Головна  →  Положення про конкурси  →  14 листопада 2014

Положення про 28 міську теоретичну олімпіаду учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

ПОЛОЖЕННЯ

про 28 міську теоретичну олімпіаду учнів

 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

 

Мета олімпіади – розвиток зацікавленості учнів до вивчення дисциплін теоретичного циклу, підвищення рівня знань, творчих навичок, професійної орієнтації випускників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Олімпіада проводиться щорічно.

Дата проведення відбіркового туру – листопад 2014 року.

Дата та місце проведення міського туру – перша декада грудня 2014 року на базі КДШМ №2 ім. М.Вериківського.

Умови олімпіади

В олімпіаді беруть участь учні 5-8 класів.

Олімпіада проходить  у два тури:

І тур – відбірковий (у школах);

ІІ тур – міський.

Форми завдань: письмова робота та усні завдання.

Кількість представників від шкіл не обмежується.

Переможці олімпіади нагороджуються дипломами. 

Програмні вимоги

У ІІ турі учні виконують завдання, які розробляються членами журі олімпіади (ускладнений варіант програмних вимог).

ІІ тур, 5 клас

Письмова робота з сольфеджіо:

- написання музичного диктанту (прослухування мелодії, виправлення декількох інтонаційних помилок, визначення темпу, розміру, ритмічної основи мелодії, розставлення тактових рисок та оформлення правильного запису);

- визначення на слух видів ладів;

- визначення на слух та побудова в тональності інтервалів, акордів.

 

Вимоги до учнів:

- знання теоретичного матеріалу: тональності з 3 ключовими знаками, три види мінору, перемінний лад, прості інтервали та їх обернення, домінантсептакорд із розв’язанням у мажорі та мінорі, тризвуки головних ступенів та їх обернення в мажорі та гармонічному мінорі, розмір 3/8, тритони ІV та VІІ ступенів з розв’язанням;

-   відчуття метроритмічних особливостей: пунктирний ритм, синкопа;

-   знання музичних термінів.

ІІ тур, 6 клас

Письмова робота з  сольфеджіо:

-   написання заданого першого речення музичного диктанту;

 -  написання свого варіанту другого речення до цього ж диктанту;

 - визначення на слух та побудова від заданого звука ладів, інтервалів, акордів.

 

Вимоги до учнів:

- знання теоретичного матеріалу: тональності з 4 ключовими знаками, гармонічний мажор, прості інтервали, характерні інтервали з розв’язанням у гармонічному мажорі та мінорі, тритони з розв’язанням, тризвуки головних ступенів та їх обернення, зменшений тризвук на ІІ та VІІ ступенях із розв’язанням, домінантсептакорд та його обернення з розв’язанням у мажорі та мінорі, розмір 6/8;

- відчуття метроритмічних особливостей: пунктирний ритм, тріоль, синкопа;

-   знання музичних термінів.

ІІ тур, випускні класи

Три конкурсні етапи:

-         письмова робота з сольфеджіо;

-         читання нот з листа;

-         підбір акомпанементу.

Оцінка за кожне завдання проводиться за 10-бальною системою.

За підсумками письмової роботи (написання музичного диктанту, визначення на слух та побудова від заданого звука ланцюжків інтервалів та акордів) члени журі допускають конкурсантів до решти усних завдань.

 

Вимоги до учнів:

- знання теоретичного матеріалу: тональності з 5 ключовими знаками, літерне позначення тональностей, гармонічний мажор, прості інтервали, характерні інтервали з розв’язанням у гармонічному мажорі та мінорі, тритони у натуральному та гармонічному мінорі з розв’язанням, тризвуки головних ступенів та їх обернення, зменшений та збільшений тризвук з розв’язанням, домінантсептакорд та його обернення з розв’язанням у мажорі та мінорі, септакорд ІІ ступеню, увідні септакорди VІІ ступеню з розв’язанням
(м VII 7, зм. VІІ 7);

-   відчуття метроритмічних особливостей: пунктирний ритм, тріоль,

синкопа внутрішньотактова та міжтактова;

-       вміння долати інтонаційні труднощі, читання нот з листа, підбір акомпанементу;

-       знання теоретичного матеріалу;

-       знання музичних термінів;

-       володіння навичками творчого мислення.

Заявки на участь у ІІ турі надаються до 24 листопада 2014 року у 2-х примірниках.

Форма заявки:

     -   прізвище, ім’я учня;

     -   навчальний заклад, відділ, клас;

     -   ПІБ викладача (повністю).

Перейти до спискуВерсiя для друку

ujkjc