Головна  →  Звернення громадян  →  11 січня 2016

Звіт за 12 місяців 2015 року

 

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 №26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 №2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 №1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 №1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД). Розгляд та опрацювання звернень, що надійшли до Департаменту на виконання з Київської міської державної адміністрації, здійснюється з урахуванням реєстраційного номеру Київської міської державної адміністрації.

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано 682 звернення громадян, з них письмових – 576 та усних – 106, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 38 громадян, першим заступником директора Департаменту – 40 та заступниками директора Департаменту – 28.

З усіх звернень за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 393 звернення, 14 – від інших органів державної влади та 275 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 591 громадянин (або 87% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 67 осіб (або 10% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 24 заявника (або 3% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить       84 заяви та клопотання (або 12,3% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 2833 заявники, якими порушено 682 питання.

Результати розгляду звернень, опрацьованих керівництвом Департаменту протягом звітного періоду є такими:

-        задоволено – 75 (11%);

-        роз’яснено – 550 (80%) та 2 звернення (1%), що було надіслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»;

-  на виконанні – 55 (8%).

Кількість звернень громадян, які надійшли до Департаменту культури станом на 31.12.2014

Кількість звернень громадян, які надійшли до Департаменту культури станом на 31.12.2015

письмових

усних

всього

письмових

усних

всього

291

190

481

576

106

682

 

Кількість звернень громадян, які надійшли до Департаменту культури станом на 31.12.2014

Кількість звернень громадян, які надійшли до Департаменту культури станом на 31.12.2015

безпосередньо від громадян

з КМДА

від інших органів державної влади

безпосередньо від громадян

з КМДА

від інших органів державної влади

293

14

8

275

393

14

 

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду 01.01.2015 до 31.12.2015 року, перше місце посідали питання культурно-мистецького спрямування, чисельність, яких становить 305 заяв та клопотань (або 45% від загальної кількості зареєстрованих заяв), з питань охорони культурної спадщини звернувся         161 заявник (що становить 24% від усіх надходжень звернень),з різноманітних питань загального характеру порушено 124 клопотання (або 18% від усіх надходжень звернень). З питань діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин надійшло 37 клопотань (або 5% від загальної кількості звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 26 заявників (або 4% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту. Питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку порушили 17 заявників (або 2% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду), 6 звернень – питання соціального захисту, охорони правопорядку (або 1% від загальної кількості звернень), житлової політики – 5 клопотань (або 0,8% від загальної чисельності усіх надходжень звернень громадян) та з питань діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування – 1 заява (або 0,2% від загальної кількості звернень).

До Департаменту культури надходили звернення громадян з проханням щодо отримання довідок про розмір заробітної плати для надання до Пенсійного фонду за час роботи у Київському об’єднанні музичних ансамблів, Київському мюзік-холі та інших закладах культури, раніше підпорядкованих Департаменту. Їх чисельність становить 8% від загальної кількості звернень.

Протягом аналогічного періоду 2014 року у Департаменті культури зареєстровано 488 звернень громадян, з них письмових – 347 та 141 – усних, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту та в.о. директора Департаменту прийнято 25 громадян,              в.о. першого заступника директора Департаменту – 54 та заступниками директора Департаменту – 62.

З усіх звернень за період з 01.01.2014 до 31.12.2014 року з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 235 звернень, 10 – від інших органів державної влади та 243 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

За період з 01.01.2014 до 31.12.2014 року громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 418 осіб (або 85,8% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 54 особи (або 11% від усіх звернень заявників) та 16 – зі скаргами (їх чисельність становить 3,2% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду – 43 або 8,8% від загальної чисельності звернень опрацьованих у Департаменті. З урахуванням колективних звернень протягом 2014 року до Департаменту звернувся 7261 громадянин, якими порушено 488 питань.

Результати розгляду звернень, опрацьованих керівництвом Департаменту протягом звітного періоду є такими:

-         задоволено – 135 (27%);

-         роз’яснено – 353 (72%) , з них 6 звернень (1%), що були надіслані за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

 

Аналіз звернень громадян у розрізі питань

№ п/п

Питання, з якими зверталися громадяни

Кількість звернень станом на 31.12.2014

Кількість

звернень станом

на 31.12. 2015

1.

З питань житлової політики

7

5

2.

З питань комунального господарства

-

-

3.

З питань освіти, науково-технічної діяльності

229

305

4.

З питань культурної спадщини

-

161

5.

З питань заробітної плати та праці

36

26

6.

З питань соціального захисту

9

6

7.

Щодо забезпечення дотримання законності

23

17

8.

Щодо діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування

12

1

9.

Щодо діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

91

37

10.

Інші питання

81

124

Загальна кількість

488

682

 

Протягом ІV кварталу 2015 року у Департаменті опрацьовано 237 заяв і клопотань. З них: 224 письмових звернення (95% від загальної кількості зареєстрованих) та 13 – усних, отриманих на особистих прийомах керівництва, питома вага яких складає 5% від усіх надходжень.

У порівнянні з ІV кварталом 2014 року у Департаменті опрацьовано        135 звернень. З них 102 – письмових, або 75,5% від загальної кількості зареєстрованих заяв та клопотань громадян, 33 – усних, отриманих на особистих прийомах керівництва, питома вага яких складає 24,5% від усіх надходжень.

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом ІV кварталу 2015 року та 2014 року, перше місце посідають питання культурно-мистецького спрямування.

 

Аналіз звернень громадян у розрізі питань

 

№ п/п

Питання, з якими зверталися громадяни

Кількість звернень протягом ІV кварталу 2014 року

Кількість звернень протягом ІV кварталу 2015 року

1.

З питань житлової політики

-

1

2.

З питань комунального господарства

-

-

3.

З питань освіти, науково-технічної діяльності

60

85

4.

З питань культурної спадщини

-

95

5.

З питань заробітної плати та праці

9

6

6.

З питань соціального захисту

-

4

7.

Щодо забезпечення дотримання законності

10

1

8.

З питань діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

23

11

9.

З питань діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування

2

1

10.

Інші питання

31

33

Загальна кількість

135

237

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних з опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи із зверненнями громадян:

- проінформували директора Департаменту щодо організації роботи із зверненнями громадян та додержання вимог нормативно-правових актів, що її регламентують начальники відділів: кадрового забезпечення, театрально-концертних та культурно-освітніх закладів, з питань роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародних зв’язків, планово-економічного, відділу капітальних вкладень та оренди приміщень та відділу з питань національностей;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян у відділі театрально-концертних та культурно-освітніх закладів, у відділі з питань роботи музеїв, архіву та міжнародних зв’язків, відділі капітальних вкладень та оренди приміщень.

Згідно із п.1.18 плану проведення моніторингу організації роботи зі зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо надання практичної та методичної допомоги підпорядкованим органам у роботі зі зверненнями громадян, у 2015 році проведено наради з керівниками підвідомчих закладів культури на теми: «Про вжиття дієвих заходів щодо підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07.02.09 № 109/2008 «Про забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина щодо неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян».

У Департаменті культури взято під особистий контроль директора Департаменту розгляд звернень від жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, приділення особливої уваги вирішенню їх проблем.

На веб-сайті Київської міської державної адміністрації розміщено графіки особистого прийому громадян керівництвом Департаменту.

На виконання доручення № 27841 від 02.09.2015 до листа Управління з питань звернень громадян № 09/022-301 щодо виконання доручення № 22956 від 22.07.2015 та п.1 Протоколу доручень № 35 від 22.07.2015 направлено головного спеціаліста відділу обліку, інвентаризації та майнових питань об’єктів культурної спадщини Управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Паштет Вікторію Іванівну до Управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для проходження стажування терміном на місяць з 14.09.2015.

На виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 30.01.2015 №ОП/Я-1275 у Департаменті культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянуто звернення громадянки А.Ярмощук про вирішення питання щодо фінансування додаткового бюджетного місця для продовження навчання заявниці у Київському інституті музики ім. Р.М.Глієра. За результатами розгляду порушеного питання листом від 25.02.2015 № 060-ОП/Я-1275-92 заявницю повідомлено, що з 18.02.2015 року на підставі листа Міністерства культури України від 10.02.2015 № 105/7-4/15-15 її зараховано до числа студентів Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра за напрямком підготовки «Музичне мистецтво» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»).

На виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 20.01.2015 № Л/-667 розглянуто звернення громадянина Є.Лопатка щодо надання інформації стосовно кількості Героїв Радянського Союзу та вшанування їх пам’яті. Листом від 14.02.2015 № 060-Л-667-78 заявнику надіслано відповідь з інформацією, яку підготували фахівці Музею історії міста Києва щодо кількості громадян, яким присвоєно почесне звання Героя Радянського Союзу та встановлених у столиці меморіальних дощок із зазначеними адресами їх розміщення.

За дорученням заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко від 17.02.2015 № П-2046 у Департаменті культури розглянуто звернення Л.Півсетка стосовно придбання унікального видання «Кобзар», що вийшов з друку з нагоди відзначення 200-річного ювілею дня народження Т.Шевченка. За наслідками розгляду порушеного питання заявнику були надані аргументовані роз’яснення та запропоновано детальну інформацію щодо придбання цієї книги отримати безпосередньо на сайті видавництва. Вся необхідна контактна інформація надана у повному обсязі.

У Департаменті культури опрацьовано звернення громадянина В.Петріва від 09.02.15 № 060/П-11, що надійшло з Міністерства культури України           від 03.02.15 № 135/9-1/53-15 стосовно розгляду пропозиції заявника щодо створення Центру народної творчості у м. Києві, та отримане під час проведення особистого прийому у Кабінеті Міністрів України. За результатами розгляду заявнику листом від 04.03.15 № 060-060/П-11-103 повідомлено, що за умов обмежених фінансових ресурсів бюджету міста Києва на 2015 рік, Департамент культури немає можливості долучитися до реалізації вказаного проекту.

На адресу Департаменту надійшли колективні звернення від мешканців столиці щодо діяльності працівників культурно-мистецьких закладів, зокрема: колективне звернення від 05.06.2015 № КО-9100 щодо творчості циркових майстрів у Арт Флай цирку-шапіто та колективне звернення пенсіонерів від 17.04.2015 № 060/КО-52, у яких заявники висловлюють слова щирої вдячності артистам цирку та працівникам Національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків та звернення від 21.12.2015 № БП-31570 щодо проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення святого Дня Миколая.

У серпні 2015 року до Департаменту культури звернувся Віце-президент Асоціації «Україна-Франція» П.Ротар із проханням посприяти у вирішенні питання щодо надання виставкової зали Музейно-виставкового центру Музею історії міста Києва для експонування виставки «Військово-польовий АРТ». Авторові звернення була надана аргументована відповідь із контактною інформацією та обговорено зазначене питання із керівництвом Музею історії міста Києва щодо проведення вказаної виставки на території Музейно-виставкового центру Музею історії міста Києва. За час експонування виставки «Військово-польовий АРТ», яка тривала з 13 по 30 жовтня 2015 року близько 1 000 осіб мали змогу ознайомитися з виставковими експонатами .

Крім того, з метою популяризації музейних колекцій та залучення киян і гостей столиці до кращих надбань української та світової культури за підтримки Департаменту культури в музеях міста проведено виставки та інші культурно-мистецькі заходи, які користуються великою популярністю. У IVкварталі 2015 року в презентації двох виставок, а саме: живописних творів М.Вайсберга в рамках соціально-культурного проекту Музею історії міста Києва «PUR VITAL» та виставки «Двічі через океан» у Музеї української діаспори взяла участь заступник голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко.

За дорученням голови Київської міської державної адміністрації В.Кличка від 19.02.2015 № 1675/1 було опрацьовано звернення громадянки Н.А.Гайструк, яка запросила В.Кличка на презентацію колекції боксерських рукавичок з елементами української вишивки, яка відбулася 24 лютого 2015 року. Представник Департаменту культури забезпечив участь у проведенні зазначеного заходу.

Згідно з дорученням Київської міської державної адміністрації від 18.03.2015 № Л-3919 керівництво Департаменту сприяло співпраці громадянці Н.М. Лещенко та Київського творчого відділення Національної спілки театральних діячів України, які забезпечили проведення мистецької акції «Митці Києва – воїнам і вимушеним переселенцям», учасники якої відвідують з концертами військові гарнізони.

До Департаменту культури надійшло звернення громадянки М.О.Горбунової від 19.03.2015 № Г-27 з проханням надати інформаційну підтримку благодійному шоу-концерту Lіve STYLE, що відбувся 6 квітня 2015 року у приміщенні Київського національного академічного театру оперети. Кошти, зібрані під час проведення шоу, були передані на лікування дітей із зони бойових дій. Проведений захід було висвітлено у муніципальних ЗМІ.

На виконання доручення Київської міської державної адміністрації від 24.03.2015 №К-325/1 опрацьовано звернення В.Д. Крищенка – народного артиста України, який запросив Київського міського голову В.В.Кличка на свій ювілейний концерт 5 квітня 2015 року у Національному палаці мистецтв «Україна».

 

За результатами розгляду звернення громадянки А.Ю.Мішустіної            від 15.06.2015 № ОП/М-8996/1, яка звернулася до заступника голови Київської державної міської адміністрації Г.В. Старостенко з проханням забезпечити квитками дітей з малозабезпечених сімей на новорічні дитячі вистави. У результаті були досягнуті домовленості щодо співпраці заявниці з керівниками київських муніципальних театрів, у репертуарному списку яких є вистави, розраховані на дитячу аудиторію.

Опрацьовано звернення громадянки І.В.Павловської від 08.07.2015 №ОП/П-10686, яку було запрошено до співпраці з творчим колективом «Горлиця-АРТ», який виступив з концертною програмою на Михайлівській площі з нагоди відзначення Дня Європи.

         Керівництво сприяло співпраці митців Київського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України з громадянкою К.П Пасічною, яка звернулася до Київської міської влади із пропозиціями щодо відродження етногенезу України, ткацтва та народної вишивки (звернення від 02.08.2015 №001-П-20404).

         На виконання доручення Київської міської державної адміністрації від 14.09.2015 № 001-С-22611 опрацьовано звернення М.Стеф’юк – Героя України, народної артистки України щодо забезпечення виконання завдань постанови Верховної Ради України від 16.05.2013 № 268-VII «Про відзначення 110-річчя з дня народження Бориса Гмирі». Департамент порушив питання перед Міністром культури України Кириленком В.А. стосовно поповнення книжковими виданнями фондів бібліотек інших міст України та завершення процесу реставрації записів Бориса Гмирі.

         На звернення президента Громадського об'єднання «Всеукраїнська організація «Інтелектуальна Україна» Струбчевської Т.М. від 17.09.2015   №001-ОП/С-12822/1, яка звернулася з проханням надати інформаційну підтримку духовно-мистецького заходу, присвяченого 140-й річниці від дня народження диригента і композитора Олександра Кошиця. Департаментом було забезпечено організаційні заходи щодо надання всебічної інформаційної підтримки згаданого заходу в ЗМІ, який відбувся 23 вересня 2015 року у Київському міському будинку вчителя.

Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів.

7 січня 2015 року столична влада та засновники Міжнародного фестивалю «Різдвяна Країна Мрій» гостинно запросили усіх бажаючих на святкування українського Різдва на Софійській площі.

13 січня 2015 року у Музеї історії міста Києва відбулося урочисте відкриття екологічної виставки «Життя всупереч…». Ініціаторами заходу стали компанія Canon за підтримки співтовариства Photo.ua. В експозиції представлені роботи переможців ІІ Національного екологічного фотоконкурсу «Життя всупереч…», а також відібрані фотографії обдарованих учасників цього конкурсу. Під час відкриття відбулася урочиста церемонія нагородження

переможців фотоконкурсу у номінаціях: «Професіонали», «Любителі» та «Приз симпатій глядачів», яких визначило професійне журі. Виставка, яка тривала до 2 лютого 2015 року, ознайомила любителів та професіоналів, з роботами визнаних майстрів фотографії та новими творчими постатями. Відвідувачі мали змогу взяти участь у майстер-класах з фотографії, організованого одним із провідних українських митців -фотографів.

19 січня 2015 року Київ відзначив Свято Водохреща. Церемонія освячення води відбулася на території Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Української православної церкви Київського патріархату. Церемонію освячення здійснив Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет. На службі були присутні кияни та гості столиці та представники міської влади.

28 січня 2015 року у Києві відбулася прес-конференція на тему: «Розвиток релігії в Україні та світі у 2014 році: основні тенденції» з нагоди відзначення Дня релігій, який з 2010 року традиційно святкують у третій тиждень січня. Цей інформаційно-просвітницький захід було присвячено питанням сучасних тенденцій розвитку в українській та загальносвітовій релігії.

Важливими у мистецькому житті столиці стали різноманітні заходи культурного спрямування за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко та директора Департаменту культури Д.Попової:

  • 7-8 лютого 2015 року у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відбулася благодійна культурна акція «Мистецьке коло». Її учасники – українські видавці, літератори, художники, науковці, майстри та діячі культури. Метою даного фестивалю стала презентація творчих робіт молодих митців. Учасники цього заходу ініціювали збір коштів для лікування поранених українських бійців, що перебувають у госпіталях.
  • У рамках фестивалю проведено презентаційний марафон у формі спільних дискусій та окремих презентацій на тему: «Ключові проблеми української історії у європейському контексті та головні об’єкти маніпуляцій з боку російської пропаганди». У дискусіях брали участь відомий історик Володимир В’ятрович, Кирило Глушко, Іван Патриляк та політичний оглядач, експерт і журналіст Євген Магда. 
  • 10 лютого 2015 року у Київському національному музеї російського мистецтва відкрилася виставка «Народжені Україною» «Погляд із віддалі». На виставці було представлено понад 70 творів талановитих митців – вихідців із України, твори яких зберігаються у фондах музею. Серед знаменитих митців: І.Айвазовський, В.Боровиковський, Д.Левицький, І.Рєпін, Д.Бурлюк, П.Кончаловський, С.Колесников, А.Куїнджі, З.Серебрякова, М.Ярошенко. У відкритті виставки взяли участь перший заступник міністра культури України І.Ліховий, заступник міністра культури України Р.Карандєєв, директор Департаменту культури Д.Попова та народний депутат України С.Тарута.
  • 11 лютого 2015 року у приміщенні філії Київського національного музею російського мистецтва «Мистецьки     центр «Шоколадний будинок» відбулися урочистості з нагоди підписання Угоди про співпрацю між Департаментом культури та Італійським інститутом культури в Україні. Документ підписали директор Департаменту культури Д.Попова і Надзвичайний та Повноважний Посол Італійської Республіки Ф.Романо. Підписання Угоди про співпрацю стало продовженням творчої співпраці з італійськими представниками у столиці та поштовхом нашим співвітчизникам у вивченні італійської культури з витоків та древніх витворів мистецтва до сучасних мистецьких надбань.
  • урочисте відкриття у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків виставки творів сучасної української художниці Ольги Петрової «Норвегія», до якої залучилися представники Посольства Королівства Норвегії. Виставка тривала з 12 лютого до 7 березня 2015 року;
  • концерт «Молитва Матері Терези», який відбувся 12 лютого 2015 року у Колонній залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України з нагоди відзначення початку головування Латвійської Республіки у Раді Європейського Союзу.  
  • 13 лютого 2015 року у приміщенні Центрального залізничного вокзалу    м. Києва відбувся концерт «У ритмі закоханих сердець». Концерт підготували та провели студенти Київського інституту музики                     ім. Р.М.Глієра. У їх виконанні прозвучали популярні твори джазової та естрадної музики.
  • 14 лютого з нагоди Дня закоханих проводилися різноманітні за змістом та жанровими напрямками мистецькі заходи. Зокрема, у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» мешканці та гості столиці мали чудову нагоду поринути у атмосферу свята на фестивалі «UAmade Fest in Love», прихильники жанру оперети відвідали концерт «Музика сердець» у Київському національному академічному театрі оперети, шанувальники класичного мистецтва мали змогу переглянути балет С.Прокоф’єва «Ромео і Джульєтта» у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва.
  • 16 червня у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» відкрито виставку «Катерина Білокур. Хочу бути художником!». В експозиції представлена масштабна ретроспектива робіт видатної художниці ХХ століття та твори сучасних  вітчизняних митців.

    У кінотеатрі «Панорама» 18 лютого 2015 року за сприяння громадської організації «Сучасне Українство» відбувся показ студентських короткометражних фільмів під назвою «Вибір майбутнього. Студентське кіно про Майдан», приурочений до річниці вшанування трагічних подій, що сталися під час Революції Гідності. У рамках показу були представлені три стрічки молодих українських режисерів: документальний кіноальманах «Чорний зошит Майдану», документальна стрічка «Громадянин» та «День жалоби». За рішенням учасників ініціативи всі зібрані під час показу кошти були передані адміністраціям кінотеатрів «Жовтень» та «Кінопанорама» як благодійні внески на усунення пошкоджень, завданих пожежами.

Мистецькі заходи, приурочені трагічним подіям Революції Гідності проведено у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва. 19 лютого 2015 року у виконанні солістів, хору та симфонічного оркестру прозвучав один із найвеличніших творів В.А. Моцарта «Реківєм», а 24 лютого у рамках спільного мистецького проекту театру та дуету «Сестри Тельнюк» – містерія сучасності «Повертайся живим» (симфонічне вокально-хореографічне дійство).

Департаментом культури спільно з Київським міським методичним центром закладів культури та навчальних закладів та Київським міським методичним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді започатковано мистецький проект «Крилаті мрії». Головна мета цього культурного проекту – соціальна адаптація дітей-сиріт, дітей з дитячих будинків та дітей з особливими потребами через їх творче спілкування з ровесниками та залучення до кращих взірців світової мистецької спадщини. 5 березня 2015 року у приміщенні Київської дитячої музичної школи мистецтв № 5 відбувся спільний концерт учнів цього початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу та вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Оболонського району.

21 березня 2015 року у столиці відбулася 19-та загальнонаціональна програма вручення премій «Людина року-2014». Під час церемонії вітання та вручення нагороди лауреату премії «Митець року» кінорежисеру М.Слабошпицькому заступник голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко наголосила на визначній ролі культури у формуванні світогляду молодого покоління та підкреслила важливість всебічної підтримки та подальшого розвитку вітчизняної культурної спадщини.

Напередодні Міжнародного дня театру, 23 березня 2015 року, у приміщенні Київського національного академічного театру оперети відбулася церемонія нагородження номінантів та лауреатів «Київської пекторалі 2014» за участю голови Київської міської державної адміністрації В.Кличка та заступника голови Київської міської державної адміністрації Г Старостенко.     З нагоди цієї важливої події у культурно-мистецькому житті столиці Київський міський голова В.Кличко у промові зазначив про важливість відродження
і розвитку культурних традицій нашого міста як європейської культурної столиці. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко привітала колектив Київського національного академічного театру оперети – лауреата театральної премії «Київська пектораль 2014» у номінації «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва».

З 9 до 19 квітня на Софійській площі для киян та гостей столиці проводився Всеукраїнський фестиваль писанок, на якому було представлено унікальну колекцію виробів народних майстрів з усіх регіонів України. На писанковому вернісажі було представлено понад 30 тисяч кращих витворів народних умільців. Упродовж місяця фольклористи-дизайнери та митці проводили майстер-класи з писанкарства та створення великодніх композицій із квітів.

29 квітня в музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відкрилася мультимедійна виставка «UKRAINA», яку відвідала заступник голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко. Основою виставки стали європейські мапи ХVI-ХVІІІ століть з приватної колекції Андрія Осадчука, книга відомого картографа Гійома Левассера де Боплана «Опис України ХVІІ століття», сукні молодого дизайнера Міли Негру. На виставці були представлені старовинні речі з колекції Музею історії міста Києва, зокрема, керамічні вироби, дитячі іграшки, козацькі та турецькі люльки.

У 2015 році в рамках програми загальноміських заходів до Дня столиці та Дня Києва Департаментом культури вперше започатковано проект «Повернення», в рамках якого відбувся концерт іспанської та української музики «Хабанера по-київськи» у виконанні симфонічного оркестру Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва. Диригував оркестром киянин – відомий скрипаль, диригент, викладач, музичний діяч, арт-директор Інтернаціональної музичної школи Фонду Принца Астурійського (Іспанія) Юрій Насушкін. Зважаючи на те, що не всі бажаючі відвідали цей захід, наступного дня програму було безкоштовно презентовано на сцені Літньої естради Міського саду Центрального парку культури і відпочинку. 

Візитна картка столиці – численні міжнародні музичні фестивалі, які проходять за підтримки Департаменту культури. Так, 7 червня 2015 року у Київському національному академічному театрі оперети проведено                   III Міжнародний музичний фестиваль «О-FЕSТ-2015 – мюзикл». У рамках фестивалю учасники ознайомилися з особливостями розвитку мюзиклу від зародження до сьогодення та продемонстрували всі стильові особливості жанру. На культурно-мистецькому заході були присутні Надзвичайні і Повноважні посли країн-учасниць фестивалю, відомі артисти, музиканти, провідні політичні, культурні та громадські діячі. З 10 по 15 червня 2015 року в Київському академічному театрі «Колесо» відбувся ХVІІ Міжнародний театральний фестиваль моно вистав «Відлуння 2015», на якому було представлено 12 вистав з 3 країн світу з Австрії, Литви та Греції.

На сьогодні одним з пріоритетних напрямів роботи Департаменту культури КМДА є співпраця з культурними місіями іноземних держав в Україні.

Спільно з Українсько-японським центром НТУУ «КПІ» в рамках знайомства з японською культурою в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків з 9 по 28 червня 2015 року реалізувався проект-виставка гравюр японського майстра Цудзен Накаджіма.

У співпраці з Посольством Латвії в Україні 5 червня 2015 року в Музеї історії міста Києва відкрито виставку «Бурштин - коштовний камінь Балтійського моря», яка включена до культурної програми головування Латвії в Раді ЄС та була визнана одним з найуспішніших виставкових проектів в програмі міста Риги як культурної столиці Європи «Рига – 2014».

16 липня у Музеї історії міста Києва відбулося урочисте відкриття виставки «Андрій Шептицький (1865-1944). До 150-річчя з дня народження.» з нагоди святкування 150-ї річниці з дня народження митрополита Андрія Шептицького – видатного українського громадського та релігійного діяча за участю керівництва Київської міської державної адміністрації, Департаменту культури та представників духовенства.

Забезпечено участь у проведенні 28 липня 2015 року на загальнодержавному рівні заходу з вшанування Святого рівноапостольного князя Володимира Великого та розширеного засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій за участю перших осіб держави і дипломатичного корпусу іноземних держав на Володимирській гірці біля пам’ятника Святому рівноапостольному князю Володимиру Великому та урочистого концерту на Михайлівській площі.

З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 24-ї річниці Незалежності України відбулися різноманітні мистецькі заходи у закладах культури, підпорядкованих Департаменту культури: масово-розважальні програми в парках культури та відпочинку, тематичні та інформаційно-просвітницькі виставки у муніципальних музеях та бібліотеках. В урочистостях з нагоди відзначення цих визначних дат в історії України прийняв участь Київський міський голова В.Кличко та керівництво Київської міської державної адміністрації.

28 жовтня 2015 року керівництво Департаменту та представники Київської міської влади взяли участь в урочистому відкритті меморіальної дошки митрополиту Андрію Шептицькому, яку було встановлено на будівлі Київського міського будинку вчителя.

9 листопада 2015 року за участю Київського міського голови В.В.Кличка, заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.В.Старостенко, директора Департаменту культури Д.О.Попової та діячів культури і мистецтва у приміщенні Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва відбулася урочиста церемонія вручення нагород кращим представникам галузі та святковий концерт з нагоди відзначення Дня працівника культури.

19 грудня Київський міський голова В.Кличко взяв участь у церемонії засвічення вогнів на Головній ялинці України на Софійській площі та привітав киян та гостей столиці з Днем Святого Миколая та новорічними святами.

Керівництво застосовує практику проведення робочих нарад з керівниками громадських організацій національних меншин, а також тематичних «круглих столів», на яких розглядаються важливі питання, пов’язані з розвитком етнонаціональних процесів та забезпеченням життєдіяльності національних меншин.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах» у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення, в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня «Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям). Родинам загиблих та поранених було виділено 40 запрошень на перегляд дитячих новорічних вистав Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Понад 200 осіб відвідали Київський національний академічний театр оперети та переглянули вистави цього театру. Слід зазначити, що відповідно до рішення Київської міської ради від 28.05.2009 № 537/1593 «Про заходи щодо відвідування закладів культури у м. Києві» встановлено дні безоплатного відвідування музеїв комунальної власності дітьми шкільного віку, учнями професійно-технічних училищ та студентами Безкоштовні відвідування відбуваються за попередньою домовленістю з адміністрацією театрів та музеїв комунальної власності.

Для підвищення професійного та інтелектуального рівня, поліпшення якості знань, стану відповідності своїх умінь та навичок функціям займаної посади, працівники Департаменту культури систематично відвідують щорічні постійно діючі семінари з питань ведення діловодства та підготовки документів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ та організацій.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку