Головна  →  Звернення громадян  →  21 лютого 2020

звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2019 рік

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2019 рік.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змідо Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян 

в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД).

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано 479 звернень громадян, з них письмових – 419
та усних – 60, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято
39 заявників, першим заступником директора Департаменту – 21 заявник. З усіх звернень за період з 01.01.2019
до 31.12.2019 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 333 звернення, 12 – від інших органів державної влади та 134 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Електронною поштою надійшло 128 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 109 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 19.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 361 громадянин (або 75%
від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 114 осіб (або 24% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 4 заявники (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  65 заяв
та клопотань (або 13,5% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті).

З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 4318 заявників, якими порушено 479 питань.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду
з 01.01.2019 до 31.12.2019 року, перше місце посідають питання культурно-мистецького спрямування, чисельність
яких становить 309 заяв (або 63% від загальної кількості звернень), з різноманітних питань загального характеру порушено 88 клопотань (або 18% від усіх надходжень звернень). Питання праці і заробітної плати порушили
42 заявники (або 8% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин порушено
31 клопотання (їх кількість становить 7% від усіх надходжень звернень), з питань щодо дотримання законності
та правопорядку – 6 заяв (або 1,3 % від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій,
що надійшли на адресу Департаменту) та з питань житлової політики – 3 (або 0,7 % від усіх надходжень звернень).

Протягом аналогічного періоду у Департаменті культури зареєстровано 805 звернень громадян, з них
письмових – 760 та усних – 45, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 25 громадян, першим заступником директора Департаменту – 19 та заступником директора Департаменту – 1 заявник.

З усіх звернень за період з 01.01.2018 до 31.12.2018 з Київської міської державної адміністрації для розгляду
надійшло 585 звернень, 8 – від інших органів державної влади та 212 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами
та клопотаннями – 645 заявників (або 80 % від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 154 особи (або 19% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 6 заявників (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли
для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  162 заяви та клопотання (або 20% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 41528 заявників, якими порушено 805 питань.

Електронною поштою надійшло 120 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 112 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 18.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни
до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2018 до 31.12.2018 року, перше місце посідали питання охорони культурної спадщини, чисельність яких становить 335 заяв та клопотань (або 48% від загальної кількості звернень),
з питаннями культурно-мистецького спрямування звернулися 270 заявників (що становить 29 % від загальної кількості зареєстрованих заяв), з різноманітних питань загального характеру порушено 102 клопотання
(або 10% від усіх надходжень звернень), з питань діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин порушено 49 клопотань (їх кількість становить 6% від усіх надходжень звернень). Питання праці
і заробітної плати порушили 38 заявників (або 4% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань  житлового забезпечення звернулися 8 заявників
(або 2% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду),
2 заяви з питань дотримання законності і охорони правопорядку та 1 – з питання соціального захисту (або 1% від загальної кількості звернень).

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян та забезпеченням реалізації
їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах
та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи із зверненнями громадян:

- проінформували директора Департаменту щодо стану організації роботи
із зверненнями громадян начальники відділів: управління персоналом,
мистецтв та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек
та архіву, планово-економічного, капітальних вкладень та оренди приміщень, відділ з питань національностей
та відділ з питань релігій;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи
зі зверненнями громадян у відділах: мистецтв та культурно-освітніх закладів,
з питань роботи музеїв, бібліотек та архіву, капітальних вкладень та оренди приміщень, в управлінні у справах національностей та релігій.

Згідно із п.1.18 плану проведення моніторингу організації роботи зі зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо надання практичної та методичної допомоги підпорядкованим органам у роботі
зі зверненнями громадян проведено наради з керівниками підвідомчих закладів культури на теми: «Про вжиття дієвих заходів щодо підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07.02.09 № 109/2008» та «Про забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина щодо неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян».

На веб-сайті Київської міської державної адміністрації розміщено графіки особистого прийому громадян керівництвом Департаменту.

Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів.

          До 07 січня 2019 року тривав різдвяно-новорічний мистецький проект «Зимова «Країна мрій» на Лівому березі»
(у Міжнародному виставковому центрі, Броварський просп, 15). В рамках цього ж проекту 07 січня відбувся гала-концерт.

          У період новорічно-різдвяних свят відбулися концерти, працювали різдвяні містечка: на Софійській площі та Володимирському проїзді
до 13 січня  включно; а також на Контрактовій площі, вулиці П. Сагайдачного та біля обох станцій фунікулеру – до 20 січня. До 13 січня 2019 року відбувалися новорічні вистави для дітей у 15-ти муніципальних театрах.
До новорічно-різдвяних свят театрами підготовлено 8 прем’єр та проходила Всеукраїнська різдвяна виставка в Центральному будинку художника.

          15 січня в Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася ретроспективна виставка «Земля моя – краса моя» одного з найвідоміших сучасних українських митців, народного художника України лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, члена Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва Івана Степановича Марчука.

На виставці представлено майже шість десятків полотен авторської техніки «пльонтанізм» серії «Пейзаж», які художник почав створювати з 1972 року. Шанувальники майстра мали можливість переглянути як хрестоматійні добре відомі твори, так і абсолютно нові, щойно створені.

          15 січня в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва було презентовано виставку «На пошану
музею, з любов’ю до міста» (з колекції закладу).

19 січня 2019 року забезпечено проведення свята Водохреща, під час якого ієрархами Православної церкви України здійснено чин освячення води за відповідними регламентованими і встановленими канонами.

Представники Департаменту забезпечили участь у розширеному засіданні Ради національних спільнот Українинагоди відзначення Дня Соборності України, яке відбулося 24 січня 2019 року у приміщенні Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

          22 січня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбулася науково-практична конференція «Ханенківські
читання 2019. Сто років Музею Ханенків як державній установі: історія, колекції, персоналії». Під час конференції обговорено результати найновіших наукових досліджень та панорамну картину змін, які відбувалися з музеєм і його колекціями протягом першого століття існування закладу як державної установи. Крім того, в рамках конференції презентовано книжкову міні-виставку публікацій музею «Сто років наукової діяльності Музею Ханенків».

З 01 по 09 лютого у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» відбувся арт-проект «Insight» київської художниці Ірини Ворони – переможниці конкурсу молодих художників.

08 лютого в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва експонувалася виставка «Дух Неба дарує щастя». Представлено твори традиційного мистецтва Китаю та Японії з багатої колекції музею: китайські новорічні дереворити, японські ляльки та акварелі тощо.

11 лютого – вистава «Слава героям» у Київському академічному театрі «Золоті ворота».

12 лютого в Музеї української діаспори відкрилася виставка «The Ukrainian Canadians: Україноканадці». Цей проект – перша спроба представити в музейному просторі різні сторони життя української діаспори, історію
її становлення і розвитку: від перших поселенців кінця 19 ст. і до сучасних відомих діячів-україноканадців – науковців, політиків, письменників, громадських діячів. 

Проект «The Ukrainian Canadians: Україноканадці» реалізується за підтримки Посольства Канади в Україні, в партнерстві з Національним художнім музеєм України, Національним музеєм Тараса Шевченка,
ГО «Історична правда», Музеєм-архівом преси, Бібліотекою імені Олега Ольжича, відділом текстології та рукописних фондів Інституту літератури НАНУ, Національним університет «Острозька академія», CanSchool, Braty design.

14 лютого в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва киянам та гостям столиці вперше презентовано унікальну колекцію новоствореного музею «Київський фарфор». Музей створено на базі приватної збірки сім’ї Сазонових, основу якої становлять вироби Київського експериментального кераміко-художнього заводу.

Експозиція «Перлини київського фарфору» – це рідкісна можливість побачити зібрану добірку КЕКХЗ в одному просторі та в історичній ретроспективі.

16 лютогозабезпечено участь у заходах до Дня відновлення  Литовської Республіки, зокрема на церемонії символічного підняття литовського прапора на історичній Замковій горі у Києві. Організаторами заходу виступили посольство Литовської Республіки в Україні та Київське товариство литовської культури імені Майроніса.

19 лютого прозвучала музична композиція «Народжена вільною»: історія визвольного руху українського народу
в піснях з кіноінсталяцією у виконанні Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького
за участю хору хлопчиків і юнаків Капели.

20 лютого – благодійний театралізований концерт «Небесна сотня
з нами» пам’яті героїв України у Київському академічному театрі українського фольклору «Берегиня».

20 лютого – вистава «Сон» за творами Т. Шевченка у Київському академічному театрі юного глядача на Липках.

20 лютого – вистава-читання «МИ, МАЙДАН» у Київському академічному театрі «Колесо».

20 та 23 лютого – музично-драматична вистава «Розстріляне відродження» у Київському муніципальному академічному театрі опери
і балету для дітей та юнацтва.

Зорієнтовано релігійні організації м. Києва на проведення у храмах столиці 20 лютого поточного року пам’ятного молебню за Героїв Небесної Сотні у рамках заходів щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Протягом лютого 2019 року в музеях комунальної власності міста Києва та  центральних міських бібліотеках проходили заходи з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. У тому числі: фотовиставка захисника Донецького аеропорту, члена Асоціації ветеранів АТО України Руслана Боровика «Спогади солдата» (Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»), книжкова виставка «Вогняна зима, що нас змінила» (Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія»), виставка-нагадування «І мовчки сотня непокорних героїв відходила у чисті небеса» (Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва), книжкова виставка «Майдан ридав, а сотня
в небо йшла…» (Центральна бібліотека ім Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва) та ін.

21 лютого забезпечено участь в Урочистому заході до Міжнародного дня рідної мови, який проведено Радою національних спільнот України в актовій залі Київського коледжу зв’язку. Мета заходу – сприяння мовній різноманітності та стимулювання вивчення іноземних мов.

Надано організаційне сприяння Київському грецькому культурному товариству «Енотіта» та Центру грецької культури «Зорбас» у проведенні творчих вечорів.

05 березня надано організаційне сприяння Громадській організації «Товариство дружби «Україна – Болгарія» у проведенні свята, приуроченого звільненню Болгарії від османського рабства, що відбулось у приміщенні Слов’янської гімназії.

06 березня надано організаційну підтримку, а також забезпечено участь у мистецькому заході «Славетний син великого народу», присвяченому 205-річниці від дня народження великого українського поета Тараса Шевченка.

06 березня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва в рамках проекту «Екологічний ракурс» відбулося відкриття відразу трьох виставок сучасних митців Польщі та України.

Творчий тандем Оксана Литвин–Ярослав Сахро з Коломиї на виставці «ДВА КРИЛА» представили ексклюзивний одяг, виготовлений з ліжникової нитки, Зеновія Шульга зі Львова презентувала виставку тканих сучасних весільних строїв «ДО ВІНЦЯ», а польська художниця з Лодзі Дорота Сак показала свої інспірації на гуцульську тему «ПАННИ–МАДОННИ–ГУЦУЛКИ». Завданням проекту є представлення погляду нинішнього покоління на вітчизняну культуру та її адаптацію в сучасному етнодизайні.

         14 березня стартував цикл заходів «Бібліотека скликає друзів» з нагоди 100-річчя від дня заснування Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка
для дітей м. Києва. Родзинкою ювілейного заходу стала презентація інтерактивної книги із творами Великого Кобзаря «Шевченко на кожен день:
 з Яніною Соколовою» видавництва «Фоліо».

15 – 16 березня відбувся ХVІІІ Міжнародний джазовий фестиваль «Єдність» (в приміщенні Київського національного академічного театру оперети).

16 березня у кінотеатрі «Київська Русь» стартував фестиваль «Кіно-Франкофонія» у рамках Днів Франкофонії в Україні
та Року французької мови в Україні. Фестиваль проводиться з 16 по 24 березня за підтримки Посольств Франції, Кіпру, Швейцарії, Греції, Канади та Бельгії в Україні, спільно
з Французьким інститутом в Україні. Більшість сеансів – безкоштовні.

19 березня відбувся мистецький проект «JAZZ KOLO» (в приміщенні Малого залу ДП «Національний палац мистецтв «України»).

 21 березня спільно з Громадською організацією «Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва» у Колонній залі Київської міської ради було проведено Міжнародне свято Новруз

28-30 березня проведено Міжнародний фестиваль гітарного мистецтва «ГітАс» (у концертних залах Факультету мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Національної спілки композиторів України.

Протягом місяця (з 11 по 28 березня) тривав ХХV Фестиваль мистецтв «Шевченківський березень», присвячений 205-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, за участю солістів та творчих колективів Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра. Заключний концерт – творчий звіт КІМ ім. Р.М.Глієра – 28 березня у Колонному залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України.

01 – 08 квітня відбувся VIІ Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича. 08 квітня у Національній філармонії України – урочиста церемонія нагородження переможців та заключний концерт.

09 квітня відбулося засідання Організаційного комітету Мистецької премії «Київ», де були визначені лауреати 2019 року у 9 номінаціях.

11 квітня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентовано виставку «Дюрер.
Гравюри з колекції Харківського обласного художнього музею», яка складається з понад 60 творів Альбрехта
Дюрера та його послідовників. На виставці, зокрема, представлено ксилографії з циклу «Життя Марії» і копії сучасника Дюрера Маркантоніо Раймонді; титульний аркуш циклу «Апокаліпсис»; рідкісні гравюри, що належать
до різних періодів творчості митця; серію «Малі Страсті» та ін . У Києві подібна виставка експонувалася вперше.

11 – 14 квітня у кінотеатрах «Ліра» та «Дніпро» мережі КП «Київкінофільм» відбулися Дні Литовського кіно
за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні та Департаменту культури КМДА.

16 квітня - відбувся круглий стіл «Врятуємо країну – стоп пропаганда»
в Національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

16 – 24 квітня проведено ХІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця (середня група).
24 квітня у Національній філармонії України відбулася урочиста церемонія нагородження переможців
та заключний концерт.

18 квітня у виставкових залах Музею книги і друкарства України відкрилася унікальна виставка «В обіймах Ангела» (українські ікони, стародруки, гравюри) – результати співпраці двох музеїв: Музею книги
та Музею Івана Гончара. На виставці були представлені рідкісні стародруки ХVІІ–ХІХ століть, зокрема, Патерик Печерський 1661 р., Требник 1646 р., Євангеліє 1733 р., твори знаних майстрів граверного мистецтва та тридцять зразків давніх українських ікон ХVІІ–початку ХХ століть із фондових колекцій Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», деякі з яких експонуються вперше.

20 квітня забезпечено участь у ювілейному вечорі Школи кавказьких танців з врученням Подяки Київської міської державної адміністрації ансамблю «Кавказ».

21 квітня відбувся заключний концерт VIІІ міського фестивалю української пісні за участю солістів та творчих колективів мистецьких шкіл м. Києва – у Колонному залі ім. М.В. Лисенка Національної філармонії України.

26 квітня – до 33-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС прозвучав «Реквієм» В.А.Моцарта у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва (у виконанні хору, солістів та оркестру).

Надано сприяння Міжнародній громадській організації «Живи» для проведення 28 квітня на Михайлівській площі Великоднього фестивалю «ТВОЯ ПАСХА-FEST», зорієнтовано релігійні організації м. Києва на участь
у заході. Забезпечено розміщення соціальної реклами про Фестиваль на території міста та у Київському метрополітені.

30 квітня – відбулося відкриття Міжнародного фестивалю-конкурсу танцю народів світу «Веселкова Терпсихора».

09 травня на Співочому полі відбулась мистецька програма «Рокам ніколи пам’яті не стерти», присвячена
Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Забезпечено проведення поминального молебню за загиблими у Другій світовій війні та молитви за Україну за участі представників різних конфесій м. Києва під час проведення заходів з нагоди відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на території «Національного музею історії України у другій світовій війні».

12 травня взято участь у заходах до Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, що проводила Громадська організація «Кримська родина» у Національній бібліотеці  імені Ярослава Мудрого.

15 травня забезпечено участь у відкритті фотодокументальної виставки «Перетинаючи київський Стікс», приуроченої Дню пам’яті жертв політичних репресій, що відбулась у приміщенні Київської міської ради за сприяння Київського міського товариства греків ім. К. Іпсіланті.

У рамках святкування Дня Європи було реалізовано одразу дві великі культурні події:

16 травня – відкриття культурно-мистецького проекту «Художники Києва – рідному місту». Експозиція працювала з 17 по 26 травня у Центральному будинку художника Національної спілки художників України.

16 травня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва в рамках арт-проекту «Українське декоративне мистецтво. Традиції. Новації» відкрилась виставка «Запорізький край. Декоративне мистецтво. Традиції. Новації», на якій були представлені мистецькі твори понад 40 митців.

Метою проекту є презентація творчості кращих митців різних регіонів нашої країни як в галузі традиційного народного, так і професійного декоративного мистецтва. Важливою складовою проекту є дослідження стану розвитку традиційних центрів народного мистецтва, визначення новітніх напрямків у творчості митців. Проект здійснювався за підтримки Департаменту культури КМДА, Запорізької міської ради. Виставка тривала до 14 липня
2019 року.

17 травня у приміщенні Київського національного академічного театру оперети відбулися урочистості з нагоди Міжнародного дня музеїв.

У рамках заходу кращим фахівцям музейної справи було вручено відзнаки Київського міського голови та Грамоти
й Подяки Департаменту культури КМДА. «Родзинкою» заходу стала комічна опера Гаетано Доніцетті «Дзвіночок».

17 та 19 травня відбувся Національно-культурний фестиваль «Київ Клезмер Фест» на Контрактовій площі за участю музикантів із України, Франції, Австрії, США.

17 – 19 травня проведено Міжнародний фестиваль мистецтв  «Anne de Kyiv Fest», в рамках якого були презентовані вистава «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха», проекту «Симфонічні фрески «Ярослав Мудрий. New Vision» видатного українського композитора сучасності Євгена Станковича, дитячий конкурс франкофонної пісні тощо.

18 – 19 травня у парку «Муромець» втретє відбувся Фестиваль MotoOpenFest.

З 20 до 26 травня в Києві тривав четвертий міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Kyiv Art Week. Подія включала ряд інсталяцій і художніх спецпроектів по всьому місту, освітню програму, показ короткометражних фільмів про сучасне українське мистецтво і великий ярмарок галерей
і арт-об’єктів Kyiv Art Fair та проводилася за підтримки Київської міської державної адміністрації за ініціативи українських культурних інституцій
та діячів.

22 травня відбулася урочиста церемонія вручення Мистецької премії «Київ» у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. У 2018 році засновано 9-му номінацію в галузі циркового
мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені братів Василя та Олександра Ялових, яка вперше була вручена
одразу трьом лауреатам.

22 травня у Колонній залі Київської міської ради відбулося відкриття Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята «В сім’ї вольній, новій»! Захід проводився з 22 по 24 травня спільно з Національною спілкою письменників України.

23 травня в рамках «Книжкового арсеналу – 2019» директор Департаменту культури взяла участь у дискусії про роль
і місію публічної бібліотеки в Україні «Бібліотека – це ми».

Протягом трьох днів – 23, 24 та 25 травня в Києві вже вчетверте відбувся фестиваль дитячих театрів «JoyFest.Діти».
До уваги глядачів були проедставлені конкурсні вистави від кращих дитячих театральних колективів, майстер-класи з акторської майстерності, творчі заняття, розваги. У заході взяли участь театри-студії з таких міст, як Київ, Харків, Вінниця, Одеса, Львів, Конотоп та Запоріжжя.

З 23 до 29 травня відбулися події Міжнародного фестивалю дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» – переможця громадського бюджету.

24 травня на Літній естраді Міського саду в Центральному парку культури і відпочинку відбувся концерт Мистецького проекту «JAZZ KOLO».

25 травня у Будинку кіно проведено Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та юнацтва «ЗОЛОТЕ КУРЧА».
За підсумками виробництва аудіовідео продукту у 2018-2019 роках взяли участь у конкурсній програмі фестивалю телерадіокомпанії і студії з України, Канади, Франції, Білорусі, Росії, Азербайджану, Вірменії, Німеччини,
які надіслали на конкурс теле- і радіопрограм, а також фільми загальною тривалістю близько 1600 хв.

Також у столиці проведено 48-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Церемонія відкриття
відбулася 25 травня у кінотеатрі «Київ», де фільмом-відкриттям стала картина режисера і продюсера Біллі Вайлдера«Дехто любить гаряченьке» /Some Like It Hot (також відома під назвою
«У джазі тільки дівчата»).

У 2019 році майданчиками «Молодості» стали кінотеатри «Київ», «Баттерфляй DeLuxe та Майстерня талантів – ДОК «Майстер Клас».

Цього року  на фестивалі продемонстровано кінострічки із різних куточків світу: Велика Британія, США, Чехія, Кіпр, Німеччина, Молдова, Швейцарія. 

Знаковою подією кінофестивалю стала виставка Ганса Рудольфа Ґіґера видатного швейцарського художника і творця образу ксеноморфа з фільму Рідлі Скотта «Чужий». Виставка відбулася за сприяння партнерів кінофестивалю
Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні та Довженко-Центру. Ретроспектива тривала з 30 травня до 30 червня у Довженко-Центрі.

25 травня у Центральному парку культури і відпочинку проведено Фестиваль національних культур «Етнофест»
за участі творчих колективів національно-культурних громад м. Києва у рамках Дня Києва.

25 травня на Співочому полі – Всеукраїнський фестиваль сучасного молодіжного кобзарського мистецтва «Кобзареві джерела» спільно
з Національною спілкою кобзарів України.

25 – 26 травня у сквері імені Івана Франка біля однойменного театру проведено фестиваль «Країна Франкіана» – комплекс мистецьких заходів, присвячених пам’яті Івана Франка та популяризації і промоції його творчої спадщини.

26 травня на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень вже традиційно до Дня столиці та Дня Києва проведено Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» імені Анатолія Авдієвського, в якому взяли участь професійні та аматорські хорові колективи.

Центральним подіями святкування Дня Києва стали заходи на Контрактовій площі: 25 травня – концерт DZIDZIO та 25 – 26 травня проект «Київський бал», під час якого було встановлено рекорд з наймасовішого виконання польки, 26 травня культурно-мистецький захід «Space Symphony» Concert/Концерт «Космічна симфонія» – шоу Дідьє Маруані за участю хору та оркестру Київського національного академічного театру оперети.

З 31 травня у комунальних кінотеатрах «Київська Русь», «Флоренція», «Лейпциг» та «Дніпро» розпочався «Чілдрен Кінофест» – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який ознайомив молоду
українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так із світовою кінокласикою. До складу Почесного журі конкурсу увійшли українські кінематографісти: акторка Ірма Вітовська - Ванца, режисери Марина Степанська
та Аркадій Непиталюк. Цього року «Чілдрен Кінофест» працював до 9 червня та охопив 24 міста по всій Україні. Почесний посол VІ Чілдрен Кінофесту – Олег «Фагот» Михайлюта, вокаліст хіп-хоп-гурту «Танок  на Майдані Конґо» (ТНМК).

01 червня працівники Департаменту долучились до святкування ГО Кримська родина – Міжнародного дня
захисту дітей та завершення навчального року у Кримськотатарському культурному центрі «Киирим айлесі». Вручені грамоти Департаменту культури вихованцям цього Центру
та Подяка Київського міського голови керівникові Центру – Куртсеїтовій Аніфе.

01 червня забезпечено участь в урочистому відкритті 5-го ювілейного фестивалю «Золотий ключик», який проходивпротягом п’яти днів у м. Українка (Київська обл.).

01-09 червня у кінотеатрах «Київська Русь», «Лейпциг», «Флоренція», «Дніпро» мережі КП «Київкінофільм» пройшов Міжнародний кінофестиваль «Чілдрен Кінофест».

02 червня забезпечено участь у фестивалі мистецьке дійство «Ми різні, але ми єдині. Ми діти твої, Україно» за участі творчих колективів етнічних громад  міста Києва.

05 червня забезпечено участь у тренінгу для представників органів виконавчої влади в рамках реалізації ініціативи Українського незалежного центру політичних досліджень «Підтримка інтеграції та управління різноманіттям:
навчальний компонент», що впроваджується за підтримки Офісу Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин. Метою ініціативи є підвищення спроможності органів виконавчої влади та об’єднаних громад здійснювати політику, проводити заходи, що сприятимуть інтеграції та єдності різноманітного та багатоетнічного суспільства.
Захід відбувся у смт. Козин (Київська обл.).

05 червня забезпечено проведення Духовним управлінням мусульман України «УММА» культурно-просвітницького заходу «EAST FEST» на території парку імені Тараса Шевченка з метою ознайомлення українців
з культурою Сходу.

06 червня відбулася 19-та урочиста церемонія нагородження переможців Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» у Колонній залі Київської міської ради.

09 червня відбувся VIІ Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST»: культурна програма на сценічних майданчиках у Центральному парку культури і відпочинку (біля Арки дружби народів) та гала-концерт у Київському національному академічному театрі оперети.

11 червня в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва відбулося засідання круглого столу на тему: «Соціальна інклюзія чи ексклюзія: взаємодія бібліотеки і безпритульних». У заході взяли участь працівники публічних бібліотек м. Києва, координатор американських центрів Посольства США в Україні В. Пашкова та заступник директора Будинку соціального піклування В. Селіверстова.

13 червня – концертна програма єврейської пісні «Лехаймо, або щоб не плакать, я сміюсь…» Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького у Центральному будинку офіцерів ЗСУ.

14 та 20 червня відбулися концерти класичної музики «Класік Пікнік» в рамках фестивалю «Відкрита музика
міста» (на території парку ім. Т.Г. Шевченка та Музею історії України).

15-17 червня відбувся Міжнародний фестиваль електронної музики «Острів» на Трухановому острові (на балансових територіях ЦПКіВ).

17-23 червня проходив ІІІ Міжнародний театральний фестиваль камерних театрів «AndriyivskyFest» на базі Київського академічного театру «Колесо» та Київського академічного театру юного глядача на Липках.

20 червня відбулася прем’єра опери «Весілля Фігаро» В.А. Моцарта у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва та прем’єра балету «Вій» Академічного театру «Київ Модерн-балет» (у приміщенні Міжнародного центру культури і мистецтв).

25 червня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків було проведено урочистий захід
та презентація виставки з нагоди 100-річчя Музею Ханенків як державної установи.

29 червня відбувся мистецький проект «Зірки світової опери» на Софійській площі та звітний концерт коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка.

29-30 червня – кіно-відеофестиваль «Відкрита ніч» (Арт-причал №2 на набережній Дніпра).

В рамках проекту «Митці столиці – киянам» протягом червня відбулося 12 концертів у парках культури та відпочинку Дарницького, Деснянського, Оболонського, Святошинського районів. Концертні програми представили Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина», Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро» та Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

04 липня в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва відбулася презентація книги Аркадія Третьякова «Старий Хрещатик і його домовласники». Книга подарована усім публічним бібліотекам столиці.

05 липня в Музеї гетьманства відкрито фото-документальну виставку «Гетьманівна Олена» (до 100-річчя від дня народження Олени Отт-Скоропадської). Основна мета виставки – віддати шану Олені Отт-Скоропадській – наймолодшій доньці Павла Скоропадського, гетьмана Української Держави 1918 року, представниці старовинної родини української козацької старшини.

07 липня за організаційної підтримки Департаменту культури в парку «Наталка» відбулося міське свято «День Дніпра». Цей захід був покликаний привернути увагу громадськості до проблем охорони та відтворення водних ресурсів р. Дніпро.

08 липня за підтримки Департаменту культури, у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» відбувся фінал Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів. Цьогоріч свої роботи до уваги глядачів представили молоді таланти з 11 країн — переможці та призери національних конкурсів у своїх країнах. Гран-прі конкурсу отримала українка Анастасія Падалка.

З 09 по 14 липня на території Національного комплексу «Експоцентр України» пройшов фестиваль ATLAS weekend.В рамках фестивалю відбулись виступи понад 250 національних та іноземних гуртів, серед яких: The Black Eyed Peas, Tom Odell, the Сhainsmokers, Сплін, ASAP Ferg, Liam Gallagher, The Hardkiss, Один в каное, Друга ріка, Ляпис-98, Onuka, O.Torvald, Дзідзьо, Софія Ротару та багато інших. Більш як 30 артистів вперше відвідали Україну. Захід проведено з метою розвитку європейської фестивальної культури в Україні, промоції знакових подій, сприяння налагодженню культурного діалогу та державно-приватного партнерства у галузі реалізації масових музичних заходів.

Забезпечено організацію заходів з нагоди чергової річниці хрещення Київської Русі-України. Зокрема, підтримано ініціативу Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень щодо проведення культурно-мистецького проекту «Духовне проміння» та надано сприяння у їх проведенні:

-         20 - 29 липня в приміщенні Великої Лаврської дзвіниці проведена тематична виставка «Духовна спадщина українського народу»;

-          24 липня забезпечено участь у виїзній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Духовність – шлях до майбутнього» та воркшопі «Культура як запорука ментальних і духовних цінностей та сталого розвитку України»;

-          28 липня на території культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» відбувся фестиваль духовної християнської музики та співу;

-          29 липня поблизу Колони Магдебурзького права проведено флешмоб «Отче наш».

27 – 28 липня забезпечено проведення православними релігійними організаціями щорічних хресних ходів вулицями столиці та урочистих молебнів на Володимирській гірці з нагоди чергової річниці хрещення Київської Русі-України.

02 серпня у Музеї книги і друкарства України презентовано міжмузейний виставковий проект «КУЛІШ. Пантелеймон Куліш», присвячений видатному українському письменнику, видавцеві, редактору, літературному критику, творцю першого правопису української мови, драматургу, фольклористу
та художнику. В експозиції представлено цінні прижиттєві видання творів Пантелеймона Куліша, книги, видані у його друкарні в Петербурзі, ілюстрації Василя Кричевського до першого українського історичного роману «Чорна рада»
та ін. Також на відкритті виставки відбулося спецпогашення марки, виданої до 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша.

10 серпня відбувся Культурно-просвітницький фестиваль «Сильні України» Організатор – ГО «Федерація стронгмену України».

11 серпня забезпечено проведення Духовним управлінням мусульман України «УММА» святкового заходу «Ід аль-Адха»  та забезпечено участь
у святкуванні кримськотатарською громадою Курбан Байрамуна території парку імені О. С. Пушкіна в м. Києві.

З 16 серпня в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва експонувалася виставка живопису члена Спілки художників України, заслуженого діяча мистецтв Узбекистану Гайрата Байматова «Караван видінь». Цей проект – виняткова можливість для киян і гостей міста зануритися в атмосферу східного свята, відчути іншу ментальність
та надихнути себе на роздуми про сенс буття.

16 – 26 серпня відбувся Другий фестиваль високого мистецтва «Bouquet Kyiv Stage» (на території Національного заповідника «Софія Київська»).

17 серпня з метою вшанування пам’яті про героїзм і самовідданість героїв-захисників незалежної України та з нагоди п’ятої річниці Іловайської трагедії в Музеї української діаспори (філії Музею історії міста Києва) відкрилася виставка «Нью-Йорк-Іловайськ: Вибір», присвячена Маркіяну Паславському. У виставкових залах відвідувачі можуть ознайомитися
з основними періодами життя Маркіяна: від народження в США в родині вихідців з України до загибелі під Іловайськом. Окрім експозиції в межах виставки  було заплановано спеціальну програму для відвідувачів: кураторські
та авторські екскурсії, кінопоказ, дискусії.

23 – 24 серпня відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно!», присвячений Дню незалежності України (Культурно-мистецький об’єкт «Співоче поле» у Печерському ландшафтному парку).

24 серпня – проведено Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур» (Літня естрада Міського саду
Центрального парку культури
і відпочинку). Організатор – Благодійна організація «Культурно-мистецький благодійний фонд «Київ-Класік».

24 серпня відбувся концерт класичної музики «Класик пікнік» в рамках фестивалю «Відкрита музика міста» (на майданчику перед Національним музеєм історії України, (вул. Володимирська, 2).

24 серпня, у рамках відзначення 28-ї річниці Незалежності України,  проведено Фестиваль етнічних громад «Етнічний віночок» за участю творчих колективів національно-культурних громад м. Києва, а також української діаспори.

25 серпня – відбувся Звітний концерт муніципальних творчих колективів, присвячений Дню незалежності України (Літня естрада Міського саду Центрального парку культури і відпочинку).

У рамках вшанування трагічних подій в Іловайську у комунальних кінотеатрах КП «Київкінофільм» відбулися
такі заходи:

- 29.08.2019 у кінотеатрі «Київська Русь» допрем’єрний показ фільму «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас»

-30.08.2019 книжкова конференція авторів, що пишуть
про Іловайські події і тематична фотовиставка у холі кінотеатру «Київська Русь» та безкоштовний показ документального фільму «Іловайськ. Лицарі неба»;

- 31.08.2019 у кінотеатрах «Дніпро», «Флоренція», «Ліра», «Факел»
та «Ім. Т.Шевченка» спеціальний показ документального фільму «Іловайськ. Лицарі неба».

У рамках проекту «Митці столиці – киянам» протягом серпня відбулося
8 концертів у парках культури та відпочинку. Концертні програми представили Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина», Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро» та Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», Київський академічний муніципальний духовий оркестр.

У музеях комунальної власності міста Києва та Центральних міських бібліотеках відбулися заходи з нагоди Дня незалежності України:

-         відкриття фотовиставки «Україно моя!» (19 серпня, Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»);

-         музично-поетична зустріч «З днем народження, країно!» (21 серпня, Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва);

-         виставка «Збуваються мрії химерні, забуті…» (22 серпня, Літературно-меморіальний музей-квартира
П. Г. Тичини в м. Києві);

-          засідання за круглим столом «Роль шістдесятництва у здобутті незалежності України» (23 серпня, Музей шістдесятництва – філія Музею історії міста Києва);

-         святкова концертна програма (23 серпня, Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»);

-          пішохідні екскурсії «Володимирський шлях Михайла Грушевського»
та Урядовим кварталом, розроблені Музеєм історії міста Києва
і його філією Історико-меморіальним музеєм Михайла Грушевського
(24 серпня).

01 вересня у м. Приморську Запорізької області відбувся Всеукраїнський фестиваль мистецтв національних культур «Ми - українські». Департаментом культури було надано організаційне сприяння для участі у зазначеному фестивалі творчим колективам етнічних громад м. Києва.

04 вересня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва розпочалося експонування відразу двох виставок: «Світове скло в Україні: 1989-2016» та «Балтійське скло: діалог вітру з дощем».

Роботи демонстрували повний спектр технік, багатогранність творчих експериментів, безмежність авторських ідей та широку географію.

04 вересня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відбулася презентація виставки «Акварелісти Києва».

Мета проекту – об’єднати кращих майcтрів-професіоналів Києва та продемонструвати поціновувачам
образотворчого мистецтва їхні здобутки і новаторські пошуки в царині акварельної техніки.

07 вересня – культурно-спортивний проект Фестиваль «Muromets Fest» – свято сили, звершень та незламного українського духу (в парку «Муромець»).

07 - 08 вересня – Свято «День народження «Андріївського узвозу» мультижанровий культурно-мистецький захід (музичне, театральне, циркове, візуальне та кіно-мистецтво).

07 - 08 вересня – Київський Міжнародний літературно-музичний конкурс-фестиваль «Причал на Поштовій» (конкурс поетів, письменників, вокалістів, музикантів, композиторів. У приміщенні Національної бібліотеки України
ім. Ярослава Мудрого.

09 - 12 вересня – у рамках проведення Днів Києва в місті Братислава, присвячених 50-річчю підписання Угоди
про братерські відносини між містами Києвом і Братиславою – українсько-словацький концерт «Вечір оперети»
за участю артистів Київського національного академічного театру оперети; презентація українських кінофільмів.

11 вересня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася виставка «Тріумфи і свята» (твори китайського традиційного мистецтва з колекції Музею Ханенків).

12 - 15 вересня – Всеукраїнський фестиваль недержавних театрів «Відкрита сцена» («Open Stage»), організатор – Національна спілка театральних діячів України.

12 - 16 вересня – участь Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро» у Міжнародному фольклорному фестивалі в м. Джакарта (Республіка Індонезія), який отримав дві нагороди у номінаціях «Фаворит фестивалю» та «Найкращий костюм».

13 вересня в Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. Тичини
в м. Києві відбулася презентація шостого видання книги «Соняшні кларнети» (до 100-річного ювілею її першої публікації). Нове видання допоможе по-новому подивися на творчість Тичини та усвідомити, що він поет ХХІ століття.

13 вересня в Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка живопису «Краса планети
Земля». Представлено близько 60 робіт народного художника України, краєзнавця, фотографа, мецената Володимира Козюка, на яких зображені пейзажі з 12 країн світу.

15 вересня надано організаційне сприяння творчим колективам етнічних громад м. Києва у проведенні фестивалю «Етнічний віночок», що відбувся у м. Миргороді Полтавської області у рамках святкування Дня міста.

16 - 19 вересня надано організаційне сприяння Благодійній організації «Єврейський фонд в Україні» у проведенні XXII Міжнародного театрального фестивалю Аркадія Монастирського «Мандруючі зірки» у приміщенні Будинку актора.

21 вересня – відбувся Конгрес мистецької громади міста «Мистецька вісь» з нагоди відкриття театрального сезону у київських театрах: театралізована хода від вул. Хрещатик  по вул. Прорізній, Ярославів Вал до Львівської площі.Показ театральних костюмів біля будівлі Київради (вул. Хрещатик, 36).

21 вересня було надано сприяння єврейській месіанській громаді м. Києва щодо підготовки та проведення Благодійного фестивалю єврейської музики і танцю «Jewish Open Space» у Центральному парку культури та відпочинку (літня естрада «Мушля»).

21 - 22 вересня з нагоди Міжнародного Дня миру забезпечено проведення на Контрактовій площі Всеукраїнського фестивалю «Живи Fest-2019». У рамках дводенної програми: урочистий концерт, фестивальне містечко, виступи лідерів суспільної думки, сімейні та дитячі розваги, спортивні змагання, благодійний ярмарок, флешмоб «Мир тобі, Україно!».

28 - 29 вересня – відбувся Міжнародний фестиваль світла і медіа мистецтва Кyiv Lights Festival KLF (фестиваль світла і нових технологій медіамистецтва, показ робіт художників у форматі 2D і 3D на фасаді будівлі Київради).

30 вересня в Київському академічному драматичному театрі на Подолі відбулися урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Кращі фахівці бібліотечної справи були відзначені подяками Київського міського голови
та грамотами Департаменту культури. Після урочистої частини відбувся показ вистави «Замовляю любов».

У рамках проекту «Митці столиці – киянам» протягом вересня відбулося 10 концертів муніципальних концертних колективів у парках культури
та відпочинку столиці. З нагоди відкриття театрального сезону муніципальні театри презентували 7 прем’єр.

02 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» відбулося відкриття виставки «Сучасний український символізм та М. Врубель» у рамках нового музейного проекту «Діалог через століття».

В експозиційному просторі музею вперше були представлені твори Михайла Врубеля разом із роботами сучасних українських митців. У рамках цього виставкового проекту здійснюється спроба створити простір спілкування між митцями різних епох, яких об’єднує прагнення до створення багатозначних і утаємничених символічних образів.

03 жовтня в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва представлено проект «Тель-Авів від А до Я».

Уперше в Києві експонувалася виставка ізраїльських ілюстраторів Сitykat stories, яка є своєрідним гідом по Тель-Авіву, якому цьогоріч виповнюється
110 років.

Експозиція включає в себе різні елементи ілюстрацій міста, що відображається в друкованих матеріалах, відеосюжетах та макетах. Головним ініціатором виставки є Натів – Ізраїльський культурний центр, метою якого є популяризація різнобарвної ізраїльської культури та поглиблене вивчення івриту.

03 жовтня за участю керівництва Департаменту культури КМДА, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та голови Постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму
та інформаційної політики В.В.Мухи відбулася презентація оновленого простору Центральної районної бібліотеки
ім. П. Тичини.

Мета цього проекту – перетворення бібліотеки на сучасний інклюзивний культурно-інтелектуальний центр, впровадження нових послуг.

04 жовтня проведено робочу зустріч з Віце-президентом Міжнародного благодійного Ромського жіночого фонду «Чіріклі» Земфірою Кондур з метою відпрацювання Алгоритму дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з попередження конфліктів на етнічному ґрунті, гармонізації вимог громадської безпеки та інтересів ромської спільноти при виявленні стихійних поселень ромської національної меншини у м. Києві.

05 жовтня надано сприяння для святкування Помісною Церквою Християн Віри Євангельської у Християнському центрі «Слово життя» «Дня Подяки на Оболоні».

05 - 09 жовтня за підтримки Департаменту культури відбувся ІІІ Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «pUp.pet» – найбільший серед фестивалів театрів ляльок України та один з наймасштабніших у Європі. Відкриття фестивалю розпочалося театралізованою ходою від Майдану Незалежності та закінчилося біля будівлі Київської міської ради, де відбулася шоу-програма та представлення колективів-учасників.

06 жовтня надано сприяння Релігійній громаді Християн Віри Євангельської «Собор Христа» для проведення Дитячого свята у Парку Перемога.

08 жовтня за організаційним сприянням Департаменту культури Київською міською єврейською громадою проведено традиційну траурну ходу «Пам’ятай» та мітинг біля монументу «Менора» у Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» у рамках Днів пам’яті жертв Бабиного Яру.

10 жовтня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва презентовано виставку ZOOM-ZOOM (зооморфна пластика
в сучасній кераміці) в рамках всеукраїнського виставково-мистецького проекту. Метою проекту є формування сучасного погляду на зооморфну пластику, популяризація творів художників-керамістів України, творче спілкування музейників, мистецтвознавців, майстрів та художників різних стильових напрямків у мистецтві кераміки, поповнення музейної колекції сучасними творами. У виставці ZOO-ZOOM взяли участь понад 60 художників-керамістів із різних куточків України.

12 жовтня у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури відбувся Культурологічний благодійний проект «КОД» (Культура. Освіта. Духовність.).

12 жовтня надано сприяння Релігійній організації «Християнська Божа Церква» для проведення Молодіжного соціального вуличного проекту «Campday».

13 жовтня, з нагоди відзначення Дня захисника України у кінотеатрі «Київська Русь», вул. Січових Стрільців, 93 відбувся безкоштовний показ фільму «Тато» режисерки Л. Артюгіної.

14 жовтня на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку до Дня захисника України, Дня українського козацтва Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень підготовлено культурно-мистецький проект «Мужні та незламні», у рамках якого відбувся концерт
за участю майстрів мистецтв, аматорських художніх колективів, мистецтва; виставка робіт майстрів образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва.

14 жовтня релігійні організації м. Києва зорієнтовано на участь у заходах, присвячених Дню захисника України
в рамках культурно-мистецького проекту «Мужні та незламні» на території культурно-мистецького комплексу «Співоче поле», а також проведення молебнів за мир в Україні під час заходу «Вони присягнули на мир і волю!» у Київському Палаці Спорту. 

21 – 23 жовтня було надано організаційне сприяння Громадській організації «Еллінське братство «Енотіта» у проведенні Дня національного грецького свята «День Охі».

 22 - 26 жовтня за підтримки Посольства України в Литовській Республіці, Державного агентства України з питань кіно, Литовського Кіноцентру та КП виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм» у містах Вільнюс та Варена відбулися Дні литовського кіно в Україні. Фестивальні покази проведено
в одному з найбільших кіноцентрів Литовської столиці – кінотеатрі «Скальвія».

 У програмі серед інших українських стрічок було представлено кіноальманах «Все починається в Києві», створений
за підтримки Департаменту культури.

24 жовтня у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» відбулася виставка за участю переможця конкурсного відбору творів київських художників та майстрів народного мистецтва Арсенія Мельника.

25 жовтня було надано організаційне сприяння творчим колективам етнічних громад міста Києва для участі у проекті «Рідна колисанка», проведений Громадською організацією «Вулик ідей».

01 листопада в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відбулося відкриття виставки «Отець
Климентій Шептицький. Граф. Монах. Мученик», присвяченої відомому церковному діячеві, Архімадриту Унівському, впливовому австрійському політикові, брату митрополита Андрея Шептицького.

У представленій експозиції відвідувачі вперше мали можливість побачити особисті речі отця Климентія,
дізнатися
про цікаві факти з біографії, побачити унікальні документи та пам’ятну медаль «Праведника народів світу», якої отець Шептицький був удостоєний за порятунок євреїв у Львові під час Голокосту.

02 листопада у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» завершила свою роботу виставка «Emerge Wave» (відкрита 24 жовтня), в експозиції якої були представлені роботи Арсенія Мельника – переможця конкурсу серед молодих київських художників, який щорічно проводить Департамент культури, в рамках проекту ТРІАРТ evening, який об’єднав три мистецькі арт-презентації.

01 - 04 листопада – участь творчого колективу театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр «Золоті ворота»
у Республіканському фестивалі національної драматургії ім. В.І. Дуніна-Марцинкевича в місті Бобруйськ (Республіка Білорусь), перемога у номінаціях «Краща вистава» (вистава «Тату, ти мене любив?», режисер Стас Жирков)
і «Краща чоловіча роль другого плану» (актор Олександр Ярема).

До 03 листопада (з 31 жовтня) Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад культури «Академічний театр «Київ Модерн-балет» презентував вистави у містах Лозанна та Женева (Швейцарська Конфедерація).

03 - 06 листопада творчий колектив театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» провів концерт у театрі «Teatro Politeama» в м. Лісабон (Португальська Республіка) за підтримки Посольства України в Португалії.

06 листопада спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Заради тебе» проведено зустрічі з Праведниками Бабиного Яру, зокрема з Ольгою Савенко та Тетяною Кобець.

07 - 09 листопада Колектив концертно-театрального закладу культури «Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» взяв участь в концертній програмі в м. Бухарест (Республіка Румунія)
за підтримки Посольства України в Румунії.

08 листопада відбувся урочистий вечір з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва (у Національному цирку України) за участю Київського міського голови В.Кличка, голови постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики В. Мухи та заступника голови Київської міської державної адміністрації В. Мондриївського.

08 листопада Національний музей «Київська картинна галерея» виставкою «Нікола та Федір Терещенки: становлення династії колекціонерів» розпочав серію заходів, присвячених століттю від дня заснування музею.

Експозиція відображає мистецькі уподобання засновників династії колекціонерів та їхнє відповідальне ставлення
до формування зібрань.

08 - 10 листопада в столиці Болгарії Софії відбулися Дні українського кіно, які стали результатом співпраці Посольства України в Республіці Болгарія з КП «Київкінофільм» та Державного агентства України з питань кіно.

09 листопада відбулася музично-драматична вистава «Розстріляне відродження» до Дня української писемності та мови (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва).

10 листопада – cвятковий захід з нагоди відзначення 50-річчя створення Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького (у Колонному залі ім. М.В. Лисенка Національної філармонії України).

12 листопада спільно з Благодійною організацією «Єврейський фонд
в Україні» у Колонній залі Київської міської ради проведено музичний фестиваль «Шалом, Україна!».

13 - 25 листопада – Міжнародний фестиваль «Київські музичні прем`єри», організатором якого є Київська організація Національної спілки композиторів України.

14 листопада надано організаційне сприяння Громадській організації «Кримська родина»  у проведенні благодійного заходу «Рука допомоги»  з метою підтримки дітей з родин політв’язнів в Криму, що відбувся
у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого.

14 - 17 листопада – участь творчого колективу театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний
театр драми і комедії на лівому березі Дніпра» в Міжнародному театрально-музичному фестивалі «JULA»
у місті Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччини).

17 листопада відбувся фестиваль української народної музики «Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози фолку»
(у приміщенні ДП «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»).  

17 листопада забезпечено участь у ювілейній конференції Міжнародної громадської організації «Товариство німців України — «Відергебурт» 
«30 років німецького громадського руху в Україні», що відбулась
у конференц-залі готелю «Либідь».

18 - 23 листопада – участь творчого колективу Комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Академічний театр «Київ Модерн-балет» у ХХХІІ Міжнародному фестивалі сучасної хореографії з показом вистав у містах Мінськ та Вітебськ (Республіка Білорусь).

18 - 24 листопада – участь творчого колективу театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр ляльок» у ІІІ міжнародному фестивалі «Театральне мистецтво епохи щастя» у м. Ашгабат (Туркменістан).

21 листопада релігійні організації м. Києва зорієнтовано на участь у заходах з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.

21 – 24 листопада у концертному залі «Дім архітектора» відбувся Міжнародний конкурс імені Дмитра Бортнянського Bortniansky International Competition.

22 листопада в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва була презентована міжнародна арт-резиденція «MADE IN CHERNOBYL».     У резиденції взяли участь українські та іноземні митці абсолютно різних поколінь і світоглядів, яких поєднав творчий, і не лише, виклик – створити безпосередньо в зоні відчуження мистецькі твори для виставки в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва.

Головна мета проєкту – дати абсолютно нову, творчу інтерпретацію того, чим є Чорнобиль сьогодні – через 33 роки
після аварії.

23 листопада – «Молитва Катерини»: концертна програма з творів українських композиторів до Дня пам’яті жертв голодоморів (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва).

24 листопада – урочисте відкриття 50-го сезону Київської дитячої філармонії (у Колонному залі ім. М.В. Лисенка Національної філармонії України).

24 листопада в Музеї-квартирі В. С. Косенка (філії Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) з нагоди дня народження видатного українського композитора В.Косенка відбувся сольний концерт
М. Чикаренка (фортепіано).

24 - 30 листопада – проведено вистави творчим колективом театрально-видовищного закладу культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва» на території Румунії.

26 листопада у Колонній залі Київської міської ради спільно з Єврейською радою України та Благодійним фондом «Заради тебе» було проведено прийом Праведників Бабиного Яру за участю Київського міського голови,
представників державних установ, громадських організацій, духовенства, дипломатичного корпусу іноземних
держав у рамках відзначення 78-х роковин трагедії Бабиного Яру.

27 - 30 листопада – участь представників театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр «Золоті ворота» у фестивалі «dunaPart 5» в м. Будапешт (Угорщина).

28 листопада – 01 грудня – Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «КРОК». Для участі у конкурсі було надіслано 1084 фільмів з 63 країн.

30 листопада – відбулася урочиста церемонія закриття Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» та нагородження переможців (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).

У зв’язку з роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні зорієнтовано релігійні громади м. Києва на проведення
у храмах столиці панахид за жертвами голодоморів.

28 листопада - 01 грудня у Будинку кіно відбувся Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «КРОК». Традиційно захід відбувся за підтримки Департаменту культури. Цьогоріч для участі у конкурсі було надіслано
1084 робіт з 63 країн. Переможцями стали Україна (М. Лиськов, стрічка «Кохання») та Франція (Б. Колле, фільм «Незабутнє»).

03 грудня за участі Київського міського голови Віталія Кличка відбулося урочисте відкриття реконструйованого Легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності. Після реконструкції манеж отримав сучасне обладнання і може претендувати на сертифікацію
для проведення національних та міжнародних змагань. Захід було проведено
за підтримки Департаменту культури, який забезпечував музичний супровід та концертну програму.

05 грудня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва розпочав роботу виставковий проєкт під назвою «Межигірський керамічний технікум. Відлуння віку».

Останнім часом значно зросла зацікавленість культурної спільноти України в дослідженні маловідомих сторінок вітчизняної мистецької спадщини. Збірка робіт Межигірського керамічного технікуму до певної міри дає уявлення
про творчі процеси 1920–1930 років та свідчить про новаторські пошуки художників і народних майстрів.05 грудня відбулися урочистості з нагоди 100-річчя Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва. Кращим
фахівцям бібліотеки були вручені Подяки Київського міського голови та Грамоти Департаменту культури.

05 - 07 грудня відбувся Фестиваль урбаністичної поезії «На київських пагорбах», який пройшов у співпраці з Національною спілкою письменників України.

05 грудня забезпечено участь у експертній дискусії на тему: «Перспективи правового регулювання та реалізації етнонаціональної політики», що відбулась у Верховній Раді України за підтримки Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні, Офісу Ради Європи в Україні, Норвезької ради у справах біженців, чеської неурядової гуманітарної організації «Людина в біді». Експерти обговорили ключові виклики та проблемні питання реалізації державної етнонаціональної політики, зокрема її належного законодавчого
та інституційного забезпечення.

09 - 10 грудня в приміщенні ArtHall D12 за підтримки Департаменту культури відбувся ІІ Київський музейний форум. Метою заходу було налагодження співпраці між установами сфери культури, отримання практичного досвіду розробки та реалізації спільних проєктів.

11 –12 грудня – участь у Форумі «Україна поліетнічна та полірелігійна: приклад Закарпаття», у засіданні круглого столу «Єдність різноманіття – запорука стійкого економічного розвитку. Закарпаття як унікальний приклад», що відбулись
у місті Ужгород у рамках Всеукраїнського фестивалю національних культур України.

11 - 12 грудня забезпечено участь творчих колективів етнічних громад м. Києва у Всеукраїнському фестивалі національних культур України, що проводився у місті Ужгород.

12 грудня у кінотеатрі «Ліра» за підтримки Департаменту культури, стартував другий кінофестиваль «Київ.
Із кінематографом у серці». Протягом чотирьох днів глядачі мали змогу познайомитися з різножанровими стрічками, поспілкуватися з режисерами, сценаристами, акторами, зануритися в особливу київську атмосферу та відкрити для себе це місто з нового ракурсу. Також, окрім кінопоказів, АКЕП до програми було включено лекторії для дорослих і дітей. Фестиваль присвячено кінематографічному Києву – місту, яке завжди надихало митців різних поколінь до створення власної кіномови.

12 грудня на Софійській площі біля Головної новорічної ялинки під головуванням директора Департаменту культури Д.Попової та голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації О.Гаряги відбулася виїзна нарада щодо підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят. Згідно з порядком денним були розглянуті питання, пов’язані із засвіченням Головної новорічної ялинки, забезпеченням на новорічних локаціях заходів публічної безпеки, громадського порядку та пожежної безпеки.

14 грудня в Циганському академічному музично-драматичному театрі «Романс» в рамках Міжнародного фестивалю «Амала» та міжнародного проєкту «Європейський ромський театр» відбувся творчо-аналітичний семінар «Досвід «Амали» – європейським партнерам». Програмою зустрічі було передбачено обмін креативними продуктами, обговорення діяльності і пріоритетів ромських театрів, виїзд партнерів до Меморіального комплексу «Бабин Яр» (покладання квітів до пам’ятника «Ромська кибітка»), а також презентація вистави «Вожак».

14 грудня релігійні громади м. Києва були зорієнтовані на проведення молебнів з метою належного вшанування
подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

18 грудня у Київському національному академічному театрі оперети відбувся святковий вечір з нагоди 85-річчя заснування театру за участю представників центральних органів державної влади, Київської міської ради
та Київської міської державної адміністрації, дипломатичних представництв, творчої громадськості та ін.

19 грудня в Музеї книги і друкарства України відкрилася виставка «Свята Україна Олеся Бердника» до 30-ліття заснування громадської організації «Українська Духовна Республіка» та 45-річчя ідеї Духовних Націй (спільно
з ГО «Українська Духовна Республіка).

19 грудня відбулося засвічення Головної новорічної ялинки та святкування Дня Святого Миколая на Софійській і Контрактовій площах.

22 – 29 грудня релігійною громадою традиційного іудаїзму «МАСОРЕТ» та Благодійною організацією «Український єврейський благодійний фонд «МІЛІ» проведено захід з відзначення національного свята Хануки на Контрактовій площі за сприяння Департаменту культури.

24 грудня у Національному музеї «Київська картинна галерея» стартував проєкт «Трієналє. Сценографія імені
Д. Лідера».

25 грудня буде забезпечено проведення Міжнародною громадською організацією «ЖИВИ» мистецького заходу Різдвяний вертеп, що мандрує вулицями столиці в рамках перформансу «Різдвяний вертеп на столичних вулицях: Мандри за Різдвяною Зорею».

29 грудня релігійною організацією «Єврейська релігійна громада м. Києва»
за сприяння Департаменту культури проведено свято Хануки у Центральному парку культури і відпочинку м. Києва.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах» у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення,
в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня «Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям).

Для підвищення професійного та інтелектуального рівня, поліпшення якості знань, стану відповідності своїх умінь
та навичок функціям займаної посади, працівники Департаменту культури систематично відвідують щорічні постійно діючі семінари з питань ведення діловодства та підготовки документів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ та організацій.

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку