з учасниками подій.

05 лютого в Національному музеї «Київська картинна галерея» презентовано першу в Україні персональну виставку живопису всесвітньо відомого китайського художника Ханя Юйченя.

Представлено 49 кращих творів митця з Тибетської серії, що ілюструють буденне життя мешканців «даху світу»: ченців, паломників, простих трудівників.

09 лютого надано сприяння грецькому товариству «Енотіта», а також забезпечено участь в культурно-мистецькому заході, присвяченому культурі надазовських греків «Вай, си глоса-му румеку! Мово ти моя Румейська!»
до Міжнародного дня рідної мови, що відбувся у коворкінгу ПеремогаSpace.

11 лютого в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відкрилася фотовиставка, присвячена Дню учасників бойових дій на території інших держав та 31-ій річниці виведення військ з Афганістану.

12 лютого відбулася презентація оновленого простору Центральної районної бібліотеки «Свічадо» Святошинського району м. Києва.

12 лютого у Київському академічному драматичному театрі на Подолі було презентовано креативний проєкт-виставу «Сойчине крило» за твором Івана Франка з аудіодискрипцією для незрячих та слабозорих дітей.

13 лютого в Музеї книги і друкарства України відкрилася виставка «Котляревський і СучУкрЛіт». Куратори проєкту намагалися висвітлити,
як традиція Івана Котляревського вплинула на літературний процес наступних століть; чому його тексти актуальні й у нинішній суспільно-політичній ситуації та розповіли про строкатий світ «сучукрліту» (сучасної української літератури).

14 лютого відбулися святкові заходи, серед яких «День Святого Валентина» - романтичний вечір при свічках у театрі «Романс», святкова шоу-програма «Музика сердець» у Київському національному академічному театрі оперети, мелодрама «Валентинів день» в Українському малому драматичному театрі, а Чоловіча хорова капела ім. Ревуцького презентувала проект «Листи кохання» у Будинку вчених НАНУ.

14 лютого Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва представив прем’єру балету «Лускунчик»    П. Чайковського.

14 - 15 лютого вперше глядачам були представлені вистави «Шинель» за М.Гоголем (Київський національний академічний Молодий Театр) та «Родина патологоанатома Людмили» (Київський академічний театр «Золоті ворота»).

15 лютого надано сприяння та забезпечено участь у культурно-освітньому заході «Перший конкурс читців кримськотатарської поезії», що проводився  громадською організацією «Кримська родина» у рамках Міжнародного дня рідної мови.

16 лютого забезпечено участь у заходах до Дня відновлення Литовської Республіки, зокрема на церемонії символічного підняття литовського прапора на історичній Замковій горі у Києві. Організаторами заходу виступили посольство Литовської Республіки в Україні та Київське товариство литовської культури імені Майроніса.

20 лютого до подій Революції Гідності театр «Колесо» провів читання твору Надії Симчич «МИ, МАЙДАН», академічний ансамбль української музики «Дніпро представив нову програму «Героям нашим – славу співаєм!»,
а Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» – проєкт «Небесна сотня з нами».

20 лютого зорієнтовано релігійні організації міста Києва на проведення у храмах столиці пам’ятного молебню за Героями Небесної Сотні у рамках заходів щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

23 лютого у театрі «Романс» відбувся великий святковий концерт – «День народження циганського театру».

26 лютого відбулося засідання Художньої ради з розгляду культурно-мистецьких проєктів при Департаменті культури та мистецькі конкурси
на кращі проєкти щодо проведення урочистої церемонії вручення театральної премії «Київська пектораль», урочистої церемонії вручення Мистецької премії «Київ», урочистого заходу з нагоди Міжнародного дня музеїв
та з образотворчого мистецтва до Дня Києва. 

29 лютого відбулася прем’єра вистав «Камінний господар» Лесі Українки, «1984» Майкла Джина Саллівана за Джоржем Орвеллом та проєкт «Майстер-клас для дітей, поки батьки переглядають виставу» (Київський академічний драматичний театр на Подолі).

Продовжуються роботи з реалізації пілотного проєкту з оновлення публічних бібліотек Києва «Сучасний бібліотечний простір».

01 - 03 березня прем’єра вистави «Усі найкращі речі» у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

02 березня в Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе відкрилася виставка «Шевченкіана» у творах живопису А. Буртового та графіки з колекції музею.

02 березня забезпечено участь у розширеному засіданні Ради національних спільнот України, під час якого обговорювалось питання щодо створення Київського муніципального дому національностей.

04 березня спільно з Громадською організацією «Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва» проведено нараду з питань підготовки проведення Міжнародного свята Новруз.

05 березня надано організаційне сприяння Громадській організації «Товариство дружби «Україна – Болгарія» у проведенні свята, приуроченого звільненню Болгарії від османського рабства, що відбулось у приміщенні Слов’янської гімназії.

06 березня надано сприяння, а також забезпечено участь в урочистому заході «Вишиванка єднає світ», присвяченому проведенню Шевченківських днів, святкуванню 206-ї річниці з дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Захід проведено Радою національних спільнот України біля пам’ятника Тараса Шевченка в однойменному столичному парку.

06 березня – прем’єра вистави «Маленький принц» у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва.

06 - 07 березня – прем’єра вистави «Цирк» у Київському академічному театрі ляльок.

06 – 08 березня до свята весни у підвідомчих закладах культури відбулися тематичні заходи, серед яких: святкова програма «Тобі, коханій» у Національному академічному театрі оперети, «Великий святковий концерт
до Дня 8 Березня» у театрі «Романс», вистава «Вона жила в Парижі»
у Молодому театрі, прем'єра концерту «Кохання є» в Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва.

06 - 08 березня – вперше представлена вистава «VIÑO» у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.09 березня з нагоди річниці від дня народження Тараса Шевченка в кінотеатрі «Київська Русь» відбулися прем’єрні покази фільмів «Тарас Шевченко. Повернення» та «Толока».

10 березня в Музеї книги і друкарства України відкрилася виставка «Золотослов. Моя, твоя – наша Ліна Костенко», присвячена 90-річчю від дня народження всенародно шанованої поетки Ліни Костенко, лауреатки Шевченківської та міжнародних премій.

10 березня Київська академічна муніципальна чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького вшанувала лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка, представивши святкову концертну програму.

11 березня проведено засідання Художньої ради з розгляду культурно-мистецьких проєктів при Департаменті культури, під час якого відбулися мистецькі конкурси на кращі проєкти до відзначення свята Світлого Воскресіння Христового (Великодня), Дня столиці та Дня Києва, на реалізацію проєкту-переможця громадського бюджету «Студентська весна», проведення фестивалю етнокультурних громад «Етнофест», проєкту з образотворчого мистецтва «Історія України очима сучасних художників».

11 березня Музей історії міста Києва презентував виставку «Made in Kyiv. Археологія повсякдення». Серед представлених артефактів: карбовані на Русі монети і гривні, ювелірні прикраси, твори сакрального мистецтва, предмети побуту символи державної влади тощо. Довершені для свого часу ремісничі технології та вироби київських майстрів доповнені сучасними відеореконструкціями, рядом візуальних проекцій, 3-D моделями й анімацією.

11 березня на базі оновленого простору бібліотеки № 115 для дітей Деснянського району міста Києва презентовано проєкт «Книготека»,
який передбачає партнерство та співробітництво між публічними бібліотеками міста і книговидавцями України.

У заході взяли участь бібліотекарі міста, депутати Київської міської ради, керівництво Департаменту культури й Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, а також представники Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів. У ході зустрічі був підписаний відповідний меморандум.

З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) та з урахуванням ймовірного розвитку складної епідеміологічної ситуації, через систему електронного документообігу АСКОДкерівникам підвідомчих організацій, театрально-концертних закладів міста Києва постійно доводилася інформація про постанови, розпорядження, протокольні доручення нарад Уряду та Київської міської державної адміністрації щодо заходів, направлених на попередження розповсюдження коронавірусної інфекції.

У музеях комунальної власності міста Києва та центральних міських бібліотеках призупинено проведення масових заходів та обслуговування відвідувачів і користувачів.

Проте, у межах своїх можливостей заклади продовжували працювати, у тому числі, активне спілкування відбувалося в режимі онлайн.Більшість музеїв публікували інформаційно-пізнавальну інформацію про свою фондову колекцію, історію створення і діяльності, цікаві факти про будинки, в яких розміщені заклади; наукові статті та розвідки тощо.

Крім того, проводилися онлайн екскурсії та відкривалися віртуальні виставки. Велися актуальні рубрики «Календар визначних дат» (Національний музей українського народного декоративного мистецтва), «Річниці визначних подій» (Музей гетьманства) та ін. Деякі музеї проводили віртуальні майстеркласи.

Наприклад, Національний музей українського народного декоративного мистецтва започаткував віртуальну майстерню, у рамках якої проведено серію онлайн майстеркласів до Великодня: «Створення декору – Яйце з картону
та ниток», «Створення декору – Пташка з ниток», «Створення декору – Яйце з ниток», «Створення писанки у традиційній восковій техніці – підготовка яйця», «Створення писанки у традиційній восковій техніці – розпис яйця», «Створення Великоднього рушничка – вишивка».

Розпочав роботу «Онлайн майстерні» й Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини в м. Києві («Розмальовки для найменших», «Витинанки», «Великодній віночок»).

Науковці музеїв продовжували приймати запити на підготовку наукових довідок, допомагали у підборі літератури та складанні бібліографії за музейною тематикою, надавали консультації.

До послуг користувачів були створені віртуальні виставки та віртуальні огляди книжок, проводилися онлайн зустрічі з авторами книжок, флешмоби, челенджі. У Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва запроваджено дистанційне функціонування гуртків для дітей.

02 квітня вперше у online форматі було організовано проведення засідання оргкомітету театральної премії «Київська пектораль» та одне зі значних заходів театральної спільноти – оголошення лауреатів театральної премії «Київська пектораль». Не дивлячись на обмеження, через Facebook та YouTube до заходу було залучено широке коло театральної спільноти та громадськості.

Під час карантину було підтримано показ концертів муніципальних колективів на ТК «КИЇВ», сторінках Facebook.

05 травня на сайті Національного музею «Київська картинна галерея» було розміщено відеоролик, що представляє зміни в постійній експозиції закладу (реекспозицію творів графіки в залах, де представлено роботи художника Михайла Нестерова, художників, які входили до художнього об’єднання «Мир искусства» та в залі «Театрально-декораційного мистецтва»).

06 травня Кінотеатр «Старт» мережі КП «Київкінофільм» започаткував «Конкурс короткого коміксу», метою якого є пошук талановитих дітей віком від 4 до 14 років, які люблять анімацію та створення власних історій.
Усі роботи організатори заходу розміщували на сторінці кінотеатру в мережі Facebook з розповідями і світлинами. Роботи приймалися до 25 травня,
 а 01 червня в рамках відзначення Дня захисту дітей було оголошено троє переможців від журі та двоє переможців, які набрали найбільшу кількість вподобань від користувачів сторінки кінотеатру «Старт». Усі переможці отримають після карантину по 2 квитки на будь-який фільм або мультфільм у кінотеатрі та книжки від українських видавців.

07 травня – День пам’яті Варвари Ханенко. Національним музеєм мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків запущено подкаст «Ханенківські історії» на SoundCloud.

08 - 09 травня з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.М. Ревуцького провела online-трансляцію музично-літературної вистави «Народжена Вільною!».

09 травня було розміщено відеоролик виставки «Графічний портрет»,
на якій представлено дитячі твори, виконані у графічній техніці з фондів Мистецького центру «Шоколадний будинок».

11 - 17 травня Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків узяв участь у Міжнародній акції #MuseumWeek. Кожного дня протягом тижня виходили пости у Facebook на задані теми.

12 травня до Міжнародного дня музеїв на сторінці Музею Шолом-Алейхема розміщено відео-лекції «Національне мистецтво» та «Бсамим» із циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

15 - 18 травня у Літературно-меморіальному музеї М. Булгакова тривали традиційні читання творів письменника різними мовами світу. Цьогоріч не біля пам’ятника Майстру, як зазвичай, а в режимі online.

15 травня Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» з нагоди Дня Європи започаткував віртуальну виставку марок із своїх фондів.

16 - 18 травня Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків провів День музеїв онлайн – серія публікацій про інклюзивність
на сторінках музею у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Ютубі Музею.

18 травня Національний музей «Київська картинна галерея» презентував online-відкриття виставки «Автопортрет. Світ очима художника. Живопис, графіка, скульптура другої половини ХІХ – ХХ століть з колекції музею»,
яка продовжує програму «Види і жанри мистецтва» і є другою з проєкту «Обрані часом». Близько 70 творів живопису, графіки, скульптури другої половини XIX-XX ст. з фондів музею розкривають тему рефлексії, самоідентифікації, складну психологію творчої особистості. Експозиція дає уявлення про еволюцію жанру портрету впродовж півтора сторіччя, знайомить з його типологією й різновидами.

18 травня до Міжнародного дня музеїв на сайті Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» розміщено аудіовізуальну екскурсію «Таємниці Косого капоніру».

18 травня у зв’язку з відзначенням Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу було приспущено Державний Прапор України. Департаментом зорієнтовано національно-культурні громади м. Києва
на проведення тематичних заходів, спрямованих на підтримку кримськотатарського народу в боротьбі за свої права. Зокрема, колектив капели ім. Л. Ревуцького записав ролик з виконанням Гімну кримських татар.

З метою популяризації історичної та культурної спадщини кримських татар на сайті Централізованої бібліотечної системи в місті Києві розміщена тематична інформація.

У Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва заплановано проведення відео-презентації книжки Мустафи Джемільова «Незламний»; віртуальної виставки «Без права на Батьківщину», інформаційного огляду «Депортація кримських татар: причини і наслідки», а також спільний перегляд художнього фільму українського режисера Ахтема Сейтаблаєва «Хайтарма» на сторінці бібліотеки в Facebook.

22 травня у Музеї книги і друкарства України з нагоди перепоховання Т. Г. Шевченка відбулася презентація нового видання «Епістолярій Тараса Шевченка» та відео-лекція про листи Кобзаря кандидата філологічних наук, провідного наукового працівника музею, автора-упорядника названого видання Галини Карпінчук.

Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень до Дня Києва в online-форматі було проведено Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» імені Анатолія Авдієвського.

У травні КП «Київкінофільм» продовжив працювати з рубрикою #СмачноВдомаЗКіно у мережі Facebook, в якій українські режисери, актори, сценаристи, музиканти розказували дуже прості рецепти. Окрім цього, користувачі соціальної мережі також мали можливість переглядати фільми гостей цієї рубрики, перейшовши за лінками у легальному просторі.

До акції-флешмобу «ДЯКУЄМО МЕДИКАМ! МИТЦІ КИЄВА» у мережі Facebook, розпочатою Муніципальною академічною чоловічою хоровою капелою ім. Л. Ревуцького, долучився і Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

У липні ряд муніципальних театрів розпочали свій театральний сезон 2020-2021 рр.:

12 липня - Київський академічний театр «Актор» (вистава «Приємна несподіванка»);

16 липня - Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» (Гала-концерт);

31 липня Київський академічний театр «Колесо» (вистава «Шантрапа»).

З кінця червня підпорядковані Департаменту культури музеї почали відновлювати роботу з приймання відвідувачів та проведення мистецьких заходів. 

З 01 липня експонувалися наступні виставки:

«Дар Василя Щавинського» в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Відкрита незадовго до карантину виставка поповнилася ще одним непересічним експонатом – картиною П’єра Луї Гудро «Коханці». Картина французького художника покоління Старих майстрів із фондів Музею Ханенків була викрадена нацистами в 1943 році. Нещодавно зусиллями багатьох людей і інституцій вона повернулася до музею. На сьогодні картина зайняла чільне місце серед експонатів виставки і музею загалом.

«Автопортрет. Світ очима художника. Живопис, графіка, скульптура другої половини ХІХ – ХХ століть з колекції музею» в Національному музеї «Київська картинна галерея», яка продовжує програму «Види і жанри мистецтва» і є другою з проєкту «Обрані часом». Близько 70 творів живопису, графіки, скульптури другої половини XIX-XX ст. з фондів музею розкривають тему рефлексії, самоідентифікації, складну психологію творчої особистості.

Виставка «ZVIR 4» у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва презентувала творчість чотирьох митців – Олександра, Олени, Назарія та Наталії Звір. Представлено широкий спектр творів мистецтва: художні вироби з гутного скла, текстильні твори, виконані
в різних техніках, живопис. Твори відомої художниці-керамістки Євдокії Богач були представлені у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

Твори Сергія Тонканова «Виміри рівноваги» у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. Тичини в м. Києві. Автор є сучасним чернігівським художником, який працює у двох напрямках мистецтва: у живописі та лендарті. Виставка «Виміри рівноваги» демонструвала цей симбіоз концептуальної та живописної взаємодії з реальністю та виокремлює його творчість, як потужну спробу віднайти рівновагу в сучасному мистецтві.

Виставка живопису, графіки та іконопису Оксани та Михайла Тимківих у Музеї гетьманства. У творчому доробку матері і сина можна було побачити як традиції, так і новаторство.

«Вічність тане» – персональна виставка Лери Літвінової у Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе. Центральна ідея проєкту – ідентифікація людини, усвідомлення себе як частини та водночас цілого у безмежності та вічності буття.

       01 серпня у Музеї гетьманства почала експонуватися виставка вишитих картин Світлани Зубкової.

       Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва проведено цикл прямих етерів «Діалоги» з Романом Кухаруком.

       07 серпня в пам'ять видатного театрального режисера та актора Ігоря Славинського на малій сцені театру на Подолі, названій на його честь, відбулася вистава «LA BONNE ANNA, АБО ЯК ЗБЕРЕГТИ СІМ’Ю».

        20 серпня у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрилася виставка Галини Павленко-Черниченко «Фарфор, розпис. До 100-річчя від дня народження».

        20 серпня в Музеї видатних діячів української культури (Музей Лесі Українки) в рамках проєкту «Мистецька галерея», клуб «Малюють діти» було відкрито виставку дитячих робіт.

         22 та 23 серпня Музеєм історії міста Києва та його філією Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського відбулися пішохідні екскурсії «Минуле й сьогодення урядового кварталу» та «Володимирський шлях Михайла Грушевського».

Протягом серпня відбулася низка заходів, присвячених Дню незалежності України, серед яких:

- Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage (з 20 по 25 серпня
на території Національного заповідника «Софія Київська»);

- 49-ий Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (з 22 по 30 серпня, основні локації – Центральний парк культури і відпочинку (Арка Дружби Народів, майданчик «Мушля»), кінотеатр «Жовтень», Будинок кіно);

- Мистецький проєкт «Зірки світової опери» (30 серпня на Софійській площі).

29 серпня з нагоди вшанування Дня Пам'яті Героїв Іловайської битви у комунальному кінотеатрі «Київська Русь» відбувся безкоштовний показ документального фільму «Іловайськ. Лицарі неба».

У вересні продовжив свою роботу Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Kyiv Art Week» (розпочався 20 серпня). У рамках освітньої програми фестивалю 03, 10 вересня було проведено три online-лекції на офіційній сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook.

02 вересня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася виставка «Матвій Вайсберг у Музеї Ханенків». В експозиції представлено кращі роботи Матвія Вайсберга – київського живописця, ілюстратора, графіка, автора понад 30 персональних виставок в Україні та за її межами.

04 вересня в Музеї історії міста Києва презентовано першу частину масштабного міжнародного проєкту «Одного дня після. Людство.» Мистецько-філософський проєкт «Одного дня після...» закликає уявити майбутнє й спонукає до роздумів, у якому світі, суспільстві, з якою екологією, цінностями, обмеженнями та можливостями ми хотіли б жити.

У проєкті взяли участь митці різних напрямів сучасного мистецтва
з України, Болгарії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Ізраїлю та Лівану. Роботи були створені авторами спеціально для «Одного дня після…» і раніше не експонувалися.

08 вересня відбулося урочисте вручення дипломів та нагород Всеукраїнського дистанційного фестивалю «Ти у серці моїм, Україно!» на території культурно-мистецького комплексу «Співоче поле».

09 вереcня у Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка «Київські адреси Михайла Врубеля». Виставка знайомить глядачів з пам’ятками архітектури, вулицями, будинками та іншими місцями Києва, пов’язаними з художником та колом його київських знайомих. Особливий інтерес в контексті виставки представляють ескізи нездійснених розписів Володимирського собору, портрети відомих киян та пейзажні замальовки Врубеля. Творча біографія художника та його роботи з колекції музею представлені в контексті культурного і мистецького життя Києва, історії його видатних пам'яток архітектури.

10 вересня в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» пройшла пресконференція, присвячена відкриттю  VI Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kiev Fest»,
який був проведений 12 вересня в режимі online на інтернет платформах «Укрінформу» та офіційній сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook.

10 вересня на Співочому полі Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень був проведений семінар для керівників аматорських вокально-хорових колективів на тему: «Народне вокально-хорове мистецтво: стан та перспективи розвитку».

12 вересня відбувся спеціальний показ документального фільму «Своя доля. Сон» режисера Ігоря Малахова, з нагоди відзначення Дня українського кіно, а також гала-концерт в Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва у зв’язку з відкриттям 39-го театрального сезону.

12, 17, 30 вересня – презентація вистави «Марія Примаченко. Світ чарівний» у Київському академічному театрі українського фольклору "Берегиня".

13 та 20 вересня у парку «Перемога» проводився Благодійний фестиваль єврейської музики і танцю «Jewish Open Space», для організації якого надано сприяння єврейській месіанській громаді м. Києва.

19 вересня відбулося урочисте відкриття монумента Архістратигу Михаїлу біля Михайлівського Золотоверхого монастиря. Департаментом культури підготовлено проєкт сценарного плану і забезпечено музичний супровід заходу за участі Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького. Також, забезпечено запрошення до участі у цьому заході керівників релігійних організацій – членів Всеукраїнської Ради церков
і релігійних організацій.

19 - 20 вересня у столичному Гідропарку за організаційним сприянням Департаменту культури Благодійній організації «Благодійний фонд «Інститут громадської дипломатії»» відбувся міський фестиваль національностей «Київ: етногенеза».

30 вересня, з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, в публічних бібліотеках міста проведено цикл заходів.

У жовтні закінчив свою роботу Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Kyiv Art Week», відкриття якого відбулося 20 серпня. У рамках програми фестивалю проходив лекційний курс «Відверто про мистецтво»
з 03 жовтня по 26 жовтня на офіційній сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook. Також на офіційному сайті фестивалю з 02 жовтня презентувалася online -виставка «Kyiv Art Fair».

01 жовтня в Музеї історії міста Києва презентовано другу частину масштабного мистецько-філософського проєкту «Одного дня після…», присвячену Природі. «Природа. Одного дня після…» – це понад 50 робіт сучасних митців; літопис краси, написаний мовою мистецтва для майбутніх поколінь. Усі роботи були створені авторами спеціально для цього проєкту
та не експонувалися раніше.

01 жовтня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрилася виставка Олесі Дворак-Галік «АРТтека» (кераміка, живопис, фото та відео інсталяції).

01 жовтня відбулося урочисте вручення дипломів та нагород XV Міського фестивалю аматорського театрального мистецтва «Київська театральна весна» у приміщенні Центру художньої та технічної творчості «Печерськ».

03 жовтня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентовано виставку «Меланхолія вічних споруд», присвячену 300-річчю від дня народження видатного графіка, архітектора та археолога Джованні Баттіста Піранезі.

13 жовтня в кінотеатрі «Старт» з нагоди відзначення Дня захисника України відбувся безкоштовний показ стрічки української режисерки М. Яремчук «Шлях Самурая» та зустріч з творчою групою фільму.

14 жовтня у Київському академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва з нагоди Дня захисника України та Дня Українського козацтва пройшов концерт «Слава Героям!» за участі сестер Тельнюк.

14 жовтня за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Заради тебе» підготовлено відеозвернення Київського міського голови В. Кличка, представників дипломатичного корпусу Держави Ізраїль, Німеччини, Великобританії, єврейських громадських організацій, представників релігійних організацій та громадськості до Праведників у рамках заходів, приурочених Дню захисника України.

14 - 23 жовтня на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника проводиться виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на якій представлені роботи митців національно-культурних товариств Києва - «Мультикультурний мікс». Для підготовки виставки надано організаційне сприяння Київському міському центру народної творчості та культурологічних досліджень.

14 жовтня з метою вшанування захисників України усіх поколінь, релігійні організації міста Києва зорієнтовано на проведення молебнів за українське військо та захисників України. Також надано організаційне сприяння у заході, присвяченому Дню захисника України, за участі представників центральних органів виконавчої влади, ветеранів та учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників АТО/ООС на площі Михайлівського Золотоверхого собору  та проведенню молитви за українське військо та захисників України.

15 – 18 жовтня в Музеї книги і друкарства України відбувся щорічний фестиваль української дитячої книги «Азбукове королівство Магів і Янголів» Фокусна тема цьогорічного фестивалю «Чи потрібна нам довіра?» 

У рамках фестивалю були проведені презентації книг, зустрічі з письменниками, виставки живопису, майстеркласи, музейні ігри, квести тощо.

 20 жовтня в Музеї Шолом-Алейхема відкрилася виставка творів Олександра Кузіна, присвячена трагедії Голокосту.

21 жовтня відбулася прем’єра вистави «Маленький принц» Академічного театру «Модерн-балет»  на online-платформі OpenTheatre.

03 листопада в Музеї історії міста Києва відкрилася виставка творів Віктора Лисинюка «За мотивами логіки». Представлено 24 роботи митця, виконані в техніці олійного живопису. Через стиль фантастичного реалізму
і сюрреалізму художник розкриває соціально-політичний аспект людського буття.

05 листопада в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбулася презентація ювілейної виставки «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів», присвяченої 120-річчю видатної української художниці. Представлено 37 живописних робіт мисткині з колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва
та декілька творів з інших київських музеїв: Національного музею Тараса Шевченка, Літературно-меморіального музею-квартири П. Г. Тичини
та Літературно-меморіального музею-квартири Миколи Бажана. Рідкісні матеріали з Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України органічно доповнили експозицію.

07 листопада у кінотеатрі «Київська Русь» відбувся спеціальний показ фільму «Атлантида / Atlantis», який є найкращим ігровим повнометражним фільмом за версією українських кінокритиків (дві номінації національної премії кінокритиків «Кіноколо»).

10 листопада в Музеї книги і друкарства України з нагоди Дня української писемності та мови пройшла ХІ науково-практична конференція «Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві».У рамках конференції експонувалася виставка стародруків гравюр - XX ст. із фондів Музею книги і друкарства України «На перехресті шляхів: мандри книг та авторів, друкарів, граверів Києва, Львова, Одеси  XVII-XX ст.»; впродовж дня проходив майстерклас «Скрипторій» від Дмитра Чубія.

11 листопада в Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе відбулося відкриття виставки живопису Людмили Ганушевич. Провідне місце в творчості художниці займає образ квітки. Але квіткові композиції позбавлені чуттєвої сентиментальності і постають свідками гострої та напруженої внутрішньої боротьби їхньої авторки.

12 листопада було представлено концертну програму Київського академічного камерного хору «Хрещатик» «Viva La Musica» у Будинку актора.

13 листопада в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» з нагоди Дня Гідності та Свободи відкрилася фотовиставка «Майдан – фортеця духу».

25 листопада у Меморіальному музеї-квартирі В. С. Косенка – філії Музею театрального, музичного та кіномистецтва України відбувся концерт
(з нагоди 124-ї річниці від дня народження). У програмі прозвучали етюди композитора.

26 листопада відбулася прем’єра концерту, присвяченому 105-річчю від дня народження видатної французької співачки Едіт Піаф – «Від Піаф до Матьє» у Київському академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва.

01 грудня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» з нагоди Дня збройних сил України відкрилася фотовиставка «Воїни». Світлини знайомили відвідувачів із зразками форми наших воїнів із далеких часів до сьогодення.

01 грудня в Національному музеї «Київська картинна галерея» для відвідувачів відкрилася виставка Андрія Чебикіна «Передчуття».

03 - 04 грудня за підтримки Департаменту культури у Київському академічному театрі «Золоті ворота» було проведено Міжнародний театральний конгрес «Театр крокує Європою». Захід відбувся як в offline (дискусії на базі театру), так і в online форматі (покази вистав через додаток Zoom).

04 грудня в Київській міській державній адміністрації за участі директора Департаменту культури, ініціатора проєкту Folk Ukraine — представника ПОГ «Ініціативи Столичні» Ігоря Добруцького, начальника відділу координації масових заходів Кирила Вороніна відбувся online прес-брифінг, присвячений організації новорічних святкувань у Києві та їх формату в умовах карантину, Головній новорічній ялинці, святковим локаціям тощо.

04 грудня в Літературно-меморіальному музеї-квартирі П.Г.Тичини відкрилася виставка Ольги Дмітрієвої «Барви життя». Натхнення художника, фарби і шовк. Із цього тріо народжується музика батика. Представлено картини, шалі, сорочки – справжні твори мистецтва, виконані по натуральному шовку.

07 грудня, у день 120-ої річниці від дня народження народної художниці України Катерини Білокур, у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбулася низка заходів: зустріч із авторкою монографічного дослідження «БІЛОКУР», мистецтвознавицею, заслуженою діячкою мистецтв України Олесею Авраменко; демонстрація фільму Ольги Самолевської «Катерина Білокур. Послання». Крім того, гості музею мали можливість ознайомитися з творами видатної художниці на виставці «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів».

10 – 13 грудня у кінотеатрі «Ліра» пройшов фестиваль «Днів литовського кіно в Україні». У програмі були представлені як сучасні картини литовських режисерів (художні та документальні, в тому числі і спільного виробництва), так і фільми литовської кінокласики.

11 грудня в Музеї книги і друкарства України відкрилася виставка «Італійські та французькі типографії та лігаторії XVII-XVIII ст. На виставці представлені 12 унікальних мініатюрних та малоформатних стародруків найвідоміших італійських і французьких типографій XVII-XVIII ст. – Парми, Венеції, Бассано, Парижа, Ліона, Авіньйона.

12 грудня в Музеї видатних діячів української культури відкрилася виставка «Анна Пузиркова. Живопис. Фотографії».

16 - 18 грудня у мережі кінотеатрів КП «Київкінофільм» відбувся власний фестиваль «Київ. Із кінематографом у серці». Традиційно у програмі були представлені зустрічі з митцями, лекторій і українські фільми, а головним діючим персонажем і місцем, де розгортатимуться події, незмінно залишився Київ.

         16 грудня –кінотеатр "Київська Русь" – відбувся допрем'єрний показ документального фільму «Місто, яке зникає» (реж. Віктор Придувалов, Україна).

         17 грудня – кінотеатр "Ліра" – показ документального фільму «Дім архітектора Городецького» (реж. Вєслав Романовський, Польща).   18 грудня    - лекція києвознавця Станіслава Цалика «Вертинський: Київ і кіно».

19 грудня з нагоди Дня Святого Миколая у п’яти комунальних кінотеатрах КП «Київкінофільм» – «Київська Русь», «Лейпциг», «Дніпро», «ім. Т.Шевченка» та «Флоренція» відбулися благодійні покази стрічок українського виробництва для соціально незахищених верств населення, а саме – дітей з малозабезпечених сімей, позбавлених батьківської опіки, внутрішньо переміщених, осіб з інвалідністю.

19 грудня відбулося засвічення Головної новорічної ялинки за участю Київського міського голови Віталія Кличка, в online-форматі, зважаючи на встановлені обмеження у зв’язку з пандемією. Крім того, 19 грудня офіційно було відкрито новий новорічний маршрут від Арки Дружби народів через Пішохідно-велосипедний міст – Володимирську гірку – Алею художників – Андріївський узвіз до Подолу завдовжки вісім кілометрів в обидві сторони, а також запрацювали святкові локації, ковзанки і засвічені новорічні ялинки на Контрактовій площі та біля Арки Дружби народів у Центральному парку культури і відпочинку. 

19 грудня глядачам були представлені 5 прем’єрних вистав для дітей до новорічно-різдвяних свят у муніципальних театрах – Київському національному академічному театрі оперети, Київському муніципальному академічному театрі ляльок на лівому березі Дніпра, Київському академічному театрі юного глядача на Липках, Київському академічному театрі ляльок.

Спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Єврейський форум України» розпочато організаційну підготовку Меморіальної акції  «Шість мільйонів сердець» у рамках заходів, приурочених Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту.

Розпочато підготовку концепції створення віртуального Музею-галереї етносів України.

У зв’язку із запровадженням на території України заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у музеях комунальної власності міста Києва призупинено проведення масових заходів,. Тому більшість заходів з нагоди Нового року та Різдва Христового проходить в режимі online.

Протягом грудня за допомогою інтернету маленькі й дорослі українці стали учасниками тематичних виставок, театралізованих екскурсій, святкових концертів, квестів, майстеркласів із виготовлення й розпису новорічних іграшок та ін.Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах» 

у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність
до вказаної категорії громадян.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення, в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня «Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям).

Для підвищення професійного та інтелектуального рівня, поліпшення якості знань, стану відповідності своїх умінь та навичок функціям займаної посади, працівники Департаменту культури систематично відвідують щорічні постійно діючі семінари з питань ведення діловодства та підготовки документів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ та організацій.

 

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.