Головна  →  Мистецькі конкурси  →  25 січня 2017

Зразок заяви на участь у Мистецькому конкурсі Департаменту культури на кращий культурно-мистецький проект.

ЗАЯВА 
на участь у мистецькому конкурсі з визначення

культурно-мистецьких проектів, для реалізації яких передбачається надання

фінансової підтримки з бюджету м. Києва

 

1. Найменування заявника___________________________________________________________

 

2. Адреса (юридична, фактична), телефон, е-mail ___________________________________________

   

   _______________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

 

3. Назва культурно-мистецького проекту__________________________________________________

 

4. Місце проведення із зазначенням адреси __________________________________________________

 

5. Актуальність, вплив культурно-мистецького проекту на розвиток культури та організацію змістовного дозвілля населення____________________________________________________

    _________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

6. Загальна сума орієнтовного кошторису витрат на здійснення культурно-мистецького проекту (цифрами та словами)   ___________________________________________________

   ________________________________________________________________________________

 

7. Дата реалізації культурно-мистецького проекту _____________________________________

 

8. Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника (для юридичних осіб)  ____________________

 

___________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Засвідчую, що інформація, викладена у даній заявці та документах, що додаються до неї,                        

є точною і правильною.

 

 

__________________________                                           __________________________________

                        (підпис)                                                                                                         ( П.І.Б.)

 

 

Дата

 

Печатка                                                   

 

 

(бланк для юридичних осіб)

Файл документа: ЗАЯВА_Зразок.doc

Перейти до спискуВерсiя для друку