Головна  →  Звернення громадян  →  7 серпня 2018

Звіт про роботу зі зверненнями громадян за І півріччя 2018 року

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до графіка проведення перевірок організації роботи зі зверненнями громадян у районних
в місті Києві державних адміністраціях та структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраціях) у 2017 році, затвердженого Київським міським головою Кличко В.В.22.12.2017,
на виконання доручення від 01.06.2018 № 20113 та згідно з дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.06.2018 № 040-750, Департамент культури інформує про роботу зі зверненнями громадян за І півріччя 2018 року.

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до графіка проведення перевірок організації роботи зі зверненнями громадян у районних в місті Києві державних адміністраціях та структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраціях) у 2017 році, затвердженого Київським міським головою Кличко В.В.22.12.2017, 

на виконання доручення  від 01.06.2018 № 20113 та доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.06.2018 № 040-444 щодо надання інформації про підсумки проведеної роботи по виконанню вищезазначеного Указу, Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт про роботу зі зверненнями громадян за період з 01.01.2018 до 30.06.2018 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян
в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД).

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано 484 звернення громадян, з них письмових – 459 та усних – 25, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 9 громадян, першим заступником директора Департаменту – 15 та заступником директора Департаменту – 1 заявник.

З усіх звернень за період з 01.01.2018 до 30.06.2018 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 360 звернень, 6 – від інших органів державної влади та 118 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами
та клопотаннями – 386 громадян (або 80% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 95 осіб (або 19,5% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 3 заявники (або 0,5% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  116 заяв та клопотань (або 24% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті).
З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 35284 заявники, якими порушено 484 питання.

Протягом аналогічного періоду 2017 року у Департаменті культури зареєстровано 589 звернень громадян, з них письмових – 544 та усних – 45, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 24 громадянина та першим заступником директора Департаменту – 21 заявник. З усіх звернень за період з 01.01.2017 до 30.06.2017 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло
410 звернень, 15 – від інших органів державної влади та 164 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Електронною поштою надійшло 110 звернень, з них з Київської міської державної адміністрації – 92 та безпосередньо на електронну пошту Департаменту – 18.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 495 громадян (або 84% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 87 осіб (або 15% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 7 заявників (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли
для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  112 заяв та клопотань (або 19% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 19266 заявників, якими порушено 589 питань.

 У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни
до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2018 до 31.03.2018 року, перше місце посідали питання охорони культурної спадщини, чисельність
яких становить 230 заяв та клопотань (або 48% від загальної кількості звернень), з питаннями культурно-мистецького спрямування звернулися
144 заявники (що становить 30% від загальної кількості зареєстрованих заяв), з різноманітних питань загального характеру порушено 56 клопотань (або 11% від усіх надходжень звернень), з питань діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин порушено 33 клопотання
(їх кількість становить 5% від усіх надходжень звернень).

Питання праці і заробітної плати порушили 14 заявників (або 3% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань
та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань  житлового забезпечення звернулися 5 заявників (або 2% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду) та по 1 заяві
з питань дотримання законності і охорони правопорядку та соціального захисту (або 1% від загальної кількості звернень).

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2017 до 30.06.2017 року, перше місце посідали питання культурно-мистецького спрямування, кількість яких становить 382 заяв та клопотань (або 65% від загальної кількості  опрацьованих звернень), з різноманітних питань загального характеру звернулися 96 заявників (або 16 % від усіх надходжень звернень), питання діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин, порушили 34 заявників (що становить 5% від загальної кількості звернень).
З питань комунального господарства звернулися 29 заявників (їх питома вага становить 4% від загальної кількості опрацьованих звернень).

Питання праці і заробітної плати порушили 28 громадян (або 6% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту).

З питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку надійшло 11 звернень (або 1,5% від загальної кількості опрацьованих звернень). Питання житлової політики порушили 4 заявники(або 1% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду), 3 громадянина звернулися з питань діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування (що становить 1% від усіх надходжень звернень) та 2 клопотання (або 0,5% від загальної кількості звернень) порушено з питання соціального захисту.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради
щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян
та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи із зверненнями громадян:проінформували директора Департаменту щодо стану організації роботи із зверненнями громадян начальники відділів: управління персоналом, театрально-концертних та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародно-культурних зв’язків, планово-економічного,інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян у відділі театрально-концертних та культурно-освітніх закладів та відділі з питань роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародно-культурних зв’язків.

У новорічну ніч відбувся грандіозний концерт на Софійській площі за участю українських виконавців. Спеціально для свята був створений проект DeluxeSound Dj’s & Kyiv Fantastic Orchestra, який складався з двох частин:
у першій прозвучали українські хіти, а у другій – світові, що потрапили
у перелік найкращих пісень 2017 року. У новорічну ніч Софійську площу відвідало близько 125-130 тисяч киян і гостей міста.

З 1 по 14 січня тривав Фестиваль «Нео-рік на Софії», який за підрахунками організаторів відвідало близько 4,5 мільйонів людей.

У рамках проекту відбулося 12 концертних програм, Фестиваль крижаних скульптур та Фестиваль ілюмінацій, маленьких відвідувачів приймала Резиденція Святого Миколая, працювало 7 атракціонів, 2 крижаних гіркита різдвяний ярмарок. 

До 14 січня у виставкових залах Центрального будинку художника Національної спілки художників України проходила Всеукраїнська різдвяна виставка, на якій було представлено понад 400 творів різних жанрів.

7 січня пройшла Різдвяна Хода звіздарів, яка об’єднала понад
250 учасників, а спільну коляду на Софійській площі одночасно виконали близько 12 тисяч людей. На головній сцені відбувся «Зірковий вертеп», дійовими особами якого стали відомі музиканти, актори, письменники. Також була показана вистава «Коляда» Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня».

8 січня святкування продовжились великим Різдвяним концертом
за участю популярних гуртів: «Шпилясті кобзарі», «SWEETLO», «Folky Funky» та Національного академічного оркестру народних інструментів України
та різдвяним концертом «Колядка крізь віки» на сцені культурно-мистецького комплексу «Співоче поле».

14 січня на сцені культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» відбулася святкова програма «Щедрий вечір, добрий вечір». У фойє комплексу протягом всіх святкових днів працювала експозиція робіт майстрів народного мистецтва та hand made «Зимові візерунки». Усі охочі мали змогу дізнатися

про народні звичаї святкування Різдва, ознайомитись із самобутніми роботами народних майстрів та долучитися до майстер-класів. Різдвяні культурно-мистецькі заходи відвідало понад 1000 глядачів, взяли участь близько
200 учасників колективів аматорського мистецтва.

14 січня у Національній філармонії України відбувся концерт «Христос родився – весела днина» Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л.Ревуцького.

18 січня Академічний камерний хор «Хрещатик» виступив у Будинку актора з концертною програмою «Небо і Земля» (трансформація двох вимірів українського вертепу).

19 січня забезпечено проведення свята Водохреща, під час якого предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Київський і всієї України Філарет здійснив чин освячення води
за відповідними регламентованими і встановленими канонами. Після освячення води у Гідропарку з концертною програмою виступив Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Під час новорічних канікул 13 муніципальних театрів демонстрували вистави для дітей. Ряд вистав був присвячений Різдву, зокрема: Київський академічний театр юного глядача на Липках («Де знайти ялинку?», «Скрудж, або Різдвяна пісня у прозі», «Різдвяні канікули з Пеппі»), Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва
(«Ніч перед Різдвом», «Лускунчик», «Історія Кая та Герди»), Київський академічний театр ляльок («Чому ростуть діти?», «Красуня і чудовисько»), Київський муніципальний академічний театр ляльок («Снігова квітка», «Різдвяна колискова»), Експериментальна майстерня «Театр маріонеток»
 («Хто розбудить сонце?»), Київський національний академічний театр оперети («Острів скарбів», «Лампа Аладдіна»), Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра («Пасажир у валізі»), Театр «Актор» («Лускунчик та мишачий король»), Київський камерний театр «Дивний замок»
(«В очікуванні свята»).

22 січня на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» проведено урочистості з нагоди 155-ї річниці Січневого повстання 1863 року, у яких взяли участь представники дипломатичних корпусів Республіки Польща, Литовської Республіки, представники Київської міської державної адміністрації та громадськість. Під час урочистостей було відкрито ще одну меморіальну дошку на вшанування пам’яті активних учасників Польського визвольного повстання 1863 року – батька та сина Владислава й Зигмунта Падлєвських.

22 січня у Музеї історії міста Києва за участі Президента України,
Голови Верховної Ради України, членів Кабінету Міністрів України
та керівництва Київської міської державної адміністрації презентовано виставку «Українське коло: до сторіччя визвольних змагань (1917–1921 рр.)». Це міжнародний виставковий проект, присвячений сторіччю проголошення Українською Центральною Радою Четвертого універсалу.

Експозиція виставки побудована на оригінальних експонатах, наданих
29 провідними музеями, бібліотеками, архівами та шанувальниками старовини чотирьох країн світу: України, Польщі, США і Швейцарії. Більшість артефактів вводиться у науковий обіг уперше; вони не були відомі не лише широкому загалу, але й вузькому колу фахівців.

Надано організаційне сприяння, а також забезпечено участь у круглому столі «Роль та досягнення представників національних спільнот у формуванні першої в новітній історії незалежної Української держави – Української Народної Республіки», що проводився Радою національних спільнот України 22 січня у рамках відзначення 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та Дня соборності України.

2 лютого у Музеї книги і друкарства України відкрилася виставка картин пізнього періоду творчості видатної української художниці Тетяни Яблонської «Прислухаючись до себе». Експозиція складається з творів із колекції родини мисткині.

2 та 7 лютого з успіхом пройшла нова програма «Хіти космічної ери
1956-2016» у виконанні Академічного камерного хору «Хрещатик».

       З 8 лютого до 1 березня у Музеї історії міста Києва тривала виставка
«50 відтінків Віктора Зарецького». Це подарунок Музею та організаторів проекту киянам до дня народження легендарного київського художника.

       9-10 лютого у Київському національному академічному театрі оперети  відбувся прем’єрний показ вистави «Маруся Чурай» (за поетичною драмою Ліни Костенко).

        11 лютого в Київському Будинку вчених прозвучали твори на вірші
Г. Сковороди з циклу «Сад Божественних пісень» у виконанні Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького.

        12 лютого забезпечено участь у роботі круглого столу на тему: «Сприяння міжкультурному діалогу в Україні», організованого Міністерством культури України. Метою проведення заходу був обмін практичним досвідом реалізації схожих ініціатив, розгляд можливих механізмів поглиблення діалогу
та ефективної співпраці між державними органами України та організаціями національних меншин з урахуванням європейського досвіду та української специфіки.

13 лютого в кінотеатрі «Лейпциг» для дітей-переселенців та дітей, чиї батьки знаходяться в зоні АТО, відбувся безкоштовний показ фільму «Пригоди Паддінгтона»; а в кінотеатрі «Ліра» було представлено фільми Юрія Кочкарова «Очі Донбасу» та «Війна жіночого роду» (картини висвітлюють історії жінок та дітей, яким довелося пережити гарячі події в Донбасі, Криму
та Сирії).

       14 лютого в кінотеатрі «Київська Русь» спільно з Федерацією Регіональних Ініціатив відбувся благодійний бал маскарад. Бал проводився з метою збору коштів для Білоцерківського дитячого будинку-інтернату.

У кінотеатрі «Старт» пройшов вечір памʼяті В.Висоцького – «Володимир Висоцький: Совість епохи».

15 лютого у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентовано виставку творів Хани Барак Енгель «Між духовним
 і буденним». Метою проведення виставки, на якій презентовано 40 робіт художниці, є прагнення ознайомити українських глядачів із надбанням сучасного образотворчого мистецтва Ізраїлю.

 16 лютого у приміщенні «Шоколадного будинку» відбувся концерт Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М.Ревуцького «Вечір українського романсу».

Забезпечено участь у заходах з нагоди святкування 100-річчя Литовської Республіки, які відбулися 16 лютого, зокрема, на церемонії символічного підняття литовського прапора на історичній Замковій горі у Києві. Організаторами заходу виступили посольство Литовської Республіки в Україні та Київське товариство литовської культури імені Майроніса.

17 та 18 лютого на території Культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» у Печерському ландшафтному парку відбулося свято «Масниця-2018». До програми свята увійшли: виставки художників, майстрів декоративно-прикладного мистецтва; майстер-класи ліплення з глини; концертні програми
за участю фольклорних колективів.

 17 лютого в кінотеатрі «Ліра»  відбувся літературний вечір Катерини Волошиної.

         Вшануванню Героїв Небесної Сотні та подіям Революції Гідності присвятили свої вистави й концертні програми муніципальні театральні
та концертні заклади:

19 – 20 лютого – вистава «Слава героям» у Київському академічному театрі «Золоті ворота» (копродукція з Івано-Франківським академічним обласним музично-драматичним театром ім. І.Франка).

20 лютого – вистава «МИ, МАЙДАН» за п’єсою Надії Симчич – спільний проект Київського академічного театру «Колесо» та Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького.

Крім того, 20 лютого (до річниці Майдану) в кінотеатрах «Флоренція»
та «Кіото» відбувся безкоштовний показ фільму «Позивний «Зеніт».

Зорієнтовано релігійні організації міста Києва на проведення у храмах столиці 20 лютого поточного року пам’ятного молебню за Героями Небесної Сотні у рамках заходів щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Надано організаційне сприяння та забезпечено участь у роботі круглого столу, приуроченого Міжнародному дню рідної мови та підведенню  підсумків Всеукраїнського конкурсу «Квітни мово – зірнице слова», який проведено
21 лютого у Інституті політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса.

      21 лютого у Київському академічному театрі ляльок була представлена літературно-музична композиція за творами поетів Розстріляного Відродження та поетів-шестидесятників.

22 лютого спільно з Департаментом у справах релігій і національностей Міністерства культури України проведено нараду щодо вивчення статутних документів новоутворених релігійних громад, інших організацій з метою винесення у подальшому зазначених питань на розгляд Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій, яка діє при Міністерстві культури України.

Надано організаційне сприяння Київському грецькому культурному товариству «Енотіта» та Центру грецької культури «Зорбас» у підготовці проведення ювілейних творчих вечорів, приурочених відзначенню 20-річчя їхньої діяльності.

Здійснено організаційне сприяння Київському міському товариству греків ім. К. Іпсіланті у відкритті школи новогрецької мови у приміщенні Таврійського національного університету ім. Вернадського.

23 лютого відбувся святковий концерт, присвячений 25-річчю створення Циганського академічного музично-драматичного театру «Романс»,
а 25 лютого – святковий вечір та вистава з нагоди 30-річчя створення Київського камерного театру «Дивний замок».

2 березня забезпечено участь у заходах, присвячених 159-річчю від дня народження видатного єврейського письменника та драматурга Шолом-Алейхема. В Музеї Шолом-Алейхема відбулися урочисті заходи з нагоди
9-ї річниці з дня відкриття музею. Серед заходів, які пройшли з нагоди зазначеної дати: церемонія нагородження номінантів та лауреата премії імені Шолом-Алейхема, виставка авторської ляльки та вистава молодіжного театру
за мотивами творів письменника.

6 березня надано сприяння, а також забезпечено участь в урочистому заході «Тарас Шевченко мовами національних меншин», присвяченому проведенню Шевченківських днів, святкуванню 204-ї річниці з дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Захід проведено Радою національних спільнот України у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім».

15 березня взято участь у нараді під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Резнікова за участю представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та відповідних структурних підрозділів КМДА щодо підготовки та проведення Всеукраїнської ходи у рамках відзначення Дня захисту дітей 2 червня поточного року.

18 березня спільно з представником Служби Безпеки України вивчено
з виїздом на місце діяльність новоутвореної релігійної громади «Прав» з метою винесення у подальшому зазначеного питання на розгляд Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій, яка діє
при Міністерстві культури України.

Надано сприяння та забезпечено участь в урочистому зібранні з нагоди святкування Міжнародного свята «Новруз», що відбулося 20 березня 2018 року у Колонній залі Київської міської ради, за участі Надзвичайних
та Повноважних Послів Азербайджанської Республіки, Ісламської Республіки Афганістан, Киргизької Республіки, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан, Республіки Туреччина, Республіки Узбекистан, Туркменістану.

24 березня забезпечено участь у презентації нещодавно виданих книжок українських авторів і письменників, які є представниками різних національних спільнот України, що відбулась в актовій залі Будинку письменників України.

Надано організаційне сприяння Київському грецькому культурному товариству «Енотіта» та Центру грецької культури «Зорбас» у проведенні ювілейних творчих вечорів, приурочених відзначенню 20-річчя їхньої діяльності.

З 5 до 25 березня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва проходила виставка живописних творів Аврелії Федор «Мовою квітів». На виставці було представлено понад 30 живописних робіт художниці з колекції її сина Валерія Федора.

26 березня у Київському академічному драматичному театрі на Подолі
з нагоди Міжнародного дня театру відбулася 26-та урочиста церемонія нагородження театральною премією «Київська пектораль», на якій були присутні відомі діячі культури і мистецтва, представники творчої громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Протягом місяця відбувався ХХІІІ Фестиваль мистецтв «Шевченківський березень» за участю солістів та творчих колективів Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра. Заключний концерт – творчий звіт, присвячений
150-річчю заснування цього навчального закладу, відбувся 28 березня  у Колонному залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України Підготовлено та затверджено Київським міським головою В. Кличком план заходів з відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі у м. Києві.

2 квітня – заключний відбувся гала-концерт VI Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича (у Національній філармонії України).

3 квітня проведено нараду спільно з представниками Київської міської ради церков і релігійних організацій при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо спільної ходи до Дня захисту дітей 02.06.2018 від Софійської площі до Маріїнського парку.
За результатами підготовлено проект розпорядження КМДА.

3 квітня – проведено засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва.

  4 квітня було презентовано оновлений простір Центральної бібліотеки    ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва. В презентації взяли участь голова Постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики Муха В.В., голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Гаряга О.О. та перший заступник директора Депаратменту культури Анжияк С.М.

5 квітня проведено мистецькі конкурси на кращі культурно-мистецькі проекти для реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки
з бюджету міста Києва, а саме: кращу концепцію організаційно-технічного забезпечення проекту «Шляхи дружби», Фестивалю національних культур «Етнофест», концертної програми до Дня столиці та Дня Києва, урочистої церемонії вручення Мистецької премії «Київ», реалізації проекту
з образотворчого мистецтва до Дня Києва. Загалом на участь у п’яти конкурсах надійшло 11 конкурсних пропозицій, які були розглянуті на засіданні Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проектів
при Департаменті культури. За результатами голосування обрано  5 проектів-переможців.

З 5  до 22 квітня відбувся VIІІ Всеукраїнський фестиваль писанок, який традиційно охопив чотири локації: Софійську, Михайлівську площі, Володимирський проїзд та прилеглі сквери. Всього на Софійській площі було представлено понад 350 арт-об’єктів, на Володимирському проїзді працював великодній ярмарок, на Михайлівській площі була розташована зона дитячих розваг, а в сквері  — виставка тогорічних робіт учасників арт-перфомансу        «585 художників», ковані писанки-мальованки та зона майстер-класів.

       12 квітня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрито виставку акварелей Марії Гельман (Діордічук) «Японія: напівтон». На виставці  була представлена серія робіт Марії Гельман (Діордічук), створена нею відразу після відвідання Японії та участі в програмі реабілітації переміщених осіб із зони аварії на атомній станції Фукусіма.

12 квітня в Музеї книги і друкарства України віддулася виставка художніх робіт Анжеліки Рудницької «Містерія літочислення».

        13 квітня проведено благодійний захід з метою підтримки дітей з родин кримських політв’язнів. У рамках заходу відбувся благодійний концерт за участю відомих виконавців; виставка світлин сучасних кримськотатарських політв’язнів; ярмарок сувенірної продукції з кримськотатарською символікою та книжок; ярмарок дитячих саморобок та малюнків. Організатори: Меджліс кримськотатарського народу, ГО «Кримська родина», Департамент культури КМДА, за підтримки Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу М. Джемілєва, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, ДП «Кримський дім», Ісламського громадського культурного центра м. Києва, Кримськотатарського ресурсного центру. Інформаційна підтримка-телеканал ATR, кримська агенція новин- QHA.

Взято участь у семінарі на тему «Боротьба з ксенофобією та мовою ворожнечі; розвиток толерантності та її ефективність», який відбувся 16 квітня     у Національній парламентській бібліотеці України. Цим семінаром продовжився цикл у рамках Програми Східного партнерства «Національні меншини та етнополітичні питання: Білорусь – Молдова –Україна». Організатор семінару - Європейський центр з питань меншин, одним
із партнерів якого виступило Міністерство культури України.

Надано організаційне сприяння проведенню вечора українсько-азербайджанської дружби силами вихованців шкіл вихідного дня Об’єднаної азербайджанської діаспори. Вечір відбувся 17 квітня у середній школі №119         у Деснянському районі.

17 – 21 квітня в рамках фестивалю «Французька весна» втілено проект «Французька весна – дітям» у кінотеатрах «Факел», «Старт», «Дніпро»,              «ім. Т.Г. Шевченка». Заходи організовано Французьким інститутом в Україні
та КП «Київкінофільм».

18 квітня – відбулися урочистості з нагоди «Міжнародного дня охорони пам’яток культури» за участі Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» (в приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок»).

18 – 25 квітня – ХІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця (номінації «Горовиць – дебют» та молодша група).

19 квітня – засідання Організаційного комітету Мистецької премії «Київ», на якому були затверджені лауреати 2018 року.

Також 19 квітня взято участь у засіданні Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій у Будинку Уряду за участі представників релігійних організацій.

Надано організаційне сприяння та взято участь (20 квітня)
у літературному вечорі, присвяченому 76-й річниці з дня народження видатного кримськотатарського поета, перекладача, публіциста Шакіра Селіма. Організатори заходу: ГО «Кримська родина», Меджліс кримськотатарського народу, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, телеканал АТР, інформаційний партнер ТОВ «Агентство «Кримські новини».

23 квітня – ювілейний концерт «Зірковий карнавал» за участю випускників та студентів Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра, в рамках відзначення 150-річчя заснування навчального закладу (Національний палац мистецтв «Україна»).

25 квітня відбувся святковий вечір, присвячений 30-річчю створення Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я».

26 квітня 2018 року Поштовій площі за участю гурту ONUKA, Національного оркестру народних інструментів проведено історично-інформативний проект «Зона…натхнення», присвячений річниці аварії на ЧАЕС.

27 – 30 квітня – Дні латвійського кіно в Україні, приурочені відзначенню 100-річчя державності Латвії, за підтримки Посольства Латвії в Україні, Латвійського Кіноцентру (у кінотеатрі українського кіно «Ліра»).

28 квітня у Міжнародному центрі культури і мистецтв відбулася церемонія нагородження та гала-концерт переможців міського огляду-конкурсу народної творчості.

28 – 29 квітня – Міжнародний фестиваль-конкурс танцю народів світу «Веселкова Терпсихора» до Міжнародного дня танцю.

Надано організаційне сприяння ГО «Еллінське братство Енотіта»
у проведенні заходу, приуроченому 20-річчю Братства та 240-річчю початку переселення греків із Криму (9 травня, 13.00, Колонна зала КМР).

7 травня проведено нараду спільно з представниками Київської міської ради церков і релігійних організацій при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо проведення спільної ходи до Дня захисту дітей 02.06.2018 від Софійської площі до Маріїнського парку. За результатами підготовлено відповідний проект розпорядження КМДА.

9 травня забезпечено проведення поминального молебню за загиблими
у Другій світовій війні та молитви за Україну за участі представників різних конфесій м. Києва під час проведення заходів з нагоди відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на території «Національного музею історії України у другій світовій війні».

Надано організаційне сприяння Громадській організації «Еллінське братство Енотіта» щодо проведення 9 травня у Колонній залі Київської міської ради заходу, приуроченого відзначенню 20-річчя їхньої діяльності та 240-річчю початку переселення греків із Криму.

8 – 9 травня концертна програма «Рокам ніколи пам’яті не стерти» (Співоче поле Печерського ландшафтного парку).

З 8 до 18 травня в рамках проведення міжнародної програми Doc Monde, організованою кінофундацією «Lumière du Mondе», на базі Національного центру Олександра Довженка було проведено спеціальний навчальний воркшоп під назвою «EurasiaDoc», в ім’я створення високоякісних фільмів молодими авторами та незалежними кінематографістами.

12 – 13 травня – Національно-культурний фестиваль «Київ Клезмер Фест» (Контрактова площа).

13 травня представники Департаменту взяли участь у акції «Партнерське дерево», організованою Німецькою євангелічно-лютеранською релігійною громадою Св. Катерини на знак підтримки партнерських відносин
між релігійними громадами Києва та Мюнхена.

З 16 травня по 3 червня у концертних залах столиці проходив Міжнародний фестиваль «Київські музичні прем`єри».

17 травня з нагоди Всесвітнього дня вишиванки Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.Ревуцького привітала киян та гостей міста святковим флешмобом в приміщенні ТЦ «Метроград».

17 травня взято участь у вшануванні Праведників народів світу, Праведників України та Праведників Бабиного Яру. Захід відбувся у конференц-залі Верховної Ради України. У рамках заходу відбулася презентація нового документально-художнього фільму про Голокост у Білій Церкві.

З 17 до 28 травня тривав Міжнародний незалежний інтерактивний містичний фестиваль авторів «Німфа» за участю театральних колективів, художників, літераторів тощо (у київських театрах, Культурному центрі «Кінотеатр «Київ», Центральному будинку художника).

         18 травня 2018 року в Київському академічному драматичному театрі на Подолі відбулися урочистості з нагоди Міжнародного дня музеїв.

 Кращим фахівцям музейної справи було вручено Подяки Київського міського голови та Грамоти й Подяки Департаменту культури.

 Після урочистої частини музейникам показали одну з кращих вистав Київського академічного драматичного театру на Подолі – ліричну драму Івана Франка «Сойчине крило».

         З нагоди Міжнародного дня музеїв 18 травня Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків спільно з Львівською національною галереєю мистецтв імені Б.Г.Возницького в рамках проекту «Європейський вимір» презентував виставку «Венеція Найясніша».

 Представлено твори різних видів мистецтв 16-19 століть, які були народжені у Венеції, а також ті, що виникли під її впливом: портретний і пейзажний живопис та графіка, славетне венеціанське скло і майоліка, текстиль, меблі. Велика кількість експонатів демонструється вперше.

         У Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара»
за участю Міністра культури України Є.Нищука відбулася презентація одного з перших українських проектів, підтриманих програмою Європейською Союзу «Креативна Європа», «Поліфонія».

Це – проект міжнародного культурного співробітництва Угорщини, України та Франції, головними завданнями якого є фіксація останньої живої пісенної традиції, впорядкування фольклорного архіву та інтеграція української культурної спадщини до сучасного світового контексту.

Впродовж дводенної програми 18-19 травня відбулася низка наукових дискусій, творчих воркшопів, концертів. Учасниками події стали вчені, дослідники, дипломати.

18 травня у Центральному парку культури і відпочинку проведено Фестиваль національних культур «Етнофест» за участі творчих колективів національно-культурних громад м. Києва у рамках Дня Києва.

18 травня надано організаційне сприяння Меджлісу кримськотатарського народу у проведенні на Софійській площі у місті Києві меморіальних заходів, приурочених вшануванню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

З 18 до 27 травня проведено Культурно-мистецький проект «Художники Києва – рідному місту» (у виставковій залі Центрального будинку художника Національної спілки художників України).

          З 18 по 27 травня в столиці України проходив третій Міжнародний фестиваль мистецтва Kyiv Art Week.

  У його програму входили виставки в дванадцяти художніх просторах і музеях по всьому місту, дискусійна і лекційна програми, кінопокази, живі виступи музикантів, а також масштабний п'ятиденний ярмарок творів мистецтв.

  Своїми заходами до фестивалю долучилися й музеї, підпорядковані Департаменту культури: Національний музей «Київська картинна галерея», Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків та Музей історії міста Києва.

18 – 20 травня – Міжнародний фестиваль медіа-мистецтва та медіа-арту «KLF – Kyiv Lights Festivаl 2018» (Поштова, Михайлівська, Контрактова площі, вул. П. Сагайдачного).

18 – 20 травня – Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Цвіт у твоїх долонях» (Співоче поле у Печерському ландшафтному парку).

21 травня – відзначення 100-річчя заснування Молодого театру Лесем Курбасом (у Київському академічному Молодому театрі).

Надано організаційне сприяння у проведенні урочистого меморіального віче-реквієму «Пам'ять про минуле заради майбутнього» з нагоди Днів пам’яті жертв політичних репресій та до 80-х роковин «Великого терору» (21 травня).

22 травня у Департаменті культуру відбулась нарада за участю представників структурних підрозділів КМДА з обговорення організаційних питань щодо проведення 18-ої церемонії нагородження переможців Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова», який відбувся 7 червня 2018 року в Колонній залі Київської міської ради по вул. Хрещатик, 36.

23 травня урочисто проведено церемонію вручення Мистецької премії «Київ  (у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв).  

24 – 30 травня – Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» (проект-переможець громадського бюджету). Захід було проведено на території Інтернаціонального парку, Національного музею народної архітектури та побуту (с. Пирогів), у Міжнародному центрі культури та мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац).

З 25 травня по 3 червня у комунальних кінотеатрах «Київська Русь», «Лейпціг» та «Флоренція» відбувся V фестиваль мистецтва кіно для дітей
та підлітків «Чілдрен Кінофест». Фестиваль ознайомив молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою.

26 – 27 травня проведено Ярмарок народних майстрів у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара».

27 травня з 13:00 до 21:00 в рамках «Фестивалю чемпіонів УЄФА – 2018» – святкова концертна програма з нагоди Дня Києва за участю кращих мистецьких колективів столиці (Головна сцена Фестивалю Чемпіонів,
вул. Хрещатик).

27 травня – ХІІ Міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» (Співоче поле у Печерському ландшафтному парку) за участю близько 30 кращих хорових аматорських колективів з усієї України та Національного академічного українського народного хору ім. Г. Г. Верьовки.

З 27 травня по 3 червня – Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Урочиста церемонія відкриття – на Поштовій площі 27 травня
з фільмом «Обличчя/Рило» Малґожати Шумовської. Окрім Поштової площі, кінопокази на таких локаціях, як Культурний центр «Кінотеатр «Київ», кінотеатр «Україна» та кінотеатр «Сінема-сіті».

31 травня – 1 червня – Міжнародний фестиваль фільмів,
теле- і радіопрограм «Золоте курча» (Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6).

1 червня у рамках IV Міжнародного фестивалю «Anne de Kiev Fest», під егідою Почесного Консульства Королівства Таїланд в Києві, за підтримки Київської міської державної адміністрації, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури України і Національного музею Тараса Шевченка відбулося відкриття виставки, присвяченої життю та долі Катерини Десницької – бабусі тайської письменниці Нариси Чакрабон. Під час заходу
за участі директора Департаменту культури Діани Попової було презентовано українське видання книги «Катя і Принц Сіаму» Нариси Чакрабон.

1 –2 червня у Будинку кіно відбувся XXII Міжнародний кінофестиваль фільмів, теле- і радіопрограм для дітей та юнацтва «Золоте курча». В рамках фестивалю глядачам були представлені найкращі українські та закордонні роботи, відзначені журі фестивалю.

2 червня Муніципальною академічною чоловічою хоровою капелою імені Л.Ревуцького було проведено флешмоб «Музична прогулянка Андріївським узвозом».

1 –3 червня у столиці відбувся Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Кінопокази проходили на таких локаціях, як Культурний центр «Кінотеатр «Київ», кінотеатр «Україна», кінотеатр «Сінема-сіті», клуб «ЮБК» на Трухановому острові.

1 –3 червня у комунальних кінотеатрах «Київська Русь», «Лейпціг»
та «Флоренція» проведено V Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест», який розпочався 25 травня. Фестиваль знайомив молоду українську аудиторію як з найновішими стрічками, так і зі світовою кінокласикою.

7 червня у Колонній залі Київської міської ради відбулася 18-та церемонія нагородження переможців Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».

7 червня у кінотеатрі «Ліра» стартував Тиждень українського кіно на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Для показів Було відібрано фільми, які зняли в Україні останніми роками. Фестиваль відкрила стрічка «Вірус А», відзнята дітьми з Авдіївки у рамках проекту «Жовтий автобус» (режисер
та організатор проекту Ярослав Пілунський). Також  у перший день глядачам був представлений фільм Аскольда Курова «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова».

9 червня у приміщенні Центру художньої та технічної творчості «Печерськ» відбулася церемонія нагородження та виступ переможців Міського фестивалю аматорського театрального мистецтва «Київська театральна весна – 2018».

10 червня відбувся VІ Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST» на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку та у Київському національному академічному театрі оперети за участю артистів з 13 країн світу.

12 червня в Укрінформі за участю Міністра культури України Євгена Нищука, куратора проекту — професора Нікола Франко Баллоні, директора Департаменту культури Діани Попової, генерального директора - художнього керівника Національної опери України Петра Чуприни відбулася прес-конференція, присвячена одній із найвагоміших культурних подій в Україні
за роки незалежності, — Міжнародному проекту «Шляхи дружби»,
який відбувся 1 липня на Софійській площі під керівництвом видатного диригента сучасності маестро Ріккардо Мутті та відомого гуманітарного діяча і актора Джона Малковича.

12 червня Національний музей «Київська картинна галерея» вперше презентував одну з численних своїх колекцій – колекцію живопису, графіки
й скульптури українських митців другої половини ХХ ст. «Музею – з любов’ю. Дари митців України: живопис, графіка, скульптура.». Більшість творів
була подарована музею художниками чи передана Фондами Міністерства культури та Національної спілки художників України, починаючи з кінця
1970-х років.

Виставка надала можливість ознайомитися з різними художніми школами України: Києва, Харкова, Одеси, Донецька.

13 червня в Музеї книги і друкарства України відбулося відкриття виставки, присвяченої 80-річчю від дня народження Василя Перевальського – народного художника України, академіка Національної академії мистецтв України, завідувача кафедри графічного мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, професора.

13 червня взято участь у засіданні Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій, яка діє як постійно консультативно-дорадчий орган при Міністерстві культури України.

14 червня у Київському палаці для дітей та юнацтва відбулась церемонія нагородження Міжнародного літературного мультимистецького конкурсу «Молода КороНація».

15 червня проведено виїзну нараду спільно з представниками Ради євангельських християнських релігійних організацій
та Комунального підприємства КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва щодо проведення заходів з нагоди 1030-річчя хрещення Київської русі 30.06.2018 та 22.07.2018 на території Труханового острову.

16 – 17 червня на території парку «Муромець» відбувся Другий фестиваль «MotoOpenFest».

18 – 24 червня проведено ІІ Міжнародний театральний фестиваль камерних театрів AndriyivskyFest на базі Київського академічного театру «Колесо» за участю театральних колективів 8 країн: Литви, Естонії, Грузії, Білорусі, Греції, Болгарії, Франції та України.

Взято участь у робочій зустрічі з обміну досвідом щодо питань захисту прав національних меншин у країнах членах Ради Європи, яка відбулась
18-19 червня у приміщенні готелю «Русь». Модератори: Рада Європи, Міністерство культури України.

Надано організаційне сприяння Київській татарській громаді, а також забезпечено участь у святкуванні національного свята «Сабантуй».

19 червня спільно з Благодійним фондом «Заради тебе» проведено чергову зустріч із Праведниками Бабиного Яру у Музеї історії Києва.

Взято участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Державний орган у справах релігій в Україні: історія та сучасність», присвяченої 100-річчю діяльності державного органу, який реалізує державну політику в сфері релігії
в Україні.

20 червня в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» – філії Національного музею «Київська картинна галерея» відбулося відкриття двох виставок: «Почесні громадяни Києва» і «Міста-побратими Києва та їх почесні громадяни». У відкритті виставки взяли участь президент Київської фундації культури Сергій Костянчук та почесні громадяни Києва. У програмі вечора – виступ учасників музичного проекту ECLECTIC SOUND ORCHESTRA.

21 червня на Михайлівській площі біля Міністерства закордонних справ України сучасним перфомансом — виставою «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І, початок славного Служіння» урочисто відкрився IV Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kyiv Fest». Цього року фестиваль відбувся
за підтримки Київської міської державної адміністрації, Міністерства закордонних справ України, Посольств Франції, Бельгії, Канади, Мексики, Кіпру, Таїланду. Програма фестивалю триватиме до 15 липня.

Зорієнтовано релігійні організації м. Києва на проведення у храмах столиці 22 червня поточного року молебнів за загиблими під час Другої Світової війни в Україні.

23 червня ансамбль солістів «Благовість» та Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.Ревуцького взяли участь в урочистій церемонії нагородження кращих державних службовців міста Києва.

26 червня буде надано сприяння проведенню заходів у рамках святкування Дня кримськотатарського прапору.

28 червня Академічний камерний хор «Хрещатик» забезпечив музичний супровід церемонії покладання квітів пам’ятнику автора першої Конституції – гетьману Пилипу Орлику.

30 червня у Національній опері України відбувся звітний концерт учнів  та студентів Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря  прем’єрою балету «Лифар-сюїта».

Протягом червня Київський міський центр народної творчості
та культурологічних досліджень провів на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку низку культурно-мистецьких заходів: «Щасливе дитинство» (05 червня), Міжнародний фестиваль «Профест» (09 червня), майстер-класи у рамках фестивалю «О-FEST» (10 червня), Міжнародний культурний форум «Шовковий шлях 2018: Україна-Китай» (14 – 15 червня).

Надано організаційне сприяння проведенню урочистого закриття літньої мовної площадки Центру німецької культури «Відерштраль».

Проведено робочу зустріч із керівником Ромського жіночого фонду «Чіріклі» Золою Кондур з метою підготовки робочої наради під головуванням заступника голови КМДА О. Резнікова із обов’язковим залученням представників громадських об’єднань ромів для обговорення випадків не толерантного й упередженого ставлення до представників ромської національної меншини.

Надано організаційне сприяння в організації Благодійного «Ярмарку добра», який організовує УВКБ ООН до Міжнародного дня біженців  для вимушених переселенців.

На адресу Департаменту надійшли листи, у яких висловлюються слова щирої вдячності артистам, підпорядкованих Департаменту закладів культури за плідну творчу діяльність та організацію різноманітних культурно-мистецьких заходів.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах»
у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність
до вказаної категорії громадян.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення, в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня  «Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям).

Для підвищення професійного та інтелектуального рівня, поліпшення якості знань, стану відповідності своїх умінь та навичок функціям займаної посади, працівники Департаменту культури систематично відвідують щорічні постійно діючі семінари з питань ведення діловодства та підготовки документів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ та організацій.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку