Головна  →  З питань релігій  →  18 вересня 2015

реєстрація релігійних організацій

Прийом документів, які подаються для реєстрації статутів (положень) релігійних громад:
- письмова заява про реєстрацію статуту (положення) у 5ти  примірниках;
- статут (положення) в 5-ти примірниках;
- протокол загальних зборів про прийняття статуту (положення) та вибори керівних (виконавчих) органів у 5-ти примірниках;
- документ (або відповідний узгоджувальний запис на статуті (положенні), яким підтверджується вказана в статуті (положенні) організаційна і канонічна підпорядкованість релігійної громади.
- інші документи, які засвідчують відомості, необхідні для розгляду питання про реєстрацію статуту (положення), висновок місцевого органу державної влади тощо.

Прийом документів, які подаються для реєстрації змін і доповнень до статутів (положень) релігійних громад:
- письмова заява про внесення змін і доповнень до статуту (положення) у 5-ти  примірниках;
- протокол загальних зборів про прийняття змін і доповнень до статуту (положення) у 5-ти примірниках;
- статут (положення) в новій редакції, або текст змін і доповнень до статуту (положення) окремим документом в 5-ти  примірниках;
- документ про узгодження змін і доповнень до статуту (положення), або відповідний узгоджувальний запис релігійної організації, якій організаційно і канонічно підпорядкована релігійна громада.

Прийом документів, за якими здійснюється реєстрація релігійних організацій після їх реорганізації:
- заява керівного (виконавчого) органу громади (при поділі – заяви керівних (виконавчих) органів новоутворених громад) із вказівкою коли, з якою кількістю віруючих-прихожан (членів) релігійної громади (відсоток від загальної кількості) та з яким порядком денним проведені збори й узагальненим змістом прийнятого рішення у 2-х примірниках;
- рішення (протокол) загальних зборів членів релігійної громади (прихожан – де немає фіксованого членства), за яким проведена реорганізація. При злитті – рішення загальних зборів усіх громад, які злилися в одну. При приєднанні – рішення загальних зборів релігійної громади, яка за погодженням з нею приєднується до іншої, в тому числі і до релігійної громади з іншою релігійною й організаційною чи тільки організаційною підпорядкованістю, чи переходить до іншого релігійного управління, центру із збереженням свого статусу юридичної особи у 5-ти примірниках;
- статут (положення) новоутвореної релігійної громади при злитті або статути (положень) новоутворених релігійних громад при поділі в 5-ти примірниках;
- зміни та доповнення до статутів (положень) при переході релігійної громади до релігійних центрів, управлінь із збереженням свого статусі юридичних осіб у 5-ти примірниках;
- документи відповідних релігійних центрів, управлінь, з якими узгоджена підпорядкованість новоутворених релігійних громад при злитті до інших релігійних громад чи їх перехід до іншого релігійного управління, центру;
- копія передаточного балансу при приєднанні однієї релігійної громади до іншої;
- інші документи (висновки місцевих державних органів тощо). 

Прийом документів, за якими припиняється діяльність релігійної організації як юридичної особи:
- заява ліквідаційної комісії про зняття з державного обліку релігійної громади як юридичної особи, котра за рішенням своїх загальних зборів припинила свою діяльність і самоліквідувалась у 5-ти примірниках;
- рішення (протокол) загальних зборів про ліквідацію релігійної громади у 5-ти примірниках;
- оригінал статуту (положення) і свідоцтва про реєстрацію, за якими функціонувала релігійна громада;
- витяг з рішення (інших документів) про ліквідацію створених (заснованих) при релігійній організації підприємств, закладів тощо;
- відомості про зняття релігійної громади з обліку як суб’єкта зовнішньоекономічних зв’язків.

Перейти до спискуВерсiя для друку