Головна  →  Звернення громадян  →  19 жовтня 2018

Звіт про роботу зі зверненнями громадян за 9 місяців 2018 року

 

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт про роботу зі зверненнями громадян за період з 01.01.2018 до 30.09.2018 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД).

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано 692 звернення громадян, з них письмових – 662 та усних – 30, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 13 громадян, першим заступником директора Департаменту – 16 та заступником директора Департаменту – 1 заявник.

З усіх звернень за період з 01.01.2018 до 30.09.2018 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 511 звернень, 8 – від інших органів державної влади та 173 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 563 заявники (або 81% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 124 особи (або 18 % від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 5 заявників (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  156 заяв та клопотань (або 22,5% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 40851 заявник, якими порушено 692 питання.

Електронною поштою надійшло 110 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 92 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 18.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2018 до 30.09.2018 року, перше місце посідали питання охорони культурної спадщини, чисельність яких становить 334 заяви та клопотання (або 48% від загальної кількості звернень), з питаннями культурно-мистецького спрямування звернулися
204 заявників (що становить 29 % від загальної кількості зареєстрованих заяв), з різноманітних питань загального характеру порушено 75 клопотань (або 10% від усіх надходжень звернень), з питань діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин порушено 43 клопотання (їх кількість становить 6% від усіх надходжень звернень).

Питання праці і заробітної плати порушили 27 заявників (або 3% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань  житлового забезпечення звернулися 7 заявників (або 2% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду) та по 1 заяві з питань дотримання законності і охорони правопорядку та соціального захисту (або 1% від загальної кількості звернень).

Протягом аналогічного періоду 2017 року у Департаменті культури зареєстровано 837 звернень громадян, з них письмових – 772 та усних – 65, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 39 громадян та першим заступником директора Департаменту – 26 заявників.

З усіх звернень за період з 01.01.2017 до 30.09.2017 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 591 звернення, 17 – від інших органів державної влади та 229 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Електронною поштою надійшло 97 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 82 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 15.

Протягом минулорічного зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 708 громадян (або 84,5% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 122 особи (або 14,5% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 7 заявників (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  175 заяв та клопотань (або 21% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 32578 заявників, якими порушено 837 питань.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2017 до 30.09.2017 року, перше місце посідали питання культурно-мистецького спрямування. Їх кількість становить 581 звернення (або 70% від загальної кількості опрацьованих звернень), з різноманітних питань загального характеру звернулися 125 заявників (або 15% від усіх надходжень звернень), питання діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин, порушили 47 заявників (що становить 5% від загальної кількості звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 34 заявники (або 6% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань комунального господарства звернулися 29 заявників (їх питома вага становить 2,7% від загальної кількості опрацьованих звернень). З питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку надійшло 11 звернень (або 1,3% від загальної кількості опрацьованих звернень). Питання житлової політики порушили 4 заявники (або 1% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду), 3 громадянина звернулися з питань діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування (що становить 0,5% від усіх надходжень звернень) та3 клопотання (або 0,5% від загальної кількості звернень) порушено з питання соціального захисту.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи із зверненнями громадян:

- проінформували директора Департаменту щодо стану організації роботи із зверненнями громадян начальники відділів: управління персоналом, театрально-концертних та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек, архівта міжнародно-культурних зв’язків, планово-економічного,інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду; капітальних вкладень та оренди приміщень;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян у відділі театрально-концертних та культурно-освітніх закладів та відділі з питань роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародно-культурних зв’язків та у відділі капітальних вкладень та оренди приміщень.

Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів.

1 липня під патронатом Президента України на Софійській площі за організаційного і фінансового сприяння Департаменту культури Київської міської державної адміністрації відбувся Міжнародний проект «Шляхи дружби. Равенна – Київ» під керівництвом одного з провідних диригентів сучасності — маестро Ріккардо Муті та за участю всесвітньо відомого актора Джона Малковича, який виконав поему для читця і симфонічного оркестру композитора Аарона Копленда «Портрет Лінкольна». Також у концерті взяли участь відомі оперні співака Людмила Монастирська та Сергій Магера, Молодіжний оркестр Луїджі Керубіні, симфонічний оркестр і хор Національної опери України, Камерний хор «Кредо», Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського, студенти Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, а також 25 молодих виконавців із м. Маріуполя. Всього у проекті було задіяно понад 300 музикантів.

         2 липня у Музеї книги і друкарства України відкрилася виставка, присвячена 70-річчю від дня народження доктора історичних наук, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка Сергія Білоконя. На виставці представлені історичні та джерелознавчі праці (оскільки Сергій Білокінь відомий як дослідник біографій видатних діячів) та матеріали з приватної колекції ювіляра. Це – рідкісні книжки ХХ століття, підготовлені царською
та радянською цензурою, збірники із списками книжок, що підлягали вилученню з бібліотек і торгівельної мережі, твори художників-шістдесятників, з котрими Сергій Білокінь мав дружні стосунки.

         4 липня взято участь у робочій нараді «Сучасний стан та актуальні питання в контексті реалізації державної політики у сфері релігії» у Міністерстві культури України.

7 та 8 липня на Контрактовій площі відбувся Фестиваль патріотичної пісні в Україні «Рутенія», спрямований на підтримку національних традицій
та духовності українського народу, активної громадянської позиції. У концерті взяли участь гурт «Рутенія», Тарас Компаніченко і «Хорея козацька», DJ Олег Скрипка та інші українські гурти і виконавці.

8 липня за інформаційної підтримки Департаменту культури у парку Тараса Шевченка відбувся італійський вечір класичної музики «Класик пікнік. Італійський концерт» у рамках проекту «Відкрита музика міста».

10 липня Департаментом проведено мистецькі конкурси на кращі культурно-мистецькі проекти, для реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, зокрема щодо проведення: новорічних і різдвяних свят на Софійській площі та Володимирському проїзді, новорічних святкувань на Контрактовій площі, проекту з образотворчого мистецтва, Фестивалю етнічних громад м. Києва «Мати України, ти одна у нас» у рамках відзначення Дня незалежності України, святкових заходів з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек і Всеукраїнського дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва. Загалом на участь у 6 мистецьких конкурсах надійшло 11 конкурсних пропозицій, які були розглянуті на засіданні Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проектів
при Департаменті культури. За результатами голосування було обрано
6 проектів-переможців.

         11 липня 2018 року у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відкрилася виставка «Миротворчі місії України»
до Дня Українського миротворця. Україна має повне право пишатися своїми воїнами, які підтримують міжнародний мир та безпеку, спрямовані
на відвернення і врегулювання міжнародних конфліктів, зміцнюють авторитет нашої держави, приймаючи участь у операціях з підтримки та зміцнення миру і стабільності в Європейському регіоні та у світі в цілому. На виставці представлені прапори, головні убори, документи, спорядження та одяг, фотографії. Майже всі предмети пройшли через миротворчі місії в різних країнах. Виставка організована спільно з ВОГО «Союз учасників миротворчих операцій».

        11 липня забезпечено участь у виїзній нараді спільно з КП по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо»
та представниками Ради євангельських протестантських релігійних організацій щодо підготовки та проведення 22.07.2018 заходів з нагоди відзначення
1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

         13 липня представники Департаменту взяли участь у першому засіданні постійної робочої групи з питань правоохоронної та міграційної діяльності, створеної відповідно до п.8 протоколу 2 Міжвідомчої робочої групи з питань виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції
в українське суспільство ромської національної меншини у Міністерстві внутрішніх справ України.

         14 липня проведено першу установчу нараду Організаційного комітету

по підготовці та проведенню до Дня Незалежності України Фестивалю етнічних громад «Мати Україно, ти одна у нас» (організатор відповідно
до проведеного у Департаменті культури конкурсу – Азербайджанський культурний центр імені    М. Магомаєва).

15 липня у Сквері Франкофонії на Львівській площі відбулося камерне закриття IV Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kiev Fest». Під час заходу були урочисто закладені Канадська та Кіпрська клумби, відбулась зустріч з відомим українським парфумером Богданом Зубченком – автором парфуму «Anne de Kiev» та за сприяння посольств Канади і Кіпру проведено покази кінострічок — учасниць багатьох кінофестивалів у різних номінаціях.

15 липня біля адміністративної будівлі по вул. Хрещатик, 36 в столиці відбулася одна з наймасштабніших міжнародних fashion-подій у Східній та Центральній Європі – International Young Designers Contest (Міжнародний конкурс молодих дизайнерів) – подія, яка привернула увагу до України та Києва як до впливового центру креативу, інновацій та розвитку молодих талановитих дизайнерів із різних європейських країн. У конкурсі взяли участь дизайнери
з 9 країн: Грузії, Естонії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Угорщини, України та Чехії. Усі вони – переможці та призери національних конкурсів у своїх країнах, що забезпечило об’єктивність відбору та високий рівень учасників конкурсу.

Забезпечено проведення заходів з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України. Надано сприяння Раді євангельських протестантських релігійних організацій у проведенні ювілейних заходів, зокрема водного хрещення
на Трухановому острові та святкового концерту біля Колони Магдебурзького права в Києві (22.07.2018); Українській автокефальній православній церкві (24.07.2018), Українській православній церкві (27.07.2018) та Українській православній церкві Київського патріархату (28.07.2018) у проведенні хресних ходів та урочистих молебнів на Володимирській гірці біля пам’ятника Святому Рівноапостольному князю Київському Володимиру Великому.

Здійснено організаційні заходи для проведення Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень тематичної виставки «Духовна спадщина українського народу» 25-29.07.2018; Фестивалю духовної християнської музики та співу «Духовні піснеспіви» на території культурно-мистецького об’єкту комплексу «Співоче поле» 28.07.2018; Молитви (флешмоб) біля Колони Магдебурзького права в Києві 29.07.2018.

         Також, слід відмітити, що 27 червня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва за участю Міністра культури України Є. Нищука та директора Департаменту культури КМДА Д. Попової відбулася презентація масштабного виставкового проекту «Погляд крізь віки. Дослідження та реставрація» з нагоди 80-річчя з дня заснування Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

На виставці представлені унікальні музейні предмети з понад 60 музейних закладів із усіх регіонів України: твори олійного, темперного живопису, графіки, кам’яна та гіпсова скульптура, кераміка, скло, порцеляна, книги, меблі тощо. Виставка експонувалася до 14 вересня 2018 року.

1 серпня 2018 взято участь у засіданні круглого столу на тему: «Проблеми ромів в Україні та шляхи їх вирішення», яке відбулося в конференц-залі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

2-3 серпня надано організаційне сприяння Міжнародній громадській організації ромів «КЕТАНЕ» у проведенні Всеукраїнського форуму, приуроченого Міжнародному дню Голокосту ромів, жалобного мітингу
у Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» та вечора пам'яті жертв Голокосту ромів «Циганські романси над Дніпром» у Маріїнському парку.

2 серпня в Музеї української діаспори – філії Музею історії міста Києва відкрилася виставка робіт української фотохудожниці Ольги Грінблат,
яка наразі живе і працює в ОАЕ, «Тонка справа або Not allowed».
У виставковому просторі музею представлені вибрані роботи фотохудожниці, які переважно належать до улюблених жанрів – пейзажних та жанрових.

3 серпня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відбулася презентація виставки живопису з колекції музею «Парки, квіти
і плоди». На виставці представлені твори першорядних київських художників, чиї роботи стали маркерами київського пейзажу на усі часи, – Сергія Шишка, Сергія Світославського, Григорія Світлицького, Миколи Глущенка, Олени
і Василя Овчиннікових, Віри Баринової-Кулеби, Любові Міненко, Петра Лебединця, Василя Чегодара та ін.

4 серпня на галявині Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського відбувся фестиваль сучасної української авторської пісні та поезії «Відкриті небеса». Гасло фестивалю – «В усіх незрозумілих ситуаціях – бережи рідну культуру».

18 – 19 серпня – концертна програма квартету солістів Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М.Ревуцького «Імпрессіо» та Анни Зарецької «Кавер на Андрієвському «Вікно у Париж» (відкритий майданчик Київського академічного театру «Колесо»).

20 серпня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відкрилася виставка фоторобіт «Україна моя» до Дня Незалежності України (спільно з Національною спілкою фотохудожників України).

22 серпня проведено концертну програму Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М.Ревуцького «Присвячую Україні» (Мистецький центр «Шоколадний будиночок»). 

23 серпня забезпечено участь Київського академічного муніципального духового оркестру в урочистому піднятті Державного Прапора України
(біля будівлі Київської міської ради, вул. Хещатик, 36), а також вручення паспортів громадянам України, юним киянам, переможцям шкільних олімпіад, творчих фестивалів, спортивних змагань, активістам учнівського самоврядування.

24 серпня на майданчику перед будівлею Київської міської ради відбулася культурно-мистецька акція «Мати Україно, ти у нас одна», у рамках заходів з відзначення Дня Незалежності України. Зорієнтовано релігійні організації міста Києва на проведення 24 серпня у храмах столиці  молебнів за Україну та Український народ.

24 серпня – забезпечено музичний супровід під час урочистого покладання квітів Президентом України до пам’ятників Михайлу Грушевському та Тарасу Шевченку з нагоди Дня незалежності України: виступ Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М.Ревуцького
та Академічного камерного хору «Хрещатик».

25 серпня відбувся звітний концерт муніципальних творчих колективів «Мистецькі перлини Києва» (Літня естрада Міського парку в Центральному парку культури і відпочинку).

26 серпня відбувся Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур» (Літня естрада Міського саду в Центральному парку культури і відпочинку). 

5 вересня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва  відкрилася персональна виставка творів української художниці Оксани Фурса. В експозицію увійшли найвідоміші роботи з колекції «Яблунево-медова казка», серій «Печворг», «Місячне мереживо» та «Пори року», що чудово демонструють синтез сучасного мистецтва з мотивами і колористикою стародавнього фольклору.

Представники управління у справах національностей та релігій взяли участь у розширеному засіданні Ради національних спільнот України, де обговорювалось питання створення Організаційного комітету з підготовки презентації Концепції комунального підприємства «Київський муніципальний дім національностей» та підписання меморандуму з етнічними громадами м. Києва. Захід відбувся 5 вересня у приміщенні Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України. Протягом 6 – 9 вересня відбувся Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва «LINOLEUM» (у кінотеатрі «Жовтень», «Планета Кіно», простір Izone).

7 вересня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентовано виставку «Свобода vs Імперія» (Франція на межі 18 – 19 століть у творах з колекції Музею Ханенків). У виставкових залах музею експонувалися графічні і скульптурні роботи з портретами відомих діячів тієї епохи, аркуші із зображенням знаменитих баталій, вишукані твори декоративно-прикладного мистецтва. Чимало творів представлено вперше.
У відкритті виставки взяли участь Радник з питань культури
та співробітництва, директор Французького інституту в Україні Наталі Берас
і директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Д. Попова.

8 –9 вересня у Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М. Рильського проведено Патріотичний фестиваль «Голосіївська Криївка».

З 8 по 12 вересня на базі Київського академічного театру ляльок тривав Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «pUp.pet».

Надано сприяння єврейській месіанській громаді м. Києва
 щодо підготовки та проведення Благодійного фестивалю єврейської музики і танцю «Jewish Open Space» у Центральному парку культури та відпочинку (літня естрада «Мушля») 8 вересня.

Забезпечено організаційне сприяння у проведенні Радою національних спільнот України спільно з Департаментом культури, туризму, національностей
та релігій Запорізької облдержадміністрації Всеукраїнського фестивалю національних спільнот «Ми – українські – We are Ukrainian», що відбувся  протягом 8-10 вересня у м. Приморську Запорізької області.

9 вересня вперше проведено культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення «Свята «День народження Андріївського узвозу».

11 вересня забезпечено проведення зустрічі з Апостольським Нунцієм в Україні Клаудіо Гуджеротті за участі представників громадськості та релігійних організацій, науковців, державних діячів в приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Взяли участь у підготовці та проведенні заходу «Молитва за мир» у костелі Святого Олександра Римсько-католицької церкви в Україні 12 вересня.

13 вересня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрилася виставка робіт В'ячеслава Апета (м. Дніпро) «Спалахи». На виставці представлено живопис та твори, виконані в техніці гарячої емалі.

17 вересня в арт-просторі Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва за участю заступника Глави Місії Посольства Швейцарії в Україні Сімона Піду та директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  Д. Попової відбулося відкриття виставки мандрівної колекції книжок Silent Books. Основна ідея проекту – дати читачеві розуміння історії й культури незалежно від його походження чи мови. За допомогою Silent Books можна навчатися, розвивати креативне і критичне мислення, знайомитися з важливими суспільними та культурними процесами.

18 вересня представники управління у справах національностей та релігій взяли участь у семінарі на тему: «Вивчення законодавства ЄС, національних законодавчих актів та найкращих практик розвитку та підтримки культурних та креативних індустрій», що проводився Міністерством культури України спільно з РЄ з метою розробки змін у законодавчій базі.

20 вересня в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» розпочато експонування виставки живописних та графічних робіт Володимира Рака «Ланка», присвяченої 70-ти річчю від дня народження митця.
В експозиції представлені живописні та графічні твори художника, виконані впродовж 1970-х–90-х років, а також фотографії, відзняті в часовому проміжку з 1970 року по сьогодні. Роботи показують мистецькі пошуки та особливості поступу автора в царині пейзажного і портретного жанрів.

25 вересня у Національному палаці мистецтв «Україна» було проведено Мистецький проект «JAZZ KOLO»).

30 вересня забезпечено участь у проведенні Конгресу мистецької громади міста «Мистецька вісь», присвяченого святковому відкриттю театрального сезону 2018-2019 та «Показ театральної моди» з театралізованою ходою
та виступами артистів від Хрещатика по вулицях Прорізній та Ярославів Вал до Львівської площі; театралізоване дійство біля будівлі Київської міської ради.

Підготовлено вітання іудейської громади м. Києва зі святом Рош‑а‑Шана (Новий рік). Вітання розміщено на офіційному веб-порталі КМДА.

Надано сприяння у проведенні єврейськими громадськими організаціями заходів у рамках Днів пам’яті жертв Бабиного Яру.

Забезпечено проведення протестантськими релігійними організаціями Всеукраїнського Свята Подяки 23 вересня на вулиці Хрещатик. З метою належної підготовки до проведення Всеукраїнського Свята Подяки Департаментом культури підготовлено відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації. У рамках заходу було представлено: святкову музичну програму, присвячену дню Подяки, різноманітні творчі виступи музикантів, спортсменів, співаків та творчих колективів, тематичні фотозони, ігрові та розважальні майданчики для дітей, спортивні конкурси та змагання, виступ команди скейбордистів із США. Участь у святі взяли відомі особистості: актор та режисер Стівен Болдвін, проповідник та мотиваційний спікер Ніка Холл, британський композитор, музикант та продюсер Мартін Сміт.

На адресу Департаменту надійшли листи, у яких висловлюються слова щирої вдячності артистам, підпорядкованих Департаменту закладів культури за плідну творчу діяльність та організацію різноманітних культурно-мистецьких заходів.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах» у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення, в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня «Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям).

 

Перейти до спискуВерсiя для друку