КМДА Київська міська державна адміністрація


21 січня 2022

ПОЛОЖЕННЯ про міський відкритий конкурс юних композиторів імені Валерія Подвали

1.     Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення міського відкритого конкурсу юних композиторів імені Валерія Подвали (далі – Конкурс).

2. Засновник та організатор Конкурсу – Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів (далі – засновник Конкурсу).

3. Мета Конкурсу:

-    виявлення рівня майстерності та техніки композиторського письма;

-    творча підтримка талановитих учнів;

-    обмін досвідом роботи провідних викладачів мистецьких шкіл.

4. Участь у конкурсі безкоштовна.

 1. Засновник Конкурсу:

-   здійснює організаційно-методичне забезпечення Конкурсу;

-   розглядає заявки претендентів на участь у Конкурсі;

-   формує конкурсну програму;

-   організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу, під час якої офіційно оголошує його результати;

-   оприлюднює інформацію про переможців Конкурсу у друкованих або електронних джерелах не пізніше трьох днів після церемонії нагородження;

-   розглядає всі питання, які можуть виникнути у разі непередбачених обставин (форс-мажор);

-   затверджує символіку та атрибутику Конкурсу, зразки інформаційно-рекламної продукції тощо;

-   організовує висвітлення подій Конкурсу у друкованих або електронних джерелах;

-   може залучати до участі у проведенні Конкурсу та його висвітленні
(за згодою) державні, громадські та приватні підприємства і організації.

3.      Учасники Конкурсу зобов’язані:

-   до початку проведення Конкурсу ознайомитися з порядком і правилами його проведення;

-   своєчасно подати заявку на участь у Конкурсі;

-   дотримуватися норм поведінки та правил техніки безпеки.

1. Втручання батьків, викладачів та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, в роботу журі та організаційного комітету забороняється.

2. У разі необхідності засновник може вносити зміни до цього Положення.

 1. Організаційний комітет:
  1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі оргкомітет).
  2. Персональний склад оргкомітету формується і затверджується засновником Конкурсу.
  3. Оргкомітет:

- допомагає у формуванні програми Конкурсу;

- створює, у разі потреби, робочу групу для технічного забезпечення проведення Конкурсу;

- проводить інформаційне забезпечення Конкурсу тощо.

4. Оргкомітет має право перевірити достовірність наданої учасником Конкурсу інформації.

 1. Журі Конкурсу:
 2. Склад журі Конкурсу формується з фахівців відповідного профілю: сучасних українських композиторів – авторів творів для дітей, провідних митців України, педагогічних працівників закладів мистецької освіти, професорсько-викладацького складу закладів вищої мистецької освіти та представників творчих спілок.

2. Допускається наявність почесного голови журі з числа провідних діячів культури і мистецтв України.

3. Персональний склад журі затверджується засновником Конкурсу.

4. Журі здійснює свою діяльність незалежно та неупереджено.

5. Члени журі забезпечують конфіденційність та нерозголошення інформації щодо фіналістів та переможців Конкурсу до моменту її офіційного оголошення.

6. Журі проводить оцінювання виступів, визначає переможців Конкурсу та приймає рішення щодо присудження:

- Гран-прі конкурсу;

- дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів у кожній номінації для кожної вікової категорії;

- заохочувальних дипломів, спеціальних відзнак, призів тощо.

7. Журі має право:

- ділити одне місце між кількома конкурсантами;

- не присуджувати жодного з призових місць.

8. Рішення журі Конкурсу не підлягає перегляду та оскарженню. Твори переможців (до 3-х хвилин звучання) рекомендовані членами журі, увійдуть до програми заключного концерту Конкурсу.

9. Громадські, благодійні, мистецькі організації, спонсори та меценати Конкурсу можуть власним коштом надавати спеціальні призи та премії учасникам за погодженням із засновником Конкурсу.

 1. Умови Конкурсу:

- У Конкурсі беруть участь учні мистецьких шкіл.

- На конкурс надаються твори надруковані на комп’ютері.

- До творів для струнно-смичкових, духових, народних інструментів партії інструментів додаються окремо (без акомпанементу).

- До творів вокально-хорового жанру додається друкований текст
із зазначенням автора тексту.

- На Конкурсі учасники самостійно виконують свої твори або одну
з партій власного твору.

- Виступ учасника у одній номінації не перевищує 7 хв.

Номінації:

-         фортепіанна музика;

-         інструментальна музика;

-         вокально-хорова музика;

-         обробка народної пісні.

Вікові категорії:

-         І категорія – до 8 років;

-         ІІ категорія– з 8 до 10 років;

-         ІІІ категорія – з 10 до 12 років;

-         ІV категорія – з 12 до 14 років;

-         V категорія – з 14 до 17 років.

Вік учасника визначається на день проведення Конкурсу.

Зміни в заявленій програмі не допускаються.

Порядок виступів учасників визначається у кожній віковій категорії окремо.

5.      Програмні вимоги:

На Конкурс надаються вокальні, хорові та інструментальні, ансамблеві та оркестрові твори у естрадних, джазових та інших жанрах.

Кількість творів – не більше 3 різнохарактерних.

6.        Форма заявки:

Заявка на участь у міському відкритому конкурсі юних композиторів
імені Валерія Подвали

 

Прізвище та ім’я учасника

 

Дата народження

 

Навчальний заклад, клас, відділ

 

Номінація, вікова категорія

 

Хронометраж кожного твору окремо

 

Перелік творів (обов’язково зазначити інструменти та жанр)

 

ПІБ викладача (з композиції та спеціальності)

 

ПІБ ілюстратора (ів), який (і) супроводжує (ють) виступ учасника Конкурсу, а також зазначити інструмент

 

Прізвище та ім’я учня-ілюстратора (ів), який (і) супроводжує (ють) виступ учасника Конкурсу, клас,  та інструмент

 

ПІБ викладача учня-ілюстратора

 

 

До заявки додаються:

- копія свідоцтва про народження;

- ноти творів конкурсантів (надаються журі в день проведення Конкурсу).

Надання заявки підтверджує згоду учасника з умовами Конкурсу,
а також на обробку його персональних даних з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Заявки встановленої форми у паперовому вигляді на бланку навчального закладу за підписом керівника надаються у 3-х примірниках.

Телефони для довідок: (044) 279-72-69.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.