Головна  →  Звернення громадян  →  27 липня 2021

Звіт щодо організації роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2021 року

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та згідно з дорученнями керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.06.2021 № 009-910 та заступника голови Київської міської державної адміністрації В. Мондриївського від 01.06.2021 № 18974 Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за період з 01.01.2021 до 30.06.2021 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011
№ 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД).

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано224 звернення громадян, з них письмових – 222 та 2 – усних, отриманихна особистому прийомі у першого заступника директора Департаменту.

З усіх звернень за період з 01.01.2021 до 30.06.2021 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 148 звернень, 26 – від інших органів державної влади та 50 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Електронною поштою надійшло 76 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 51 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 25.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами
та клопотаннями – 192 заявники (або 86% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 30 осіб (або 13% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 2 заявника (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли
для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  48 заяв та клопотань (або 21,4% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 5159 заявників, якими порушено 224 питання.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2021 до 30.06.2021 року, перше місце посідають питання культурно-мистецького спрямування, чисельність яких становить 158 звернень (або 70,5% від загальної кількості звернень), з різноманітних питань загального характеру порушено 30 клопотань (або 13,5% від усіх надходжень звернень), релігійних та міжконфесійних відносин надійшло 12 клопотань (або 5,3% від загальної кількості звернень. З питань забезпечення дотримання законності та з питань діяльності об’єднань громадян надійшло 11 заяв (їх кількість становить 4,8% відповідно від усіх надходжень звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 10 заявників (або 4,4% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту).

З питань соціального захисту надійшло 3 звернень (або 1,5% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту).

Протягом аналогічного періоду 2020 року у Департаменті культури зареєстровано 229 звернень громадян, з них письмових – 216 та усних – 13, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 6 заявників, першим заступником директора Департаменту – 7 заявників.

З усіх звернень за період з 01.01.2020 до 30.06.2020 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 146 звернень, 3 – від інших органів державної влади та 80 – особисті звернення громадян до Департаменту культури. Електронною поштою надійшло 78 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 36 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 42.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 210 громадян (або 92 % від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 10 осіб (або 5% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 9 заявників (або 3% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  49 заяв та клопотань (або 21,4% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 3780 заявників, якими порушено 229 питань.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2020 до 30.06.2020 року, перше місце посідають питання культурно-мистецького спрямування, чисельність яких становить 121 звернення (або 53% від загальної кількості звернень), з різноманітних питань загального характеру порушено 50 клопотань (або 21% від усіх надходжень звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 28 заявників (або 12% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин надійшло 16 заяв (або 7% від загальної кількості звернень) та з питань забезпечення дотримання законності порушено 10 клопотань (їх кількість становить по 4% відповідно від усіх надходжень звернень). З питань житлової політики та соціального захисту надійшло  по 2 звернення (або по 1,5% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту).

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах
та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи із зверненнями громадян:

- поінформували директора Департаменту щодо стану організації роботи із зверненнями громадян начальники відділу управління персоналом та відділу мистецтв та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек та архіву, планово-економічного;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян у відділі мистецтв та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек та архіву.

На веб-сайті Київської міської державної адміністрації розміщено графіки особистого прийому громадян керівництвом Департаменту.

У зв’язку із запровадженням на території України заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у музеях
комунальної власності міста Києва, центральних міських бібліотеках та театрах протягом січня було призупинено проведення масових заходів та обслуговування відвідувачів і користувачів. Проте, у межах своїх можливостей заклади продовжували працювати в режимі онлайн.

Більшість музеїв публікували інформаційно-пізнавальну інформацію про свою фондову колекцію, історію створення і діяльності, цікаві факти з історії закладів, наукові статті та розвідки тощо. Крім того, проводилися онлайн екскурсії та відкривалися віртуальні виставки.

Тримали зв'язок із своїми користувачами через соціальні мережі
і бібліотеки: підбирали та рекомендували різні корисні й пізнавальні онлайн-ресурси, проводили віртуальні екскурсії, віртуальні галереї, поетичні читання в прямому включенні, концерти, організовували онлайн лекції та зустрічі
з творчими людьми.

06 січня Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень презентував новорічно-різдвяний онлайн концерт за участі кращих аматорських хорових колективів м. Києва.

07 та 08 січня Муніципальна академічна чоловіча хорова капела
ім. Л. Ревуцького провела онлайн трансляцію Різдвяного концерту «Нині Рожество Божого дитяти» на офіційній сторінці у Facebook.

        14 січня спільно з представниками Асоціаіції «КИЇВ ТУРИСТИЧНИЙ» була проведена робоча онлайн нарада щодо плану реалізації проєкту «Міжнародні хорові змагання-2022» в місті Києві.

19 січня надано сприяння Православній церкві України у проведенні чину освячення води біля храму Покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви на Оболонській набережній та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної церкви України ієрархами православних церков за відповідними регламентованими
і встановленими канонами.

Оскільки на зазначених локаціях, незважаючи на карантинні обмеження, можливі скупчення людей, напередодні свята Водохреща проведено роз’яснювальну роботу серед священнослужителів щодо недопущення нехтування запроваджених органами державної та місцевої влади карантинних обмежень з метою запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19.

26 січня відбулася прем’єра вистави Академічного камерного хору «Хрещатик» – «Небо і земля» у Будинку актора.

28 – 29 січня Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень було проведено семінар з театрального мистецтва «Робота режисера над п’єсою» в Будинку вчених.

01 лютого в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відкрилася виставка художніх робіт Беати Куркуль «Війна».

02 лютого взято участь у проведенні презентації ексклюзивного документального фільму «Крим. Зневоднення», яку проведено Кримськотатарським Ресурсним Центром та Благодійним фондом «Мир і Ко» у кінотеатрі «Жовтень».

02 лютого відбувся концерт Муніципальної  чоловічої хорової капели Л. Ревуцького – «Київська Коляда» у Колонній залі ім. М. Лисенка в Національній філармонії України.

08 лютого взято участь у відкритті арт-об’єкта «Підземний безвихід», який створили у підземному переході біля Українського дому Громадська організація КримSOS спільно з тбіліською платформою ARTIФ на підтримку кримських політв’язнів.

09 лютого до Дня учасника бойових дій на території інших держав та 32-ої річниці виведення військ з Афганістану у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відкрилася фотовиставка «Афганський спомин».

10 лютого в Музеї шістдесятництва презентовано виставку творів художника-графіка Юрія Логвина «З любов’ю до життя».

13-14 лютого з нагоди Дня закоханих у підвідомчих закладах культури відбулися святкові заходи, серед яких:

-                прем’єрний показ вистави «Весілля в Авлабарі» у Київському академічному театрі українського фольклору «Берегиня»;

-                музична вистава «Віднеси мене, серце» у Циганському академічному музично-драматичному театрі «Романс»;

-                святкова шоу-програма «Музика сердець» у Київському національному академічному театрі оперети;

-                вистава «Salida Cruzada – 8 кроків танго» у Київському академічному драматичному театрі на Подолі;

-                вистава «Сватання на Гончарівці» у Київському  національному академічному Молодому театрі;

-                балет «Ромео і Джульєтта» у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва;

-                вистава «Украдене щастя» у Київському академічному театрі «Золоті ворота».

14 лютого Національний музей українського народного декоративного мистецтва з нагоди Дня закоханих представив пізнавально-розважальну програму «Кохання по-українськи» (інтерактивно-романтична екскурсія «Українське народне декоративне мистецтво»; майстерклас із виготовлення листівок-валентинок із петриківським розписом; акція для закоханих «один квиток на двох»).

25 лютого з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки було презентовано виставу «Грішниця» у Київському академічному театрі українського фольклору «Берегиня», також відбувся показ вистави «Камінний господар» у Київському академічному драматичному театрі
на Подолі та «Лісова пісня» у Київському академічному театрі юного глядача
на Липках.

25 лютого на екранах КП «Київкінофільм» було презентовано історичну драму, що створена у копродукції України з Грузією – «Антон червона химера», режисер Заза Урушадзе.

Опрацьовано питання щодо організації та проведення театральної премії «Київська пектораль» у 2021 році, а також визначення її лауреатів.

25 - 26 лютого в музеях комунальної власності міста Києва й центральних міських бібліотеках відбулися заходи з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки:

-                виставка «Лісова пісня. Графіка» та святковий концерт творів українських композиторів на слова Лесі Українки в Музеї видатних діячів української культури;

-                ювілейний літературно-мистецький вечір «Свіча, запалена від Бога» в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва;

-                виставка «Простори Лесі» в Київському літературно-меморіальному будинку-музеї М. Заньковецької;

-                онлайн-виставка «Хотіла б я піснею стати» в Київському літературно-меморіальному музеї М. Рильського.

          02 березня до 12-річчя від дня відкриття закладу Музеєм Шолом-Алейхема презентовано виставку «Київ – моє місто» (живопис із колекції музею та унікальні авторські ляльки за мотивами творчості письменника
з приватних колекцій).

          04 березня Музей книги і друкарства України представив широкому загалу проєкт Олександри Прахової. Експозиція виставки «ART IS NEVER FINISHED» містить живописні та графічні роботи, серед яких – кілька великих абстрактних композицій, що експонуються вперше.

          05 березня Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентував другу частину масштабногго проєкту – виставку «Спокуси Ієронімуса Босха – ІІ. Дослідження. Реставрація». Проєкт відображає результати п’ятирічного дослідження команди науковців і реставраторів,
який дає можливість поринути у світ Босха та розібратися у тому, як саме відбувається дослідження й реставрація музейного предмета.

05 березня забезпечено участь та надано організаційну допомогу Громадській організації «Товариство дружби «Україна – Болгарія»
у проведенні у Слов’янському ліцеї свята, приуроченого до Дня звільнення Болгарії від османського рабства.

З нагоди Міжнародного жіночого дня в муніципальних закладах культури відбулися наступні заходи:

- 04 березня – концерт «Для Вас, кохані» ансамблю солістів «Благовість» УАФЕА «Калина» у Будинку актора;

- 05 березня – концерт «Класика без обмежень» Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. М. Ревуцького у Київському будинку вчених НАН України;

- 06, 07 березня – концерт «Тобі, коханій» у Київському національному академічному театрі оперети;

- 06 березня – концерт-вітання у Київському академічному музично-драматичному театрі «Романс»;

- 07 березня – вистава «Замовляю любов» у Київському академічному драматичному театрі на Подолі;

- 07 березня – концерт «Весняні фарби» Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. М. Ревуцького у Київському будинку вчених НАН України;

- 08 березня – два концерти у Київській академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір’я»;

- 11 березня – вокальне шоу «Сhoir smiles» Академічного камерного хору «Хрещатик» у Будинку актора.

06 березня у Київському національному академічному Молодому театрі відбулася прем’єра вистави «Жаго моя» реж. О.Меркулової.

До Шевченківських днів 09 березня у кінотеатрі «Ліра» відбувся показ фільму «Тарас Шевченко. Повернення» реж. О. Денисенка, а також зустріч
з творчою групою фільму.

        12 березня Музей історії міста Києва спільно з Об’єднанням родичів політв’язнів Кремля за підтримки Посольства Великої Британії в Україні
та Європейського фонду за демократію презентував проєкт «CRIMEA
is HERE». Виставка присвячена втраченому півострову й спогадам про нього, глибинним емоціям і почуттям. Художники, які народилися й жили
у кримських містах, розповідають про свій особистий досвід, який водночас знайомий кожному.

        13 березня спільно з вихованцями шкіл вихідного дня Об’єднаної азербайджанської діаспори взято участь у вечорі українсько-азербайджанської дружби, який відбувся у середній школі №119 Деснянського району міста Києва.

13-14 березня у Київському академічному театрі «Золоті ворота» відбулася прем’єра вистави «Білка, яка прожила сто років» реж. С. Жиркова.

        15 березня в Музеї гетьманства відкрилася філателістична виставка до дня народження гетьмана Івана Мазепи із фондів музею та приватних колекцій.

15 березня у Київському академічному драматичному театрі на Подолі відбулася унікальна для України подія: вперше у театральній залі було проведено запис оркестрового виконання музичних композицій для театральної вистави. Прямо на сцені театру симфонічний оркестр «Віртуози Києва»
(22 музиканти) виконали саундтреки до відеовистави «Шинель».

20 березня у Київському академічному театрі на Печерську представлена прем’єра «Іранська конференція» реж. О. Лазовіч. .

         26 березня Національний музей «Київська картинна галерея» презентував виставку творів Ольги Петрової. На виставці представлено 30 живописних робіт, які втілюють особисті враження відомої київської художниці
від Венеційського карнавалу. Полотна вирізняються особливо яскравим, насиченим колоритом, вільною пластичною будовою, святковим й водночас загадковим настроєм. Цією виставкою розпочався новий музейний проєкт «Міста-музеї – творчий погляд».

         Протягом місяця в музеях комунальної власності міста Києва
та центральних міських бібліотеках відбулися заходи з нагоди дня народження Тараса Шевченка та Міжнародного жіночого дня.

Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень у Центрі художньої та технічної творчості «Печерськ» проведено наступні заходи:

-         22 березня – університет клубного працівника;

-         29 березня відбувся семінар з майстер-класом «Народний хор. Робота над сценографією» для керівників хорових аматорських колективів міста Києва.

Проводиться активна робота на інтернет-сторінках муніципальних закладів культури (сайтах, мережі Facebook, Instagram, YouTube-каналах) розміщується різноманітна інформація для глядачів, новини, інтерв’ю, спеціально створені відео, online-проєкти тощо.

Більшість музеїв публікують інформаційно-пізнавальну інформацію про свою фондову колекцію, історію створення і діяльності, цікаві факти з історії закладів, online-екскурсії, наукові статті та розвідки. У бібліотеках проводяться майстеркласи, online-зустрічі з авторами книжок, флешмоби, тренінги, поетичні читання в прямому включенні, презентації книг,  online-лекції, відкриваються віртуальні виставки та огляди книжок, тощо. У квітні бібліотеки пропонують скористатися своїми інформаційними ресурсами: електронним каталогом, базами даних, електронною бібліотекою, віртуальною довідкою online.

01 квітня Київський літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької презентував виставку сценографії до вистав за творами Лесі Українки «Простори Лесі». Увазі глядачів представлені роботи М. Драка, А. Петрицького, Ф. Нірода, Д. Лідера, О. Богатирьової та ін.

01 квітня в Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. Тичини
в м. Києві в рамках проєкту «Наукові зустрічі. Музей говоримо про головне» відбулася online-зустріч на тему «Гості в музеї, або методика підготовки
та проведення екскурсій».

02 квітня Київський муніципальний академічний театр опери та балету
для дітей та юнацтва презентував мистецький проєкт «Український диптих. Музика» у вільному доступі на офіційній сторінці на YouТube.

03 квітня Київський академічний театр «Золоті ворота» провів online-показ вистави «Отелло/Україна/Facebook» та live-обговорення вистави з творцями
та акторами.

05 квітня Муніципальна академічна чоловіча хорова капела
ім. Л.М. Ревуцького презентувала у форматі online концертну програму «Лехаймо» на офіційній сторінці у Facebook.

06 квітня Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» запустив партнерський проєкт «Конкурс етноблогерів» в межах Відзнаки імені Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса. Конкурс проводиться спільно
з Музеєм Революції Гідності та має на меті популяризувати тему вивчення
і збереження культурної спадщини українського народу через створення контенту в соціальних мережах.

08 квітня Київський академічний драматичний театр на Подолі провів online-марафон для театралів та глядачів «360 хвилин про театр».

13 квітня Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень було проведено online семінар на тему «Нові можливості у сучасному культурному просторі» на платформі ZOOM.

11 – 17 квітня ряд театрів організували online-показ прем’єрних вистав, зокрема: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – online-вистава «VINO», «Погані дороги»; Київський академічний драматичний театр на Подолі – відеовистава «Шинель», вистава «Спостерігач».

15 квітня Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» спільно Центром дослідження і відродження Волині провів презентацію Першого тому видання «Історія Волині».

16 квітня Національним музеєм «Київська картинна галерея» опубліковано відеоролик виставки художниці Ольги Петрової «Венеція. Карнавал. Фелліні». Авторка розповідає про представлені на виставці твори, які втілюють
її особисті враження від Венеційського карнавалу 2020 року, в якому брала участь сама мисткиня. Мистецтвознавець Олексій Титаренко дала свій коментар до виставки.

16 квітня в Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе в м. Києві відбулася виставка робіт молодих художників-переможців Міжнародного художнього фестивалю-конкурсу МАЛЮЙ-UA. Участь брали художники з України, Канади, США, Молдови, Вірменії, Сербії та ін.

21 квітня Національний музей «Київська картинна галерея» презентував виставку робіт із фондів музею «Від сутінок до світання». Куратор Олександра Варбанець розповідала про концепцію виставки, її тематичні вузли та  основні твори, що представлені, серед яких: «Сцена з каїрського життя» Івана Айвазовського, «Вечір» Архипа Куїнджі, «Біля жертовника» Вільгельма Котарбінського, «Поховані у квітах» Павла Сведомського та ін.

23 квітня Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» спільно з Київським національним університетом імені Т. Г. Шевченка, Асоціацією в'їзних туроператорів України та Інститутом досліджень діаспори провів науково-практичний інтернетсемінар «Фортифікації в туризмі: потенціал, стан, промоція, іновації».

07 травня в Музеї історії міста Києва презентовано ретроспективну виставку «Я ЄСМЬ…» народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесного громадянина Києва, члена Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва Івана Марчука з нагоди його 85-річчя. На виставці демонструвалися твори з власної колекції художника, картини з приватних колекцій та Національного художнього музею України. Деякі роботи експонувалися вперше.

13 - 15 травня Літературно-меморіальний музей М. Булгакова провів цикл заходів з нагоди 130-річчя від дня народження Майстра: презентація виставки «Поїздка на дачу», святковий журфікс, прем’єра вистави «Метелик Агофокла», читання творів письменника різними мовами світу біля пам’ятника
М. Булгакову.

14 травня за участю Київського міського голови у Київському національному академічному театрі оперети відбулася пресконференція
з нагоди відкриття головної сцени театру після реконструкції та святковий Гала-концерт.

14 – 19 травня Київським міським центром народної творчості
та культурологічних досліджень проводився культурно-мистецький проєкт «Київський спадок» на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

15 - 16 травня у рамках святкування Дня Європи у місті Києві
на Михайлівській площі відбувся Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kiev Fest».

15 – 16 травня надано організаційне сприяння у проведенні Великого весняного концерту до Дня Європи за участю зірок української естради, переможців дитячо-юнацького фестивалю талантів GREAT JUNIOR FEST
та творчих колективів національно-культурних громад м. Києва. (Концерт відбувся у Міжнародному центрі культури і мистецтв (Жовтневий палац).

18 травня у музеях комунальної власності міста Києва традиційно пройшли заходи, присвячені Міжнародному дню музеїв: виставки, кураторські екскурсії, майстеркласи, театралізовані екскурсії, інтерактивні ігри, вікторини, святкові акції тощо.

Серед іншого:театралізована екскурсія «Пропала грамота» (до Міжнародної акції «Ніч
у музеї») в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва;лекція «Країни. Музеї. Колекції» в Національному музеї «Київська картинна галерея»;екскурсія «Ніч у Шоколадному будинку» з костюмованими героями та гарячим шоколадом у Мистецькому центрі «Шоколадний будинок»;квести по експозиції Музею історії міста Києва «Таємниці музейних експонатів».

19 травня проведено засідання організаційного комітету Мистецької премії «Київ».

20 травня в Музеї видатних діячів української культури в рамках проєкту «Мистецька галерея» та «Вишивка у одязі видатних українців» відкрилася колективна фотовиставка «Відомі сучасники у вишиванках видатних українців».

24 – 30 травня у Київському муніципальному академічному театрі опери та балету для дітей та юнацтва пройшов проєкт «Тиждень у Київській опері, або музика для дорослих», в рамках якого було представлено прем’єру Опери «Ромео і Джульєтта» Шарля Гуно, комічні опери-хіти «Ріта» та «Vivа la mamma» Гаетано Доніцетті, а також балет «Майська Ніч» Євгена Станковича.

25 травня в Національному музеї «Київська картинна галерея» відбулося відкриття персональної виставки В. Шерешевського. Роботи митця зберігаються в музеях України, а також у приватних зібраннях України, США, Італії, Польщі, Голландії, Франції, Німеччини та ін.

26 травня відбувся концерт «Від класики до джазу» Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» у Будинку актора.

У травні 2021 року глядачам представлено ряд прем’єрних вистав, зокрема: Київський академічний драматичний театр на Подолі – «Імітація»
(07 травня), «Ножиці» (19 травня); Театрально-видовищний заклад культури «Київський національний академічний Молодий театр» – «Жага моря»
(22 травня), «Фенілетиламін» (26 травня);  Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – «Дім» (23 травня), «Усі найкращі речі»
(30 травня).

За сприянням Департаменту культури в рамках святкування Дня Києва відбулися такі заходи, як:

26 травня до Дня Києва Музеєм історії міста Києва підготовлено
міжмузейний виставковий проєкт «Велика сімка», в якому були представлені твори семи непересічних українських художників: Т. Шевченка, К. Малевича, О. Архипенка, Г. Нарбута, М. Бойчука, М. Примаченко та А. Криволапа.

26 травня Музична екскурсія Андріївським узвозом та 28 травня концертна програма «Києве мій» у Київському Будинку вчених від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького;

30 травня – 06 червня - 50-й Київський міжнародний кінофестиваль  «Молодість»;

30 травня – Всеукраїнський онлайн-фестиваль хорового мистецтва імені Анатолія Авдієвського «Пісня над Дніпром».

14 травня - 04 червня на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» за організації Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень, за участі кращих аматорських колективів міста Києва, відбувся культурно-мистецький проєкт «Київський спадок». Урочистий концерт-закриття проєкту пройшов на сцені Культурно-мистецького комплексу «Співоче поле».

29 травня - 05 червня у столиці було проведено Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Локаціями кінофестивалю були: Арка Дружби народів, кінотеатри «Жовтень» та KINO42 на Подолі, «Планета Кіно»
у Blockbuster, «Оскар» у ТРЦ Gulliver.

05 червня за підтримки Департаменту культури відбулася традиційна open-air подія – гранд-концерт «Зірки світової опери» на Софійській площі. У концерті взяли участь всесвітньовизнані оперні співаки – Оксана Дика, Олексій Пальчиков, Валентина Плужнікова, Віталій Білий та Євген Орлов у супроводі потужного звучання симфонічного оркестру та хору Київської Опери під орудою диригента Віктора Плоскіни.

05 – 06 червня в парках і скверах м. Києва проведена культурно-мистецька акція «Митці столиці – киянам» за участі муніципальних колективів, а саме: Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина», Муніципальної академічної хорової капели ім. Л.М. Ревуцького, Академічного камерного хору «Хрещатик», Муніципального академічного камерного хору «Київ», Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня».

08 червня у Музеї української діаспори відбулася презентація нової постійної експозиції, що представляє історію та мистецьку спадщину українців світу. У музейних залах розгортається понад сторічний життєпис світових українців – від історії перших переселенців «на вільні землі», які перетнули океан наприкінці ХlХ століття, до представників третьої хвилі еміграції, що опинилися за межами батьківщини під час Другої світової війни, та їхніх нащадків.

Експозиція створена на основі музейних фондів, а також матеріалів, отриманих від численних музейних та архівних інституцій і приватних колекціонерів.

10 червня у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбулося відкриття ювілейного Міжнародного етномистецького проєкту «Екологічний ракурс». Проєкт був започаткований 25 років тому
і реалізовує різні мистецько-культурні заходи (міжнародні літні пленери художнього текстилю, наукові конференції, міжнародні виставки, видання наукової літератури тощо). На виставці, яка експонується в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, представлені твори художнього текстилю (килими, ліжники, міні-гобелени, декоративні панно, предмети одягу) митців із України, Польщі, Молдови, Румунії, Швейцарії, Канади, США, Еквадору.

10 червня в Музейно-виставковому центрі сучасного мистецтва Музею історії міста Києва в рамках першого в Україні фестивалю сучасного колажу «CUTOUT COLLAGE FESTIVAL» представлено виставку «Мистецтво
не вічне». Головна місія фестивалю – познайомити як можна більшу аудиторію
з колажами – одним із революційних напрямів у мистецтві, його історією, можливостями та техніками.

12 червня у  Київському академічному театрі українського фольклору «Берегиня» пройшов інклюзивний  проєкт, де  глядачі з вадами слуху  мали можливість подивитись виставу  «Українські вечорниці» за допомогою жестової мови.

13 червня надано організаційне сприяння Громадській організації «Рушійна сила України» у проведенні культурно-мистецького заходу «Ми різні – Україна єдина» у день відкритих дверей на «Мамаєвій слободі».

18 червня у Київському муніципальному академічному театрі опери та балету для дітей та юнацтва презентована найбільша літня прем’єра – комічна опера «Шлюбний вексель, або Щастя за добу» Дж. Россіні.

22 червня в Музеї історії міста Києва відкрилася перша в Україні виставка Музею воєнного дитинства, який збирає та документує повсякденні історії людей, чиє дитинство змінила війна. На виставці представлено колекцію речей, які учасники асоціюють зі своїм воєнним досвідом. На виставці можна прочитати історії людей, дитинство яких проходить під впливом війни
в Україні. Відвідувачі також зможуть познайомитися з історіями дітей-свідків інших міжнародних конфліктів.

25 – 27 червня на території Арки Дружби народів та Труханового острову, а саме в парку «Муромець» та Х-park було проведено фестиваль «MotoOpenFest».

27 червня у Київському національному академічному театрі оперети відбувся Міжнародний музично-театральний фестиваль «O-FEST».

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах» у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян.

Для підвищення професійного та інтелектуального рівня, поліпшення якості знань, стану відповідності своїх умінь та навичок функціям займаної посади, працівники Департаменту культури систематично відвідують щорічні постійно діючі семінари з питань ведення діловодства та підготовки документів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ та організацій.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку