Головна  →  Методичний центр  →  Про методичний центр
Вітаємо Вас на сторінці Київського міського методичного центру 
закладів культури та навчальних закладів!

МЕТОДИЧНИЙ   ЦЕНТР   СЬОГОДНІ

Споконвічно мистецькими школами опікувалося місто, адже, саме міським управлінням культури і мистецтв були засновані всі школи одна за одною, починаючи з 1924 року. 

Лише наприкінці минулого століття опікуватися школами було доручено районним в місті Києві державним адміністраціям, але виключно в межах фінансових та комунально-майнових повноважень. 

 Поряд з цим, в усіх питаннях, що стосуються професійної роботи, мистецькі школи підпорядковуються сьогодні Департаменту культури міста.

Читати далі...

Методичний центр розширив свою структуру (штатним розписом Центру передбачено 29 посад), він має власний адміністративний персонал, три профільні кабінети, організаційний відділ та окрему бухгалтерію.

Згідно з реєстрацією в ЄДРПОУ Центр має такі основні види діяльності: освіта у сфері культури, інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти, вища освіта, видання звукозаписів.

Читати далі...

Діяльність Київського міського методичного центру за дорученням Департаменту культури реалізується у декількох напрямах:

 Методична робота, направлена на вдосконалення професіоналізму викладачів, а саме:

Читати далі...

Робота з громадськими організаціями

Центр ініціює, створює та координує роботу дорадчих органів – рад різного функціонального призначення. Читати далі...

Організація та проведення творчих заходів

а) Відповідно до щорічних планів роботи Київського міського методичного центру, методичних об’єднань педагогічних працівників мистецьких шкіл та закладів культури Методичним центром проводяться щорічно понад 100 міських творчих заходів, у яких безпосередньо беруть участь більш ніж 12 тисяч учнів та студентів.

Читати далі...

Атестація.

Методичний центр здійснює державний контроль за роботою мистецьких шкіл, якістю викладання в них та за дотриманням ними державних стандартів мистецької освіти.

Читати далі...

Активна співпраця з управліннями (відділами) культури,туризму та охорони культурної спадщини районних в місті Києві державних адміністрацій

Методичний центр надає для них інформацію з ключових питань, координує їх роботу. Так щорічно саме Департаментом культури м. Києва в особі Методичного Центру проводиться велика робота щодо:

а) визначення розміру батьківської плати за навчання у мистецьких школах та збалансування її між 10 районами на рівні міста;

б) збору, узагальнення та аналізу інформації стосовно планового контингенту учнів та кількості учнів у групах самоокупності у мистецьких школах;

в) аналізу та контролю за виплатою надбавок, премій, доплат керівникам мистецьких шкіл на підставі подання від управлінь (відділів) культури, туризму та охорони культурної спадщини районних в місті Києві.

Читати далі...

Благодійні проєкти, що несуть великі соціально значущі функції, серед яких:

благодійний мистецький проект «Крилаті мрії» (виїзні концерти, майстер-класи, театралізовані вистави, художні виставки) для соціальної адаптації дітей з особливими потребами Читати далі...

Відповідно до свого Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради, Центру надано право надання платних послуг. Завдяки цьому у Центра є можливість проводити більше заходів за позабюджетні кошти, а також суттєво підвищити якість проведення вищезазначених заходів.

 

 

 

Інформація щодо діяльності Київського міського методичного 

центру закладів культури та навчальних закладів


Закладами мистецької освіти (мистецькими школами) споконвічно опікувалося місто. Саме міським управлінням культури і мистецтв були засновані всі школи одна за одною, починаючи з 1924 року. Лише наприкінці минулого століття опікуватися школами було доручено районним в м.Києві державним адміністраціям, але виключно в межах фінансових та комунально-майнових повноважень. Поряд з цим в усіх питаннях, що стосуються професійної роботи, школи естетичного виховання підпорядковуються сьогодні Департаменту культури міста.

Методичний кабінет навчальних закладів (нині – Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів) було створено при Київському міському управлінні культури наказами Міністерства культури УРСР від 01 червня 1977року № 333 та Управління культури Київського міськвиконкому від 27 липня 1977 року № 368, за погодженням із Радою Міністрів від 30 травня 1977 року № 6372/26 та Держпланом і Міністерством фінансів від 17 травня 1977 року № 10-02/3-8-1060. Методичний кабінет навчальних закладів надавав кваліфіковану методичну допомогу зростаючій кількості закладів мистецької освіти та їхнім керівникам.

Рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 681/8965 Методичний кабінет навчальних закладів було реорганізовано у Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів. Сьогодні він є окремою юридичною особою, підпорядкованою Департаменту культури КМДА, але виступає його невід'ємною складовою профільного спрямування. Центр залишив за собою та акумулював функції мистецько-освітянського осередка – єдиного координаційного центра науково-методичної, мистецько-творчої, кваліфікаційно-професійної допомоги мистецьким школам та їхнім керівникам.

Діяльність Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів направлена на:
- методичне та інформаційне забезпечення мистецьких навчальних закладів;
- організацію та координацію методичної і навчально-виховної роботи;
- контроль за змістом і якістю навчання;
- удосконалення форм, методів навчання;
- організаційне та методичне забезпечення роботи з підвищення кваліфікації керівників і викладачів;
- участь в розробці та реалізації багатьох програм у галузі культури.

За 37 років існування Методичним центром створено струнку систему роботи з мистецькими навчальними закладами міста. Адже, як вже зазначалося, саме міським управлінням культури свого часу були засновані всі мистецькі навчальні заклади.

Одним з основних напрямків діяльності Департаменту культури та Центру є збереження існуючої мережі, планування стратегії її подальшого розвитку, забезпечення діяльності початкових спеціалізованих та вищих мистецьких навчальних закладів. Мережа нараховує 60 одиниць: 4 вищих та 56 початкових спеціалізованих мистецьких шкіл (дитячі музичні, художні, хореографічна школи, школи мистецтв, хореографічна та театральна студії).

У школах естетичного виховання міста навчається понад 22 тисячі дітей та підлітків, у ВНЗ – близько 3 тисяч студентів. Викладацький склад початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста нараховує понад 4 тис. осіб.

Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів організує, забезпечує, координує діяльність мистецьких навчальних закладів та в своїй роботі керується Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", наказами Міністерства культури України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту культури, власними наказами та Положенням про комунальний заклад виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів".

Діяльність Методичного центру за дорученням Департаменту культури реалізується у декількох напрямках:

1. Методична робота, направлена на вдосконалення професіоналізму викладачів.
а) Центром щорічно проводиться велика кількість майстер-класів, семінарів-практикумів, відкритих уроків, конференцій, “Майстерні педагогічної творчості” та цикли методичних заходів присвячені проблемним питанням мистецької освіти ХХІ століття у теорії і практиці;

б) Центр бере участь у розробці навчальної документації (статути, програми, навчальні плани тощо); усім мистецьким навчальним закладам міста та районним управлінням (відділам) культури, туризму та охорони культурної спадщини надаються за наявності нові програми для мистецьких шкіл різних профілів, методичні посібники, підручники та нотні збірки;

г) до системи підпорядкованих мистецьких навчальних закладів з 2014 року приєдналися позашкільні заклади культури. Від цього часу Центр здійснює методичне опікування ними.

2. Робота з громадськими організаціями. Центр ініціює, створює та координує роботу дорадчих органів – рад різного функціонального призначення:

а) у 2008 році було створено Раду міського методичного об'єднання педагогічних працівників закладів мистецької освіти м. Києва;

б) у 2009 році було затверджено склад Ради директорів шкіл естетичного виховання м. Києва;

в) у 2014 році створено Погоджувальну раду з питань надання рекомендацій для використання у роботі початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами та закладами культури нової методичної літератури.

3. Творчі заходи: 
а) відповідно до Плану навчально-методичних заходів щодо роботи із закладами мистецької освіти міста Методичним Центром засновано та проводяться щорічно понад 100 міських творчих заходів, у яких безпосередньо беруть участь більш ніж 12 тисяч учнів та студентів. Серед них:
- професійні міські, всеукраїнські, міжнародні, благодійні конкурси, фестивалі, відкриті концерти;
- олімпіади, творчі вечори, виставки; усі міські творчі заходи – безкоштовні для широкого загалу та вже кілька років поспіль проводяться без залучення бюджетних коштів. Їхній рівень є надзвичайно високим; 

б) найвагоміші та найвизначніші: Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця, Міжнародна літня музична академія, фестиваль „Київські літні музичні вечори”, Міжнарожний конкурс гітарного мистецтва „ГітАс”, Міжнародний конкурс балету ім. С.Лифаря;

в) створені та розвиваються спільні творчі проекти з вагомими столичними закладами культури і мистецтв: 

- Київська дитяча філармонія (спільно з Національною філармонією України). На кращій столичній академічній сцені Колонного залу ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України щорічно проводяться концертні сезони Київської дитячої філармонії (6 концертів на рік). Це – єдиний мистецький проект "Мистецтво дітей – дітям", в якому у минулому сезоні було залучено майже 1500 дітей. У листопаді 2016 року розпочав свою роботу 47-й концертний сезон;

- спільно з Київським міським центром соціальних служб для дітей, сім‘ї та молоді здійснюється Благодійний мистецький проект «Крилаті мрії», мета якого – допомогти дітям з функціональними обмеженнями та дітям-сиротам адаптуватися в соціумі через творче спілкування з ровесниками та залучення до високого мистецтва. У його рамках Методичним центром надається підтримка:

- у проведенні Київського міського фестивалю творчості для дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повіримо у себе»;

- у організації свята на Софійській площі «Новий рік між двома дзвіницями» для дітей, які потребують особливої уваги та допомоги.

4. Атестація. Методичний центр здійснює державний контроль за роботою мистецьких шкіл, якістю викладання в них та за дотриманням ними державних стандартів мистецької освіти:
а) проводить державну атестацію шкіл естетичного виховання, внаслідок чого школи отримують акредитацію на подальшу діяльність;
б) щорічно проводить атестацію педагогічних працівників усіх мистецьких навчальних закладів міста. Викладачі підвищують свою кваліфікацію та отримують відповідну кваліфікаційну категорію.

5. Активна співпраця з управліннями (відділами) культури, туризму та охорони культурної спадщини районних в м.Києві державних адміністрацій. Методичний центр надає для них інформацію з ключових питань, координує їхню роботу. Щорічно проводиться велика робота щодо:

а) погодження розміру батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання для 10 районів міста;
б) збору, узагальнення та аналізу інформації стосовно планового контингенту учнів та кількості учнів у групах самоокупності у закладах мистецької освіти;
в) аналізу та контролю за виплатою надбавок, премій, доплат керівникам мистецьких шкіл на підставі подання від управлінь (відділів) культури, туризму та охорони культурної спадщини районних в м. Києві державних адміністрацій;
г) визначення кандидатів, підготовки та проведення урочистої церемонії вручення творчих стипендій учням та студентам. На сьогоднішній день 75 кращих студентів вищих мистецьких навчальних закладів та 75 талановитих дітей – учнів мистецьких шкіл-лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів отримують іменні творчі стипендії голови Київської міської державної адміністрації.

Кожний мистецький захід, що проводиться Методичним центром, спрямований перш за все на збереження культури українського народу, збагачення та пропагування кращих здобутків національної культури.

Версiя для друку

ujkjc