Головна  →  Звернення громадян  →  18 січня 2017

Звіт щодо організації роботи зі зверненнями громадян за 12 місяців 2016 року

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» на виконання доручення керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) В. Бондаренка від 14.12.2016 № 069-3308 стосовно надання інформації про підсумки проведеної роботи щодо виконання вищезазначеного Указу, Департамент культури надсилає аналітично-статистичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за період з 01.01.2016 до 30.12.2016 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян
в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності,
в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД). Розгляд та опрацювання звернень, що надійшли до Департаменту на виконання з Київської міської державної адміністрації, здійснюється з урахуванням реєстраційного номеру Київської міської державної адміністрації.

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано
2785 звернень громадян, з них письмових – 2709 та усних – 76, отриманих
на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 27 громадян, першим заступником директора Департаменту – 46 та заступниками директора Департаменту – 3.

З усіх звернень за період з 01.01.2016 до 31.12.2016 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 2437 звернень, 13 – від інших органів державної влади та 335 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами
та клопотаннями – 2563 заявники (або 92% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 209 громадян (або 7,5% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 13 заявників (або 0,5% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли
для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить 455 заяв та клопотань (або 16,3% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 47332 заявники, якими порушено 2785 питань.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни
до Департаменту культури протягом періоду 01.01.2016 до 30.12.2016 року, перше місце посідали питання діяльності об’єднань громадян, релігійних
та міжконфесійних відносин, кількість яких становить 1669 клопотань
(або 60% від загальної кількості надходжень звернень), 311 заяв з питань культурно-мистецького спрямування, (їх чисельність становить
11% від загальної кількості зареєстрованих заяв), з питань охорони культурної спадщини звернулися 545 заявників (або 19,5% від усіх надходжень звернень),
з різноманітних питань загального характеру порушено 208 клопотань
(або 7,4% від усіх надходжень звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 39 заявників (або 1,5% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту), з питань житлової політики надійшло 7 клопотань (або 0,4% від загальної чисельності усіх надходжень звернень громадян), 4 звернення – питання соціального захисту, охорони правопорядку (або 0,1% від загальної кількості звернень)
та по 1 заяві з питань дотримання законності і охорони правопорядку
та діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування
(або 0,1 % від загальної чисельності усіх надходжень звернень громадян).

До Департаменту культури надходили звернення громадян з проханням щодо отримання довідок про розмір заробітної плати для надання
до Пенсійного фонду України за час роботи у Київському об’єднанні музичних ансамблів, Київському мюзік-холі та інших закладах культури,
раніше підпорядкованих Департаменту. Їх чисельність становить
10% від загальної кількості звернень.

 

 

 

 

Кількість звернень громадян, які надійшли до Департаменту культури станом на 31.12.2015

Кількість звернень громадян, які надійшли до Департаменту культури станом на 31.12.2016

письмових

усних

всього

письмових

усних

всього

576

106

682

2709

76

2785

 

Кількість звернень громадян, які надійшли до Департаменту культури станом на 31.12.2015

Кількість звернень громадян, які надійшли до Департаменту культури станом на 31.12.2016

безпосередньо від громадян

з КМДА

від інших органів державної влади

безпосередньо від громадян

з КМДА

від інших органів державної влади

275

393

14

335

2437

13

 

Результати розгляду звернень, опрацьованих керівництвом Департаменту протягом звітного періоду є такими:

-              задоволено – 45 (1,6%) ;

-              роз’яснено – 2686 (96,3%) та 4 звернення (0,1%), що були надіслані
за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»;

-              на виконанні – 50 (2%).

 

 

Аналіз звернень громадян у розрізі питань

 

№ п/п

Питання, з якими зверталися громадяни

Кількість звернень станом на 31.12.2015

Кількість

звернень станом

на 31.12.2016

1.

З питань житлової політики

5

7

2.

З питань комунального господарства

-

-

3.

З питань освіти, науково-технічної діяльності

305

311

4.

З питань культурної спадщини

161

545

5.

З питань заробітної плати та праці

26

39

6.

З питань соціального захисту

6

1

7.

Щодо забезпечення дотримання законності

17

4

8.

Щодо діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування

1

1

9.

Щодо діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

37

1669

10.

Інші питання

124

208

Загальна кількість

682

2785

 

Протягом 2015 року у Департаменті культури зареєстровано 682 звернення громадян, з них письмових – 576 та усних – 106, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято
38 громадян, першим заступником директора – 40 та заступниками
директора – 28.

З усіх звернень за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 393 звернення, 14 – від інших органів державної влади та 275 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами
та клопотаннями – 591 громадянин (або 87% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 67 осіб (або 10% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 24 заявника (або 3% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли
для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить 84 заяви та клопотання (або 12,3% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 2833 заявники, якими порушено 682 питання.

Результати розгляду звернень, опрацьованих керівництвом Департаменту протягом вказаного періоду є такими:

-        задоволено – 80 (2%);

-        роз’яснено – 600 (87%) та 2 звернення (1%), що було надіслано
за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Протягом ІV кварталу 2016 року у Департаменті опрацьовано
431 звернення, з них письмових – 421 та усних – 10, отриманих
на особистих прийомах у керівництва Департаменту.

Кількість колективних звернень ІV кварталу 2016 року, що надійшли
для розгляду до Департаменту культури протягом, становить 79 заяв
та клопотань (або 18,3% від загальної чисельності звернень, опрацьованих
у Департаменті протягом цього періоду). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 14421 заявники,
якими порушено 431 питання.

 

 

 

 

 

Аналіз звернень громадян у розрізі питань

№ п/п

Питання, з якими зверталися громадяни

Кількість звернень протягом

ІІІ кварталу 2016 року

Кількість звернень протягом ІV кварталу 2016 року

1.

З питань житлової політики

1

1

2.

З питань комунального господарства

-

-

3.

З питань освіти, науково-технічної діяльності

97

64

4.

З питань культурної спадщини

158

202

5.

З питань заробітної плати та праці

15

10

6.

З питань соціального захисту

-

1

7.

Щодо забезпечення дотримання законності

2

-

8.

З питань діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

22

51

9.

З питань діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування

-

-

10.

Інші питання

50

102

Загальна кількість

345

431

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради
щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян
та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах
та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи
із зверненнями громадян:

- проінформували директора Департаменту щодо стану організації роботи
із зверненнями громадян начальники: відділу кадрового забезпечення, відділу
з питань роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародно-культурних зв’язків, планово-економічного, капітальних вкладень та оренди приміщень, відділу моніторингу збереження історичного середовища та об’єктів культурної спадщини, відділу національностей, відділу обліку, інвентаризації та майнових питань об’єктів культурної спадщини та відділу релігій;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи
із зверненнями громадян у відділах: театрально-концертних та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв,бібліотек, архіву та міжнародно-культурних зв’язків, капітальних вкладень та оренди приміщень та в управлінні історичного середовища культурної спадщини та в управлінні у справах національностей та релігій.

Згідно із п.1.18 плану проведення моніторингу організації роботи
зі зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України
від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо надання практичної та методичної допомоги підпорядкованим органам у роботі
зі зверненнями громадян, у 2016 році проведено наради з керівниками підвідомчих закладів культури на теми: «Про питання практичної реалізації громадянами України права щодо участі в управлінні державними
і громадськими справами відповідно до положень Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008» та «Про обов'язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх керівників та інших посадових осіб
щодо розгляду звернень та заяв громадян відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008».

На веб-сайті Київської міської державної адміністрації розміщено графіки особистого прийому громадян керівництвом Департаменту.

Для підвищення професійного та інтелектуального рівня, поліпшення якості знань, стану відповідності своїх умінь та навичок функціям займаної посади, працівники Департаменту культури систематично відвідують щорічні постійно діючі семінари з питань ведення діловодства та підготовки документів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ та організацій.

У Департаменті опрацьовано колективне звернення від 12.02.2016
№ 060/КО-37, яке надійшло від Героя України Є.Станковича та інших видатних діячів культури щодо підтримки діяльності керівника Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва
В. І. Калітовського. Заявникам було повідомлено, що заплановане проведення конкурсу на заміщення вакантної посади художнього керівника театру було відмінено у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», відповідно до якого керівництво театру здійснюється директором – художнім керівником театру. Питання щодо призначення керівників комунальних театральних закладів буде вирішуватися згідно з нормами чинного законодавства.

За дорученням Київської міської державної адміністрації від 26.01.2016
№ П-1263/1 у Департаменті культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянуто звернення громадянки В.П. Продан, яка звернулася із заявою стосовно надання інформації щодо безоплатного відвідування закладів культури. Заявниці було надіслано список театрів та музеїв комунальної власності та проінформовано
про численні культурно-мистецькі заходи та концерти, які відбуваються
на відкритих майданчиках столиці – Софійській та Михайлівський площах, Співочому полі Печерського ландшафтного парку, у Центральному парку культури і відпочинку тощо. Всі ці заходи безкоштовні для мешканців
та гостей столиці та проводяться за підтримки Київської міської влади.

На виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 03.02.2016 № ОП/Л-2962 опрацьовано звернення голови громадської організації «Соловецьке братство» Г.Г. Лук’янчука, який звернувся з пропозицією започаткувати під час святкування наступного Різдва в столиці свято Дідуха та встановити цей оберіг на Софійській чи Михайлівській площі. Автору звернення було повідомлено, що організаторами новорічно-різдвяних свят на Софійській і Михайлівській площах та Володимирському проїзді запроваджено практику встановлення Дідуха. Водночас заявника було проінформовано, що Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» проводив традиційні творчі вечори з виготовлення різдвяних Дідухів, які потім були передані бійцям зони АТО та пораненим воїнам, які перебували на лікуванні у Київському військовому госпіталі.

На виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 12.02.2016 № ОП/П-2962 опрацьовано звернення громадянина Л.Є.Півсетка, який звернувся із проханням сприяти у вирішенні питання придбання рідкісної медалі «175 років від дня народження Т.Г.Шевченка».
За наслідками розгляду порушеного питання заявника повідомлено,
що працівниками відділу музеїв, бібліотек, архіву та міжнародних зв’язків Департаменту після співпраці із фахівцями та головним зберігачем фондів Національного музею Тараса Шевченка Ю.А.Шиленко досягнута домовленість про те, що зазначена медаль буде подарована та надіслана на адресу заявника.

Згідно з дорученням керівництва Київської міської державної адміністрації
від 26.02.2016 № ОП/С-3348/1 розглянуто клопотання громадянки І.Д.Сафонової щодо надання приміщення для проведення виставки її творів. Автору звернення запропоновано провести виставку її мистецьких робіт
у Музеї гетьманства.

До Департаменту культури звернулися представники ініціативної групи
з організації виставок робіт народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка І.С.Марчука з проханням посприяти у вирішенні питання щодо проведення виставки творів митця
в експозиційних залах Київського національного музею російського мистецтва (лист від 27.20.2016 № 060/КО-249).

Авторові звернення була надана аргументована відповідь із контактною інформацією та обговорено зазначене питання із керівництвом Київського національного музею російського мистецтва щодо включення в план роботи закладу проведення виставки Івана Марчука у квітні 2017 року.

На адресу Департаменту надійшов лист від 14.03.2016 № 060/1801
від голови правління ГО «Кримська діаспора» А.Засоби, у якому автор висловлює слова щирої вдячності артистам Київського академічного Молодого театру за плідну творчу діяльність і великий вклад у розвиток національної театральної культури.

Щире захоплення виконавською майстерністю Київського академічного камерного хору «Хрещатик» висловив керівництву Департаменту культури ректор Національної музичної академії імені П.І.Чайковського В.Рожок
(лист від 05.10.2016 № 060/7292).

У листі від 18.10.2016 № 060/7747 керівництво Київського міського Палацу ветеранів відзначило виступи творчого колективу Центру художньої
та технічної творчості «Печерськ» за яскраві виступи перед ветеранами війни
та праці.

Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів.

За ініціативи Департаменту культури, спільно з Київським міським методичним центром закладів культури та навчальних закладів, районними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вперше було проведено на Софійській площі новорічне свято для дітей з особливими потребами.

19 січня 2016 року Київ відзначив Свято Водохреща. Церемонія освячення води відбулася на території Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Української православної церкви Київського патріархату. Церемонію освячення здійснив Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет.
На службі були присутні кияни та гості столиці, а також представники міської влади.

З метою популяризації музейних колекцій та залучення киян
і гостей столиці до кращих надбань української та світової культури
за підтримки Департаменту культури в музеях міста проведено виставки
та інші культурно-мистецькі заходи, які користуються великою популярністю.

Важливими у мистецькому житті столиці стали різноманітні заходи культурного спрямування за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко та директора Департаменту культури Д.Попової:

 • 21 січня 2016 року у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відбулося відкриття виставки, присвяченої Січневому повстанню 1863 року «Українські акценти повстання на Люблінщині».
 • 22 січня 2016 року у Музеї історії міста Києва відбулося відкриття виставки «Українсько-латвійський діалог».
 • Урочисте нагородження переможців міського конкурсу-виставки творчих робіт учнів шкіл естетичного виховання «Самобутня мрія» («Квітка-душа»), присвяченого 115-й річниці від дня народження видатної української художниці Катерини Білокур.
 • 27 січня 2016 року у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П.Тичини в м. Києві проведено ювілейний вечір «Талант, дарований небом» з нагоди відзначення 125-річчя від дня народження Павла Тичини.
 • 27 січня 2016 року у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відбулися урочистості та відкриття виставки творчого доробку Івана Гончара «Творець».
 • 29 січня 2016 року у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбулася презентація мистецького альбому «Художнє скло України XVI–XIX століть із колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва» (Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ, 2014).
 • 31 січня 2016 року Концерт № 5 Київської дитячої філармонії «Самоцвіти Солом’янки» у Колонному залі ім. М. В. Лисенка Національної філармонії Україниза участю учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Солом’янського району м. Києва.
 • 29 лютого 2016 року у Національній філармонії відбувся концерт Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М.Ревуцького
  «І оживе слава! Слава Україні!».
 • 2 березня 2016 року у приміщенні Музею Шолом-Алейхема – відділі Музею історії міста Києва відбулося відкриття виставки «Шпетл» («Містечко») Альберта Фельдмана (Ізраїль) та святковий концерт з нагоди відзначення 157-річчя від дня народження Шолом Алейхема та 7-ї річниці Музею Шолом Алейхема.
 • 5 березня 2016 року у Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відбувся концерт «Весняний букет» з циклу «Елітні концерти
  в Шоколадному будинку» – за участю Ансамблю солістів «Благовість».
 • 5 березня 2016 року у Київському національному академічному театрі оперети відбувся святковий концерт «Тобі, коханій…», присвячений Міжнародному жіночому дню.
 • 9 та 10 березня 2016 року у Київському національному музеї російського мистецтва відбулося відкриття виставок: «Натюрморт» з циклу
  «Види та жанри образотворчого мистецтва» з фондів музею та «Шлях воїна. Холодна зброя козаків та самураїв з колекції Музею родини Фельдманів».
 • 13 березня 2016 року у Колонному залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України проведено ХХХ концерт «Maestro-Fest. У вимірі часу», присвячений 75-річчю від дня народження Богодара Которовича (в рамкахМіжнародного концертного циклу «Елітні вечори камерної музики
  Євгенії Басалаєвої»).
 • 15 березня 2016 року у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відбулося відкриття виставки «Азов. Сектор «М».
  До проведення заходу долучилися учасники АТО, волонтери, представники Всеукраїнського об’єднання «Союз учасників миротворчих операцій».
 • 27 березня 2016 року відбулася презентація пілотного проекту
  «Музей скульптури та декоративно-прикладного мистецтва ХХ століття».
 • 28 березня 2016 року, напередодні до Міжнародного дня театру
  у приміщенні Київського муніципального академічного театру опери
  і балету для дітей та юнацтва відбулася урочиста церемонія нагородження номінантів та лауреатів «Київської пекторалі 2015» за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко.
  В номінації «За кращу жіночу роль» перемогу здобула актриса Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка О.Хохлаткіна – переселенка з Донецька, яка плідно працює у цьому театрі.

27 березня 2016 року на показі вистави Київського академічного Молодого театру «Підступність і кохання» за мотивами твору Ф. Шіллера був присутній Президент України П.Порошенко з родиною.

Відповідно до Указу Президента України від 19.03.2016 № 339/2003
«Про День Європи» та згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2016 № 244 «Про святкування Дня Європи у місті Києві» столиця урочисто відзначила
Дні Європи. Слова щирої вдячності за злагоджену роботу Департаменту культури у проведенні змістовних культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення Дня Європи в столиці на Михайлівській площі висловив від імені міської влади заступник голови Київської міської державної адміністрації
О. Резніков (лист 31.06.2016 №.007-176).

Департаментом культури забезпечено проведення низки цікавих мистецьких заходів з нагоди відзначення Дня Києва.

На початку травня 2016 року широкі кола української та італійської громадськості схвилювало повідомлення про резонансну подію – на острові Турунчук Одеської області українськими прикордонниками було знайдено
17 творів живопису, викрадених зловмисниками наприкінці минулого року
з Музею Кастельвеккіо у Вероні. Врятовані шедеври привезли до Києва
для здійснення низки мистецтвознавчих та слідчих процедур. Завдяки ініціативі керівництва Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, колектив якого поставив за мету репрезентувати українським глядачам врятовані живописні полотна доби Італійського Відродження – Антоніо Пізанелло, Якопо Белліні, Андреа Мантеньї, Якопо Тінторетто, Джавана Каротто, Пітера Пауля Рубенса та інших талановитих митців,
13 червня 2016 року відбулося відкриття виставки «Врятовані скарби Італії.
17 картин з Музею Кастельвеккіо у Вероні». Виставку відкривав Президент України П.Порошенко.

Італійську сторону представляв Посол Італійської Республіки в Україні Фабрціо Романо, представники Посольства Італії та Італійського інституту культури в Україні. На вернісажі були присутні керівники Київської міської державної адміністрації, відомі діячі культури та мистецтва. На знак подяки
за віднайдені безцінні твори мер міста Верони Флавіо Тозі пообіцяв до кінця поточного року зробити відвідування музеїв Верони безкоштовними
для українців. Завдяки злагодженій співпраці давніх прибічників і партнерів Музею Ханенків – Посольства Італії в Україні, Департаменту культури
та керівництва Київської міської державної адміністрації реалізовано мистецький проект, завдяки якому тисячі глядачів мали змогу ознайомитися
з всесвітньовідомими творами.

1 червня 2016 року за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко  відбулося урочисте вручення творчих стипендій Київського міського голови талановитим дітям – учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

Протягом 4-5 червня відбувся ІV Міжнародний музично-театральний фестиваль «O-FEST-2016», який традиційно проводить Київський національний академічний театр оперети за підтримки Міністерства культури України,
Київської міської державної адміністрації та Департаменту культури.
У культурному заході взяли участь митці з 15 країн світу:України, Болгарії, Фінляндії, Литви, Чехії, Польщі, Словаччини та інших.

На адресу Департаменту надійшов лист від благодійної громадської платформи «Люди допомагають людям» від 19.07.2016 № 060/5209, у якому член опікунської ради Громадської платформи «Люди допомагають людям», народний депутат України О.Богомолець подякувала за надання допомоги
та сприяння у проведенні у Колонній залі Київської міської ради благодійного бард-арт марафону «Краплі Добра».

За активну участь в організації культурних заходів з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України, Всеукраїнського фестивалю «Україна єдина» та Всеукраїнської виставки-ярмарки майстрів народної творчості перший заступник Глави Адміністрації Президента України В.Ковальчук листом від 25.08.2016 № 03-01/2576 висловив щиру подяку керівництву Київської міської державної адміністрації, а також прохання відзначити творчі колективи та учасників мистецьких заходів.

27 вересня у парламентських слуханнях на тему: «75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність», які відбулися у залі пленарних засідань Верховної Ради України взяли участь заступник голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко та директор Департаменту культури Д.Попова.

За участю Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, Київського міського голови та представників державних установ, громадських організацій, єврейських організацій,
у тому числі міжнародних, духовенства, дипломатичного корпусу іноземних держав проведено церемонію жалобних заходів на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

30 вересня за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського – відділі Музею історії міста Києва проведено Міжнародну наукову конференцію «Творча спадщина Михайла Грушевського: минуле
і сьогочасне».

Урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, у яких взяла участь заступник голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко, відбулися 30 вересня у Київській академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір’я».

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43
«Про реалізацію права соціально незахищених верств населення
на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах»
у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян.

Комунальні заклади культури надають можливість безкоштовного відвідування пільговим категоріям громадян, про що розміщена інформація
на офіційному суб-веб-сайті Департаменту культури: http://dk.kievcity.gov.ua.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення, в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня
«Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам
їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям).

З 22.06.2016 по 28.06.2016 на запрошення керівництва обласної адміністрації Донецької області відбулися гастролі колективу Київського муніципального академічного театру ляльок в зоні АТО. Актори театру підготували для глядачів спектаклі «Наталка-Полтавка» та «Лисичка-сестричка
і Вовк-панібрат». Під час показу вистав актори дарували воїнам АТО та дітям картини, написані учнями Київських шкіл естетичного виховання та Київської дитячої академії мистецтв.

З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці Незалежності України відбулися різноманітні мистецькі заходи у закладах культури, підпорядкованих Департаменту культури: масово-розважальні програми в парках культури та відпочинку, тематичні та інформаційно-просвітницькі виставки у муніципальних музеях та бібліотеках. В урочистостях з нагоди відзначення цих визначних дат в історії України прийняв участь Київський міський голова В.Кличко.

9 листопада 2016 року за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.В.Старостенко, директора Департаменту культури Д.О.Попової та діячів культури і мистецтва у приміщенні Київського академічного театру ляльок відбулася урочиста церемонія вручення нагород кращим представникам галузі та святковий концерт з нагоди відзначення Дня працівника культури.

19 грудня Київський міський голова В.Кличко взяв участь у церемонії засвічення вогнів на Головній ялинці України на Софійській площі та привітав киян та гостей столиці з Днем Святого Миколая та новорічними святами.

На виконання доручення Київської міської державної адміністрації
від 02.09.2016 № 1391/20-2015 Департамент надав інформацію щодо виступів підпорядкованих культурно-мистецьких закладів у державних та міських святах, участь у благодійних концертах, у тому числі для учасників АТО.

28 грудня 2016 року у Колонній залі Київської міської ради Департаментом культури спільно з Київським міським методичним центром закладів культури та навчальних закладів за участю професійних артистів
та студентів Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв проведено дві святкові Різдвяні вистави «Новорічні пригоди казкових героїв» для 400 дітей з особливими потребами, більшість з яких пересуваються на інвалідних візочках. Після завершення Різдвяного дійства дітям були вручені новорічні подарунки.

Перейти до спискуВерсiя для друку