Головна  →  Звернення громадян  →  22 січня 2019

Звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2018 рік

 

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» згідно з дорученням керівника апарату  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.12.2018 № 009-1244 та на виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації від 06.12.2018 № 45203, Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт
про роботу зі зверненнями громадян за період з 01.01.2018 до 31.12.2018 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю 

за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД).

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано 805 звернень громадян, з них письмових – 760 та усних – 45, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 25 громадян, першим заступником директора Департаменту – 19 та заступником директора Департаменту – 1 заявник.

З усіх звернень за період з 01.01.2018 до 31.12.2018 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 585 звернень, 8 – від інших органів державної влади та 212 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 645 заявників (або 80 % від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 154 особи (або 19% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 6 заявників (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  162 заяви
та клопотання (або 20% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 41528 заявників, якими порушено 805 питань.

Електронною поштою надійшло 120 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 112 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 18.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду
з 01.01.2018 до 31.12.2018 року, перше місце посідали питання охорони культурної спадщини, чисельність яких становить 335 заяв та клопотань (або 48% від загальної кількості звернень), з питаннями культурно-мистецького спрямування звернулися270 заявників (що становить 29 % від загальної кількості зареєстрованих заяв),
з різноманітних питань загального характеру порушено 102 клопотання (або 10% від усіх надходжень звернень),
з питань діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин порушено 49 клопотань
(їх кількість становить 6% від усіх надходжень звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 38 заявників (або 4% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань  житлового забезпечення звернулися 8 заявників (або 2% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду), 2 заяви з питань дотримання законності і охорони правопорядку та 1 – з питання соціального захисту (або 1% від загальної кількості звернень).

Протягом минулорічного аналогічного періоду у Департаменті культури зареєстровано 1062 звернень громадян,
з них письмових – 984 та усних – 78, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 46 громадян та першим заступником директора Департаменту – 32 заявники.

З усіх звернень за період з 01.01.2017 до 31.12.2017 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 742 звернення, 20 – від інших органів державної влади та 300 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Електронною поштою надійшло 114 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 92
та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 22.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 910 громадян(або 86%
від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 143 особи (або 13% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 9 заявників (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли 

для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  230 заяв та клопотань (або 21,6% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 41732 заявники, якими порушено 1060 питань.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни
до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2017 до 31.12.2017 року, перше місце посідали питання культурно-мистецького спрямування.
Їх кількість становить 758 звернень (або 70% від загальної кількості опрацьованих звернень), з різноманітних питань загального характеру звернулися 143 заявники (або 15% від усіх надходжень звернень), питання діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин, порушили 59 заявників (що становить 5% від загальної кількості звернень). Питання праці і заробітної плати – 46 заявників (або 6% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли
на адресу Департаменту). З питань комунального господарства звернулися
29 заявників (їх питома вага становить 2,7% від загальної кількості опрацьованих звернень).
З питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку надійшло 13 звернень (або 1,3% від загальної кількості опрацьованих звернень). Питання житлової політики порушили 10 заявників (або 1% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду), 3 громадянина звернулися з питань діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування (що становить 0,5% від усіх надходжень звернень) та 3 клопотання (або 0,5% від загальної кількості звернень) порушено з питання соціального захисту.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян
та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни
у структурних підрозділах та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи
із зверненнями громадян:

- проінформували директора Департаменту щодо стану організації роботи із зверненнями громадян начальники відділів: управління персоналом, театрально-концертних та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародно-культурних зв’язків, планово-економічного,інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду; капітальних вкладень та оренди приміщень;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи
зі зверненнями громадян у відділі театрально-концертних та культурно-освітніх закладів та відділі з питань
роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародно-культурних зв’язків та у відділі капітальних вкладень та оренди приміщень.

Згідно із п.1.18 плану проведення моніторингу організації роботи зі зверненнями громадян відповідно
до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо надання практичної та методичної допомоги підпорядкованим органам у роботі
зі зверненнями громадян, у 2018 році проведено наради з керівниками підвідомчих закладів культури на
теми: «Про питання практичної реалізації громадянами України права щодо участі в управлінні державними
і громадськими справами відповідно до положень Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008»
та «Про обов'язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх керівників та інших
посадових осіб щодо розгляду звернень та заяв громадян відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008».

Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів.

У новорічну ніч відбувся грандіозний концерт на Софійській площі за участю українських виконавців. Спеціально для свята був створений проект DeluxeSound Dj’s & Kyiv Fantastic Orchestra, який складався з двох частин:
у першій прозвучали українські хіти, а у другій – світові, що потрапили у перелік найкращих пісень 2017 року. У новорічну ніч Софійську площу відвідало близько 125-130 тисяч киян і гостей міста.

З 1 по 14 січня тривав Фестиваль «Нео-рік на Софії», який за підрахунками організаторів відвідало близько 4,5 мільйонів людей.

У рамках проекту відбулося 12 концертних програм, Фестиваль крижаних скульптур та Фестиваль ілюмінацій, маленьких відвідувачів приймала Резиденція Святого Миколая, працювало 7 атракціонів, 2 крижаних гірки

та різдвяний ярмарок.

До 14 січня у виставкових залах Центрального будинку художника Національної спілки художників України проходила Всеукраїнська різдвяна виставка, на якій було представлено понад 400 творів різних жанрів.

7 січня пройшла Різдвяна Хода звіздарів, яка об’єднала понад
250 учасників, а спільну коляду на Софійській площі одночасно виконали близько 12 тисяч людей. На головній сцені відбувся «Зірковий вертеп», дійовими особами якого стали відомі музиканти, актори, письменники. Також була показана вистава «Коляда» Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня».

8 січня святкування продовжились великим Різдвяним концертом
за участю популярних гуртів: «Шпилясті кобзарі», «SWEETLO», «Folky Funky» та Національного академічного оркестру народних інструментів України
та різдвяним концертом «Колядка крізь віки» на сцені культурно-мистецького комплексу «Співоче поле».

14 січня на сцені культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» відбулася святкова програма «Щедрий вечір, добрий вечір». У фойє комплексу протягом всіх святкових днів працювала експозиція робіт майстрів народного мистецтва та hand made «Зимові візерунки». Усі охочі мали змогу дізнатися

про народні звичаї святкування Різдва, ознайомитись із самобутніми роботами народних майстрів та долучитися до майстер-класів. Різдвяні культурно-мистецькі заходи відвідало понад 1000 глядачів, взяли участь близько
200 учасників колективів аматорського мистецтва.

14 січня у Національній філармонії України відбувся концерт «Христос родився – весела днина» Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л.Ревуцького.
18 січня Академічний камерний хор «Хрещатик» виступив у Будинку актора з концертною програмою «Небо і Земля» (трансформація двох вимірів українського вертепу).

19 січня забезпечено проведення свята Водохреща, під час якого предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет здійснив чин освячення води
за відповідними регламентованими і встановленими канонами. Після освячення води у Гідропарку з концертною програмою виступив Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Під час новорічних канікул 13 муніципальних театрів демонстрували вистави для дітей. Ряд вистав був присвячений Різдву, зокрема: Київський академічний театр юного глядача на Липках («Де знайти ялинку?», «Скрудж, або Різдвяна пісня у прозі», «Різдвяні канікули з Пеппі»), Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва
(«Ніч перед Різдвом», «Лускунчик», «Історія Кая та Герди»), Київський академічний театр ляльок («Чому ростуть діти?», «Красуня і чудовисько»), Київський муніципальний академічний театр ляльок («Снігова квітка», «Різдвяна колискова»), Експериментальна майстерня «Театр маріонеток»
 («Хто розбудить сонце?»), Київський національний академічний театр оперети («Острів скарбів», «Лампа Аладдіна»), Київський академічний театр драми
і комедії на лівому березі Дніпра («Пасажир у валізі»), Театр «Актор» («Лускунчик та мишачий король»),
Київський камерний театр «Дивний замок»
(«В очікуванні свята»).

22 січня на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» проведено урочистості
з нагоди 155-ї річниці Січневого повстання 1863 року, у яких взяли участь представники дипломатичних корпусів Республіки Польща, Литовської Республіки, представники Київської міської державної адміністрації та громадськість. Під час урочистостей було відкрито ще одну меморіальну дошку на вшанування пам’яті активних учасників Польського визвольного повстання 1863 року – батька та сина Владислава й Зигмунта Падлєвських.

22 січня у Музеї історії міста Києва за участі Президента України, Глови Верховної Ради України, членів Кабінету Міністрів України та керівництва Київської міської державної адміністрації презентовано виставку «Українське коло: до сторіччя визвольних змагань (1917–1921 рр.)». Це міжнародний виставковий проект, присвячений сторіччю проголошення Українською Центральною Радою Четвертого універсалу.

Експозиція виставки була побудована на оригінальних експонатах, наданих 29 провідними музеями, бібліотеками, архівами та шанувальниками старовини чотирьох країн світу: України, Польщі, США і Швейцарії. Більшість артефактів вводиться у науковий обіг уперше; вони не були відомі не лише широкому загалу, але й вузькому колу фахівців.

Надано організаційне сприяння, а також забезпечено участь у круглому столі «Роль та досягнення представників національних спільнот у формуванні першої в новітній історії незалежної Української держави – Української Народної Республіки», що проводився Радою національних спільнот України 22 січня у рамках відзначення 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та Дня соборності України.

2 лютого у Музеї книги і друкарства України відкрилася виставка картин пізнього періоду творчості видатної української художниці Тетяни Яблонської «Прислухаючись до себе». Експозиція складалася з творів із колекції родини мисткині.

2 та 7 лютого з успіхом пройшла нова програма «Хіти космічної ери
1956-2016» у виконанні Академічного камерного хору «Хрещатик».

       З 8 лютого до 1 березня у Музеї історії міста Києва тривала виставка
«50 відтінків Віктора Зарецького». Це подарунок Музею та організаторів проекту киянам до дня народження легендарного київського художника.

       9-10 лютого у Київському національному академічному театрі оперети відбувся прем’єрний показ вистави «Маруся Чурай» (за поетичною драмою Ліни Костенко).

        11 лютого в Київському Будинку вчених прозвучали твори на вірші
Г. Сковороди з циклу «Сад Божественних пісень» у виконанні Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького.

        12 лютого забезпечено участь у роботі круглого столу на тему: «Сприяння міжкультурному діалогу в Україні», організованого Міністерством культури України. Метою проведення заходу був обмін практичним досвідом реалізації схожих ініціатив, розгляд можливих механізмів поглиблення діалогу
та ефективної співпраці між державними органами України та організаціями національних меншин з урахуванням європейського досвіду та української специфіки.

13 лютого в кінотеатрі «Лейпциг» для дітей-переселенців та дітей, чиї батьки знаходяться в зоні АТО, відбувся безкоштовний показ фільму «Пригоди Паддінгтона»; а в кінотеатрі «Ліра» було представлено фільми Юрія Кочкарова «Очі Донбасу» та «Війна жіночого роду» (картини висвітлюють історії жінок та дітей, яким довелося пережити гарячі події в Донбасі, Криму
та Сирії).

       14 лютого в кінотеатрі «Київська Русь» спільно з Федерацією Регіональних Ініціатив відбувся благодійний бал маскарад. Бал проводився з метою збору коштів для Білоцерківського дитячого будинку-інтернату.

У кінотеатрі «Старт» пройшов вечір памʼяті В.Висоцького – «Володимир Висоцький: Совість епохи».

15 лютого у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентовано виставку творів
Хани Барак Енгель «Між духовним і буденним». Метою проведення виставки, на якій презентовано 40 робіт художниці, є прагнення ознайомити українських глядачів із надбанням сучасного образотворчого мистецтва Ізраїлю.

 16 лютого у приміщенні «Шоколадного будинку» відбувся концерт Муніципальної академічної чоловічої
хорової капели ім. Л.М.Ревуцького «Вечір українського романсу».

Забезпечено участь у заходах з нагоди святкування 100-річчя Литовської Республіки, які відбулися 16 лютого, зокрема, на церемонії символічного підняття литовського прапора на історичній Замковій горі у Києві. Організаторами заходу виступили посольство Литовської Республіки в Україні та Київське товариство литовської культури імені Майроніса.

17 та 18 лютого на території Культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» у Печерському ландшафтному
парку відбулося свято «Масниця-2018». До програми свята увійшли: виставки художників, майстрів декоративно-прикладного мистецтва; майстер-класи ліплення з глини; концертні програми
за участю фольклорних колективів.

 17 лютого в кінотеатрі «Ліра»  відбувся літературний вечір Катерини Волошиної.

         Вшануванню Героїв Небесної Сотні та подіям Революції Гідності присвятили свої вистави й концертні програми муніципальні театральні
та концертні заклади:

19 – 20 лютого – вистава «Слава героям» у Київському академічному театрі «Золоті ворота» (копродукція з Івано-Франківським академічним обласним музично-драматичним театром ім. І.Франка).

20 лютого – вистава «МИ, МАЙДАН» за п’єсою Надії Симчич – спільний проект Київського академічного театру «Колесо» та Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького.

Крім того, 20 лютого (до річниці Майдану) в кінотеатрах «Флоренція»
та «Кіото» відбувся безкоштовний показ фільму «Позивний «Зеніт».

Зорієнтовано релігійні організації міста Києва на проведення у храмах столиці 20 лютого поточного року пам’ятного молебню за Героями Небесної Сотні у рамках заходів щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Надано організаційне сприяння та забезпечено участь у роботі круглого столу, приуроченого Міжнародному
дню рідної мови та підведенню  підсумків Всеукраїнського конкурсу «Квітни мово – зірнице слова», який проведено 21 лютого у Інституті політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса.

         21 лютого у Київському академічному театрі ляльок була представлена літературно-музична композиція
за творами поетів Розстріляного Відродження та поетів-шестидесятників.

23 лютого відбувся святковий концерт, присвячений 25-річчю створення Циганського академічного музично-драматичного театру «Романс»,
а 25 лютого – святковий вечір та вистава з нагоди 30-річчя створення Київського камерного театру «Дивний замок».

2 березня забезпечено участь у заходах, присвячених 159-річчю від дня народження видатного єврейського письменника та драматурга Шолом-Алейхема. В Музеї Шолом-Алейхема відбулися урочисті заходи з нагоди
9-ї річниці з дня відкриття музею. Серед заходів, які пройшли з нагоди зазначеної дати: церемонія нагородження номінантів та лауреата премії імені Шолом-Алейхема, виставка авторської ляльки та вистава молодіжного театру
за мотивами творів письменника.

6 березня надано сприяння, а також забезпечено участь в урочистому заході «Тарас Шевченко мовами національних меншин», присвяченому проведенню Шевченківських днів, святкуванню 204-ї річниці з дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Захід проведено Радою національних спільнот України у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Надано сприяння та забезпечено участь в урочистому зібранні з нагоди святкування Міжнародного свята «Новруз», що відбулося 20 березня 2018 року у Колонній залі Київської міської ради, за участі Надзвичайних
та Повноважних Послів Азербайджанської Республіки, Ісламської Республіки Афганістан, Киргизької Республіки, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан, Республіки Туреччина, Республіки Узбекистан, Туркменістану.

З 5 до 25 березня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва проходила виставка живописних творів Аврелії Федор «Мовою квітів». На виставці було представлено понад 30 живописних робіт художниці з колекції її сина Валерія Федора.

26 березня у Київському академічному драматичному театрі на Подолі з нагоди Міжнародного дня театру відбулася 26-та урочиста церемонія нагородження театральною премією «Київська пектораль», на якій були присутні відомі діячі культури і мистецтва, представники творчої громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Протягом місяця відбувався ХХІІІ Фестиваль мистецтв «Шевченківський березень» за участю солістів та творчих колективів Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра. Заключний концерт – творчий звіт, присвячений
150-річчю заснування цього навчального закладу, відбувся 28 березня у Колонному залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України.

2 квітня –  відбувся заключний гала-концерт VI Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича
(у Національній філармонії України).

3 квітня проведено нараду спільно з представниками Київської міської ради церков і релігійних організацій
при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо спільної
ходи до Дня захисту дітей 02.06.2018 від Софійської площі до Маріїнського парку. За результатами підготовлено проект розпорядження КМДА.

3 квітня – проведено засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури
і мистецтва.

4 квітня було презентовано оновлений простір Центральної бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва.

З 5 до 22 квітня відбувся VIІІ Всеукраїнський фестиваль писанок, який традиційно охопив чотири локації: Софійську, Михайлівську площі, Володимирський проїзд та прилеглі сквери. Всього на Софійській площі було представлено понад 350 арт-об’єктів, на Володимирському проїзді працював великодній ярмарок, на Михайлівській площі була розташована зона дитячих розваг, а в сквері — виставка тогорічних робіт учасників арт-перфомансу
«585 художників», ковані писанки-мальованки та зона майстер-класів.

       12 квітня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрито виставку акварелей Марії Гельман (Діордічук) «Японія: напівтон». На виставці була представлена серія робіт
Марії Гельман (Діордічук), створена нею відразу після відвідання Японії та участі в програмі реабілітації переміщених осіб із зони аварії на атомній станції Фукусіма.

12 квітня в Музеї книги і друкарства України відбулася виставка художніх робіт Анжеліки Рудницької «Містерія літочислення».

        13 квітня проведено благодійний захід з метою підтримки дітей з родин кримських політв’язнів.
У рамках заходу відбувся благодійний концерт за участю відомих виконавців; виставка світлин сучасних кримськотатарських політв’язнів; ярмарок сувенірної продукції з кримськотатарською символікою
та книжок; ярмарок дитячих саморобок та малюнків. Організатори: Меджліс кримськотатарського народу,
ГО «Кримська родина», Департамент культури КМДА, за підтримки Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу М. Джемілєва, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України, ДП «Кримський дім», Ісламського громадського культурного
центра м. Києва,

Кримськотатарського ресурсного центру. Інформаційна підтримка-телеканал ATR, кримська агенція
новин- QHA.

Взято участь у семінарі на тему «Боротьба з ксенофобією та мовою ворожнечі; розвиток толерантності
та її ефективність», який відбувся 16 квітня у Національній парламентській бібліотеці України. Цим семінаром продовжився цикл у рамках Програми Східного партнерства «Національні меншини та етнополітичні питання: Білорусь – Молдова –Україна». Організатор семінару - Європейський центр з питань меншин, одним
із партнерів якого виступило Міністерство культури України.

Надано організаційне сприяння проведенню вечора українсько-азербайджанської дружби силами
вихованців шкіл вихідного дня Об’єднаної азербайджанської діаспори. Вечір відбувся 17 квітня
у середній школі №119 у Деснянському районі.

17 – 21 квітня в рамках фестивалю «Французька весна» втілено проект «Французька весна – дітям»
у кінотеатрах «Факел», «Старт», «Дніпро», «ім. Т.Г. Шевченка». Заходи організовано Французьким інститутом в Україні та КП «Київкінофільм».

18 квітня – відбулися урочистості з нагоди «Міжнародного дня охорони пам’яток культури» за участі Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» (в приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок»).

18 – 25 квітня – ХІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця (номінації
«Горовиць – дебют» та молодша група).

19 квітня – засідання Організаційного комітету Мистецької премії «Київ», на якому були затверджені лауреати
2018 року.

Також 19 квітня взято участь у засіданні Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій
у Будинку Уряду за участі представників релігійних організацій.

Надано організаційне сприяння та взято участь (20 квітня) у літературному вечорі, присвяченому 76-й річниці
з дня народження видатного кримськотатарського поета, перекладача, публіциста Шакіра Селіма. Організатори заходу: ГО «Кримська родина», Меджліс кримськотатарського народу, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, телеканал АТР, інформаційний партнер ТОВ «Агентство «Кримські новини».

23 квітня – ювілейний концерт «Зірковий карнавал» за участю випускників та студентів Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра, в рамках відзначення 150-річчя заснування навчального закладу (Національний палац мистецтв «Україна»).

25 квітня відбувся святковий вечір, присвячений 30-річчю створення Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я».

26 квітня 2018 року Поштовій площі за участю гурту ONUKA, Національного оркестру народних інструментів проведено історично-інформативний проект «Зона…натхнення», присвячений річниці аварії на ЧАЕС.

27 – 30 квітня – Дні латвійського кіно в Україні, приурочені відзначенню 100-річчя державності Латвії,

за підтримки Посольства Латвії в Україні, Латвійського Кіноцентру (у кінотеатрі українського кіно «Ліра»).

28 квітня у Міжнародному центрі культури і мистецтв відбулася церемонія нагородження та гала-концерт переможців міського огляду-конкурсу народної творчості.

28 – 29 квітня – Міжнародний фестиваль-конкурс танцю народів світу «Веселкова Терпсихора» до Міжнародного дня танцю.

Надано організаційне сприяння ГО «Еллінське братство Енотіта»
у проведенні заходу, приуроченому 20-річчю Братства та 240-річчю початку переселення греків із Криму
(9 травня, 13.00, Колонна зала КМР).

9 травня забезпечено проведення поминального молебню за загиблими у Другій світовій війні та молитви
за Україну за участі представників різних конфесій м. Києва під час проведення заходів з нагоди відзначення
73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на території «Національного музею історії України
у другій світовій війні».

8 – 9 травня концертна програма «Рокам ніколи пам’яті не стерти» (Співоче поле Печерського ландшафтного
парку).

З 8 до 18 травня в рамках проведення міжнародної програми Doc Monde, організованою кінофундацією
«Lumière du Mondе», на базі Національного центру Олександра Довженка було проведено спеціальний
навчальний воркшоп під назвою «EurasiaDoc», в ім’я створення високоякісних фільмів молодими авторами
та незалежними кінематографістами.

12 – 13 травня – Національно-культурний фестиваль «Київ Клезмер Фест» (Контрактова площа).

13 травня представники Департаменту взяли участь у акції «Партнерське дерево», організованою Німецькою євангелічно-лютеранською релігійною громадою Св. Катерини на знак підтримки партнерських відносин
між релігійними громадами Києва та Мюнхена.

З 16 травня по 3 червня у концертних залах столиці проходив Міжнародний фестиваль «Київські музичні прем`єри».

17 травня з нагоди Всесвітнього дня вишиванки Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.Ревуцького привітала киян та гостей міста святковим флешмобом в приміщенні ТЦ «Метроград».

17 травня взято участь у вшануванні Праведників народів світу, Праведників України та Праведників Бабиного
Яру. Захід відбувся у конференц-залі Верховної Ради України. У рамках заходу відбулася презентація нового документально-художнього фільму про Голокост у Білій Церкві.

З 17 до 28 травня тривав Міжнародний незалежний інтерактивний містичний фестиваль авторів «Німфа» за участю театральних колективів, художників, літераторів тощо (у київських театрах, Культурному центрі «Кінотеатр «Київ», Центральному будинку художника).

         18 травня 2018 року в Київському академічному драматичному театрі на Подолі відбулися урочистості з нагоди Міжнародного дня музеїв.

 Кращим фахівцям музейної справи було вручено Подяки Київського міського голови та Грамоти й Подяки Департаменту культури.

 Після урочистої частини музейникам показали одну з кращих вистав Київського академічного драматичного театру на Подолі – ліричну драму Івана Франка «Сойчине крило».

         З нагоди Міжнародного дня музеїв 18 травня Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків спільно з Львівською національною галереєю мистецтв імені Б.Г.Возницького в рамках проекту «Європейський вимір» презентував виставку «Венеція Найясніша».

 Представлено твори різних видів мистецтв 16-19 століть, які були народжені у Венеції, а також ті, що виникли
під її впливом: портретний і пейзажний живопис та графіка, славетне венеціанське скло і майоліка, текстиль, меблі. Велика кількість експонатів демонструється вперше.

         У Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» а участю Міністра культури України Є.Нищука відбулася презентація одного з перших українських проектів, підтриманих програмою Європейською Союзу «Креативна Європа», «Поліфонія».

Це – проект міжнародного культурного співробітництва Угорщини, України та Франції, головними завданнями якого є фіксація останньої живої пісенної традиції, впорядкування фольклорного архіву та інтеграція української культурної спадщини до сучасного світового контексту.

Впродовж дводенної програми 18-19 травня відбулася низка наукових дискусій, творчих воркшопів, концертів. Учасниками події стали вчені, дослідники, дипломати.

18 травня у Центральному парку культури і відпочинку проведено Фестиваль національних культур «Етнофест» за участі творчих колективів національно-культурних громад м. Києва у рамках Дня Києва.

18 травня надано організаційне сприяння Меджлісу кримськотатарського народу у проведенні на Софійській площі у місті Києві меморіальних заходів, приурочених вшануванню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

З 18 до 27 травня проведено Культурно-мистецький проект «Художники Києва – рідному місту» (у виставковій залі Центрального будинку художника Національної спілки художників України).

          З 18 по 27 травня в столиці України проходив третій Міжнародний фестиваль мистецтва Kyiv Art Week.

  У його програму входили виставки в дванадцяти художніх просторах і музеях по всьому місту, дискусійна і лекційна програми, кінопокази, живі виступи музикантів, а також масштабний п'ятиденний ярмарок творів мистецтв.

  Своїми заходами до фестивалю долучилися й музеї, підпорядковані Департаменту культури: Національний музей «Київська картинна галерея», Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків та Музей історії міста Києва.

18 – 20 травня – Міжнародний фестиваль медіа-мистецтва та медіа-арту «KLF – Kyiv Lights Festivаl 2018» (Поштова, Михайлівська, Контрактова площі, вул. П. Сагайдачного).

18 – 20 травня – Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Цвіт у твоїх долонях» (Співоче поле
у Печерському ландшафтному парку).

21 травня – відзначено 100-річчя заснування Молодого театру Лесем Курбасом (у Київському академічному Молодому театрі).

23 травня урочисто проведено церемонію вручення Мистецької премії «Київ  (у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв).  

24 – 30 травня – Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» (проект-переможець громадського бюджету). Захід було проведено на території Інтернаціонального парку, Національного музею народної архітектури та побуту (с. Пирогів), у Міжнародному центрі культури та мистецтв Федерації профспілок України.

З 25 травня по 3 червня у комунальних кінотеатрах «Київська Русь», «Лейпціг» та «Флоренція» відбувся
V фестиваль мистецтва кіно для дітей а підлітків «Чілдрен Кінофест». Фестиваль ознайомив молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою.

26 – 27 травня проведено Ярмарок народних майстрів у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара».

27 травня в рамках «Фестивалю чемпіонів УЄФА – 2018» – святкова концертна програма з нагоди Дня Києва
за участю кращих мистецьких колективів столиці (Головна сцена Фестивалю Чемпіонів, вул. Хрещатик).

27 травня – ХІІ Міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» (Співоче поле у Печерському ландшафтному парку) за участю близько 30 кращих хорових аматорських колективів з усієї України
та Національного академічного українського народного хору ім. Г. Г. Верьовки.

З 27 травня по 3 червня – Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Урочиста церемонія
відкриття – на Поштовій площі 27 травня
з фільмом «Обличчя/Рило» Малґожати Шумовської. Окрім Поштової площі, кінопокази на таких локаціях,
як Культурний центр «Кінотеатр «Київ», кінотеатр «Україна» та кінотеатр «Сінема-сіті».

1 червня у рамках IV Міжнародного фестивалю «Anne de Kiev Fest», під егідою Почесного Консульства Королівства Таїланд в Києві, за підтримки Київської міської державної адміністрації, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури України і Національного музею Тараса Шевченка відбулося відкриття виставки, присвяченої життю та долі Катерини Десницької – бабусі тайської письменниці Нариси Чакрабон.

1 –2 червня у Будинку кіно відбувся XXII Міжнародний кінофестиваль фільмів, теле- і радіопрограм для дітей
та юнацтва «Золоте курча». В рамках фестивалю глядачам були представлені найкращі українські та закордонні роботи, відзначені журі фестивалю.

2 червня Муніципальною академічною чоловічою хоровою капелою імені Л.Ревуцького було проведено
флешмоб «Музична прогулянка Андріївським узвозом».

7 червня у кінотеатрі «Ліра» стартував Тиждень українського кіно
на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Для показів Було відібрано фільми, які зняли в Україні останніми роками. Фестиваль відкрила стрічка «Вірус А», відзнята дітьми з Авдіївки у рамках проекту «Жовтий автобус» (режисер та організатор проекту Ярослав Пілунський). Також
у перший день глядачам був представлений фільм Аскольда Курова «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова».

9 червня у приміщенні Центру художньої та технічної творчості «Печерськ» відбулася церемонія нагородження
та виступ переможців Міського фестивалю аматорського театрального мистецтва «Київська театральна весна – 2018».

10 червня відбувся VІ Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST» на Співочому полі у Печерському
ландшафтному парку та у Київському національному академічному театрі оперети за участю артистів
з 13 країн світу.

12 червня Національний музей «Київська картинна галерея» вперше презентував одну з численних своїх колекцій – колекцію живопису, графіки й скульптури українських митців другої половини ХХ ст. «Музею – з любов’ю. Дари митців України: живопис, графіка, скульптура.». Більшість творів була подарована музею художниками
та Національною спілкою художників України, починаючи з кінця 1970-х років.

Виставка надала можливість ознайомитися з різними художніми школами України: Києва, Харкова, Одеси, Донецька.

13 червня в Музеї книги і друкарства України відбулося відкриття виставки, присвяченої 80-річчю від дня народження Василя Перевальського – народного художника України, академіка Національної академії мистецтв України, завідувача кафедри графічного мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, професора.

13 червня взято участь у засіданні Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій,
яка діє як постійно консультативно-дорадчий орган при Міністерстві культури України.

16 – 17 червня на території парку «Муромець» відбувся Другий фестиваль «MotoOpenFest».

18 – 24 червня проведено ІІ Міжнародний театральний фестиваль камерних театрів AndriyivskyFest на базі Київського академічного театру «Колесо» за участю театральних колективів 8 країн: Литви, Естонії, Грузії, Білорусі, Греції, Болгарії, Франції та України.

Надано організаційне сприяння Київській татарській громаді, а також забезпечено участь у святкуванні національного свята «Сабантуй».

19 червня спільно з Благодійним фондом «Заради тебе» проведено чергову зустріч із Праведниками Бабиного Яру у Музеї історії міста Києва.

Взято участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Державний орган у справах релігій в Україні: історія та сучасність», присвяченої 100-річчю діяльності державного органу, який реалізує державну політику в сфері релігії
в Україні.

20 червня в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» – філії Національного музею «Київська картинна галерея» відбулося відкриття двох виставок: «Почесні громадяни Києва» і «Міста-побратими Києва та їх почесні громадяни». У відкритті виставки взяли участь президент Київської фундації культури Сергій Костянчук та почесні громадяни Києва. У програмі вечора – виступ учасників музичного проекту ECLECTIC SOUND ORCHESTRA.

21 червня на Михайлівській площі біля Міністерства закордонних справ України сучасним перфомансом — виставою «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І, початок славного Служіння» урочисто відкрився IV Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kyiv Fest». Цього року фестиваль відбувся
за підтримки Київської міської державної адміністрації, Міністерства закордонних справ України, Посольств Франції, Бельгії, Канади, Мексики, Кіпру, Таїланду.

30 червня у Національній опері України відбувся звітний концерт учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря з прем’єрою балету «Лифар-сюїта».

Протягом червня Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень провів
на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку низку культурно-мистецьких заходів: «Щасливе
дитинство» (5 червня), Міжнародний фестиваль «Профест» (9 червня), майстер-класи у рамках фестивалю
«О-FEST» (10 червня), Міжнародний культурний форум «Шовковий шлях 2018: Україна-Китай» (14 – 15 червня).

Надано організаційне сприяння проведенню урочистого закриття літньої мовної площадки Центру німецької культури «Відерштраль».

Надано організаційне сприяння в організації Благодійного «Ярмарку добра», який організовує УВКБ ООН
до Міжнародного дня біженців  для вимушених переселенців.

У ніч з 30 червня на 1 липня у столиці було проведено кіно-відеофестиваль «Відкрита ніч», який відбувся
за підтримки Департаменту культури.
Фестиваль є своєрідною лабораторією з перевірки нових ідей для вітчизняних кінематографістів та пошуку молодих талантів, які можуть стати новими обличчями українського і світового кіно.

Основним майданчиком вже традиційно став Арт-причал №2, який поєднав в собі дух історії та урбаністичного простору, а паралельні покази та трансляції пройшли на більше ніж 70-ти локаціях по Україні та за кордоном.

1 липня під патронатом Президента України на Софійській площі відбувся Міжнародний проект «Шляхи дружби. Равенна – Київ» під керівництвом одного з провідних диригентів сучасності — маестро Ріккардо Муті та за участю всесвітньо відомого актора Джона Малковича, який виконав поему для читця і симфонічного оркестру композитора Аарона Копленда «Портрет Лінкольна». Також у концерті взяли участь відомі оперні співаки
Людмила Монастирська та Сергій Магера, Молодіжний оркестр Луїджі Керубіні, симфонічний оркестр і хор Національної опери України, Камерний хор «Кредо», Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського, студенти Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, а також 25 молодих виконавців із м. Маріуполя. Всього у проекті було задіяно понад 300 музикантів.

         2 липня у Музеї книги і друкарства України відкрилася виставка, присвячена 70-річчю від дня народження доктора історичних наук, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка Сергія Білоконя. На виставці представлені історичні та джерелознавчі праці (оскільки Сергій Білокінь відомий як дослідник біографій видатних діячів) та матеріали з приватної колекції ювіляра. Це – рідкісні книжки ХХ століття, підготовлені царською
та радянською цензурою, збірники із списками книжок, що підлягали вилученню з бібліотек і торгівельної
мережі, твори художників-шістдесятників, з котрими Сергій Білокінь мав дружні стосунки.

7 та 8 липня на Контрактовій площі відбувся Фестиваль патріотичної пісні в Україні «Рутенія», спрямований
на підтримку національних традицій та духовності українського народу, активної громадянської позиції.
У концерті взяли участь гурт «Рутенія», Тарас Компаніченко і «Хорея козацька», DJ Олег Скрипка та інші українські гурти і виконавці.

8 липня за інформаційної підтримки Департаменту культури у парку Тараса Шевченка відбувся італійський вечір класичної музики «Класик пікнік. Італійський концерт» у рамках проекту «Відкрита музика міста».

         11 липня 2018 року у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відкрилася виставка «Миротворчі місії України» до Дня Українського миротворця. Україна має повне право пишатися своїми воїнами, які підтримують міжнародний мир та безпеку, спрямовані на відвернення і врегулювання міжнародних конфліктів, зміцнюють авторитет нашої держави, приймаючи участь у операціях з підтримки та зміцнення миру і стабільності в Європейському регіоні та у світі в цілому. На виставці представлені прапори, головні убори, документи, спорядження та одяг, фотографії. Майже всі предмети пройшли через миротворчі місії в різних країнах. Виставка організована спільно з ВОГО «Союз учасників миротворчих операцій».

15 липня у Сквері Франкофонії на Львівській площі відбулося камерне закриття IV Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kiev Fest». Під час заходу були урочисто закладені Канадська та Кіпрська клумби, відбулась зустріч з відомим українським парфумером Богданом Зубченком – автором парфуму «Anne de Kiev» та за сприяння посольств Канади і Кіпру проведено покази кінострічок — учасниць багатьох кінофестивалів у різних номінаціях.

15 липня біля адміністративної будівлі по вул. Хрещатик, 36 в столиці відбулася одна з наймасштабніших міжнародних fashion-подій у Східній та Центральній Європі – International Young Designers Contest (Міжнародний конкурс молодих дизайнерів) – подія, яка привернула увагу до України та Києва як до впливового центру

креативу, інновацій та розвитку молодих талановитих дизайнерів із різних європейських країн. У конкурсі взяли участь дизайнери з 9 країн: Грузії, Естонії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Угорщини, України та Чехії. Усі вони – переможці та призери національних конкурсів у своїх країнах, що забезпечило об’єктивність відбору та високий рівень учасників конкурсу.

Забезпечено проведення заходів з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України. Надано сприяння Раді євангельських протестантських релігійних організацій у проведенні ювілейних заходів, зокрема водного хрещення
на Трухановому острові та святкового концерту біля Колони Магдебурзького права в Києві (22.07.2018); Українській автокефальній православній церкві (24.07.2018), Українській православній церкві (27.07.2018) та Українській православній церкві Київського патріархату (28.07.2018) у проведенні хресних ходів та урочистих молебнів на Володимирській гірці біля пам’ятника Святому Рівноапостольному князю Київському Володимиру Великому.

Здійснено організаційні заходи для проведення Київським міським центром народної творчості
та культурологічних досліджень тематичної виставки «Духовна спадщина українського народу»
25-29.07.2018; Фестивалю духовної християнської музики та співу «Духовні піснеспіви» на території культурно-мистецького об’єкту комплексу «Співоче поле» 28.07.2018; Молитви (флешмоб) біля Колони Магдебурзького права в Києві 29.07.2018.

         Також, слід відмітити, що 27 червня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва за участю Міністра культури України Є. Нищука та директора Департаменту культури КМДА Д. Попової відбулася презентація масштабного виставкового проекту «Погляд крізь віки. Дослідження
та реставрація» з нагоди 80-річчя з дня заснування Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

На виставці представлені унікальні музейні предмети з понад
60 музейних закладів із усіх регіонів України: твори олійного, темперного живопису, графіки, кам’яна та гіпсова скульптура, кераміка, скло, порцеляна, книги, меблі тощо. Виставка експонувалася до 14 вересня 2018 року.

1 серпня 2018 взято участь у засіданні круглого столу на тему: «Проблеми ромів в Україні та шляхи їх вирішення», яке відбулося в конференц-залі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

2-3 серпня надано організаційне сприяння Міжнародній громадській організації ромів «КЕТАНЕ» у проведенні Всеукраїнського форуму, приуроченого Міжнародному дню Голокосту ромів, жалобного мітингу
у Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» та вечора пам'яті жертв Голокосту ромів «Циганські романси над Дніпром»
у Маріїнському парку.

2 серпня в Музеї української діаспори – філії Музею історії міста Києва відкрилася виставка робіт української фотохудожниці Ольги Грінблат, яка наразі живе і працює в ОАЕ, «Тонка справа або Not allowed».
У виставковому просторі музею представлені вибрані роботи фотохудожниці, які переважно належать
до улюблених жанрів – пейзажних та жанрових.

3 серпня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відбулася презентація виставки живопису
з колекції музею «Парки, квіти і плоди». На виставці представлені твори першорядних київських художників, чиї роботи стали маркерами київського пейзажу на усі часи – Сергія Шишка, Сергія Світославського, Григорія Світлицького, Миколи Глущенка, Олени
і Василя Овчиннікових, Віри Баринової-Кулеби, Любові Міненко, Петра Лебединця, Василя Чегодара та ін.

4 серпня на галявині Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського відбувся фестиваль сучасної української авторської пісні та поезії «Відкриті небеса». Гасло фестивалю – «В усіх незрозумілих ситуаціях – бережи рідну культуру».

18 – 19 серпня – концертна програма квартету солістів Муніципальної академічної чоловічої хорової капелиім. Л.М.Ревуцького «Імпрессіо» та Анни Зарецької «Кавер на Андрієвському «Вікно у Париж» (відкритий майданчик Київського академічного театру «Колесо»).

20 серпня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відкрилася виставка фоторобіт «Україна моя» до Дня Незалежності України (спільно з Національною спілкою фотохудожників України).

22 серпня проведено концертну програму Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М.Ревуцького «Присвячую Україні» (Мистецький центр «Шоколадний будиночок»). 

24 серпня на майданчику перед будівлею Київської міської ради відбулася культурно-мистецька акція «Мати Україно, ти у нас одна», у рамках заходів з відзначення Дня Незалежності України. Зорієнтовано релігійні організації міста Києва на проведення 24 серпня у храмах столиці  молебнів за Україну та Український народ.

25 серпня відбувся звітний концерт муніципальних творчих колективів «Мистецькі перлини Києва» (Літня естрада Міського парку в Центральному парку культури і відпочинку).

26 серпня відбувся Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур» (Літня естрада Міського саду в Центральному парку культури і відпочинку).

5 вересня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва  відкрилася персональна виставка творів української художниці Оксани Фурса. В експозицію увійшли найвідоміші роботи з колекції «Яблунево-медова казка», серій «Печворг», «Місячне мереживо» та «Пори року», що чудово демонструють синтез сучасного мистецтва з мотивами і колористикою стародавнього фольклору.

Представники управління у справах національностей та релігій взяли участь у розширеному засіданні Ради національних спільнот України, де обговорювалось питання створення Організаційного комітету з підготовки презентації Концепції комунального підприємства «Київський муніципальний дім національностей» та підписання меморандуму з етнічними громадами м. Києва. Захід відбувся 5 вересня у приміщенні Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

7 вересня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентовано виставку «Свобода vs Імперія» (Франція на межі
18 – 19 століть у творах з колекції Музею Ханенків). У виставкових залах музею експонувалися графічні і скульптурні роботи з портретами відомих діячів тієї епохи, аркуші із зображенням знаменитих баталій, вишукані твори декоративно-прикладного мистецтва. Чимало творів представлено вперше.
У відкритті виставки взяли участь Радник з питань культури та співробітництва, директор Французького інституту в Україні Наталі Берас і директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Д. Попова.

8 – 9 вересня у Голосіївському парку культури і відпочинку
ім. М. Рильського проведено Патріотичний фестиваль «Голосіївська Криївка».

З 8 по 12 вересня на базі Київського академічного театру ляльок тривав Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «pUp.pet».

Надано сприяння єврейській месіанській громаді м. Києва  щодо підготовки та проведення Благодійного фестивалю єврейської музики і танцю «Jewish Open Space» у Центральному парку культури та відпочинку (літня естрада «Мушля») 8 вересня.

Забезпечено організаційне сприяння у проведенні Радою національних спільнот України спільно з Департаментом культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації Всеукраїнського фестивалю національних спільнот «Ми – українські», що відбувся  протягом 8-10 вересня
у м. Приморську Запорізької області.

9 вересня вперше проведено культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення «Свята «День народження Андріївського узвозу».

11 вересня забезпечено проведення зустрічі з Апостольським Нунцієм
в Україні Клаудіо Гуджеротті за участі представників громадськості
та релігійних організацій, науковців, державних діячів в приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Взяли участь у підготовці та проведенні заходу «Молитва за мир»
у костелі Святого Олександра Римсько-католицької церкви в Україні
12 вересня.

13 вересня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрилася виставка робіт Вячеслава Апета (м. Дніпро) «Спалахи». На виставці представлено живопис та твори, виконані
в техніці гарячої емалі.

17 вересня в арт-просторі Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва за участю заступника
Глави Місії Посольства Швейцарії в Україні Сімона Піду та директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Д. Попової відбулося відкриття виставки мандрівної колекції книжок Silent Books. Основна ідея проекту – дати читачеві розуміння історії й культури незалежно від його походження чи мови. За допомогою Silent Books можна навчатися, розвивати креативне

і критичне мислення, знайомитися з важливими суспільними та культурними процесами.
18 вересня представники управління у справах національностей та релігій взяли участь у семінарі на тему: «Вивчення законодавства ЄС, національних законодавчих актів та найкращих практик розвитку 

та підтримки культурних та креативних індустрій», що проводився Міністерством культури України спільно
з РЄ з метою розробки змін у законодавчій базі.

20 вересня в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» розпочато експонування виставки живописних та графічних робіт Володимира Рака «Ланка», присвяченої 70-ти річчю від дня народження митця.
В експозиції представлені живописні та графічні твори художника, виконані впродовж 1970-х–90-х років, а також фотографії, відзняті в часовому проміжку
з 1970 року по сьогодні. Роботи показують мистецькі пошуки та особливості поступу автора в царині пейзажного
і портретного жанрів.

25 вересня у Національному палаці мистецтв «Україна» було проведено Мистецький проект «JAZZ KOLO»).

30 вересня забезпечено участь у проведенні Конгресу мистецької громади міста «Мистецька вісь», присвяченого святковому відкриттю театрального сезону 2018-2019 та «Показ театральної моди» з театралізованою ходою
та виступами артистів від Хрещатика по вулицях Прорізній та Ярославів Вал до Львівської площі; театралізоване дійство біля будівлі Київської міської ради.

Підготовлено вітання іудейської громади м. Києва зі святом Рош‑а‑Шана (Новий рік). Вітання розміщено
на офіційному веб-порталі КМДА.

Надано сприяння у проведенні єврейськими громадськими організаціями заходів у рамках Днів пам’яті жертв Бабиного Яру.

Забезпечено проведення протестантськими релігійними організаціями Всеукраїнського Свята Подяки
23 вересня на вулиці Хрещатик. З метою належної підготовки до проведення Всеукраїнського Свята Подяки Департаментом культури було підготовлено відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації.

У рамках заходу було представлено: святкову музичну програму, присвячену дню Подяки, різноманітні творчі виступи музикантів, спортсменів, співаків та творчих колективів, тематичні фотозони, ігрові та розважальні майданчики для дітей, спортивні конкурси та змагання, виступ команди скейбордистів
із США. Участь у святі взяли відомі особистості: актор та режисер Стівен Болдвін, проповідник та мотиваційний спікер Ніка Холл, британський композитор, музикант та продюсер Мартін Сміт.

3 жовтня в Колонній залі Київської міської ради взято участь у презентації документального фільму «Шлях
до Бабиного Яру» з циклу багатосерійного проекту «Слідами невідомого Голокосту» відомого ізраїльського режисера Бориса Мафцира.

          5 жовтня відбувся «Університет клубного працівника»,на якому були проведені тренінги за участю представників Українського культурного фонду та Українського центру культурних досліджень. Захід організовано
за ініціативи Київського міського центру народної творчості
та культурологічних досліджень для працівників районних управлінь і відділів культури, директорів та художніх керівників будинків і палаців культури, керівників аматорських колективів.

          6 жовтня в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури за підтримки Департаменту культури відбувся Культурологічний соціальний проект «КОД» (Культура. Освіта. Духовність.).

Надано сприяння та забезпечено участь у ХХІ Міжнародному театральному фестивалі «Мандруючі зірки», що проводився 8-11 жовтня в Культурному центрі «Ліра».

Надано сприяння Громадській організації «Кримська родина» у створенні кримськотатарського культурно-освітнього центру «Киирим айлесі».

          11 жовтня у приміщенні Центральної бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва проведено громадське обговорення проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2019 – 2021 роки». У обговоренні прийняли участь представники громадськості, фахівці структурних підрозділів Департаменту культури, а також представники підпорядкованих закладів культури, організацій та установ.

13 жовтня на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку відбувся святковий концерт за участю художніх аматорських колективів і окремих виконавців м. Києва з нагоди Дня захисника України, Покрови Пречистої Богородиці та Дня українського козацтва.

На виконання Указу Президента України №806/2014 від 14.10.14 «Про День захисника України», згідно Плану заходів КМДА з підготовки та відзначення у 2018 році Дня захисника України зорієнтовано керівників релігійних організацій м. Києва на проведення у храмах столиці 14 жовтня молебнів за мир та Україну з нагоди відзначення Дня захисника України.

Надано сприяння організації та проведенню молебню за Україну та автокефалію української православної церкви 14 жовтня 2018 року на Софійській площі за участю Президента України П. Порошенка, керівників православних церков та представників релігійних організацій м.Києва.

Також, 14 жовтня зорієнтовано релігійні організації м. Києва на участь
у публіцистичному заході «Вони присягнули на мир і волю!» у Київському Палаці Спорту з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці.

          14 жовтня у Київському муніципальному академічному театрі опери
і балету для дітей та юнацтва відбувся концерт з творів українських композиторів «СИЛЬНІ ДУХОМ» з нагоди
Дня захисника України за участю симфонічного оркестру, хору та солістів.

          17 жовтня Мистецький арсенал, Музей театрального, музичного
та кіномистецтва України та Яра мистецька група (Нью-Йорк) представили виставку «КУРБАС: НОВІ СВІТИ»
у виставкових приміщеннях Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». «КУРБАС: НОВІ СВІТИ» – мистецький проект, що досліджує новації режисера. Виставка складалася з двох частин. Перша присвячена експериментальній творчості Леся Курбаса та Мистецького об’єднання «Березіль» у Києві 1922 – 1926  роках. У другій частині йдеться
про вистави, створені в Харківському державному театрі «Березіль», де Курбас працював у 1926 – 1933 роках.

          18 – 21 жовтня в Музеї книги і друкарства України пройшов Фестиваль «Азбукове королівство Магів і Янголів». Фестиваль цьогоріч став не тільки простором свободи, цікавих майстер-класів, презентацій, дружніх балачок
і дозвілля, а й місцем для генерації нових задумів та обміну досвідом.

          19 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» в рамках багаторічного музейного проекту «Сімейна художня традиція» презентовано виставку «4 XL. Олександр Сиротенко. Надія Сиротенко. Олександр Вовк. Сергій Вовк. Живопис і графіка з родинної і приватної колекцій». Виставка презентує 4-х художників, творчість яких від покоління до покоління, розвивалась протягом усього ХХ століття. Вони – представники мистецької династії, яку заснував видатний український художник Олександр Іванович Сиротенко.

25 жовтня у Колонній залі Київської міської ради спільно з Єврейською радою України та Благодійним фондом «Заради тебе» проведено прийом Праведників Бабиного Яру за участю Київського міського голови, представників державних установ, громадських організацій, духовенства, дипломатичного корпусу іноземних держав у рамках відзначення 76-х роковин трагедії Бабиного Яру.

          25 – 26 жовтня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва пройшов Київський музейний форум, під час якого обговорювалися такі теми: «Розвиток клієнтоорієнтованої музейної послуги», «Тактика залучення глядача. Музейна екскурсія: ефективна організація і подолання можливих труднощів», «Практика отримання міжнародних грантів» та ін.

         З 8 листопада до 20 грудня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків тривала виставка «Будда. Той, хто пройшов світами сансари». Представлені ікони танка, скульптурні образи божеств, пам'ятки декоративно-ужиткового мистецтва з колекції Музею Ханенків
і Одеського музею західного та східного мистецтва.

          9 листопада в Київському академічному театрі ляльок відбулися урочистості з нагоди Всеукраїнського
дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Під час заходу відбулося нагородження кращих представників творчої інтелігенції та майстрів народного мистецтва відзнаками Міністерства культури України, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту культури КМДА.

          З 9 по 11 листопада 2018 року в Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського за підтримки Департаменту культури КМДА відбувся Всеукраїнський конкурс бандуристів «Кубок Києва». У конкурсі взяли участь 52 учасника з різних областей України.

         13 листопада в Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе відбулися урочистості
з нагоди 25-ї річниці від дня заснування музею. В рамках святкування в музеї-майстерні проведено розширену виставку творів І. П. Кавалерідзе та виставку робіт сучасних українських митців із колекції закладу.

         14 листопада в Національному музеї «Київська картинна галерея» урочисто презентувала експозицію другої половини ХІХ століття з нагоди
96-річчя від дня заснування закладу. На презентації були представлені зали
з оновленою експозицією другої половини ХІХ століття, до якої входять твори таких відомих художників-передвижників як І. Рєпін, І. Шишкін,
В. Маковський, В. Васнецов, В. Полєнов, О. Саврасов та інших. До оновленої експозиції увійшли роботи О. Литовченка «Тяжка дума» та М. Клодта «Фінський народний побут». Під час заходу гостям також було презентовано новий сайт музею.

15 листопада взято участь у семінарі «Виконавчі структури та механізми діалогу для національних меншин: проблеми та перспективи» в рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення підтримки національних меншин в Україні».

         15 листопада в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрилася всеукраїнська виставка ювелірного та емальєрного мистецтва «КВАДРА міні-метал. Ювелірне – мистецтво – емалі». Завдання проекту –  відкриття, об’єднання та представлення широкій громадськості нових імен художників-ювелірів, чий творчий доробок
є частиною сучасного культурно-мистецького поступу України, а також залучення мистецтвознавців
до дослідження даної царини.

Надано сприяння та забезпечено участь у роботі журі Фестивалю етнічних громад України «Карпатські зорі», що відбувся 15-18 листопада у місті Трускавці.

16 листопада взято участь у Всеукраїнській конференції «Утвердження толерантності у релігійному та національному контексті в період незалежності», організованій Міністерством культури України, в рамках святкування 100-річчя Державного органу України у справах релігій
та національностей, яка пройшла у Національній філармонії України.

         18 листопада в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» пройшов Другий «Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози фолку».

Під час фестивалю відбулися безкоштовні майстер-класи та виставки колекційних робіт майстрів з виготовлення етно-музичних інструментів, практична конференція «Коло просвіти «Віртуозів фолку» та ГАЛА-концерт
за участі «ManSound», хору «Київ», Ніни Матвієнко, Іванки Червінської
та гурту «Gypsy Lyre».

         Зорієнтовано релігійні організації м. Києва на участь у заходах з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи 21 листопада 2018 року.

         22 листопада в Музеї української діаспори відбулося відкриття виставкового проекту «Микола Кричевський. Мистець і світ» (до 120-річчя
від дня народження видатного українсько-французького художника, майстра акварелі, представника знаменитої художньої династії Кричевських,
чий ювілей згідно з Постановою Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році» відзначається на державному рівні).

         Масштабна експозиція робіт митця із колекцій Музею української діаспори, Національного художнього музею України та кількох приватних збірок охоплює всі періоди творчості художника, різні напрями й жанри його мистецької діяльності.

         У рамках виставкового проекту було представлено перше масштабне видання про Миколу Кричевського – альбом «Мистець і світ».

22-23 листопада за підтримки Департаменту культури в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва відбувся Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».
Всього у відбірковому турі взяли участь 70 солістів та гуртів з всієї України.

Забезпечено участь у VI з’їзді мусульман України «Духовність. Єдність. Патріотизм», який відбувся
у Національному палаці мистецтв «Україна» 23 листопада за участі керівників мусульманських громад з різних регіонів, представників державної влади, дипломатичних місій, громадських організацій, представників інших конфесій.

 22 по 25 листопада в Будинку кіно відбувся ХV Київський міжнародний фестиваль «Кінолітопис».
Захід відбувся за підтримки Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно
та Департаменту культури. Урочисте відкриття відбулося 22 листопада 2018 року о 18.00, під час якого
були презентовані прем’єрні стрічки «Володимир Яценко. Сімейний портрет» (режисер Юрій Бадьянов)
та «Невідома Генрика Фаста» (польська режисерка А. Ельбановська).

         З 27 листопада по 4 грудня в Київській міській галереї мистецтв «Лавра» відбулася виставка молодих художниць – Ганни Дубовик та Злати Новикової, які стали переможцями конкурсу з відбору творів київських художників та майстрів народного мистецтва.

Надано організаційне сприяння Грецькому культурному центру «Зорбас» у проведенні творчого вечора грецької культури, що відбувся у приміщенні Київського коледжу зв’язку, а також грецькій громаді у проведенні концерту грецької музики і танцю з нагоди святкування Дня «Охі», який пройшов у концертному залі «Українського дому»
за участі Посольства Греції в Україні, представників грецької діаспори та громадськості.  

У зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні, а також з метою належного відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи національно-культурні громади м. Києва долучились до проведення міжнародної акції «Запалимо свічку пам'яті».19 грудня на Софійській площі за участю Київського міського голови В. Кличка та М. Порошенко було урочисто засвічено вогні Головної ялинки країни.

На адресу Департаменту надійшли листи, у яких висловлюються слова щирої вдячності артистам, підпорядкованих Департаменту закладів культури за плідну творчу діяльність та організацію різноманітних культурно-мистецьких заходів.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах»
у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів,
що засвідчують належність до вказаної категорії громадян.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення,
в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня «Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям).

 

Перейти до спискуВерсiя для друку