Головна  →  Оголошення  →  22 березня 2017

Конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності»

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності»

(м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3).

 

  1. 1.     Строк та місце приймання документів для участі в конкурсі

Документи приймаються з 22.03.2017 по 20.04.2017 за адресою:
м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3.

  1. 2.     Вимоги до кандидатів на посаду:

Кандидатом посаду директора може бути особа, яка:

- має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр;

- має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

- вільно володіє державною мовою;

- має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- щодо якої відсутні обставини, передбачені в пункті 3 цього оголошення.

3.   Умови проведення конкурсу

Конкурс проводиться згідно з Положенням про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженим Рішенням Київської міської ради № 786/786 від 21 липня 2016 року http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4848/doc/1471019764.html

Засідання конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації, журналістів та громадськості.

Не може бути кандидатом на посаду особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади;

- є або була членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом з 24 серпня 1991 року;

- призначення (обрання) якої на посаду керівника суб’єкта господарювання комунального сектора економіки в місті Києві суперечитиме вимогам законодавства щодо роботи іноземців, громадян України, які мають громадянство іноземної держави (держав), або осіб без громадянства;

- у разі призначення (обрання) буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

- не подала декларацію за минулий рік за формою декларації, встановленою для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у випадку, якщо повинна була її подавати.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

- заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства — іншого документа, що посвідчує особу);

- автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, автобіографія має бути власноруч засвідчена підписом кандидата на кожній сторінці;

- чотири фотографії кандидата розміром 4x6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

- копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску);

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.

Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

Кандидат має пред’явити оригінали документів на участь в конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії.

Документи подаються в паперовому вигляді.

 

Довідки за тел. 279-52-82, 279-72-51, Е-пошта - [email protected]

 

Перейти до спискуВерсiя для друку