Головна  →  Положення про конкурси  →  23 листопада 2018

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс виконавців на духових та ударних інструментах пам’яті Миколи Тимохи (2019 рік)

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс виконавців на духових та ударних інструментах пам’яті Миколи Тимохи (2019 рік)

І Загальні положення

 1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу  виконавців на духових та ударних інструментах пам'яті Миколи Тимохи
  (далі – Конкурс).
 2. Засновник та організатор Конкурсу – Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів (далі – засновник Конкурсу).
 3. Мета Конкурсу:

-       виявлення талановитих виконавців;

-       підвищення рівня виконавської майстерності;

-       підтримка талановитих дітей та творчо обдарованої молоді;

-       сприяння інтеграції національного мистецтва до світового культурного простору.

 1. Конкурс проводиться 1раз на 3 роки.
 2. Засновник Конкурсу:

-       здійснює організаційно-методичне забезпечення Конкурсу;

-       визначає порядок фінансування конкурсу;

-       розглядає заявки претендентів на участь у Конкурсі;

-       формує конкурсну програму;

-       організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу;

-       розглядає всі питання, які можуть виникнути у разі непередбачених обставин (форс-мажор).

-        затверджує символіку та атрибутику Конкурсу, зразки інформаційно-рекламної продукції тощо;

-       організовує висвітлення подій Конкурсу у друкованих або електронних джерелах;

-       може залучати до участі у проведенні Конкурсу та його висвітленні
(за згодою) державні, громадські та приватні підприємства і організації;

 1. Учасники Конкурсу зобов’язані:

-       до початку проведення Конкурсу ознайомитися з порядком і правилами  його проведення;

-       своєчасно подати заявку на участь у Конкурсі;

-       дотримуватися норм поведінки та правил техніки безпеки.

 1. Втручання батьків, викладачів та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, в роботу журі та організаційного комітету забороняється.
 2. У разі необхідності засновник може вносити зміни до умов проведення, програми Конкурсу та цього Положення.

 

ІІ Організаційний комітет

 1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі оргкомітет).
 2. Персональний склад оргкомітету формується і затверджується засновником Конкурсу.
 3. Організаційною формою роботи оргкомітету є засідання.
 4. Оргкомітет:

-    веде протоколи засідань;

-    допомагає у формуванні програми Конкурсу;

-    створює, у разі потреби, робочу групу для технічного забезпечення проведення Конкурсу;

-    проводить інформаційне забезпечення Конкурсу тощо.

4. Оргкомітет має право перевірити достовірність наданої учасником Конкурсу інформації

                                               ІІІ  Журі Конкурсу

 1. Склад журі Конкурсу формується з урахуванням специфіки заходу
  із фахівців відповідного профілю: провідних митців України, педагогічних працівників закладів мистецької освіти, професорсько-викладацького складу закладів вищої мистецької освіти, представників творчих спілок тощо.
 2. Допускається наявність почесного голови журі з числа провідних діячів культури і мистецтв України.
 3. Персональний склад журі затверджується засновником Конкурсу.
 4. Журі здійснює свою діяльність незалежно та неупереджено.
 5. Члени журі забезпечують конфіденційність та нерозголошення інформації щодо фіналістів та переможців Конкурсу до моменту її офіційного оголошення.
 1. За підсумками І туру журі визначає учасників ІІ туру.
 2. Переможці Конкурсу визначаються у кожній віковій категорії (крім Гран-прі).
 3. Журі має право у разі порушення хронометражу прийняти рішення про скорочення програми або припинення виступу, а також:

-     ділити одне місце між кількома конкурсантами;

-     не присуджувати жодного з призових місць;

-     присуджувати «Гран-прі»;

-     нагороджувати конкурсантів спеціальними дипломами та відзнаками.

 1. Рішення журі Конкурсу не підлягає перегляду та оскарженню.

ІV Нагороди Конкурсу

 1. Переможці Конкурсу визначаються у кожній віковій категорії
  (крім Гран-прі).
 2. Журі визначає переможців Конкурсу та приймає рішення щодо присудження:

-        Гран-прі конкурсу ;

-       дипломів І, ІІ, ІІІ ступеня у кожній номінації для кожної вікової  категорії;

-       спеціальних відзнак, дипломів, призів тощо.

 1. Громадські, благодійні, мистецькі організації, спонсори та меценати Конкурсу можуть власним коштом надавати спеціальні призи та премії учасникам за погодженням із засновником Конкурсу.

V  Фінансові умови Конкурсу

 1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.
 2. Витрати на проживання, харчування, відрядження учасників та супроводжуючих осіб (викладачів, батьків) здійснюються за рахунок організацій, що відряджають, або за рахунок самих учасників Конкурсу.
 3. Всі учасники Конкурсу сплачують внесок, розмір якого визначається організатором.

4.      Термін оплати участі у Конкурсі зазначено у квитанції.

5.      Документи, надані не в повному обсязі або із запізненням, не розглядаються.

6.      У разі неявки учасника на Конкурс сплачений внесок не повертається.

VІ  Умови конкурсу

1. У Конкурсі беруть участь солісти та ансамблі.

2. Конкурс проводиться у два тури (крім номінацій «Дебют», І та ІІ вікових категорій, а також ансамблів)

 

Номінації:

дебют – дерев’яні, мідні духові інструменти та ударні інструменти;

дерев’яні духові інструменти – флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон;

мідні духові інструменти – валторна, труба, тромбон/баритон, туба;

ударні інструменти – ксилофон, малий барабан, маримба, вібрафон, перкуссія, дзвіночки;

Ансамблі малих форм(до 6-ти учасників включно) – духових та ударних інструментів;

Ансамблі великих форм – (від 7-ти учасників)– духових та ударних інструментів.

Група А

учні мистецьких шкіл

Група В

учні середніх спеціалізованих мистецьких шкіл

Група С

студенти закладів вищої мистецької освіти

Група D

представники клубів, ЦДЮТ, вихованці гуртків, студій, учні ЗОШ

Група Е

виконавці (професійні та аматори)

Вікові категорії:

Солісти    

«Дебют» група А – до 6 років;

«Дебют» група В – 7-9 років;

І категорія – 10-12 років;

ІІ категорія – 13-15 років;

ІІІ категорія – 16-18 років;

ІV категорія – 19-25 років;

V категорія – від 26 років.

Ансамблі

І категорія – до 11 років;

ІІ категорія – 12-17 років;

ІІІ категорія – 18-25 років;

ІV категорія – від 26 років

V категорія – змішана.

Вік учасника визначається на день проведення Конкурсу.

Всі твори конкурсної програми виконуються напам’ять. Ансамблі можуть грати по нотах. Участь викладача у ансамблі неможлива. Участь викладача у ансамблі можлива для учасників виключно V категорії.

Зміни в заявленій програмі не допускаються.

Порядок виступів учасників визначається у кожній віковій категорії окремо.

 VІІ  Програмні вимоги

Ансамблі

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

Два різнохарактерних твори, один з яких українського автора або обробка української пісні.

Вікова категорія «Дебют»група А та В

Тривалість звучання програми до 5 хвилин.

Два різнохарактерних твори, один з яких українського автора або обробка української пісні.

Флейта

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 1. Кантилена;
 2. Віртуозний твір;
 3. Твір українського автора.

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Твір композитора-класика, один з творів на вибір:

-         І. Кванц – Концерт G-dur (1 частина, або 2 та 3 частини);

-         Г. Телеман – Соната F-dur (1 частина, або 2 та 3 частини);

-         Г. Гендель – Соната e-moll (1 та 2 частини); 

-         Г. Гендель – Соната a-moll (1 частина);

-         Г. Гендель – Соната № 3 G-dur (1 та 2 частини);

-         Дж. Перголезі – Концерт G-dur (1 частина)

2. Твір українського автора, один з творів на вибір:

-         Ж. Колодуб – «Ноктюрн»;

-         Ж. Колодуб – «Поема»;

-         А. Верховинець – «Елегія для флейти з фортепіано»;

-         М. Лисенко – «Фантазія»;

-         А. Муха – «Лісова легенда».

3. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Твір великої форми, один з творів на вибір:

-         Й. С. Бах – Соната №5 e-moll (1 частиниа);

-         К. Стаміц – Концерт G-dur (1 частина);

-         В. Моцарт – Концерт D-dur (1 частина);

-         Ф. Пуленк – Соната (1 частина);

-         С. Шамінад – Концертіно;

-         К. Райнеке Концерт D-dur (1 частина)

2. Твір українського автора.

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-         А. Пепілу –«Балада»;

-         Д. Енеску – «Кантабіле та престо»;

-         А. Оннегер – «Танок кози»;

-         Г. Форе – «Фантазія»;

-         Ф. Гобер – «Ноктюрн та Аллегро скерцандо»

2. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІV– V вікові категорії

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Твір великої форми, один з творів на вибір:

-         А. Дютійє – Сонатина;

-         Д. Мійо – Соната;

-         Ф. Пуленк – Соната;

-         Е. Боцца – «Агрестид»;

-         А. Казелла – «Сиціліана та бурлеска»

2. Твір українського автора

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Твір великої форми, один з творів на вибір:

-         Й. С. Бах – Партита a-moll (1 та 2 частини або 3 та 4 частини);

-         В. Моцарт – Концерт G-dur (1 частина);

-          

-         Ж. Ібер – Концерт (1 частина);

-         А. Жоліве – Концерт (3 та 4 частини);

-         К. Нільсен – Концерт (1 частина)

2. Віртуозний твір.

Гобой

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 

 1. Кантилена;
 2. Віртуозний твір;
 3. Твір українського автора.

 

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Один з творів на вибір:

-         Т. Альбіноні – будь-який концерт за вибором учасника (1, або 2 та 3 частини);

-         А. Вівальді – будь-який концерт за вибором (1, або 2 та 3 частини);

-         А. Марчелло – Концерт d-moll (1, або 2 та 3 частини);

2. Твір українського автора, один з творів( на вибір):

-         М. Лисенко – «Елегія» fis- moll;

-         Л. Шукайло – «Капріччіо»;

-         М. Лисенко – «Романс».

3. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Твір великої форми, один з творів на вибір:

-         Й. Гайдн – Концерт С-Dur (1 частина, або 2 та 3 частини);

-         Г. Ф. Гендель – Соната c-moll (1 та 2 частини);

-         Й. Гуммель – Адажіо та тема з варіаціями F – Dur;

-         А. Лебрун – Концерт №1 (1 частина, або 2та 3 частини.)

-         Д. Чимароза – Концерт c-moll (1 та 2 чистини, або 3 та 4 частини);

2. Твір українського автора, один з творів ( на вибір)

-         Ж. Колдуб – «Концертино»;

-         А. Кос-Анатольский – «Романс»;

-         В. Золотухін – «Сільські вечорниці»;

-         Л. Колодуб – «Українські витинанки»;

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 

1. Б. Бріттен - 2 частини з циклу «Шість метаморфоз по Овідію» за вибором учасника.

2. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІVV вікові категорії

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Твір великої форми, один з творів на вибір:

-         П. Хіндеміт – Соната (1 та 2 частини);

-         К.Сен-Санс – Соната (2 та 3 частини);

-         Ф.Пуленк – Соната (1 та 2 частини)

2. Твір українського автора

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Твір великої форми, один з творів на вибір:

-         В.А. Моцарт – Концерт С -Dur (1 частина, з каденцією);

-         В. А. Моцарт – Концерт F – Dur (по квартету) (1 частина, або 2 та 3 частини);

-         К. Краммарж – Концерт F – Dur ор. 52 (1 частина);

2. Віртуозний твір один з творів на вибір:

-         Е. Бозза – «Conte pastorale»;

-         А. Паскуллі – «La Favorita»;

-         Я. Каллівода – «Концертіно» F –Dur (1, або 2 та 3 частини);

-         Т. Лальє – «Венеціанський карнавал».

Кларнет

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 1. Кантилена;
 2. Віртуозний твір;
 3. Твір українського автора.

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Твір композитора класика, один з творів на вибір:

-         К. Стаміц – Концерт № 3 B-dur (1 частина, або 2 та 3 частини);

-         К. Стаміц – Концерт № 4 B-dur (1 частина, або 2 та 3 частини);

-         Ф. Крамарж (Кроммер) – Концерт Es-dur (1 частина,
або 2 та 3 частини);

-         Є. Макаров – Варіації на народну тему;

-         К. Вебер – Концертино;

-         К. Вебер – Варіації.

2. Один з творів на вибір:

-         Р. Глієр – «Романс»;

-         М. Лисенко – «Елегія» (a-moll);

-         М. Лисенко – «Елегія»  (h-moll);

-         Л. Спасокукоцький – «Пісня»;

-         Г. Компанєєць – «Музичний момент»;

-         Ю. Щуровський – «Романс»;

-         Н. Раков – «Вокаліз».

3. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-         К. Вебер – Концерт № 1 (1 частина, або 2 та 3 частини);

-         С. Василенко – Концерт (1 частина, або 2 та 3 частини);

-         К. Курпінський – Концерт (1 частина.)

2. Твір українського автора.

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 1. Один з творів на вибір:

-         А. Блох – «Деннеріана»;

-         Е. Бозза – «Кларібель»;

-         Е. Бозза – «Італійська фантазія»;

-         А. Мессаже – «Конкурсне соло».

2. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІVV вікові категорії

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-         Й. Брамс – Соната № 1 (1 частина);

-         Й. Брамс – Соната № 2 (1 частина);

-         К. Сен-Санс – Соната (3 та 4 частини);

-         Ф. Пуленк – Соната (1, або 2 та 3 частини)

2. Твір українського автора

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 20 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-         В.А. Моцарт – Концерт (1 частина, кларнет in A);

-         К. Вебер – Концерт № 2 (1 частина);

-         Л. Шпор – Концерт № 1 (1 частина);

-         Л. Шпор – Концерт № 2 (1 частина);

-         Л. Шпор – Концерт № 3 (1 частина);

-         Л. Шпор – Концерт № 4 (1 частина);

2. Один з творів на вибір:

-         Е. Бозза – «Буколіка»;

-         Е. Бозза – «Каприс імпровізація»;

-         І. Оленчик – «20 Каприсів для кларнета соло», один каприс за вибором учасника;

-         К. Дебюссі – «Рапсодія».

Фагот

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 1. Кантилена;
 2. Віртуозний твір;
 3. Твір українського автора.

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-         В. Моцарт – Соната e-moll (1 частина);

-         В. Моцарт – Соната G-dur (1 частина);

-         Б. Марчелло – Соната e-moll (1 та 2 частини)

2. Один з творів на вибір:

-         І. С. Бах – «Арія»;

-         Г. Гендель – «Арія»;

-         А. Аренський – «Сумна пісня»;

-         Л. Мільде – «Анданте».

3. Твір українського композитора:

-         Д. Коломієць – «Скерцо»;

-         К. Домінчен – «Скерцо»;

-         О. Яковчук – «Старовинна англійська сюїта».

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. А. Вівальді – один з концертів на вибір учасника;

2. А. Тансман – «Сонатина».

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

1. К.Вебер – «Угорська фантазія»;

2. Твір українського композитора.

ІVV вікові категорії

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. К.Сен-Санс – Соната;

2. Один з творів на вибір:

-         М. А. Римський–Корсаков – «Політ джмеля»;

-         І. Костлан – Етюд №3.

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Твір українського композитора;

2. В. Моцарт – Концерт B-dur (1 частина, або 2 та 3 частини)

Саксофон

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 1. Кантилена;
 2. Віртуозний твір;
 3. Твір українського автора.

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Ж. Сенжеле – «Концертіно»;

-     В. Моцарт – «Турецьке рондо»;

-     Е. Гріг – «Танок Анітри»;

-     П. Ітьюрральд – «Чардаш»;

-     Ф. Демілак – «Сіціліана і тарантела»;

-      А. Пьяццолла – «Спогади про Нью Йорк».

2. Один з творів на вибір:

-    Є.Бозза -- "Арія";

-     Р.Г ліер – «Романс»;

-     Ю.Щуровський – «Романс».

3. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Твір великої форми, один з творів на вибір:

-     А. Крестон – Соната (2 та 3 частини);

-     В. Мійо – Сюїта «Скарамуш» (2-а та 3-я частини)

2. Твір українського автора.

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Ж. Демерсман – «Фантазія»;

-     П. Моріс – «Картини Провансу» (4 та 5 частини)

2. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІVV вікові категорії

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Р. Бутрі – «Дивертисмент»;

-     П. М. Дюбуа – «Дивертисмент»;

-     Ж. Ібер – «Камерне концертино».

2. Твір українського автора

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Т. Юшіматсу – Соната «Пухнаста пташка»;

-     А. Дезенкло – «Прелюдія, каденція, фінал».

2. Віртуозний твір за вибором учасника.

Валторна

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 1. Кантилена;
 2. Віртуозний твір;
 3. Твір українського автора.

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     В. Моцарт – Концерт № 1 Es-dur (1 частина, або 2 та 3 частини);

-     Й. Шкроуп – Концерт (1 частина);

-     Б. Марчелло – Соната Es-dur (1 та 2 частини, або 3 та 4 частини);

-     Л. Керубіні – Соната F-dur (1 частина).

2. Один з творів на вибір:

-     Р. Глієр – «Ноктюрн»;

-     М. Лисенко – «Елегія» (f-moll).

3. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Твір великої форми, один з творів (на вибір):

-     В. Моцарт – Концерт № 2 Es-dur (1 частина, або 2 та 3 частини);

-     В. Моцарт – Концерт № 3 (1 частина, або 2 та 3 частини);

-     В. Моцарт – Концертне рондо;

-     Л. Бетховен – Соната Es-dur (1 частина).

2. Твір українського автора.

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     А. Скрябін – «Романс»;

-     К. Сен-Санс – «Концертна п’єса» (1-а частина);

-     К. Лоренс – «Елегія».

2. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІVV вікові категорії

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Твір великої форми, один з творів (на вибір):

-     В.А. Моцарт – Концерт № 4 (1 частина);

-     Й. Гайдн – Концерт № 1 (1 частина);

-     О. Гедіке – Концерт (1 частина);

-     П. Хіндеміт – Соната (1 частина).

2. Твір українського автора

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Ф. Штраус – Концерт № 1 (1 частина);

-     Ф. Штраус – Концерт № 2 (1 частина);

-     Р. Глієр – Концерт для валторни з оркестром (1 частина).

2. Віртуозний твір за вибором учасника.

Труба

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 1. Кантилена;
 2. Віртуозний твір
 3. Твір українського автора.

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Твір великої форми, один з творів на вибір:

-     Т. Альбіноні – Концер Es-dur (1 та 2 частини, або 2 та 4 частини);

-     М. Бердиєв – Концерт №3;

-     В. Щолоков – Концерт №3;

-     Л. Коган – Концерт №1.

2. Один з творів на вибір:

-     М. Лисенко – «Елегія», f-moll;

-     Б. Лятошинський – «Мелодія»;

-     Р. Свірський – «Ноктюрн».

3. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Один з творів на вибір:

-     Т. Альбіноні – Концерт С-dur (1 та 2 частини, або 2 та 4 частини);

-     Й. Гуммель – Концерт (1 частина).

2. Твір українського автора.

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Я. Неруда – Концерт (1 частина);

-     О. Бьоме – Концерт(1 частина);

-     Ж. Бара – «Анданте та скерцо»;

-     П. Балдассарі – Соната.

2. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІVV вікові категорії

І тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

1. Твір великої форми, один з творів на вибір:

-     Й. Гайдн – Концерт (1 частина, або 2 та 3 частини);

-     Я. Неруда – Концерт (2 та 3 частини);

-     Й. Гуммель – Концерт (2 та 3 частини);

-     С. Василенко – Концерт (1 частина, або 2 та 3 частини).

2. Твір українського автора:

-     В. Гомоляка – Концерт для труби з оркестром;

-     М. Бердиєв – «Поема»;

-     Ж. Колодуб –«Ліричне інтермецо»;

-     Р. Свірський – «Ноктюрн».

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Твір великої форми, один з творів на вибір:

-     В. Пескін – Концерт №2;

-     О. Бьоме – Концерт (2 та 3 частини);

-     А. Гедике – Концерт.

2. Віртуозний твір, один з творів (на вибір):

-     Ж. Арбан – «Венеціанський карнавал»;

-     М. Бердиєв – «Триптих» (ІІІ частина «Скерцо»);

-     Дж. Енеску – «Легенда»;

-     О. Бьоме – «Тарантела». 

Тромбон

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 1. Кантилена;
 2. Віртуозний твір;
 3. Твір українського автора.

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Р. Пакке – Концерт № 1 (для тромбона з оркестром);

-     І. Гальярд – Соната B-dur (1 частина, або 2 та 3 частини);

-     В. Блажевич – Концерт № 4 (1 частина, або 2 та 3 частини);

-     Б. Дваріонас – Тема з варіаціями.

 1. Один з творів на вибір:

-     Б. Лятошинський – «Мелодія»;

-     С. Василенко – «Українська пісня»

-     М. Лисенко – «Елегія» f-moll;

-     М. Жербін – «Вокаліз».

3. Віртуозний твір за вибором учасника.

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Ф. Грефе – Концерт для тромбону з оркестром (1 частина,
або 2 та 3 частини);

-     Й. Новаковський – «Концертіно»;

-     М. А. Римський-Корсаков – Концерт для тромбону та духового оркестру (1 частина, або 2 та 3 частини, каденція оригіналу)

-     Е.Рейхе – Концерт № 1 (1 частина, або 2 та 3 частини);

-     В. Блажевич – Концерт № 2 (1 частина, або 2 та 3 частини).

2. Твір українського автора.

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     К. Вебер – «Романс»;

-     А. Йоргенсен – «Романс»;

-     К. Сєроцкий – Сонатина;

-     П. Дюбуа – «Кортеж»;

-     Е. Бозза – «В стилі Баха»;

-     А. Гільман – «Симфонічна п’єса».

2. Один з творів на вибір:

-     Ж. –М. Дефей – «В манері Баха»;

-     Ж. –М. Дефей – «В манері Шумана»;

-     Ж. –М. Дефей – «В манері Вівальді»;

-     К. Дімітреску – «Селянський танок»;

-     Д. Фьодов – «Молдавське капріччіо». 

ІV– V вікові категорії

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     А. Вівальді – Соната для віолончелі та фортепіано № 5 e-moll RV 40, перекладення для тромбону та фортепіано (1 частина);

-     А. Вівальді – Соната для віолончелі та фортепіано № 6 b-moll RV 46, перекладення для тромбону та фортепіано (1 частина);

-     Ж. Кастереде – Соната (1 частина);

-     А. Томазі – Концерт для тромбона з оркестром (1 частина);

-     Д. Мійо – «Зимове концертіно»;

-     М. Спісак – Концертино.

2. Твір українського автора.

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Ф. Давід – Концертіно op. 4 Es-dur, каденція згідно оригіналу
(1 частина, або 2 та 3 частини);

-     Л. Грьондаль – Концерт для тромбону та фортепіано(1 частин,
або 2 та 3 частини);

-     Н. Рота – Концерт (1 частина, або 2 та 3 частини);

-     А. Нестеров – Концерт.

2. Один з творів на вибір:

-     Е. Креспо – «Імпровізація»;

-     М. Арнольд – «Фантазія»;

-     Е. Кук – «Болівар»;

-     Ж. Б. Сенайє – «Allegro spiritoso».

Баритон /Еуфоніум/

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 

1. Кантилена.

2. Віртуозний твір.

3. Твір українського автора.

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Крупна форма, один з творів на вибір:

 • Б. Анісімов – Концертний етюд;
 • Дж. Курноу – Фантазія для еуфоніума;
 • В. Блажевич – Концертний ескіз № 5;
 • І. Леонов – Концертний етюд .  

                     

2. Один з творів на вибір:

 • Б. Лятошинський – «Мелодія»;
 • П.Сокальський – «Елегія»;                
 • М. Скорик – «Мелодія»;
 • М. Жербін – «Вокаліз»
 • М. Лисенко – «Романс».

 

3. Віртуозний твір за вибором учасника.

 

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Крупна форма, один з творів на вибір:

 • Г. Гендель - Концерт (f-moll) (1- 2 або 3-4 частини);
 • Й. Новаковський – Концертино;
 • І. Х. Бах – Концерт І ч.;
 • Ф. Шуберт – «Allegro gracioso»;
 • К.Сен-Санс – «Концетна п’єса».

 

2. Твір українського автора

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 

1. Один творів на вибір:

 • В. Блажевич – «Скерцо»;
 • Дж. де Лука – «Чудовий Колорадо»;
 • А. Йоргенсен – «Романс»;
 • К. Сєроцкий – «Сонатина» І ч.;
 • А. Гільман – «Симфонічна п’єса».

 

 

2. Один з творів на вибір:

 • Ж. –М. Дефей – «В манері Баха»;
 • Ж. –М. Дефей – «В манері Шумана»;
 • Ж. –М. Дефей – «В манері Вівальді»;
 • В. Монті – «Чардаш».

 

ІV - V вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Крупна форма, один з творів на вибір:

 • Дж. Курноу – Рапсодія для еуфоніума
 • Г. Кларк – «Дебютант»;
 • Е. Кук – «Болівар»;
 • Ф. Спарк – «Пантоміма»

 

2. Твір українського автора

 

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 

1. Крупна форма, один з творів на вибір:

 • Філіп Спарк – Фантазія;
 • Ед. Боккаларі – «Фантазія - концерт»;
 • Ф. Шуберт – Соната для арпеджіоне;                             
 • М. Глінка – Незакінчена соната, І ч.

 

2. Один з творів на вибір:

 • О. Бьоме – «Неаполітанська тарантела»;
 • К. Сен-Санс – «Allegro apassionato»;
 • Д. Гіллінгем – Концерт, І ч.;  
 • Ж. Б. Сенайє – «Allegro spiritoso»;

Туба

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 1. Кантилена;
 2. Віртуозний твір;
 3. Твір українського автора.

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Б. Марчелло Соната № 1 фа мажор для віолончелі та basso continue

(1 та 2 частини, або 3 та 4 частини);

-     І. Гальярд – Соната №3 F-dur (1, або 2 та 3 частини);

-     І. Гальярд Соната № 5 ( 1 та 2 частини, або 3 та 4 частини);

-     Б. Коген – «Романс та скерцо»;

-     А. Вівальді Соната фа мінор ( 1 та 2 частини, або 3 та 4 частини).

2. Один з творів на вибір:

-     Б. Лятошинський – «Мелодія»;

-     С. Василенко – «Українська пісня»;

-     М. Лисенко – «Елегія» f-moll;

-     М. Жербін – «Вокаліз».

3. Один з творів на вибір:

-     Л. Колодуб – «Гумористична кадриль»;

-     Герберт Л. Кларк – «З берегів Могутнього Тихого океану».

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Ф. Давід – Концертино;

-     Б. Фоконьє – «П’єса для туби та фортепіано № 1»;

-     Е. Бозза – «В стилі Баха»;

-     А. Лебедев – Концерт № 1 для туби з оркестром.

2. Твір українського автора:

-     Л. Колодуб – «Епічне концертино»;

-     М. Денисенко – «Щедрівка».

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Д. Хеддед – Сюїта для туби з оркестром;

-     Е. Грегсон – Концерт для туби (1, або 2 та 3 частини);

-     Я. Кутцир – Сонатина для туби;

-     А. Лебедєв – «Концертне алегро»;

-     Е. Бозза – «Прелюдія та алегро»;

-     Е. Бозза – «Алегро та фінал»;

2. Один з творів на вибір:

-     К. Дімітреску – «Селянський танок»;

-     Д. Фьодов – «Молдавське капріччіо»

-     Кротов-Блажевич – Концертний етюд;

-     Е. Кук – «Болівар»

ІV– V вікові категорії

І тур

Тривалість звучання програми до 1 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     Т. Стевенс – Варіації в стародавньому стилі;

-     А. Капорале – Соната;

-     А. Вівальді – Концерт для 2-х скрипок з оркестром (1 частина) перекладення В. Венгловського;

-     Г. Гендель Соната №6 перекладення для туби та фортепіано
Р. Моріса

2. Один з творів на вибір:

-     В. Рунчак – «Homo Ludens VIII для туби» (три частини);         

-     Р. Спільман – «Чотири грецькі прелюдії»;

-     К. Пендерецький – Каприччіо.     

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Один з творів на вибір:

-     В. Вільямс – Концерт (1 частина, або 2 та 3 частини);

-     Дж. Пауер –«Тубанета для туби та фортепіано»;

-     Карл-Хайнц Копер – «Туба-Табу»;

-     П. Хіндеміт – Соната для туби;

-     А. Лебедєв – Концерт № 2 для туби з оркестром;

-     Я. Кутцир – Концертино для туби зі струнним оркестром.

2. Один з творів на вибір:

-     Ж. Коціер – «Allegro maestoso»;

-     Г. Пейнпер – «Концертна п’єса»;

-     Ж. Арбан – «Венеціанський карнавал»;

-     Г. Ільвер Експромт – «Безстрашні соколи».

 Ударні  інструменти

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

 1. Ксилофон – твір за вибором конкурсанта.

2. Ксилофон (або дзвіночки) – твір українського автора або обробка української пісні;

3. Малий барабан –один з творів на вибір:

-             Д. Палієв – «Марш»;

-             Д. Палієв – «На хорото»;

-             Д. Палієв – «Маленький том»;

-             О. Глазунов – «Вихід сарацин» з балету «Раймонда».

ІІ вікова категорія

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 1. Ксилофонодин з творів на вибір:

-             У. Дакен – «Зозуля»;

-             А. Вівальді – Концерт G-dur (1-а частина);

-             Й. С. Бах – Концерт a-moll (1-а частина);

-             Н.Паганіні – «Moto Perpetuo» Концерт-Аллегро C-Dur. 

2. Ксилофон або дзвіночки – твір українського автора або обробка української пісні;

3. Малий барабанодин з творів на вибір:

-             Р. Аніко, С.Бодо, І. Пассерон – «Маленькі п'єси» №1;

-             Д. Палієв – Етюд № 6;

-             Д. Палієв – Етюд № 9;

-             Д. Палієв – Етюд № 10

ІІІ вікова категорія

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

 1. Ксилофонодин з творів на вибір:

-             П. Чайковський – «Вальс-скерцо»;

-             П. Крестон – Концертино (1 або 3 частина).

2. Твір українського автора або обробка української пісні;

3. Вібрафон один з творів на вибір:

-             Л. В. Бетховен  – «Адажіо»;

-             Й. Гайдн – «Дивертисмент D-dur»;

-             Є. Подгайц – «Рондо»;

-             Б. Моленхоф – «Травнева квітка».

4. Малий  барабан один з творів на вибір:

-             Ч. Вілкоксон – «Rhythmania»;

-             Дж. Пратт – «Троянський кінь»;

-             А. Каппио – «The Charger» (Обойма);

-             М. Маркович – «Торнадо».

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 12 хвилин.

1. Ксилофон віртуозний твір великої форми;

2. Вібрафон – Один з вказаних творів:

-             M. Glentworth – «Broken Silense»;

-             G. Lecointe – «Voyage»;

-             N. Zivkovic – «Suomineito»;

-             М. Глентворс – «Новий блюз Джильберту»;

-             А. Пушкарьов/П.Чайковський – «Мазурка»

3. Малий барабан:

Віртуозний твір з єлементами рудіментальної техніки за вибором учасника.

 ІV-Vвікові категорії

І тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Маримба:

Й.С.Бах – Одна п’єса з Сюїт для віолончелі (у перекладі)

2. Твір українського автора або обробка української пісні;

3. Вібрафон:

-             М. Глентворс – «Sunbell»;

-             Chris Stock – «Jupiters Dance»;

-             Chick Korea – «Cristal silence»;

-             Н. Росауро – «Bem-vindo».

4. Малийбарабан:

Віртуозний твір з єлементами рудіментальної техніки за вибором учасника.

ІІ тур

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

1. Маримба:

Віртуозний твір великої форми

2. Твір українського автора або обробка української пісні;

3. Вібрафон:

Віртуозний твір у джазовому стилі за вибором учасника;

4. Перкуссія або Малий барабан:

Віртуозний твір з елементами рудіментальної техніки за вибором учасника

Ансамблі

Молодша та старша групи

Тривалість звучання програми до 15 хвилин.

Два різнохарактерних твори, один з яких українського автора або обробка української пісні.

 VІІІ  Форма заявки-анкети

Увага!!! Заявка-анкета на участь заповнюється учасником Конкурсу он-лайн з власного Google-акаунту!

До електронної завки-анкети прикріплюються:

-     кольорова фотографія учасника в електронному вигляді у форматі JPEG з вказаним прізвищем;

-     копія свідоцтва про народження учасника Конкурсу;

-    квитанція про сплату внеску за участь у Конкурсі.

 Подання заявки на участь у Конкурсі підтверджує згоду учасника з умовами Конкурсу, а також на обробку його персональних даних з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  Контактні телефони для довідок: 044 279-79-07; факс (044) 279-64-34 Ія Дмитрівна Борецька;

067-657-14-12 Любов Володимирівна Ричихіна.

 Конкурс відбудеться 21-23 березня 2019 року.

Наголошуємо, що останній день оплати квитанції – 12 лютого 2019 року!!!

Прийом заявок до 15 лютого 2019 року.

Форма заявки-анкети за посиланням: тут.

Також надається альтернативна форма заявки, яка надсилається на електронну адресу конкурсу: timoha_konkurs@ukr.net

Заявка на участь у Всеукраїнському конкурсі виконавців на духових та ударних інструментах пам’яті Миколи Тимохи

 

Номінація_________________________ Категорія _________________________

Прізвище учасника ________________________________________________         

Ім'я ____________________   По-батькові                                                                                    

Дата народження (число, місяць, рік) ___________________________________

Домашня адреса  _____________________________________________________

______________________________________________________________

Телефон _________________ E-mail                                                                                 

Назва учбового закладу,  в якому навчається учасник ________________________

______________________________________________________________

(адреса, телефон, Е-mail)

П.І.Б. викладача __________________________________________________

П.І.Б. концертмейстера_____________________________________________

 

Конкурсна програма першого  туру (композитор, назва твору, тональність, хронометраж):

1. _____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________  

 

Конкурсна програма другого туру (композитор, назва твору, тональність, хронометраж):

1. _____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

 

 

          З умовами участі в конкурсі ознайомлений(а) і з ними згоден(а):

 

Учасник______________________________ /________________________ /

                                                                    (дата)

 Всі графи заявки є обов'язковими для заповнення.

* Фото і коротку біографію надсилати разом з «Заявкою учасника» конкурсу

Реквізити:

Платник: Прізвище Ім’я по Батькові (назва колективу)

Отримувач: Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів

код ЄДРПОУ: 38567715

Сума: 700 грн.

рахунок: 31554246184923

МФО банку: 820019

Банк: ГУ ДКСУ у м. Києві

Призначення платежу: За участь (Прізвище Ім’я учасника (назва колективу) у Всеукраїнському конкурсі виконавців на духових та ударних інструментах пам'яті Миколи Тимохи.

 

 

Файл документа: Реквізити на проплату (ЗРАЗОК).pdf

Перейти до спискуВерсiя для друку

ujkjc