Головна  →  Методичні заходи  →  13 березня 2019

Навчально-методичний проект «Предмет «Сольфеджіо» як чинник виховання креативної особистості»

Навчально-методичний проект «Предмет «Сольфеджіо» як чинник виховання креативної особистості»

      Актуальне завдання сучасної мистецької освіти – виховання творчої і компетентної особистості, такої, яка здатна осмислювати набуті «знання, вміння, навички», та прагне усвідомлено застосовувати їх у виконавській практиці, сприйманні й оцінюванні мистецтва.

      Один із шляхів до розв’язання цього завдання пропонує навчально-методичний проект «Предмет «Сольфеджіо» як чинник виховання креативної особистості». Проект репрезентує бачення навчальної дисципліни сольфеджіо відповідно до вимог сучасної мистецької освіти: його зміст спрямовано не стільки на формування в учня уміння репродукувати навчальний матеріал, скільки на активне залучення до пізнання закономірностей музичної мови через виявлення та реалізацію творчого потенціалу дитини, розвиток її музичності та обдарованості, виховання цінностей. Універсальним способом розвитку особистості учня є безпосереднє включення у творчу діяльність.

    Зміст та результати проекту орієнтовані на використання у навчально-виховному процесі в мистецьких школах України.

        Участь у проекті беруть учні КДМШ № 33 ім. В. Пухальського 3 (8) класу у 2017–2018 н. р.; 4 (8) класу у 2018–2019 н. р.; 5(8) класу у 2019–2020 н. р. Склад групи – сталий.

       Автор проекту – Валентина Кулик, кандидат мистецтвознавства, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач КДМШ № 33 ім. В. Пухальського.

Урок № 1 «Лад як система інтонаційного мислення»

https://youtu.be/UegSnYeKuLs                   

Урок № 2 «Ритм і жанр»

https://youtu.be/Eq3yxOwZ4tg

Урок № 3 «Будова музичного твору: логіка чи хаос?»

https://youtu.be/7epyaAAj_f4

Урок №4 «Фактура як один із елементів створення музичного образу»

https://youtu.be/QZDxczf6p6k

Урок № 5 «Секста як найхарактерніша інтонація у жанрах пісні та романсу»)

https://youtu.be/MvWYvPhGXPg

Урок № 6 «Пунктирний ритм і жанр маршу» (13.11.2018)

https://youtu.be/628prl062q0

Урок № 7 «Головні тризвуки ладу та їх обернення»

https://youtu.be/HY-mK_aUVxY

Урок № 8 «Гармонічна вертикаль як один із компонентів ладового слуху»

https://youtu.be/jQynQb8JGAI

Урок № 9 «Тритон і септима в інтонаційному середовищі епохи бароко»

https://youtu.be/lWEZk93LzyY

Урок № 10 «Синкопа»

https://youtu.be/w1nPZPTHlJI

Урок № 11 «Домінантовий септакорд: мелодична виразність, функціональна та гармонічна винятковість»

https://youtu.be/_4GmqebWRs0

 

Файл документа: IMG_20180424_101911814.jpg

Перейти до спискуВерсiя для друку

ujkjc