Головна  →  Звернення громадян  →  29 жовтня 2019

Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2019 року

 

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за період з 01.01.2019 до 30.09.2019 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом
України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства
за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян,
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368
та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання
до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД).

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано357 звернень громадян, з них
письмових – 312 та усних – 45, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 34 заявники, першим заступником директора Департаменту – 11 заявників.
З усіх звернень за період з 01.01.2019 до 30.09.2019 з Київської міської державної адміністрації для розгляду
надійшло 252 звернення, 7 – від інших органів державної влади та 98 – особисті звернення громадян
до Департаменту культури.

Електронною поштою надійшло 86 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 71
та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 15.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 270 громадян
(або 75% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 83 особи
(або 24% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 4 заявники (або 1% від загальної кількості
надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту
культури протягом звітного періоду, становить  46 заяв та клопотання (або 12,8% від загальної чисельності
звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду
до Департаменту звернулися 3750 заявників, якими порушено 357 питань.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом період
у з 01.01.2019 до 30.09.2019 року, перше місце посідають питання культурно-мистецького спрямування, чисельність яких становить 234 заяви та клопотання (або 63% від загальної кількості звернень), з різноманітних питань
загального характеру порушено 64 клопотання (або 20% від усіх надходжень звернень). Питання праці
і заробітної плати порушили 31 заявник (або 9% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань
та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань діяльності об’єднань громадян, релігійних
та міжконфесійних відносин порушено 21 клопотання (їх кількість становить 6% від усіх надходжень звернень)
та з питань щодо дотримання законності та правопорядку – 6 заяв (або 1,5 % від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту) та з питань житлової
політики – 1 (або 0,5% від усіх надходжень звернень).

Протягом аналогічного періоду 2018 року у Департаменті культури зареєстровано 692 звернення громадян,
з них письмових – 662 та усних – 30, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 13 громадян, першим заступником директора Департаменту – 16 та заступником директора Департаменту – 1 заявник.

З усіх звернень за період з 01.01.2018 до 30.09.2018 з Київської міської державної адміністрації для розгляду
надійшло 511 звернень, 8 – від інших органів державної влади та 173 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 563 заявники
(або 81% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 124 особи
(або 18 % від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 5 заявників (або 1% від загальної кількості
надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту

культури протягом звітного періоду, становить  156 заяв та клопотань (або 22,5% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті).
З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 40851 заявник, якими порушено 692 питання.

Електронною поштою надійшло 110 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 92
та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 18.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду
з 01.01.2018 до 30.09.2018 року, перше місце посідали питання охорони культурної спадщини, чисельність
яких становить 334 заяви та клопотання (або 48% від загальної кількості звернень), з питаннями культурно-мистецького спрямування звернулися
204 заявників (що становить 29 % від загальної кількості зареєстрованих заяв),
з різноманітних питань загального характеру порушено 75 клопотань
(або 10% від усіх надходжень звернень), з питань діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин порушено 43 клопотання
(їх кількість становить 6% від усіх надходжень звернень).

Питання праці і заробітної плати порушили 27 заявників (або 3%
від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій,
що надійшли на адресу Департаменту). З питань  житлового забезпечення звернулися 7 заявників (або 2% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду) та по 1 заяві
з питань дотримання законності і охорони правопорядку та соціального захисту (або 1% від загальної кількості звернень).

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради
щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян
та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах
та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи
із зверненнями громадян:

- проінформували директора Департаменту щодо стану організації роботи
із зверненнями громадян начальники відділів: управління персоналом,
мистецтв та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек
та архіву, планово-економічного, капітальних вкладень та оренди приміщень;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи
зі зверненнями громадян у відділах: мистецтв та культурно-освітніх закладів,
з питань роботи музеїв, бібліотек та архіву, капітальних вкладень та оренди приміщень, в Управлінні у справах національностей та релігій.

Згідно із п.1.18 плану проведення моніторингу організації роботи
зі зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України
від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо надання практичної та методичної допомоги підпорядкованим органам у роботі
зі зверненнями громадян проведено нараду з керівниками підвідомчих закладів культури на теми: «Про вжиття дієвих заходів щодо підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07.02.09 № 109/2008».

На веб-сайті Київської міської державної адміністрації розміщено графіки особистого прийому громадян керівництвом Департаменту.

Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів.

          До 07 січня 2019 року тривав різдвяно-новорічний мистецький проект «Зимова «Країна мрій» на Лівому березі» (у Міжнародному виставковому центрі, Броварський просп, 15). В рамках цього ж проекту 07 січня відбувся гала-концерт.

          У період новорічно-різдвяних свят відбулися концерти, працювало різдвяне містечко: на Софійській площі та Володимирському проїзді
до 13 січня  включно; а також на Контрактовій площі, вулиці П. Сагайдачного та біля обох станцій фунікулеру – до 20 січня. До 13 січня 2019 року відбувалися новорічні вистави для дітей у 15-ти муніципальних театрах.
До новорічно-різдвяних свят театрами підготовлено 8 прем’єр та проходила Всеукраїнська різдвяна виставка в Центральному будинку художника.

          15 січня в Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася ретроспективна виставка «Земля моя – краса моя» одного з найвідоміших сучасних українських митців, народного художника України лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, члена Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва Івана Степановича Марчука.

На виставці представлено майже шість десятків полотен авторської техніки «пльонтанізм» серії «Пейзаж», які художник почав створювати з 1972 року. Шанувальники майстра мали можливість переглянути як хрестоматійні добре відомі твори, так і абсолютно нові, щойно створені.

          15 січня в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва було презентовано виставку «На пошану музею, з любов’ю до міста» (з колекції закладу).

16 січня представники Департаменту взяли участь у засіданні Оргкомітету Ради національних спільнот України з обговорення та вироблення спільного плану заходів, спрямованих на підтримку діяльності національно-культурних товариств, етнічних громад та центрів національних культур
на 2019 рік.

19 січня 2019 року забезпечено проведення свята Водохреща, під час якого ієрархами Православної церкви України здійснено чин освячення води
за відповідними регламентованими і встановленими канонами.

Представники Департаменту забезпечили участь у розширеному засіданні Ради національних спільнот України з нагоди відзначення Дня Соборності України, яке відбулося 24 січня 2019 року у приміщенні Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

          22 січня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбулася науково-практична конференція «Ханенківські читання 2019. Сто років Музею Ханенків як державній установі: історія, колекції, персоналії». Під час конференції обговорено результати найновіших наукових досліджень та панорамну картину змін, які відбувалися з музеєм і його колекціями протягом першого століття існування закладу як державної установи. Крім того, в рамках конференції презентовано книжкову міні-виставку публікацій музею «Сто років наукової діяльності Музею Ханенків».

З 01 по 09 лютого у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» відбувся арт-проект «Insight» київської художниці Ірини Ворони – переможниці конкурсу молодих художників.

08 лютого в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва експонувалася виставка «Дух Неба дарує щастя». Представлено твори традиційного мистецтва Китаю та Японії з багатої колекції музею: китайські новорічні дереворити, японські ляльки та акварелі тощо.

11 лютого – вистава «Слава героям» у Київському академічному театрі «Золоті ворота».

12 лютого в Музеї української діаспори відкрилася виставка «The Ukrainian Canadians: Україноканадці». Цей проект – перша спроба представити в музейному просторі різні сторони життя української діаспори, історію
її становлення і розвитку: від перших поселенців кінця 19 ст. і до сучасних відомих діячів-україноканадців – науковців, політиків, письменників, громадських діячів. 

Проект «The Ukrainian Canadians: Україноканадці» реалізується
за підтримки Посольства Канади в Україні, в партнерстві з Національним художнім музеєм України, Національним музеєм Тараса Шевченка,
ГО «Історична правда», Музеєм-архівом преси, Бібліотекою імені Олега Ольжича, відділом текстології та рукописних фондів Інституту літератури НАНУ, Національним університет «Острозька академія», CanSchool, Braty design.

14 лютого в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва киянам та гостям столиці вперше презентовано унікальну колекцію новоствореного музею «Київський фарфор». Музей створено на базі приватної збірки сім’ї Сазонових, основу якої становлять вироби Київського експериментального кераміко-художнього заводу.

Експозиція «Перлини київського фарфору» – це рідкісна можливість побачити зібрану добірку КЕКХЗ в одному просторі та в історичній ретроспективі.

16 лютогозабезпечено участь у заходах до Дня відновлення  Литовської Республіки, зокрема на церемонії символічного підняття литовського прапора на історичній Замковій горі у Києві. Організаторами заходу виступили посольство Литовської Республіки в Україні та Київське товариство литовської культури імені Майроніса.

19 лютого прозвучала музична композиція «Народжена вільною»: історія визвольного руху українського народу в піснях з кіноінсталяцією у виконанні Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького
за участю хору хлопчиків і юнаків Капели.

20 лютого – благодійний театралізований концерт «Небесна сотня
з нами» пам’яті героїв України у Київському академічному театрі українського фольклору «Берегиня».

20 лютого – вистава «Сон» за творами Т. Шевченка у Київському академічному театрі юного глядача на Липках.

20 лютого – вистава-читання «МИ, МАЙДАН» у Київському академічному театрі «Колесо».

20 та 23 лютого – музично-драматична вистава «Розстріляне відродження» у Київському муніципальному академічному театрі опери
і балету для дітей та юнацтва.

Зорієнтовано релігійні організації м. Києва на проведення у храмах столиці 20 лютого поточного року пам’ятного молебню за Героїв Небесної Сотні у рамках заходів щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Протягом лютого 2019 року в музеях комунальної власності міста Києва та  центральних міських бібліотеках проходили заходи з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. У тому числі: фотовиставка захисника Донецького аеропорту, члена Асоціації ветеранів АТО України Руслана Боровика «Спогади солдата» (Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»), книжкова виставка «Вогняна зима, що нас змінила» (Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія»), виставка-нагадування «І мовчки сотня непокорних героїв відходила у чисті небеса» (Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва), книжкова виставка «Майдан ридав, а сотня
в небо йшла…» (Центральна бібліотека ім Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва) та ін.

21 лютого забезпечено участь в Урочистому заході до Міжнародного дня рідної мови, який проведено Радою національних спільнот України в актовій залі Київського коледжу зв’язку. Мета заходу – сприяння мовній різноманітності та стимулювання вивчення іноземних мов.

Надано організаційне сприяння Київському грецькому культурному товариству «Енотіта» та Центру грецької культури «Зорбас» у проведенні творчих вечорів.

04 березня спільно з Громадською організацією  «Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва» проведено засідання організаційного комітету з підготовки проведення Міжнародного свята Новруз.

05 березня надано організаційне сприяння Громадській організації «Товариство дружби «Україна – Болгарія» у проведенні свята, приуроченого звільненню Болгарії від османського рабства, що відбулось у приміщенні Слов’янської гімназії.

06 березня надано організаційну підтримку, а також забезпечено участь
у мистецькому заході «Славетний син великого народу», присвяченому
205-річниці від дня народження великого українського поета Тараса Шевченка.

06 березня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва в рамках проекту «Екологічний ракурс» відбулося відкриття відразу трьох виставок сучасних митців Польщі та України.

Творчий тандем Оксана Литвин–Ярослав Сахро з Коломиї на виставці «ДВА КРИЛА» представили ексклюзивний одяг, виготовлений з ліжникової нитки, Зеновія Шульга зі Львова презентувала виставку тканих сучасних весільних строїв «ДО ВІНЦЯ», а польська художниця з Лодзі Дорота Сак показала свої інспірації на гуцульську тему «ПАННИ–МАДОННИ–ГУЦУЛКИ». Завданням проекту є представлення погляду нинішнього покоління на вітчизняну культуру та її адаптацію в сучасному етнодизайні.

         14 березня стартував цикл заходів «Бібліотека скликає друзів» з нагоди 100-річчя від дня заснування Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка
для дітей м. Києва. Родзинкою ювілейного заходу стала презентація інтерактивної книги із творами Великого Кобзаря «Шевченко на кожен день:
 з Яніною Соколовою» видавництва «Фоліо».

15 – 16 березня відбувся ХVІІІ Міжнародний джазовий фестиваль «Єдність» (в приміщенні Київського національного академічного театру оперети).

16 березня у кінотеатрі «Київська Русь» стартував фестиваль «Кіно-Франкофонія» у рамках Днів Франкофонії в Україні та Року французької мови
в Україні. Фестиваль проводиться з 16 по 24 березня за підтримки Посольств Франції, Кіпру, Швейцарії, Греції, Канади та Бельгії в Україні, спільно
з Французьким інститутом в Україні. Більшість сеансів – безкоштовні.

19 березня спільно з представниками Міжнародної громадської організації «Живи» проведено нараду щодо підготовки та проведення духовно-мистецького фестивалю «Твоя Пасха Fest» 28 квітня 2019 року на території Михайлівської площі в рамках відзначення свята Світлого Воскресіння Христового.

19 березня відбувся мистецький проект «JAZZ KOLO» (в приміщенні Малого залу ДП «Національний палац мистецтв «України»).

 21 березня спільно з Громадською організацією «Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва» у Колонній залі Київської міської ради було проведено Міжнародне свято Новруз.

28-30 березня проведено Міжнародний фестиваль гітарного мистецтва «ГітАс» (у концертних залах Факультету мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Національної спілки композиторів України.

Протягом місяця (з 11 по 28 березня) тривав ХХV Фестиваль мистецтв «Шевченківський березень», присвячений 205-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, за участю солістів та творчих колективів Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра. Заключний концерт – творчий звіт КІМ ім. Р.М.Глієра – 28 березня у Колонному залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України.

01 – 08 квітня відбувся VIІ Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича. 08 квітня у Національній філармонії України – урочиста церемонія нагородження переможців та заключний концерт.

09 квітня відбулося засідання Організаційного комітету Мистецької премії «Київ», де були визначені лауреати 2019 року у 9 номінаціях.

11 квітня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентовано виставку «Дюрер. Гравюри з колекції Харківського обласного художнього музею», яка складається з понад 60 творів Альбрехта Дюрера та його послідовників. На виставці, зокрема, представлено ксилографії з циклу «Життя Марії» і копії сучасника Дюрера Маркантоніо Раймонді; титульний аркуш циклу «Апокаліпсис»; рідкісні гравюри, що належать
до різних періодів творчості митця; серію «Малі Страсті» та ін .У Києві подібна виставка експонувалася вперше.

11 – 14 квітня у кінотеатрах «Ліра» та «Дніпро» мережі
КП «Київкінофільм» відбулися Дні Литовського кіно за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні та Департаменту культури КМДА.

13 квітня відбувся семінар на тему «Боротьба з ксенофобією та мовою ворожнечі; розвиток толерантності та її ефективність», у Національній парламентській бібліотеці України.

16 квітня у школі І–ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва проведено вечір українсько-азербайджанської дружби силами вихованців шкіл вихідного дня Об’єднаної азербайджанської діаспори.

16 квітня - відбувся круглий стіл «Врятуємо країну – стоп пропаганда»
в Національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

16 – 24 квітня проведено ХІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця (середня група). 24 квітня у Національній філармонії України відбулася урочиста церемонія нагородження переможців
та заключний концерт.

17 квітня відбулось засідання Постійно діючої комісії з відбору творів київських художників та майстрів народного мистецтва для проведення перших персональних виставок.

18 квітня у виставкових залах Музею книги і друкарства України відкрилася унікальна виставка «В обіймах Ангела» (українські ікони, стародруки, гравюри) – результати співпраці двох музеїв: Музею книги
та Музею Івана Гончара. На виставці були представлені рідкісні стародруки ХVІІ–ХІХ століть, зокрема, Патерик Печерський 1661 р., Требник 1646 р., Євангеліє 1733 р., твори знаних майстрів граверного мистецтва та тридцять зразків давніх українських ікон ХVІІ–початку ХХ століть із фондових колекцій Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», деякі з яких експонуються вперше.

18 квітня надано сприяння Раді національних спільнот України
у проведенні Вечора вірменської музики у Національному будинку органної 
та камерної музики.

20 квітня забезпечено участь у ювілейному вечорі Школи кавказьких танців з врученням Подяки Київської міської державної адміністрації ансамблю «Кавказ».

21 квітня відбувся заключний концерт VIІІ міського фестивалю української пісні за участю солістів та творчих колективів мистецьких шкіл
м. Києва – у Колонному залі ім. М.В. Лисенка Національної філармонії України.

26 квітня – до 33-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС прозвучав «Реквієм» В.А.Моцарта у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва (у виконанні хору, солістів та оркестру).

Надано площі сприяння Міжнародній громадській організації «Живи» для проведення 28 квітня на Михайлівський Великоднього фестивалю «ТВОЯ ПАСХА-FEST», зорієнтовано релігійні організації м. Києва на участь у заході. Забезпечено розміщення соціальної реклами про Фестиваль на території міста та у Київському метрополітені.

30 квітня – відбулося відкриття Міжнародного фестивалю-конкурсу танцю народів світу «Веселкова Терпсихора».

                За підтримки Департаменту культури у травні 2019 року спільно із національними творчими спілками та їх київськими організаціями відбулись наступні заходи:

30 квітня – 01 травня – Міжнародний фестиваль-конкурс танцю народів світу «Веселкова Терпсихора» (Національна хореографічна спілка України).

08 травня забезпечено участь у засіданні Комісії з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

09 травня на Співочому полі відбулась мистецька програма «Рокам ніколи пам’яті не стерти», присвячена Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Забезпечено проведення поминального молебню за загиблими у Другій світовій війні та молитви за Україну за участі представників різних конфесій м. Києва під час проведення заходів з нагоди відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на території «Національного музею історії України у другій світовій війні».

12 травня взято участь у заходах до Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, що проводила Громадська організація «Кримська родина» у Національній бібліотеці  імені Ярослава Мудрого.

15 травня забезпечено участь у відкритті фотодокументальної виставки «Перетинаючи київський Стікс», приуроченої Дню пам’яті жертв політичних репресій, що відбулась у приміщенні Київської міської ради за сприяння Київського міського товариства греків ім. К. Іпсіланті.

15 травня взято участь у засіданні Вірменського культурного центру «Нарек» при Спілці вірмен України, що відбувся у бібліотеці  ім. І.Кудрі. 

У рамках святкування Дня Європи було реалізовано одразу дві великі культурні події:

16 травня – відкриття культурно-мистецького проекту «Художники Києва – рідному місту». Експозиція працювала з 17 по 26 травня у Центральному будинку художника Національної спілки художників України.

16 травня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва в рамках арт-проекту «Українське декоративне мистецтво. Традиції. Новації» відкрилась виставка «Запорізький край. Декоративне мистецтво. Традиції. Новації», на якій були представлені мистецькі твори понад 40 митців.

Метою проекту є презентація творчості кращих митців різних регіонів нашої країни як в галузі традиційного народного, так і професійного декоративного мистецтва. Важливою складовою проекту є дослідження стану розвитку традиційних центрів народного мистецтва, визначення новітніх напрямків у творчості митців. Проект здійснюється за підтримки Департаменту культури КМДА, Запорізької міської ради. Виставка триватиме до 14 липня 2019 року.

17 травня у приміщенні Київського національного академічного театру оперети відбулися урочистості з нагоди Міжнародного дня музеїв.

У рамках заходу кращим фахівцям музейної справи було вручено відзнаки Київського міського голови та Грамоти й Подяки Департаменту культури КМДА. «Родзинкою» заходу стала комічна опера Гаетано Доніцетті «Дзвіночок».

17 та 19 травня відбувся Національно-культурний фестиваль «Київ Клезмер Фест» на Контрактовій площі за участю музикантів із України, Франції, Австрії, США.

17 – 19 травня проведено Міжнародний фестиваль мистецтв  «Anne de Kyiv Fest», в рамках якого були презентовані вистава «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха», проект проекту «Симфонічні фрески «Ярослав Мудрий. New Vision» видатного українського композитора сучасності Євгена Станковича, дитячий конкурс франкофонної пісні тощо.

17 травня біля будівлі Київської міської ради До Дня Києва відкрито виставку «Почесні громадяни міста Києва».

18 – 19 травня у парку «Муромець» втретє відбувся Фестиваль MotoOpenFest.

З 20 до 26 травня в Києві тривав четвертий міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Kyiv Art Week. Подія включала ряд інсталяцій і художніх спецпроектів по всьому місту, освітню програму, показ короткометражних фільмів про сучасне українське мистецтво і великий ярмарок галерей
і арт-об’єктів Kyiv Art Fair та проводилася за підтримки Київської міської державної адміністрації за ініціативи українських культурних інституцій
та діячів.

22 травня відбулася урочиста церемонія вручення Мистецької премії «Київ» у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. У 2018 році засновано 9-му номінацію в галузі циркового
мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені братів Василя та Олександра Ялових, яка вперше буде вручена одразу трьом лауреатам.

22 травня у Колонній залі Київської міської ради відбулося відкриття Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята «В сім’ї вольній, новій»! Захід проводився з 22 по 24 травня спільно з Національною спілкою письменників України.

23 травня в рамках «Книжкового арсеналу – 2019» директор Департаменту культури взяла участь у дискусії про роль і місію публічної бібліотеки в Україні «Бібліотека – це ми».

Протягом трьох днів – 23, 24 та 25 травня в Києві вже вчетверте відбувся фестиваль дитячих театрів «JoyFest.Діти». До уваги глядачів були проедставлені конкурсні вистави від кращих дитячих театральних колективів, майстер-класи з акторської майстерності, творчі заняття, розваги. У заході взяли участь театри-студії з таких міст, як Київ, Харків, Вінниця, Одеса, Львів, Конотоп та Запоріжжя.

З 23 до 29 травня відбулися події Міжнародного фестивалю дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» – переможця громадського бюджету.

24 травня на Літній естраді Міського саду в Центральному парку культури і відпочинку відбувся концерт Мистецького проекту «JAZZ KOLO».

25 травня у Будинку кіно проведено Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та юнацтва «ЗОЛОТЕ КУРЧА».
За підсумками виробництва аудіовідео продукту у 2018-2019 роках взяли участь у конкурсній програмі фестивалю телерадіокомпанії і студії з України, Канади, Франції, Білорусі, Росії, Азербайджану, Вірменії, Німеччини,
які надіслали на конкурс теле- і радіопрограм, а також фільми загальною тривалістю близько 1600 хв.

Також у столиці проведено 48-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Церемонія відкриття відбулася 25 травня у кінотеатрі «Київ», де фільмом-відкриттям стала картина режисера і продюсера Біллі Вайлдера«Дехто любить гаряченьке» /Some Like It Hot (також відома під назвою
«У джазі тільки дівчата»).

У 2019 році майданчиками «Молодості» стали кінотеатри «Київ», «Баттерфляй DeLuxe та Майстерня талантів – ДОК «Майстер Клас».

Цього року  на фестивалі продемонстровано кінострічки із різних куточків світу: Велика Британія, США, Чехія, Кіпр, Німеччина, Молдова, Швейцарія. 

Знаковою подією кінофестивалю стала виставка Ганса Рудольфа Ґіґера видатного швейцарського художника і творця образу ксеноморфа з фільму Рідлі Скотта «Чужий». Виставка відбулася за сприяння партнерів кінофестивалю Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні та Довженко-Центру. Ретроспектива тривала з 30 травня до 30 червня у Довженко-Центрі.

25 травня у Центральному парку культури і відпочинку проведено Фестиваль національних культур «Етнофест» за участі творчих колективів національно-культурних громад м. Києва у рамках Дня Києва.

25 травня на Співочому полі – Всеукраїнський фестиваль сучасного молодіжного кобзарського мистецтва «Кобзареві джерела» спільно
з Національною спілкою кобзарів України.

25 – 26 травня у сквері імені Івана Франка біля однойменного театру проведено фестиваль «Країна Франкіана» – комплекс мистецьких заходів, присвячених пам’яті Івана Франка та популяризації і промоції його творчої спадщини.

26 травня на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень вже традиційно до Дня столиці та Дня Києва проведено Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» імені Анатолія Авдієвського, в якому взяли участь професійні та аматорські хорові колективи.

Центральним подіями святкування Дня Києва стали заходи
на Контрактовій площі: 25 травня – концерт DZIDZIO та 25 – 26 травня проект «Київський бал», під час якого було встановлено рекорд з наймасовішого виконання польки, 26 травня культурно-мистецький захід «Space Symphony» Concert/Концерт «Космічна симфонія» – шоу Дідьє Маруані за участю хору
та оркестру Київського національного академічного театру оперети.

З 31 травня у комунальних кінотеатрах «Київська Русь», «Флоренція», «Лейпциг» та «Дніпро» розпочався «Чілдрен Кінофест» – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який ознайомив молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так із світовою кінокласикою. До складу Почесного журі конкурсу увійшли українські кінематографісти: акторка Ірма Вітовська - Ванца, режисери Марина Степанська та Аркадій Непиталюк. Цього року «Чілдрен Кінофест» працював до 9 червня та охопив 24 міста по всій Україні. Почесний посол VІ Чілдрен Кінофесту – Олег «Фагот» Михайлюта, вокаліст хіп-хоп-гурту «Танок
на Майдані Конґо» (ТНМК).

01 червня працівники Департаменту долучились до святкування
ГО Кримська родина – Міжнародного дня захисту дітей та завершення навчального року у Кримськотатарському культурному центрі «Киирим айлесі». Вручені грамоти Департаменту культури вихованцям цього Центру
та Подяка Київського міського голови керівникові Центру – Куртсеїтовій Аніфе.

01 червня забезпечено участь в урочистому відкритті 5-го ювілейного фестивалю «Золотий ключик», який проходив протягом п’яти днів
у м. Українка (Київська обл.).

01-09 червня у кінотеатрах «Київська Русь», «Лейпциг», «Флоренція», «Дніпро» мережі КП «Київкінофільм» пройшов Міжнародний кінофестиваль «Чілдрен Кінофест».

02 червня забезпечено участь у фестивалі мистецьке дійство «Ми різні, але ми єдині. Ми діти твої, Україно» за участі творчих колективів етнічних громад  міста Києва.

05 червня забезпечено участь у тренінгу для представників органів виконавчої влади в рамках реалізації ініціативи Українського незалежного центру політичних досліджень «Підтримка інтеграції та управління різноманіттям: навчальний компонент», що впроваджується за підтримки Офісу Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин. Метою ініціативи є підвищення спроможності органів виконавчої влади та об’єднаних громад здійснювати політику, проводити заходи, що сприятимуть інтеграції та єдності різноманітного та багатоетнічного суспільства. Захід відбувся у смт. Козин (Київська обл.).

05 червня забезпечено проведення Духовним управлінням мусульман України «УММА» культурно-просвітницького заходу «EAST FEST»
на території парку імені Тараса Шевченка з метою ознайомлення українців
з культурою Сходу.

06 червня відбулася 19-та урочиста церемонія нагородження переможців Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» у Колонній залі Київської міської ради.

09 червня відбувся VIІ Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST»: культурна програма на сценічних майданчиках у Центральному парку культури і відпочинку (біля Арки дружби народів) та гала-концерт у Київському національному академічному театрі оперети.

11 червня в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва відбулося засідання круглого столу на тему: «Соціальна інклюзія чи ексклюзія: взаємодія бібліотеки і безпритульних». У заході взяли участь працівники публічних бібліотек м. Києва, координатор американських центрів Посольства США в Україні В. Пашкова та заступник директора Будинку соціального піклування В. Селіверстова.

12 червня проведено 5 мистецьких конкурсів на кращі культурно-мистецькі проекти, для реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, та обрано 5 переможців. Конкурсні пропозиції були розглянуті на засіданні Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проектів при Департаменті культури.

13 червня – концертна програма єврейської пісні «Лехаймо, або щоб не плакать, я сміюсь…» Муніципальної академічної чоловічої хорової капели
ім. Л. Ревуцького у Центральному будинку офіцерів ЗСУ.

14 та 20 червня відбулися концерти класичної музики «Класік Пікнік»
в рамках фестивалю «Відкрита музика міста» (на території парку
ім. Т.Г. Шевченка та Музею історії України).

15-17 червня відбувся Міжнародний фестиваль електронної музики «Острів» на Трухановому острові (на балансових територіях ЦПКіВ).

17 червня узгоджено з громадами концепцію проведення циклу мистецьких виставок «Етнічна мозаїка» у 2019 році. Перша така виставка запланована на вересень, на ній будуть представлені роботи (живопис, графіка) художників – етнічних чехів (Українсько-чеське культурне товариство «Вишеград»).

17-23 червня проходив ІІІ Міжнародний театральний фестиваль камерних театрів «AndriyivskyFest» на базі Київського академічного театру «Колесо»
та Київського академічного театру юного глядача на Липках.

20 червня відбулася прем’єра опери «Весілля Фігаро» В.А. Моцарта
у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей
та юнацтва та прем’єра балету «Вій» Академічного театру «Київ Модерн-балет» (у приміщенні Міжнародного центру культури і мистецтв).

21 червня відбулося засідання комісії по призначенню щорічних
та довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва.

25 червня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків було проведено урочистий захід та презентація виставки з нагоди
100-річчя Музею Ханенків як державної установи.

29 червня відбувся мистецький проект «Зірки світової опери»
на Софійській площі та звітний концерт коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка.

29-30 червня – кіно-відеофестиваль «Відкрита ніч» (Арт-причал
№2 на набережній Дніпра).

В рамках проекту «Митці столиці – киянам» протягом червня відбулося 12 концертів у парках культури та відпочинку Дарницького, Деснянського, Оболонського, Святошинського районів. Концертні програми представили Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина», Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро» та Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

04 липня в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва відбулася презентація книги Аркадія Третьякова «Старий Хрещатик і його домовласники». Книга подарована усім публічним бібліотекам столиці.

05 липня в Музеї гетьманства відкрито фото-документальну виставку «Гетьманівна Олена» (до 100-річчя від дня народження Олени Отт-Скоропадської). Основна мета виставки – віддати шану Олені Отт-Скоропадській – наймолодшій доньці Павла Скоропадського, гетьмана Української Держави 1918 року, представниці старовинної родини української козацької старшини.

06 липня забезпечено участь у мистецькій акціїКиївського товариства литовської культури ім. Майроніса, приуроченої Дню відновлення Литовської держави.

07 липня за організаційної підтримки Департаменту культури в парку «Наталка» відбулося міське свято «День Дніпра». Цей захід був покликаний привернути увагу громадськості до проблем охорони та відтворення водних ресурсів р. Дніпро.

08 липня за підтримки Департаменту культури, у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» відбувся фінал Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів. Цьогоріч свої роботи до уваги глядачів представили молоді таланти з 11 країн — переможці та призери національних конкурсів у своїх країнах. Гран-прі конкурсу отримала українка Анастасія Падалка.

З 09 по 14 липня на території Національного комплексу «Експоцентр України» пройшов фестиваль ATLAS weekend.В рамках фестивалю відбулись виступи понад 250 національних та іноземних гуртів, серед яких: The Black Eyed Peas, Tom Odell, the Сhainsmokers, Сплін, ASAP Ferg, Liam Gallagher, The Hardkiss, Один в каное, Друга ріка, Ляпис-98, Onuka, O.Torvald, Дзідзьо, Софія Ротару та багато інших. Більш як 30 артистів вперше відвідали Україну. Захід проведено з метою розвитку європейської фестивальної культури в Україні, промоції знакових подій, сприяння налагодженню культурного діалогу
та державно-приватного партнерства у галузі реалізації масових музичних заходів.

24 липня у сесійні залі Київської міської ради відбувся урочистий захід
з нагоди відзначення Дня українського національного прапора в м. Києві
за участю керівництва секретаріату Київської міської ради, її виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, Депутатів Київської міської ради та учасників історичної події 24 липня 1990 року. Для музичного супроводу буде запрошено Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина».

Забезпечено організацію заходів з нагоди чергової річниці хрещення Київської Русі-України. Зокрема, підтримано ініціативу Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень щодо проведення культурно-мистецького проекту «Духовне проміння» та надано сприяння
у їх проведенні:

-         20 - 29 липня в приміщенні Великої Лаврської дзвіниці проведена тематична виставка «Духовна спадщина українського народу»;

-          24 липня забезпечено участь у виїзній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Духовність – шлях до майбутнього»
та воркшопі «Культура як запорука ментальних і духовних цінностей
та сталого розвитку України»;

-          28 липня на території культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» відбувся фестиваль духовної християнської музики та співу;

-          29 липня поблизу Колони Магдебурзького права проведено флешмоб «Отче наш».

27 – 28 липня забезпечено проведення православними релігійними організаціями щорічних хресних ходів вулицями столиці та урочистих молебнів на Володимирській гірці з нагоди чергової річниці хрещення Київської Русі-України.

02 серпня у Музеї книги і друкарства України презентовано міжмузейний виставковий проект «КУЛІШ. Пантелеймон Куліш», присвячений видатному українському письменнику, видавцеві, редактору, літературному критику, творцю першого правопису української мови, драматургу, фольклористу
та художнику. В експозиції представлено цінні прижиттєві видання творів Пантелеймона Куліша, книги, видані у його друкарні в Петербурзі, ілюстрації Василя Кричевського до першого українського історичного роману «Чорна рада» та ін. Також на відкритті виставки відбулося спецпогашення марки, виданої до 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша.

10 серпня відбувся Культурно-просвітницький фестиваль «Сильні України» Організатор – ГО «Федерація стронгмену України».

11 серпня забезпечено проведення Духовним управлінням мусульман України «УММА» святкового заходу «Ід аль-Адха»  та забезпечено участь
у святкуванні кримськотатарською громадою Курбан Байрамуна території парку імені О. С. Пушкіна в м. Києві.

З 16 серпня в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва експонується виставка живопису члена Спілки художників України, заслуженого діяча мистецтв Узбекистану Гайрата Байматова «Караван видінь». Цей проект – виняткова можливість для киян і гостей міста зануритися в атмосферу східного свята, відчути іншу ментальність
та надихнути себе на роздуми про сенс буття.

16 – 26 серпня відбувся Другий фестиваль високого мистецтва «Bouquet Kyiv Stage» (на території Національного заповідника «Софія Київська»).

17 серпня з метою вшанування пам’яті про героїзм і самовідданість героїв-захисників незалежної України та з нагоди п’ятої річниці Іловайської трагедії в Музеї української діаспори (філії Музею історії міста Києва) відкрилася виставка «Нью-Йорк-Іловайськ: Вибір», присвячена Маркіяну Паславському. У виставкових залах відвідувачі можуть ознайомитися
з основними періодами життя Маркіяна: від народження в США в родині вихідців з України до загибелі під Іловайськом. Окрім експозиції в межах виставки заплановано спеціальну програму для відвідувачів: кураторські
та авторські екскурсії, кінопоказ, дискусії.

23 серпня Київський академічний муніципальний духовий оркестр
та Муніципальний академічний камерний хор «Київ» забезпечив музичний супровід Урочистої церемонії підняття Державного Прапора України перед будівлею Київської міської ради.

23 – 24 серпня відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно!», присвячений Дню незалежності України (Культурно-мистецький об’єкт «Співоче поле» у Печерському ландшафтному парку).

24 серпня – проведено Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур» (Літня естрада Міського саду Центрального парку культури
і відпочинку). Організатор – Благодійна організація «Культурно-мистецький благодійний фонд «Київ-Класік».

24 серпня відбувся концерт класичної музики «Класик пікнік» в рамках фестивалю «Відкрита музика міста» (на майданчику перед Національним музеєм історії України, (вул. Володимирська, 2).

24 серпня, у рамках відзначення 28-ї річниці Незалежності України,  проведено Фестиваль етнічних громад «Етнічний віночок» за участю творчих колективів національно-культурних громад м. Києва, а також української діаспори.

25 серпня – відбувся Звітний концерт муніципальних творчих колективів, присвячений Дню незалежності України (Літня естрада Міського саду Центрального парку культури і відпочинку).

У рамках вшанування трагічних подій в Іловайську у комунальних кінотеатрах КП «Київкінофільм» відбулися такі заходи:

- 29.08.2019 о 16.00 у кінотеатрі «Київська Русь» допрем’єрний показ фільму «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас»;

- 30.08.2019 о 16.00 книжкова конференція авторів, що пишуть
про Іловайські події і тематична фотовиставка у холі кінотеатру «Київська Русь» та о 18.00 безкоштовний показ документального фільму «Іловайськ. Лицарі неба»;

- 31.08.2019 о 14.00 у кінотеатрах «Дніпро», «Флоренція», «Ліра», «Факел» та «Ім. Т.Шевченка» спеціальний показ документального фільму «Іловайськ. Лицарі неба».

У рамках проекту «Митці столиці – киянам» протягом серпня відбулося
8 концертів у парках культури та відпочинку. Концертні програми представили Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина», Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро» та Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», Київський академічний муніципальний духовий оркестр.

У музеях комунальної власності міста Києва та Центральних міських бібліотеках відбулися заходи з нагоди Дня незалежності України:

-         відкриття фотовиставки «Україно моя!» (19 серпня, Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»);

-         музично-поетична зустріч «З днем народження, країно!» (21 серпня, Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва);

-         виставка «Збуваються мрії химерні, забуті…» (22 серпня, Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини в м. Києві);

-          засідання за круглим столом «Роль шістдесятництва у здобутті незалежності України» (23 серпня, Музей шістдесятництва – філія Музею історії міста Києва);

-         святкова концертна програма(23 серпня, Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»);

-          пішохідні екскурсії «Володимирський шлях Михайла Грушевського»
та Урядовим кварталом, розроблені Музеєм історії міста Києва
і його філією Історико-меморіальним музеєм Михайла Грушевського
(24 серпня).

01 вересня у м. Приморську Запорізької області відбувся Всеукраїнський фестиваль мистецтв національних культур «Ми - українські». Департаментом культури було надано організаційне сприяння для участі у зазначеному фестивалі творчим колективам етнічних громад м. Києва.

04 вересня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва розпочалося експонування відразу двох виставок: «Світове скло
в Україні: 1989-2016» та «Балтійське скло: діалог вітру з дощем».

Роботи демонструють повний спектр технік, багатогранність творчих експериментів, безмежність авторських ідей та широку географію.

04 вересня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відбулася презентація виставки «Акварелісти Києва».

Мета проекту – об’єднати кращих майcтрів-професіоналів Києва
та продемонструвати поціновувачам образотворчого мистецтва їхні здобутки
і новаторські пошуки в царині акварельної техніки.

07 вересня – культурно-спортивний проект Фестиваль «Muromets Fest» – свято сили, звершень та незламного українського духу (в парку «Муромець»).

07 - 08 вересня – Свято «День народження «Андріївського узвозу» мультижанровий культурно-мистецький захід (музичне, театральне, циркове, візуальне та кіно-мистецтво).

07 - 08 вересня – Київський Міжнародний літературно-музичний конкурс-фестиваль «Причал на Поштовій» (конкурс поетів, письменників, вокалістів, музикантів, композиторів. У приміщенні Національної бібліотеки України
ім. Ярослава Мудрого (вул. Набережно-Хрещатицька, 1).

09 - 12 вересня – у рамках проведення Днів Києва в місті Братислава, присвячених 50-річчю підписання Угоди про братерські відносини між містами Києвом і Братиславою – українсько-словацький концерт «Вечір оперети»
за участю артистів Київського національного академічного театру оперети; презентація українських кінофільмів.

11 вересня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася виставка «Тріумфи і свята» (твори китайського традиційного мистецтва з колекції Музею Ханенків).

Проект присвячено особистим перемогам китайських легендарних героїв
і традиціям народних святкувань. Важливою є можливість познайомитися
із традиційним китайським мистецтвом на різних його рівнях: від елітарного живопису до народної гравюри.

12 - 15 вересня – Всеукраїнський фестиваль недержавних театрів «Відкрита сцена» («Open Stage»), організатор – Національна спілка театральних діячів України.

12 - 16 вересня – участь Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро» у Міжнародному фольклорному фестивалі в м. Джакарта (Республіка Індонезія), який отримав дві нагороди у номінаціях «Фаворит фестивалю» та «Найкращий костюм».

13 вересня в Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. Тичини
в м. Києві відбулася презентація шостого видання книги «Соняшні кларнети» (до 100-річного ювілею її першої публікації). Нове видання допоможе
по-новому подивися на творчість Тичини та усвідомити, що він поет
ХХІ століття.

13 вересня в Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка живопису «Краса планети Земля». Представлено близько 60 робіт народного художника України, краєзнавця, фотографа, мецената Володимира Козюка, на яких зображені пейзажі з 12 країн світу.

15 вересня надано організаційне сприяння творчим колективам етнічних громад м. Києва у проведенні фестивалю «Етнічний віночок», що відбувся
у м. Миргороді Полтавської області у рамках святкування Дня міста.

16 - 18 вересня забезпечено участь у навчальному тренінгу з відпрацювання алгоритму дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з попередження конфліктів на етнічному ґрунті, гармонізації вимог громадської безпеки та інтересів ромської спільноти при виявленні стихійних поселень ромської національної меншини у м. Києві, що проводився Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

16 - 19 вересня надано організаційне сприяння Благодійній організації «Єврейський фонд в Україні» у проведенні XXII Міжнародного театрального фестивалю Аркадія Монастирського «Мандруючі зірки» у приміщенні Будинку актора.

21 вересня – відбувся Конгрес мистецької громади міста «Мистецька вісь» з нагоди відкриття театрального сезону у київських театрах: театралізована хода від вул. Хрещатик  по вул. Прорізній, Ярославів Вал до Львівської площі. Показ театральних костюмів біля будівлі Київради (вул. Хрещатик, 36).

21 вересня було надано сприяння єврейській месіанській громаді м. Києва щодо підготовки та проведення Благодійного фестивалю єврейської музики
і танцю «Jewish Open Space» у Центральному парку культури та відпочинку (літня естрада «Мушля»).

21 - 22 вересня з нагоди Міжнародного Дня миру забезпечено проведення на Контрактовій площі Всеукраїнського фестивалю «Живи Fest-2019».
У рамках дводенної програми: урочистий концерт, фестивальне містечко, виступи лідерів суспільної думки, сімейні та дитячі розваги, спортивні змагання, благодійний ярмарок, флешмоб «Мир тобі, Україно!».

28 - 29 вересня – відбувся Міжнародний фестиваль світла і медіа мистецтва Кyiv Lights Festival KLF (фестиваль світла і нових технологій медіамистецтва, показ робіт художників у форматі 2D і 3D на фасаді будівлі Київради).

30 вересня в Київському академічному драматичному театрі на Подолі відбулися урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Кращі фахівці бібліотечної справи були відзначені подяками Київського міського голови
та грамотами Департаменту культури. Після урочистої частини відбувся показ вистави «Замовляю любов».

У рамках проекту «Митці столиці – киянам» протягом вересня відбулося 10 концертів муніципальних концертних колективів у парках культури
та відпочинку столиці. З нагоди відкриття театрального сезону муніципальні театри презентували 7 прем’єр.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013
№ 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення
на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах»
у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність
до вказаної категорії громадян.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення, в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня
«Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам
їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям).

Для підвищення професійного та інтелектуального рівня, поліпшення якості знань, стану відповідності своїх умінь та навичок функціям займаної посади, працівники Департаменту культури систематично відвідують щорічні постійно діючі семінари з питань ведення діловодства та підготовки документів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ та організацій.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку