Методичні рекомендації по результатах проведення міської Олімпіади "Юний ерудит" з предмета "Українська та зарубіжна музичні літератури" для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

Методичні рекомендації по результатах проведення міської Олімпіади "Юний ерудит" з предмета "Українська та зарубіжна музичні літератури" для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

11 березня 2017 року у приміщенні Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г.Жуковського відбулася  міська Олімпіада "Юний ерудит" з предмета "Українська та зарубіжна музичні літератури" для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

 За результатами проведення надаємо методичні рекомендації.

І група (4/8 та 2/6 класи) продемонструвала високі результати.

Завдання № 1 – вікторина. Журі констатує сформованість навички обирати на слух із запропонованих тембри музичних інструментів, звучання виконавських колективів, вокальних голосів.

Завдання № 2 – тестова робота на визначення елементів музичної мови. Робота продемонструвала уміння орієнтуватися у нотному тексті, обирати із запропонованих той елемент музичної мови, котрий зазнав змін у нотному прикладі.

Завдання № 3 – тестова форма роботи на знання темпів, позначень динаміки і штрихів. Результат вище середнього. Найпоширеніша помилка: плутанина у темпах adagio й andante.

Завдання № 4 – тест на визначення груп інструментів симфонічного оркестру показав гарне володіння матеріалом.

Завдання № 5а – кросворд. Розв’язання завдання вище середнього рівня.

Завдання № 5б – визначення центрального поняття кросворду. Більшість учасників із завданням не впоралися: наявні аморфні визначення поняття або ж такі узагалі відсутні.

Журі констатує: переважна більшість учасників олімпіади володіє базовими навичками визначення на слух тембрів музичних інструментів, вокальних голосів, звучання виконавських колективів та оперує знаннями елементів музичної мови та інструментів симфонічного оркестру на початковому рівні, тобто розрізняє усі перелічені складові із низки запропонованих термінів і понять. Натомість відсутньою є навичка формулювати власні уявлення і знання про те чи інше поняття у межах пройденого матеріалу.

Журі рекомендує: акцентувати увагу на вихованні навички формулювати уявлення про музику, специфічні музичні терміни і поняття.

 

ІІ група (5/8 та 3/6)

Завдання для ІІ групи зовні були такими ж як і для І групи. Але вони були складені таким чином, щоб учасники не обирали правильний варіант відповіді, а формулювали її самостійно. Відповідно до цього були укладені Завдання № 1 (вікторина), Завдання № 2 (визначити елемент музичної мови, який зазнав змін), Завдання № 3 (підписати слова до відомої української народної обрядової пісні, визначити її жанрову приналежність, сезон та/або свято виконання), Завдання № 5 (вказати темп танцю і виправити його ритм), Завдання № 6б (дати визначення центральному терміну кросворду).

Виконання цих завдань виявило проблему: усі учасники олімпіади (більшою чи меншою мірою) не можуть актуалізувати набуті навички і знання.

Найбільш поширені помилки:

Завдання № 1 – не розрізняють тембр труби;

Завдання № 2 – при визначенні елемента музичної мови який зазнав змін називають «тональність» заміть «ладу»;

Завдання № 3 – не знають найпоширеніших зразків українського музичного календарно-обрядового фольклору;

Завдання № 5 – не можуть самостійно записати ритмоформули танців мазурка і полька, не знають темпів, притаманних цим танцям;

Завдання № 6б – аморфне формулювання центрального поняття у кросворді.

Завдання № 6а – кросворд – виконало шестеро із сімнадцяти учасників, що свідчить про незадовільне володіння термінологією Початкового курсу предмета «Українська та зарубіжна музичні літератури».

Найкраще учасники олімпіади впоралися із Завданням № 4 – тестова робота на визначення інструментів симфонічного оркестру та українських народних інструментів.

Журі рекомендує: скерувати процес навчання на відтворення учнем навчального матеріалу різними способами:

-        у висловленні загальних вражень від прослуханого твору;

-        в аналізі нотного тексту;

-        у записі спеціальної музичної термінології, або одного з елементів музичної мови;

-        у виконанні фрагменту музичного твору – голосом (особливо української народної пісні) або на інструменті, яким володіє учень;

-        тощо.

Конкурс «Юний ерудит»

З предмета «Українська та зарубіжна музичні літератури»

для учнів ПСМНЗ

11 березня 2017 р.

 

ВАРІАНТ 2

 

4 / 2 клас

Символ

І. Визначити (підкреслити правильну відповідь), який звучить:

 

1.

інструмент симфонічного оркестру?

флейта, труба, віолончель, контрабас

2.

виконавський колектив?

 

 

хор, симфонічний оркестр,

оркестр народних інструментів

3.

вокальний голос?

 

тенор, сопрано, бас

4.

музичний інструмент?

 

орган, клавесин, рояль

 

ІІ. Проаналізуй мелодію пісні і визнач, який елемент музичної мови зазнав змін у кожному наступному її проведенні? Впиши відповідну цифру у клітинку з елементом музичної мови:

 

 

 

 

РЕГІСТР

 

 

ЛАД

РИТМ

 

1

 

 

2

 

 

3

 
    

 

ІІІ. Поєднай ці музичні терміни італійською мовою з їхнім перекладом українською:

 

1.

a cappella

 

 9.

скоро, швидко

2. 

staccatto

 10.

затухаючи, зменшуючи силу звуку

 3.

andante

 11.

зв’язно

 4.

allegro

 12.

спокійно

 5.

adagio

 13.

посилюючи силу звуку

 6.

legato

 14.

без інструментального супроводу

 7.

crescendo

 15.

уривчасто

 8.

diminuedo

 16.

повільно

 

ІV. Визнач, які з наведених нижче інструментів симфонічного оркестру належать до групи мідних духових та ударних інструментів; постав цифру у відповідну клітинку.

 

Мідні духові

 

Ударні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструменти симфонічного оркестру

1.Труба

5.Литаври

2.Тарілки

6.Барабан

3.Валторна

7.Тромбон

4.Туба

8.Трикутник

          

 

  1. V.             А) Розв’яжи кросворд.

 

 

 

1.Великий колектив музикантів, які грають на різних інструментах. 2. Семиступеневий лад, який надає твору світлого, радісного звучання. 3. Струнно-смичковий інструмент. 4. Спосіб видобування звуку. 5. Ансамбль із чотирьох музикантів. 6. Спосіб виконання музичного твору великою кількістю музикантів «в один голос». 7. Фрагмент мелодії, її найменший структурний елемент.

 

Б) Дай визначення центральному терміну кросворду:

сопрано – це

 

Конкурс «Юний ерудит»

З предмета «Українська та зарубіжна музичні літератури»

для учнів ПСМНЗ

11 березня 2017 р.

 

ВАРІАНТ 2

 

5 /3 клас

Символ

І. Визнач, який звучить:

 

1.

інструмент симфонічного оркестру?

 

2.

виконавський колектив?

 

 

3.

вокальний голос?

 

 

4.

музичний інструмент?

 

 

 

ІІ. Проаналізуй мелодію пісні і визнач, який елемент музичної мови зазнав змін у кожному наступному її проведенні? Впиши назву цього елементу у клітинку з відповідною цифрою:

 

 

 

 

1

 

2

3

 

1

 

 

2

 

 

3

 
    

 

 

 

ІІІ. Упізнай відому українську народну пісню.

 

Виконай такі завдання: 1) підпиши слова пісні;

2) вкажи жанр пісні і свято/сезон, до якого її співали_______________________

__________________________________________________________________

 

ІV. Визнач, які з наведених нижче інструментів входять до складу симфонічного оркестру, а які є українськими народними інструментами; постав цифру у відповідну клітинку.

 

Симфонічний оркестр

 

Українські народні інструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музичні інструменти

1.Труба

5. Віолончель

2.Тулумбаси

6. Цимбали

3.Фагот

7.Сопілка

4.Дримба

8.Альт

          

 

V. Тут подано ритм танцю мазурка. Але у запису трапилися помилки. Виправ їх і допиши темп, у якому зазвичай звучить мазурка.

 

 

VІ. А) Розв’яжи кросворд.

 

 

1.Регіональна назва веснянок. 2. Український струнний інструмент, у супроводі якого виконують думу. 3. Ансамбль із 4-х музикантів. 4. Український поховальний плач над померлим. 5. Жанр інструментальної мініатюри; п’єса для розвитку виконавської техніки.

 

Б) Дай визначення центральному терміну кросворда:

гавот – це

Відповіді на завдання Конкурсу «Юний ерудит»

з предмета «Українська та зарубіжна музичні літератури»

для учнів ПСМНЗ

11 березня 2017 р.

 

Варіант 1

Завдання №1 — Вікторина

 

 

1. 

Флейта

К. В. Глюк. Мелодія (з ІІ дії опери «Орфей і Евридіка»)

 2.

Хор

М. Леонтович. Хорова обробка «Щедрик»

3. 

Бас

Українська народна пісня «Ой під вишнею» (вик. І. Паторжинський)

 4.

Орган

Й. С. Бах. Органна токата і фуга ре мінор

 

Варіант 2

Завдання №1 — Вікторина

 

 1.

Віолончель

К. Сен-Санс. «Лебідь» (з циклу «Карнавал тварин»)

 2.

Симф. оркестр

М. Глінка. Увертюра до опери «Руслан і Людмила»

 3.

Тенор

П. Чайковський. Аріозо Лєнського (з опери «Євгеній Онєгін»)

 4.

Клавесин

Л. Дакен. «Зозуля»

 

Варіант 3

Завдання №1 — Вікторина

 

 1.

Труба

П. Чайковський. Неаполітанський танець (балет «Лебедине озеро»)

 2.

Хор

М. Леонтович. Хорова обробка «Щедрик»

 3.

Сопрано

Українська народна пісня «Віють вітри» (М. Чурай/ І. Котляревський)

 4.

Рояль

Ф. Ліст. Ноктюрн №3 «Мрії кохання»

 

Варіант 4

 

Завдання №1 — Вікторина

 

 1.

Контрабас

К. Сен-Санс. «Слон» (із циклу «Карнавал тварин»)

 2.

Оркестр нар.інструментів

І. Щербаков. Обробка укр.. нар. пісні «І шумить, і гуде»

 3.

Сопрано

Українська народна пісня «Віють вітри» (М. Чурай/ І. Котляревський)

 4.

Клавесин

Л. Дакен. «Зозуля»

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

ujkjc