Головна  →  Звернення громадян  →  31 жовтня 2017

Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2017 року

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» на виконання доручень в.о.керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Л. Верес від 18.09.2017 № 009-2010 щодо виконання вищезазначеного Указу, Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян
за період з 01.01.2017 до 30.09.2017 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції»
від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997
№ 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 28.12.2012 № 2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД).

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано 837 звернень громадян, з них письмових – 772 та усних – 65, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 39 громадян та першим заступником директора Департаменту – 26 заявників.

З усіх звернень за період з 01.01.2017 до 30.09.2017 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 591 звернення, 17 – від інших органів державної влади та 229 – особисті звернення громадян
до Департаменту культури.

Електронною поштою надійшло 97 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 82 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 15.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 708 громадян (або 84,5% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 122 особи (або 14,5% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 7 заявників (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  175 заяв та клопотань (або 21% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 32578 заявників, якими порушено 837 питань.

Протягом аналогічного минулорічного періоду з 01.01.2016 до 30.09.2016 у Департаменті культури зареєстровано 2354 звернень громадян, з них письмових – 2288 та усних – 66, отриманих на особистих прийомах
у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 27 громадян, першим заступником директора Департаменту – 36 та заступниками директора Департаменту – 3.

З усіх звернень за період з 01.01.2016 до 30.09.2016 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 2094 звернень, 7 – від інших органів державної влади та 253 – особисті звернення громадян
до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 2171 громадянин (або 92,4% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 174 особи (їх кількість  яких становить 7,3% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 9 заявників (або 0,3% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом вказаного періоду, становить 376 заяв та клопотань (або 15,9% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 33094 заявники, якими порушено 2354 питань.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду 01.01.2016 до 30.09.2016 року, перше місце посідали питання діяльності об’єднань громадян, релігійних
та міжконфесійних відносин, кількість яких становить 1618 клопотань (або 68% від загальної кількості надходжень звернень), 247 заяв з питань культурно-мистецького спрямування, (їх чисельність становить 10,6% від загальної кількості зареєстрованих заяв), з різноманітних питань загального характеру порушено 106 клопотань (або 4% від усіх надходжень звернень), з питань охорони культурної спадщини звернулися 343 заявники (або 14% від усіх надходжень звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 29 заявників (або 1,2% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту), з питань житлової політики  надійшло 6 клопотань (або 1,6% від загальної чисельності усіх надходжень звернень громадян), 4 звернення – питання соціального захисту, охорони правопорядку (або 0,1% від загальної кількості звернень)
та 1 клопотання з питання діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування (або 0,04 % від загальної чисельності усіх надходжень звернень громадян).

До Департаменту культури надходили звернення громадян з проханням щодо отримання довідок про розмір заробітної плати для надання до Пенсійного фонду України за час роботи у Київському об’єднанні музичних ансамблів, Київському мюзік-холі та інших закладах культури,
раніше підпорядкованих Департаменту. Їх чисельність становить
10% від загальної кількості звернень.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду
з 01.01.2017 до 30.09.2017 року, перше місце посідали питання культурно-мистецького спрямування.
Їх кількість становить 581 звернення (або 70% від загальної кількості опрацьованих звернень), з різноманітних питань загального характеру звернулися 125 заявників (або 15% від усіх надходжень звернень), питання діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин, порушили 47 заявників (що становить 5% від загальної кількості звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 34 заявники (або 6% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань комунального господарства звернулися 29 заявників (їх питома вага становить 2,7% від загальної кількості опрацьованих звернень). З питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку надійшло
11 звернень (або 1,3% від загальної кількості опрацьованих звернень). Питання житлової політики порушили
4 заявники (або 1% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду), 3 громадянина звернулися з питань діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування (що становить 0,5% від усіх надходжень звернень) та 3 клопотання (або 0,5% від загальної кількості звернень) порушено з питання соціального захисту.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи із зверненнями громадян:

- проінформували директора Департаменту щодо стану організації роботи
із зверненнями громадян начальники відділів: управління персоналом, театрально-концертних та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародно-культурних зв’язків, планово-економічного,
інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини
та археологічного нагляду;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи
зі зверненнями громадян у відділі театрально-концертних та культурно-освітніх закладів та відділі з питань роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародно-культурних зв’язків та у відділі капітальних вкладень та оренди приміщень.

Згідно із п.1.18 плану проведення моніторингу організації роботи зі зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо надання практичної та методичної допомоги підпорядкованим органам у роботі
зі зверненнями громадян, у 2017 році проведено нараду з керівниками підвідомчих закладів культури на теми: «Про вжиття дієвих заходів щодо підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07.02.09 № 109/2008».

 У Департаменті культури взято під особистий контроль директора Департаменту розгляд звернень від жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, приділення особливої уваги вирішенню їх проблем.

На веб-сайті Київської міської державної адміністрації розміщено графіки особистого прийому громадян керівництвом Департаменту.

На виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 25.01.2017 № ОП/О-1910/1 розглянуто звернення Остапчука Анатолія Трохимовича (02232, м. Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 8, кв. 530) щодо запрошення керівництва Департаменту долучитися до святкування з нагоди відзначення 95-ої річниці від дня народження Луценко Тамари Іванівни – дружини заслуженого діяча мистецтв України, поета-пісняра Луценка Дмитра Омеляновича. У культурно-мистецькому заході взяв участь перший заступник директора Департаменту – начальник управління мистецтв та культурно-освітніх закладів Анжияк Сергій Михайлович.

У Департаменті культури опрацьовано звернення Сусло Віталія Михайловича – учасника бойових дій у зоні АТО від 19.01.2017 № 060/С -14 (м. Київ, вул. М.Цвєтаєвої, 10/87, кв.113) щодо виділення бюджетного місця
у Київській муніципальній академії танцю ім. С. Лифаря його дочці, Сусло Ірині. Студентку переведено з 01.02.2017 на навчання за бюджетні кошти (наказ Київської муніципальної академії танцю ім. С. Лифаря № 4-ст
від 01.02.2017).

На виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації від 03.02.2017 № ОП/КО-2414 та від 08.02.2017 № ОП/КО-2414/1 відділом опрацьовані звернення Устинського Геннадія Івановича
(02096, м. Київ, вул. Новодарницька, 2/17, кв. 22) в частині виконання його авторських пісень. Заявнику було повідомлено, що з порушеного питання йому вже надавали рекомендації (листи від 04.05.2016 № 060-У-8589-782 та від 14.12.2016 № 060-ОП/У-8589/2-1539), а також поінформовано
з питань можливої співпраці.

Працівники відділу театрально-концертних та культурно-мистецьких закладів передали тексти пісень Устинського Г.І. до Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень.

На електронну адресу Департаменту культури від 21.02.2017 № 060/Г-37 звернувся громадянин Голяченко Павло (електронна пошта pavel_golyachenko_happy@mail.ru), який повідомив про проведення спільно
з Палацом культури «Дарниця» вечора пам’яті, присвяченого творчості  народного артиста України Гнатюка Дмитра, а також просив розмістити афішу заходу на офіційному суб-веб сайті Департаменту культури. Прохання заявника було задоволено шляхом розміщення згаданої афіші на офіційній сторінці Департаменту культури в мережі Інтернет.

На виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 25.01.2017 № Б-1851 опрацьовано лист Бучинського Володимира Миколайовича (03028, м. Київ, Стратегічне шосе, 11, кв. 59)
щодо написання музики до авторського вірша заявника під назвою «Майданівці». Працівниками відділу театрально-концертних та культурно-мистецьких закладів було передано вірш Бучинського В.М.
до Національної спілки композиторів України для можливої співпраці.

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г.В. розглянуто звернення від 17.02.2017 № М-6145 Майраслова Олега Івановича (03194, м. Київ, бульв. Кольцова, 18, кв. 68)
щодо сприяння у проведенні міжнародного поетичного конкурсу імені Героїв Небесної Сотні. Заявника було письмово поінформовано про те, що Київська міська державна адміністрація готова розглянути згаданий проект
за умови отримання від Майраслова О.І. концепції заходу, положення про конкурс, а також інформації щодо джерел преміювального фонду. Принагідно Майраслову О.І. було повідомлено про те, що відповідно
до пункту 3 Указу Президента України № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності
та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 1186
«Про утворення державного закладу «Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей гідності» та від 23.11.2015 № 1230 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 № 1186» було створено державний заклад «Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції гідності», який віднесено до сфери управління Українського інституту національної пам’яті. Відповідно до Указу Президента України від 12.04.2016 № 138 зазначений державний заклад отримав статус національного.

Рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 № 815/1819 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська), 3 у Печерському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування меморіально-музейного комплексу» було виділено земельну ділянку розміром 1,23 га у постійне користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні − Музею Революції Гідності для будівництва приміщення згаданого державного закладу.

Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів.

У новорічну ніч на Софійській площі відбувся концерт Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України з новорічно-різдвяною програмою для киян та гостей міста, які зустрічали Новий Рік на Софійській площі.

7 січня центром міста пройшла Різдвяна Хода, яка стартувала та фінішувала біля Головної новорічної ялинки на Софійській площі. У рамках заходу було проведено конкурс «Різдвяної зірки», в якому були задіяні більше 200 учасників.

7 січня на Співочому полі в Печерському ландшафтному парку проходив фестиваль «Зимова Країна мрій». Для відвідувачів працював різдвяний ярмарок, відбулися традиційні гуляння, святкові вертепи та виступи українських колективів і колядників.

9 січня Київський муніципальний академічний театр опери та балету
для дітей та юнацтва привітав киян та гостей міста на Софійській площі святковою програмою, яка складалася з виконання інструментальних, вокальних та балетних номерів з класичних творів відомих композиторів.

13 січня Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» та Муніципальний академічний камерний хор «Київ» на Софійській площі у Щедрий вечір привітали киян та гостей столиці спеціальною концертною програмою зі святами.

15 січня було завершено проект «Головна ялинка країни. Новорічно-різдвяні святкування у Києві» та закрито різдвяне містечко на Софійській, Михайлівській площах і Володимирському проїзді. Третій рік поспіль свята завершилися грандіозною святковою програмою Київського національного академічного театру оперети на Софійській площі. У святковій програмі звучали уривки з театральних вистав і номери з оригінальних концертних програм – відомі арії з популярних оперет, класичних та сучасних мюзиклів, оперні арії та популярні пісні.

До 15 січня у муніципальних театрах проводились новорічні вистави для дітей. У концертних залах та храмах столиці протягом січня виступили муніципальні хорові колективи з тематичними новорічно-різдвяними програмами, а також виконували твори сучасних українських композиторів.

         16 січня спільно з Радою національних спільнот України та Київським міським товариством греків
ім. К. Іпсіланті з метою популяризації грецької культури у Таврійському національному університеті ім. В.Вернадського проведено культурно-мистецький захід у рамках святкування Нового року
та Різдва Христового.

         19 січня забезпечено організацію та проведення свята Водохреща, під час якого предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Київський і всієї України Філарет здійснив чин освячення води
за відповідними регламентованими і встановленими канонами.

19 січня в Музейно-виставковому центрі «Музей історії Києва» відкрилася персональна виставка лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного художника України Володимира Патика
«Джаз і Сонце».

На виставці представлені унікальні роботи з Національного художнього музею України та приватних колекцій. Виставка працюватиме до 26 лютого 2017 року.

20 січня у кінотеатрі українського кіно «Ліра» відбувся прем’єрний показ фільму «ВОЇНИ ДУХУ», присвяченого захисникам Донецького аеропорту. Відбулася зустріч глядачів з творчою групою та воїнами-кіборгами. Протягом січня стрічка демонструвалася і в інших комунальних кінотеатрах.

         21 січня за ініціативи Київського міського товариства греків ім. К. Іпсіланті у приміщенні Таврійського національного університету ім. В.Вернадського проведено церемонію відкриття грецької недільної школи
з вивчення новогрецької мови, культури та історії.

         Підготовлено та вручено вітання від імені Київського міського голови В. Кличка предстоятелю Української православної церкви Київського патріархату Патріарху Київському і всієї України Філарету з нагоди відзначення дня народження (88 років, 23.01.2017).

25 січня у Департаменті культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відбулось засідання комісії
по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури
і мистецтва.

         27 січня забезпечено участь у Всеукраїнській акції пам’яті жертв Голокосту «Шість мільйонів сердець», що проводилась Єврейським форумом України у Національному палаці мистецтв «Україна».

        Зорієнтовано релігійні організації м. Києва на проведення молитви за єдність України з нагоди відзначення Дня Соборності України.

         У січні 2017 року Київським науково-методичним центром по охороні,  реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій проводилась перевірка технічного стану пам’ятки архітектури національного значення – будівлі костьолу Св. Олександра. Проведено обстеження та розроблено 5 проектів охоронних договорів. Підготовлено попередні історико-містобудівні дослідження території в межах ДПТ «Святошин-2». Розпочато роботу над обліковою документацією на об’єкти культурної спадщини вулиць Мала Житомирська та Рейтарська, 11, Панаса Мирного, 28, Нижній Вал, 37/20, Андріївський узвіз, 8 (садиба). Підготовлено історико-архітектурну довідку «Арсенальні виробничі майстерні». Організовано
та проведено культурно-просвітницький захід «Різдвяні вечорниці на Подолі».

1-15 лютого в Музейно-виставковому центрі «Музей історії Києва» експонувалася виставка «Внутрішня Японія».

На виставці були представлені близько 30 робіт провідних українських художників, які продемонстрували власне бачення Японії та культури цієї дивовижної країни.

Проект включено до переліку офіційних заходів Міністерства закордонних справ України та Посольства Японії в Україні, присвячених року Японії в Україні.

      8 лютого 2017 року забезпечено проведення засідання робочої групи щодо підготовки та проведення заходів із відзначення в м. Києві 500‑річчя Реформації.

10 лютого у рамках Року Японії в Україні у кінотеатрах «Ліра», «Факел» і «Старт» відбувся показ фільму «Бушідо для шістнадцятирічних». Захід організовано за підтримки Посольства Японії в Україні, Департаменту культури та комунального підприємства «Київкінофільм».

17 лютого у Музейно-виставковому центрі «Музей історії Києва» відкрилася фотовиставка «PROMKA», яка розповідає про життя і війну в Авдіївській промзоні.

Експозицію виставки складає серія чорно-білих фотографій та полароїдних знімків воєнного кореспондента Олеся Кромпляса про українських героїв, які щодня в нелюдських умовах, під постійними обстрілами виконують свій обов’язок з оборони української державності. Представлені фотороботи були зроблені впродовж жовтня-листопада 2016 року. Зображені на них хлопці саме зараз захищають мирні квартали Авдіївки від терористичної агресії.

В рамках відкриття виставки автор презентував фотоальбом «Промка», надрукований видавництвом «Люта справа».

          15 лютого взято участь в Урочистій академії з нагоди 125-річчя від народження Патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого у приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

          15 лютого взято участь у мистецькій акції Київського товариства литовської культури ім. Майроніса, приуроченої Дню відновлення Литовської держави.

          19 лютого надано організаційне сприяння проведенню культурно-просвітницької акції «Рідна мова моя…» у рамках Міжнародного дня рідної мови, яка відбулась у приміщенні Національної парламентської бібліотеки
за участю  національно-культурних громад м. Києва.

Вшануванню Героїв Небесної Сотні та подіям Революції Гідності присвятили свої вистави й концертні програми муніципальні театральні та концертні заклади:

15-16 лютого – вистава «Слава героям» молодого українського драматурга Павла Ар’є (копродукція з Івано-Франківським академічним обласним музично-драматичним театром ім. І.Франка) у Київському експериментальному театрі «Золоті ворота»;

18 лютого – у Київському муніципальному академічному театрі опери
і балету для дітей та юнацтва концерт-вистава «Я – РОМАНТИКА!» для читця, хору та солістів-інструменталістів (скрипка, бандура, фортепіано) пам’яті жертв трагічних подій в Україні;

19 лютого – вистава «МИ, МАЙДАН» за п’єсою Надії Симчич в постановці народної артистки України Ірини Кліщевської – спільний проект Київського академічного театру «Колесо», Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького та Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, на сцені Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім»;

20 та 21 лютого – патріотична концертна програма «Небесна Сотня з нами» Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня» (21 лютого у Київському міському будинку вчителя);

21 лютого – благодійний концерт Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького «Герої не вмирають» у Київському міському будинку вчителя.

20 лютого з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у кінотеатрі українського кіно «Ліра» відбулася демонстрація документального фільму «Небесна сотня» (режисер Володимир Тихий) – стрічка з циклу «Зима, що нас змінила» (2014).

Зорієнтовано релігійні організації м. Києва на проведення у храмах столиці 20 лютого пам’ятного молебню за Героями Небесної Сотні у рамках заходів щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

23 лютого забезпечено участь у Благодійній акції «Рука допомоги» на підтримку дітей політв’язнів Криму, яка відбулась в рамках проведення «Дня Криму у Верховній Раді України».

24 лютого з нагоди відзначення 146-річчя від дня народження Лесі Українки на сцені Київського академічного театру ляльок відбувся показ прем’єрної вистави для дорослого глядача «Лісова пісня» за драмою-феєрією письменниці.

25 лютого було надано організаційне сприяння церемонії урочистого відкриття пам’ятника Олені Телізі на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» за участю Віце-прем’єр-міністра України П. Розенка, Міністра культури України Є. Нищука, Київського міського голови  В. Кличка, представників державних установ, громадських організацій.

26 лютого на території культурно-мистецького об’єкту «Співоче поле» у Печерському ландшафтному парку було проведено культурно-мистецький проект «Масляна на Співочому полі»: виступи фольклорних колективів, виставка майстрів народного мистецтва, майстер-класи, традиційні гуляння, ігри, розваги тощо.  

Проведено низку робочих нарад з керівниками національно-культурних громад м. Києва щодо підготовки Міжнародного національного свята «Навруз» та літературного марафону «Шевченко мовами національних меншин».

1 березня за сприяння Департаменту культури Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського та Спілці вірмен України надано організаційну підтримку у відкритті виставки «Вірменська книга в Україні: 400-літня історія».

1 березня спільно з німецьким товариством «Відерштраль» у приміщенні Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого проведено круглий стіл на тему: «Німецька меншина. Вчора. Сьогодні. Завтра».

2 березня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7) відбулася презентація арт-проекту «Love-Contemporary». До участі у виставці були запрошені 15 пар українських художників. На виставці представлені живопис, графіка, фотографії, інсталяції та відео-арт.

3 березня взято участь у святкових заходах з нагоди національного свята Республіки Болгарія – Дня визволення Болгарії від османського панування.

9 березня в приміщенні Будинку актора відбувся святковий концерт Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро» з програмою «Борітеся – поборете», присвяченої дню народження Т.Г. Шевченка.

9 березня спільно з Радою національних спільнот України, представниками етнічних громад м. Києва у приміщенні Таврійського національного університету ім. В. Вернадського проведено творчий вечір, приурочений вшануванню пам’яті Т.Г. Шевченка.

 9 березня у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15) відкрилася виставка «Царство Флори. Рослинні мотиви у творах європейського мистецтва». На виставці представлені тематичні експонати з запасників музею.

10 березня у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24-А) презентовано виставку «Сила громадянського суспільства: доля євреїв у Болгарії». Дана виставка є хронікою – розповіддю про опір громадян Болгарії, про сміливу відмову суспільства підкоритися планам влади, яка хотіла відправити болгарських євреїв у нацистські концтабори. У відкритті виставки взяли участь Надзвичайні та Повноважні Посли Республіки Болгарія в Україні та Держави Ізраїль в Україні.

10 березня спільно з представниками Міжнародного фонду «Відродження» проведено семінар для керівників національно-культурних громад м. Києва «Вчимося працювати з проектами та вигравати гранти».

14 березня проведено зустріч з представниками протестантських релігійних організацій столиці щодо підготовки та проведення у червні поточного року Фестивалю духовної музики та співу у рамках відзначення 500‑річчя Реформації.

    15 березня у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9) було відкрито виставку «Києво-Межигірський фаянс з колекції НМУНДМ». На виставці експонуються найкращі зразки пам’яток зібрання виробів межигірського фаянсу, які в музеї нараховуються понад 900 предметів.

      17 березня в приміщенні сесійної зали Верховної Ради України Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького забезпечила музичний супровід урочистого засідання з нагоди відзначення
100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.

        17-18 березня за підтримки Департаменту культури в приміщенні Київського національного академічного театру оперети відбувся XVI Міжнародний джазовий фестиваль «Єдність».

        21 березня прийняли активну участь у святкуванні Міжнародного дня Навруз, яке відбулось у Колонній залі Київської міської ради.

        21 березня відбулося засідання Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проектів при Департаменті культури з метою відбору найбільш актуальних і креативних творчих ідей, прозорого та ефективного використання бюджетних коштів, залучення громадськості до реалізації державної політики у сфері культури стосовно підсумків мистецького конкурсу з визначення кращих культурно-мистецьких проектів.

        23 березня у кінотеатрі українського кіно «Ліра» (вул. Велика Житомирська, 40) проведено третій фестиваль «Короткий метр із Нідерландів» (збірка із 9-ти різножанрових картин - драми, комедії, сюрреалізм, анімація, contemporary dance, романтична комедія, фентезі, чорний гумор), рекомендованих інститутом кіно Нідерландів. Більшість фільмів мають нагороди престижних міжнародних кінофестивалів.

        27 березня відбулась урочиста церемонія вручення театральної премії «Київська пектораль» кращим митцям театральної галузі. На заході були присутні керівництво міста, Міністерства культури України, відомі діячі культури і мистецтва, представники творчої громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Протягом березня 2017 року у кінотеатрі українського кіно «Ліра»
(вул. Велика Житомирська, 40) та в інших кінотеатрах столиці організовано показ кіноальманаху «Українська Нова Хвиля. 20/16+»– традиційний проект Національного центру Олександра Довженко, який вже вп’яте презентував
у національному прокаті найкращі короткометражні роботи молодих українських режисерів, що пройшли селекцію та були відзначені на національних та міжнародних кінофестивалях.

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г.В. від 24.06.2016 № 20346 у Департаменті культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції опрацьовано Положення
про організацію відбору міста та арени для підготовки проведення у 2017 році Пісенного конкурсу «Євробачення» та надано пропозиції щодо участі м. Києва у Пісенному конкурсі «Євробачення».

На виконання Окремого доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Пліса від 17.01.2017 № 1512 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції надсилав щотижневий звіт щодо стану виконання Плану заходів, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016 № 1261 з питання підготовки до проведення Пісенного конкурсу «Євробачення-2017» .

14 травня 2017 року проведено низку заходів з нагоди Дня Європи в Україні на Софійській площі і території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

У рамках Року Японії в Україні 01 червня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася виставка «Подорожі едокко». На виставці представлена одна з найцінніших частин музейного зібрання японських пам'яток 17-19 століть – кольорова гравюра і твори декоративно-прикладного мистецтва. Більшість з представлених на виставці творів були придбані засновником музею Богданом Ханенком.

Виставка супроводжувалася змістовними текстами-розповідями про гравюри укійо-е, театр кабукі, акторів-кумирів тодішньої публіки та красунь з кварталу Йосівара і мальовничі види дороги Токайдо. У відкритті виставки взяв участь Другий секретар з питань культури Посольства Японії в Україні Хошіно Юічі.

1 червня у приміщенні Caribbean Club Concert Hall (вул. С. Петлюри, 4) відбувся Всеукраїнський фестиваль акапельної музики «A Capella Fest Kiyv». Захід проходив за підтримки Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Представники Департаменту взяли участь в урочистому прийоміз нагоди Священного місяця Рамадан, що організовувало Духовне Управління мусульман України, який відбувся 1 червня.

З 1 по 3 червня у столиці проходив XXI Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та юнацтва «Золоте курча». Гран-прі фестивалю «Золоте курча» отримав  Денис Галушка (Україна)
за документальний короткометражний фільм «Колажі».

         Надано організаційне сприяння протестантським релігійним організаціям столиці у проведенні 03 червня Фестивалю духовної музики та співу в рамках відзначення 500-річчя Реформації.

         7 червня забезпечено участь у робочій зустрічі з обговорення питань захисту прав ромів, що відбулась у Секретаріаті Уповноваженого з прав людини за участю представників Міністерства культури України, Національної поліції України, інших органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства.

11 червня відбувсяV Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST-2017», у якому взяли участь вокалісти та диригенти з 15 країн світу. Фестиваль проходив на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку м. Києва, де на гостей чекали різноманітні локації та концертна програма. У приміщенні Київського національного академічного театру оперети відбувся Гранд-концерт.

11 червня у приміщенні Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з нагоди початку безвізового сполучення з країнами Євросоюзу з концертними програмами виступили творчі колективи Київського академічного муніципального духового оркестру, Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина», Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря», Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.

  13 червня представники Департаменту взяли участь у семінарі на тему: «Інтеграція на основі поваги до розмаїття: правові стандарти і передові практики в регіоні ОБСЄ», що проводився Міністерством культури України спільно з ОБСЄ у м. Одесі.

14 червня Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентував найбільшу в Україні збірку польського живопису 18-го – початку 20 століття на виставці «Малярство польське» у рамках проекту «Європейський вимір». Колекція належить Львівській національній галереї мистецтв імені Б.Г.Возницького, яка жодного разу не експонувалася а ні в Києві, а ні в інших містах України. На виставці були представлені понад 20 полотен на історичні, релігійні, алегоричні теми, портрети та пейзажі.

Виставка була відкрита за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні пана Яна Пєкло.

        15 червня у Колонній залі Київської міської ради відбулася 17-та церемонія нагородження переможців Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Літераторів привітали заступник голови КМДА
Г. Старостенко та Міністр культури України Є. Нищук.

         16 червня взято участь в урочистому відкритті виставки «Вірменські Хачкари», що проводилась громадською організацією «Спілка вірмен України» на території Національного заповідника «Софія Київська».

         21 червня відбулося святкування Міжнародного Дня йоги за участю Посольства Індії в Україні на території Центрального парку культури та відпочинку.

         22 червня Департамент сприяв у проведенні на Літній естраді Міського саду Центрального парку культури та відпочинку концерту французької групи «Тріо Ремі Паноссяна», організаторами якого був Французький інститут
в Україні.

В ніч з 24 на 25 червня відбувся огляд найцікавіших здобутків українського короткометражного кіно – кінофестиваль «Відкрита ніч». Як і в попередні роки, основним майданчиком фестивалю став Арт-причалу м. Києві. Паралельні покази й трансляції кінопоказів відбулися більш ніж на 65-ти майданчиках України та світу, в тому числі у зоні АТО. Цього року покази відбулися у Польщі, Молдові, Білорусі, Німеччині, Португалії, Чехії, Молдові та Єгипті.

28 червня Академічний камерний хор «Хрещатик» забезпечив участь
у державному церемоніальному заході з нагоди відзначення Дня Конституції України – урочистій церемонії покладання квітів до пам’ятника автору першої української конституції гетьману Пилипу Орлику.

28 червня на території міських парків (Голосіївський парк культури та відпочинку ім. М. Рильського, Парк культури та відпочинку «Гідропарк», Парку культури та відпочинку «Перемога») привітали киян та гостей міста
з 21-ою річницею Конституції України виконанням своїх концертних програм комунальні концертні заклади культури: Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.М. Ревуцького, Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», Ансамбль солістів «Благовість» Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина».

Протягом червня відбулися прем’єри вистав у муніципальних театрах: Київському академічному Молодому театрі, Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва, Київському академічному драматичному театрі на Подолі, Київському академічному театрі ляльок, Київському академічному театрі юного глядача на Липках.

12 липня з метою відбору найбільш актуальних і креативних творчих ідей, прозорого та ефективного використання бюджетних коштів, залучення громадськості до співпраці Департаментом культури проведено мистецькі конкурси на кращі культурно-мистецькі проекти, для реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з бюджету м. Києва у ІІ півріччі 2017 року. Загалом на участь у 10 оголошених конкурсах надійшло
13 конкурсних пропозицій від 7 заявників, у т.ч. проекти 3-х громадських організацій. Конкурсні пропозиції було розглянуто на засіданні Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проектів при Департаменті культури та за результатами голосування обрано 8 проектів-переможців 8 мистецьких конкурсів.

13 липня в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відкрилася виставка живопису на склі Анастасії Рак «З янголом у човні». Виставка присвячена 95-річчю від дня народження художниці,
яка триватиме до 10 вересня 2017 року.

Ювілейна виставка заслуженого майстра народної творчості України, Лауреата премії ім. Катерини Білокур Анастасії Рак презентувала роботи, які показують життєвий шлях художниці в живописі на склі, у фотографіях,
у фільмах, у речах сільської культури, що формували її світогляд. В окремій залі представлені меморіальні речі Рак А.Т., велика кількість світлин та публікацій, а також експонати з Полтавщини зі збірки НЦНК «Музей Івана Гончара».

14-16 липня в Києві за організаційного сприяння Департаменту культури було проведено перший міжнародний фестиваль MotoOpenFest. Розпочався захід на мототреку в с. Пирогів перегонами за Кубок Києва з кантрі-кросу
та мотокросу, в суботу і неділю фестиваль продовжився на автодромі «Чайка». Крім спортивних змагань учасникам та глядачам було презентовано велику музичну програму за участю легендарних Uriah Heep, переможців Євробачення – Lordi та багатьох молодих гуртів із України та закордону. Протягом 3-х фестивальних днів у заході взяло участь 100 спортсменів, які змагалися у кількох дисциплінах за Кубок Києва з кільцевих мотоперегонів (Grandprix Open Cup і Supermoto Open Cup) та Time Attack – перегонів за найкращий час кола.

17 липня надано організаційне сприяння кримськотатарській громаді «Кримська родина» в організації відпочинку дітей у спеціалізований дитячий табір «Euro Camp», організований у резиденції «Межигір’я».

19 липня проведено зустріч із представниками ромської громади с. Биківня за участю відповідальних працівників Деснянської райдержадміністрації, голови Конгресу Ромен  України Петром Григоріченком (стан облаштування поселення ромів у с. Биківня).

       19 липня узгоджено з громадами концепцію проведення циклу мистецьких виставок «Етнічна мозаїка» у 2017 році. Першу таку виставку проведено
у вересні. На ній були представлені роботи (живопис, графіка) художників – етнічних чехів (Українсько-чеське культурне товариство «Вишеград»).

       21 липня забезпечено проведення наради під головуванням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Пліса за участю керівників структурних підрозділів КМДА, представників національної поліції, ДСНС, протестантських релігійних організацій щодо підготовки до проведення Свята подяки 19.09.2017 у рамках відзначення в Україні 500-річчя Реформації.

       21 липня взято участь у засіданні Оргкомітету Ради національних спільнот з написання «Історії етносів України».

24 липня Департаментом культури забезпечено участь Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро» в урочистому заході, приуроченому до Дня Українського національного прапора в місті Києві,
який відбувся в Київській міській раді за участю керівництва столиці та депутатів Київради попередніх скликань.

Забезпечено організаційну роботу щодо проведення заходів з нагоди чергової річниці Дня хрещення Київської Русі-України (для забезпечення проведення зазначених заходів на належному рівні Департаментом культури розроблено відповідний проект розпорядження КМДА). Надано сприяння Українській православній церкві (27.07.2017) та Українській православній церкві Київського патріархату (28.07.2017) у проведенні хресної ходи
та урочистого молебню на Володимирській гірці.

Державною агенцією промоції культури України проведено культурно-мистецької акції з нагоди святкування Дня хрещення Київської Русі-України, в рамках якої:

-        Круглий стіл на території Національного заповідника «Софія Київська» 28 липня о 14.00.

-        Концерти за участю хорових колективів та костюмоване театралізоване історичне дійство для дітей та молоді на території Музею «Золоті ворота» 29-30 липня о 12.00.

-        Виставка-ярмарок.

2 серпня у Бабиному Яру біля меморіалу «Кибитка», відбувся вечір пам’яті «Калі траш» (Чорний жах») з нагоди відзначення міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту ромів за участю представників міської влади, громадських об’єднань, ромських осередків, артистів театру, кіно і телебачення. Ця дата – данина пам’яті тим, хто загинув від геноциду в роки Другої світової війни. Організатори заходу: Міжнародний фонд «Відродження», Національно-культурне обєднання «Амала», Циганський академічний музично-драматичний театр «Романс».

         7 серпня в Музеї гетьманства відкрилася виставка робіт народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Валерія Франчука «Незайманий рай», на якій представлено живопис, написаний художником протягом останніх років. Виставка працювала до 31 серпня 2017 року.

        17 серпня в Музеї-квартирі В.С.Косенка – філії Музею театрального, музичного та кіномистецтва України презентовано виставку живопису Антоніни Дубрівни. Мистецький проект «Кольоровий пасаж душі» – це спроба знайти сучасний вектор у розвитку співпраці музики та живопису. Виставка працювала до 17 вересня 2017 року.

         З 18 по 31 серпня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» експонувалася виставка фоторобіт до Дня Незалежності України (спільно з Національною спілкою фотохудожників України).

        До Дня Незалежності України Національний музей українського народного декоративного мистецтва та Музей історії Києва спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка, Музеєм історії Десятинної церкви, Вишгородським історико-культурним заповідником, Інститутом археології НАН України, Інститутом історії Варшавського університету та колекціонером Дмитром Пірклом організовують виставку «Забуте Межигір’я». Виставка презентує археологічні знахідки, оригінальні листівки – фото Києво-Межигірського Спасо-Преображенського козацького монастиря, етнографічний одяг і предмети побуту жителів Межигір’я та Вишгородщини ХІХ ст. Проект стартує 22 серпня 2017 року в приміщенні Національного музею Тараса Шевченка і триватиме до 10 вересня.

          23 серпня до Дня Незалежності України в Музеї Івана Гончара відбулася святкова програма «DE LIBERTATE» – музичне дійство з філософською концепцією пошуку сенсу свободи через поезію та спів. Шляхетна та інтелектуальна українська музика прозвучить у виконанні двох легендарних гуртів: Сестер Тельнюк та Хореї Козацької. Тексти Г.Сковороди, Л.Українки, Т.Шевченка, О.Олеся, В.Симоненка, В.Стуса у різножанровому музичному обрамленні стануть присвятою та подякою для країни
і її захисників, які виборювали й продовжують виборювати українську свободу.

23 – 24 серпня на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку – Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно!» в номінаціях хорове, театральне, хореографічне мистецтво, фольклор – за участю близько 600 самодіяльних артистів не тільки з Києва, а й з Миколаївської, Запорізької, Рівненської та ін. областей України, а також представники школи українського танцю «Барвінок» – (Онтаріо, Канада) та ансамбль українського танцю «Барвінок» (Нью-Джерсі, США).

24 серпня у кінотеатрах КП «Київкінофільм» відбувся прем’єрний показ стрічки «Червоний» – історичний фільм за однойменним романом Андрія Кокотюхи.

24 серпня – концерт за участю творчих колективів національно-культурних товариств м. Києва «Мати Україно, ти одна у нас!» (Літня естрада «Міський сад») в Центральному парку культури і відпочинку) за участю хореографічних ансамблів, музичних колективів, майстрів художнього слова
і вокального жанру національних товариств Києва: литовського, вірменського, татарського, азербайджанського, грецького, грузинського, а також Циганського академічного музично-драматичного театру «Романс».

24 серпня – звітний концерт муніципальних творчих колективів «Благословенні будьмо і єдині»: хорова та інструментальна музика, народні, класичні і сучасні твори у виконанні 8 колективів (Літня естрада «Міський сад») у Центральному парку культури і відпочинку.

Муніципальні хорові колективи та духовий оркестр візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди Дня Державного Прапора України (23 серпня) біля КМДА та покладаннях квітів з нагоди 26-ї річниці незалежності України до пам’ятників Т.Шевченку, М.Грушевському (24 серпня). Зорієнтовано релігійні організації м. Києва на проведення 24 серпня у храмах столиці молебнів за Україну та український народ.

         24 та 25 серпня на подвір’ї Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» проведено ярмарок традиційного народного мистецтва.

25 серпня рамках Міжнародного фестивалю мистецтв «Діалоги культур» на тій же Літній естраді відбувся концерт з класичних і сучасних творів зарубіжних та українських композиторів.

26 серпня – культурно-мистецький проект «Київ Святковий»: концерт за участю професійних естрадних та оперних виконавців, студентів циркової та музичної академій, хореографічні колективи районів столиці у парку культури і відпочинку «Перемога». Особлива увага під час реалізації проекту приділена благодійній та соціальний складовій: збори коштів на апарат штучного дихання для Інституту нейрохірургії.

26 серпня у кінотеатрі «Київська Русь» відбулася народна прем’єра кінофільму «Червоний», перед показом – зустріч із акторами та знімальною групою фільму.

З 7 по 17 вересня 2017 року в Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ) та Національному Центрі Олександра Довженка за підтримки Київської міської державної адміністрації відбувся Х Мультидисциплінарний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГОГОЛЬFEST» — наймасштабніша мистецька подія осені. Загалом на 15 локаціях відбулося понад 300 заходів і акцій, у яких взяли участь близько 1300 виконавців
з понад десяти країн. Цього року фестиваль відвідало понад 15 тисяч осіб.

7 вересня 2017 року в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася виставка Костянтина Калиновича
«Тіні зимового саду», на якій представлено близько 50 живописних творів і офортів майстра, володаря престижних премій США, Великої Британії, Франції, Польщі, Туреччини, Італії, Бельгії, Китаю.

12 вересня 2017 року в Національному музеї «Київська картинна галерея» презентовано виставку «Геній і море. Традиції, пошуки, відкриття», присвячену 200-річчю від дня народження І.К.Айвазовського. На виставці експонуються понад 60 творів живопису і графіки ХVIII-ХХ ст. з колекції музею, які об'єднані морською тематикою, фотографії картин Айвазовського, втрачених музеєм під час Другої світової війни, експонати музею Шереметьєвих: архівні матеріали, фотографії, особисті речі морських офіцерів – сучасників І.К.Айвазовського. Особливий інтерес викликає музейна збірка Айвазовського, яка складається з 18 творів живопису і графіки. Виставковий проект є одним із заходів з нагоди відзначення 95-річчя музею.

12 вересня 2017 року у Департаменті культури проведено мистецькі конкурси на кращі культурно-мистецькі проекти з організації творчого вечора Героя України, народної артистки України Ніни Матвієнко, з організації заходів, приурочених до 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, а також з проведення урочистого заходу до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

14 вересня 2017 року за участю Ансамблю солістів «Благовість» Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» було урочисто відкрито п'яту сесію Київської міської ради VIII скликання.

16 вересня 2017 року вперше відбувся театралізований конгрес «Мистецька вісь», присвячений відкриттю театрального сезону. Київське відділення Національної спілки театральних діячів України, артисти київських театрів, студенти та учні проклали вісь вулицею Прорізною до Львівської площі, а по маршруту їх зустрічали виступи студентів Академії естрадного
та циркового мистецтв, артистів театрів (у сквері напроти пам’ятника Лесю Курбасу), Молодого театру, КХАТу біля Будинку актора, Малого драматичного театру, учнів дитячої школи мистецтв №2 ім. М.Вериківського, «Еко-театр» студентів Національного університету театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого. Після завершення вистав дійство продовжилось біля Золотих воріт.

17 вересня 2017 року Київська академічна муніципальна чоловіча хорова капела ім. Л.Ревуцького спеціально для киян та гостей презентувала новий цікавий музичний формат — провела музичну екскурсію історичними місцями Андріївського узвозу.

Забезпечено організаційні заходи для проведення 17 вересня 2017 року протестантськими релігійними організаціями заходів у рамках відзначення
500-річчя Реформації, зокрема Всеукраїнського Свята подяки (на вулиці Хрещатик). На головній сцені відбулась зустріч присутніх на заході з відомим християнським проповідником, мотиваційним тренером та директором неприбуткової організації «Життя без кінцівок» Ніком Вуйчичем. На вулиці Хрещатик були розміщені різноманітні інтерактивні майданчики, павільйони для проведення майстер-класів
та тематичних експозицій. Окрім цього, під час проведення Свята Подяки відбулось офіційне відкриття тематичної виставки присвяченої історії реформації і протестантизму в світі та Україні, яку протягом жовтня 2017 року презентуватимуть в усіх протестантських церквах м. Києва.

25 вересня 2017 року в Національній опері України за підтримки Департаменту культури відбувся вечір пам'яті з нагоди 85-річчя від дня народження видатного українського оперного співака, Героя України, народного артиста України Анатолія Борисовича Солов'яненка.

27 вересня 2017 року під головуванням директора Департаменту культури Попової Д.О. відбулось засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва.

28 вересня 2017 року в Київській академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір’я» відбувся урочистий захід, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек. У заході взяли участь представники міської влади, депутати Київської міської ради. Працівники публічних бібліотек
Києва були відзначені Подяками Київського міського голови та Почесними грамотами Департаменту культури. Крім того, в публічних бібліотеках міста відбудеться ряд заходів з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.

30 вересня 2017 року за підтримки Департаменту культури на території Національного природного парку Голосіївський відбувся Київський молодіжний патріотичний Фестиваль «Голосіївська Криївка» - 2017» — переможець мистецького конкурсу на кращий культурно-мистецький проект
з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років. Захід тривав до 1 жовтня. На території фестивалю працювали головна музична сцена, лекційна мистецько-повстанська сцена, дитяча сцена, військовий майданчик, історичний полігон.

30 вересня 2017 року за ініціативи Київського академічного театру ляльок та за підтримки Департаменту культури розпочався І Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «PupрetUP». У день відкриття проведено низку різноманітних мистецьких акцій — функціонували соціальні майданчикиу різних районах міста і на центральних локаціях, на яких демонструвалися благодійні вистави професійних та аматорських дитячих театральних колективів.

Підготовлено вітання іудейської громади м. Києва зі святом Рош‑а‑Шана (Новий рік). Вітання розміщено на офіційному веб-порталі КМДА.

Надано сприяння єврейській месіанській громаді м. Києва у підготовці
та проведенні Благодійного фестивалю єврейської музики і танцю «Jewish Open Space» у Центральному парку культури та відпочинку (літня естрада «Мушля»).

Працівники Депатраменту взяли участь у відзначенні 250-річчя з дня заснування релігійної громади Німецької євангелічно-лютеранської церкви Святої Катерини. З цієї нагоди релігійну громаду відзначено подякою Департаменту культури за плідну співпрацю, вагомий внесок для збереження міжконфесійного і міжнаціонального миру.

Надано сприяння у проведенні єврейськими громадськими організаціями заходів у рамках Днів пам’яті жертв Бабиного Яру.

Взято участь у Міжнародному театральному фестивалі «Мандруючі зірки», присвяченого творчості видатного єврейського письменника Шолом-Алейхема.

У вересні 2017 року Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій

здійснювалося екскурсійне та консультативне обслуговування постійно діючих експозицій «Від Магдебургу до Майдану», «Будинок Петра І» в історії київської благодійності» та Музею історії Михайлівського Золотоверхого монастиря. Взято участь у Другій міжнародній конференції «Модерністки. Насилля в архітектурі і міському просторі».

На адресу Департаменту надійшли листи, у яких висловлюються слова щирої вдячності артистам, підпорядкованих Департаменту закладів культури за плідну творчу діяльність та організацію різноманітних культурно-мистецьких заходів.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах» у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення, в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня «Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям).

Для підвищення професійного та інтелектуального рівня, поліпшення якості знань, стану відповідності своїх умінь та навичок функціям займаної посади, працівники Департаменту культури систематично відвідують щорічні постійно діючі семінари з питань ведення діловодства та підготовки документів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ та організацій.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку