Головна  →  Звернення громадян  →  4 серпня 2016

Звіт за І квартал 2016 року

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», та згідно з графіком звітування щодо організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації, затвердженого Київським міським головою
від 28.12.2015 № 09/022-470 та на виконання доручення керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) В. Бондаренка від 17.03.2016 № 009-771 щодо надання інформації про підсумки проведеної роботи щодо виконання вищезазначеного Указу, Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за період з 01.01.2016 до 31.03.2016 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян
в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності,
в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД). Розгляд та опрацювання звернень, що надійшли до Департаменту на виконання з Київської міської державної адміністрації, здійснюється з урахуванням реєстраційного номеру Київської міської державної адміністрації.

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано
1739 звернень громадян, з них письмових – 1712 та усних – 27, отриманих
на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 10 громадян, першим заступником директора Департаменту – 14 та заступниками директора Департаменту – 3.

З усіх звернень за період з 01.01.2016 до 31.03.2016 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 1657 звернень, 5 – від інших органів державної влади та 77 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами
та клопотаннями – 1599 громадян (або 92% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 135 осіб (або 7,8% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 5 заявників (або 0,2% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли
для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить 268 заяв та клопотань (або 15,4% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 15242 заявників, якими порушено 1739 питань.

Протягом аналогічного періоду 2015 року з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 43 звернення, 3 – від інших органів державної влади та 56 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом вищезазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами
та клопотаннями – 81 громадянин (або 79,5% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 16 осіб (або 15,6% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 5 заявників (або 4,9% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли
для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить 12 заяв та клопотань (або 11,7% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом цього періоду до Департаменту звернулися 285 громадян, якими порушено
102 питання.

Результати розгляду звернень, опрацьованих керівництвом Департаменту протягом цього періоду є такими:

-        задоволено – 26 (25%) ;

-        роз’яснено – 73 (74%) та 1 звернення (1%), що було надіслано
за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

 

Кількість звернень громадян,
які надійшли до Департаменту культури станом на 31.03.2015

Кількість звернень громадян,
які надійшли до Департаменту культури станом на 31.03.2016

письмових

усних

всього

письмових

усних

всього

72

30

102

1712

27

1739

 

 

Кількість звернень громадян,
які надійшли до Департаменту культури станом на 31.03.2015

Кількість звернень громадян,
які надійшли до Департаменту культури станом на 31.03.2016

безпосередньо від громадян

з КМДА

від інших органів державної влади

безпосередньо від громадян

з

КМДА

від інших органів державної влади

56

43

3

77

1657

5

 

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни
до Департаменту культури протягом періоду 01.01.2016 до 31.03.2016 року, перше місце посідали питання діяльності об’єднань громадян, релігійних
та міжконфесійних відносин, чисельність яких становить 1533 заяви
та клопотання (або 88% від загальної кількості звернень), з питаннями культурно-мистецького спрямування звернулися 85 заявників (що становить 5% від загальної кількості зареєстрованих заяв), з питань охорони культурної спадщини порушено 84 клопотання (їх кількість становить 4,9% від усіх надходжень звернень), з різноманітних питань загального характеру порушено 29 клопотань (або 1,7% від усіх надходжень звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 6 заявників (або 0,3% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку звернулися 2 заявники (або 0,1% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду).

 

 

 

 

 

Аналіз звернень громадян у розрізі питань

 

№ п/п

Питання, з якими зверталися громадяни

Кількість звернень станом на 31.03.2015

Кількість

звернень станом

на 31.03. 2016

1.

З питань житлової політики

 

1

-

2.

З питань комунального господарства

 

-

-

3.

З питань освіти, науково-технічної діяльності

 

55

85

4.

З питань культурної спадщини

 

-

84

5.

З питань заробітної плати та праці

4

6

6.

З питань соціального захисту

 

-

-

7.

Щодо забезпечення дотримання законності

 

6

2

8.

Щодо діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування

-

-

9.

Щодо діяльності об’єднань громадян, релігії
та міжконфесійних відносин

 

17

1533

10.

Інші питання

 

19

29

Загальна кількість

102

1739

 

Протягом ІV кварталу 2015 року у Департаменті опрацьовано 237 заяв
і клопотань. З них: 224 письмових звернення (95% від загальної кількості зареєстрованих) та 13 – усних, отриманих на особистих прийомах керівництва, питома вага яких складає 5% від усіх надходжень. У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом
ІV кварталу 2015 року, перше місце посідають питання культурно-мистецького спрямування.

 

Аналіз звернень громадян у розрізі питань

 

№ п/п

Питання, з якими зверталися громадяни

Кількість звернень протягом ІV кварталу 2015 року

Кількість звернень протягом І кварталу 2016 року

1.

З питань житлової політики

1

-

2.

З питань комунального господарства

-

-

3.

З питань освіти, науково-технічної діяльності

85

85

4.

З питань культурної спадщини

95

84

5.

З питань заробітної плати та праці

6

6

6.

З питань соціального захисту

4

-

7.

Щодо забезпечення дотримання законності

1

2

8.

З питань діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

11

1533

9.

З питань діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування

1

-

10.

Інші питання

33

29

Загальна кількість

237

1739

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради
щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян
та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах
та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи
із зверненнями громадян:

- проінформувала директора Департаменту щодо стану організації роботи
із зверненнями громадян начальник відділу кадрового забезпечення;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи
зі зверненнями громадян у відділі театрально-концертних та культурно-освітніх закладів.

На веб-сайті Київської міської державної адміністрації розміщено графіки особистого прийому громадян керівництвом Департаменту.

У Департаменті опрацьовано колективне звернення від 12.02.2016
№ 060/КО-37, яке надійшло від Героя України Є.Станковича та інших видатних діячів культури щодо підтримки діяльності керівника Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва
В. І. Калітовського. Заявникам було повідомлено, що заплановане проведення конкурсу на заміщення вакантної посади художнього керівника театру було відмінено у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», відповідно до якого керівництво театру здійснюється директором – художнім керівником театру. Питання щодо призначення керівників комунальних театральних закладів буде вирішуватися згідно з нормами чинного законодавства.

За дорученням Київської міської державної адміністрації від 26.01.2016
№ П-1263/1 у Департаменті культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянуто звернення громадянки В.П. Продан, яка звернулася із заявою стосовно надання інформації щодо безоплатного відвідування закладів культури. Заявниці було надіслано список театрів та музеїв комунальної власності та проінформовано
про численні культурно-мистецькі заходи та концерти, які відбуваються
на відкритих майданчиках столиці – Софійській та Михайлівський площах, Співочому полі Печерського ландшафтного парку, у Центральному парку культури і відпочинку тощо. Всі ці заходи безкоштовні для мешканців
та гостей столиці та проводяться за підтримки Київської міської влади.

На виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 03.02.2016 № ОП/Л-2962 опрацьовано звернення голови громадської організації «Соловецьке братство» Г.Г. Лук’янчука, який звернувся з пропозицією започаткувати під час святкування наступного Різдва в столиці свято Дідуха та встановити цей оберіг на Софійській чи Михайлівській площі. Автору звернення було повідомлено, що організаторами новорічно-різдвяних свят на Софійській і Михайлівській площах та Володимирському проїзді запроваджено практику встановлення Дідуха. Водночас заявника було проінформовано, що Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» проводив традиційні творчі вечори з виготовлення різдвяних Дідухів, які потім були передані бійцям зони АТО та пораненим воїнам Київського військового госпіталю.

На виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 12.02.2016 № ОП/П-2962 опрацьовано звернення громадянина Л.Є.Півсетка, який звернувся із проханням сприяти у вирішенні питання придбання рідкісної медалі «175 років від дня народження Т.Г.Шевченка».
За наслідками розгляду порушеного питання заявника повідомлено,
що працівниками відділу музеїв, бібліотек, архіву та міжнародних зв’язків Департаменту після співпраці із фахівцями та головним зберігачем фондів Національного музею Тараса Шевченка Ю.А.Шиленко досягнута домовленість про те, що зазначена медаль буде подарована та надіслана на адресу заявника.

Згідно з дорученням керівництва Київської міської державної адміністрації
від 26.02.2016 № ОП/С-3348/1 розглянуто клопотання громадянки І.Д.Сафонової щодо надання приміщення для проведення виставки її творів. Автору звернення запропоновано провести виставку її мистецьких робіт
у Музеї гетьманства.

На адресу Департаменту надійшов лист від 14.03.2016 № 060/1801
від голови правління ГО «Кримська діаспора» А.Засоби, у якому автор висловлює слова щирої вдячності артистам Київського академічного Молодого театру за плідну творчу діяльність і великий вклад у розвиток національної театральної культури.

Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів.

За ініціативи Департаменту культури, спільно з Київським міським методичним центром закладів культури та навчальних закладів, районними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вперше було проведено на Софійській площі новорічне свято для дітей з особливими потребами.

19 січня 2016 року Київ відзначив Свято Водохреща. Церемонія освячення води відбулася на території Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Української православної церкви Київського патріархату. Церемонію освячення здійснив Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет.
На службі були присутні кияни та гості столиці та представники міської влади.

З метою популяризації музейних колекцій та залучення киян
і гостей столиці до кращих надбань української та світової культури
за підтримки Департаменту культури в музеях міста проведено виставки
та інші культурно-мистецькі заходи, які користуються великою популярністю.

Важливими у мистецькому житті столиці стали різноманітні заходи культурного спрямування за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко та директора Департаменту культури Д.Попової:

 • 21 січня 2016 року у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відбулося відкриття виставки, присвяченої Січневому повстанню 1863 року «Українські акценти повстання на Люблінщині».
 • 22 січня 2016 року у Музеї історії міста Києва відбулося відкриття виставки «Українсько-латвійський діалог».
 • Урочисте нагородження переможців міського конкурсу-виставки творчих робіт учнів шкіл естетичного виховання «Самобутня мрія» («Квітка-душа»), присвяченого 115-й річниці від дня народження видатного українського художника Катерини Білокур).
 • 27 січня 2016 року у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П.Тичини в м. Києві проведено ювілейний вечір «Талант, дарований небом» з нагоди відзначення 125-річчя від дня народження Павла Тичини.
 • 27 січня 2016 року у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відбулися урочистості та відкриття виставки творчого доробку Івана Гончара «Творець».
 • 29 січня 2016 року у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбулася презентація мистецького альбому «Художнє скло України XVI–XIX століть із колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва» (Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ, 2014.
 • 31 січня 2016 року Концерт № 5 Київської дитячої філармонії «Самоцвіти Солом’янки» у Колонному залі ім. М. В. Лисенка Національної філармонії Україниза участю учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Солом’янського району м. Києва.
 • 29 лютого 2016 року у Національній філармонії відбувся концерт Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М.Ревуцького
  «І оживе слава! Слава Україні!».
 • 2 березня 2016 року у приміщенні Музею Шолом-Алейхема – відділі Музею історії міста Києва відбулося відкриття виставки «Шпетл» («Містечко») Альберта Фельдмана (Ізраїль) та святковий концерт з нагоди відзначення 157-річчя від дня народження Шолом Алейхема та 7-ї річниці Музею Шолом Алейхема.
 • 5 березня 2016 року у Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відбувся концерт «Весняний букет» з циклу «Елітні концерти
  в Шоколадному будинку» – за участю Ансамблю солістів «Благовість».
 • 5 березня 2016 року у Київському національному академічному театрі оперети відбувся святковий концерт «Тобі, коханій…», присвячений Міжнародному жіночому дню.
 • 9 та 10 березня 2016 року у Київському національному музеї російського мистецтва відбулося відкриття виставок: «Натюрморт» з циклу
  «Види та жанри образотворчого мистецтва» з фондів музею та «Шлях воїна. Холодна зброя козаків та самураїв з колекції Музею родини Фельдманів».
 • 13 березня 2016 року у Колонному залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України проведено ХХХ концерт «Maestro-Fest. У вимірі часу», присвячений 75-річчю від дня народження Богодара Которовича (в рамкахМіжнародного концертного циклу «Елітні вечори камерної музики
  Євгенії Басалаєвої»).
 • 15 березня 2016 року у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відбулося відкриття виставки «Азов. Сектор «М».
  До проведення заходу долучилися учасники АТО, волонтери, представники Всеукраїнського об’єднання «Союз учасників миротворчих операцій».
 • 27 березня 2016 року відбулася презентація пілотного проекту
  «Музей скульптури та декоративно-прикладного мистецтва ХХ століття».
 • 28 березня 2016 року, напередодні до Міжнародного дня театру
  у приміщенні у Київського муніципального академічного театру опери
  і балету для дітей та юнацтва відбулася урочиста церемонія нагородження номінантів та лауреатів «Київської пекторалі 2015» за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Старостенко.
  В номінації «За кращу жіночу роль» перемогу здобула актриса Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка О.Хохлаткіна – переселенка з Донецька, яка плідно працює у цьому театрі.

27 березня 2016 року на показі вистави Київського академічного Молодого театру «Підступність і кохання» за мотивами твору Ф. Шіллера був присутній Президент України П.Порошенко з родиною.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43
«Про реалізацію права соціально незахищених верств населення
на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах»
у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення, в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня
«Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам
їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям).

Для підвищення професійного та інтелектуального рівня, поліпшення якості знань, стану відповідності своїх умінь та навичок функціям займаної посади, працівники Департаменту культури систематично відвідують щорічні постійно діючі семінари з питань ведення діловодства та підготовки документів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ та організацій.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку